torsdag 27 november 2014

Vad är allokering? --> Det är fördelning

Hej,
stort tack för den feedback som börjar komma in. Fortsätt skriv kommentarer eller kontakta mig direkt om du undrar något eller om du vill veta mer om något speciellt ämne.

Idag fick jag en fråga; Vad betyder egentligen Allokering?

Ett annat ord för allokering är fördelning. Allokering används istället för ordet fördelning i främst ekonomiska sammanhang. Det kan t.ex. vara följande exempel :

  • Finansministern allokerar (fördelar) resurser till olika departement i budgeten
  • Företaget allokerar (fördelar) stora resurser till marknadsavdelningen i relation till produktutvecklingen
  • De interna kostnaderna för stabs & supportenheterna i företaget ska allokeras (fördelas) till de olika kundenheterna
  • Nils 45 år har valt att allokera (fördela) 80% av sitt pensionsparande till aktier, resterande 20% är allokerat till tillgångsslaget räntor
På den här bloggen kommer vi prata främst om det sistnämnda dvs. hur stor del av sparkapitalet som man fördelar till olika tillgångar (dvs allokerar). 

Hoppas det gav mer information!

/Näringslivsnörden 
- på din sida-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar