onsdag 26 november 2014

MEDA - Ska jag teckna i nyemissionen eller ej?

Nu kommer den första företagsinformationen. Detta lite tidigare än planerat på grund av att MEDA, detta stora "speciality pharma" företag har gjort ett stort köp (på 21 miljarder SEK) och vill delfinansiera det med att ge ut nya aktier (nyemission) och detta inlägg är om du ska teckna nya aktier eller inte.

Varför är det viktigt att agera nu?

 • Senast den 27 november måste du svara på erbjudandet om att teckna nya aktier om du har ISK, IPS eller KAF hos t.ex Nordnet eller Avanza.
 • Om du väljer att inte vara med så bör du sälja dina teckningsrätter Senast den 2 december om du har fått rätter tilldelade (gäller om du var Meda aktieägare 13 november 2014) annars riskerar du att gå miste om värdet på teckningsrätterna


Ska du teckna nya aktier om du redan är aktieägare i Meda?

 • I allmänhet kan man säga att om teckningsrätterna har ett värde (vilka Medas teckningsrätetr har just nu) så är det bra att antingen utnyttja dem (teckna nya aktier) eller att sälja dem.
 • Själva beslutet att långsiktigt äga en viss aktie är helt individuellt och ska passa din allokerings/fördelningsmodell, din riskprofil, din placeringshorisont och din kunskapsnivå samt "tro" på företaget/aktier.
 • TIPS! Teckna eller Sälj teckningsrätter --> annars riskerar du att förlora det eventuella värdet på teckningsrätterna (ofta kan du sälja dina teckningsrätter gratis via din depå/ISK/KAF..)

Ska du försöka att få tilldelning av nya aktier om du inte är redan är aktieägare i Meda?

 • I många nyemissioner så finns det möjlighet att anmäla sitt intresse att teckna nya aktier även om man inte har fått teckningsrätter.
 • Detta kan vara av intresse om teckningsrätterna har ett högt värde (vilket de ofta får om de ger rätt att teckna en aktie till lägre pris än gällande aktiekurs). I Meda exemplet nu så får man teckna en ny aktie för 61kr medan aktiekursen är 104,50kr. 
 • Möjligheten att du får tilldelning är ganska liten eftersom den bygger på att de som har teckningsrätter "glömmer bort att" eller inte vill teckna. Då kan du få teckna aktier som du snabbt kan sälja, om du inte önskar vara en långsiktig ägare.


Vad är Meda?

 • Meda är ett av världens 50 största läkemedelsföretag med ca 15 miljarder SEK i årliga intäkter (prognos för 2014).
 • Kända varumärken är bland annat: SB12, Dymista och Betadine
 • Företaget aktuellt pga. Övertagande (uppköp) av det italienska läkemdelsföretaget Rottapharm för 21,2 miljarder SEK som delfinansieras med en nyemission i november-2014 (på 2 miljarder SEK)


Tänk på att det alltid är ditt eget ansvar vilka investeringar du gör och att bloggen bara hjälper dig med information, inte råd eller rekommendationer.


/Näringslivsnörden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar