torsdag 25 december 2014

SEB = Wallenbergarnas affärsbank

SEB är en av Sveriges fyra storbanker med rötterna i Sveriges första privatbank, Stockholms Enskilda Bank som grundades av Wallenberg 1856. Dessutom är banken stor i Baltikum och är en ledande nordisk investmentbank. SEB är också en DSIB - dvs en “inhemsk” systemviktig bank. Banken har 4 miljoner privatkunder och över 400 000 företagskunder. SEB är “banken” i Wallenbergsfären där bolag som utgör c:a ⅓ av Sveriges BNP ingår.

Detta inlägg är det andra i en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på Stockholmsbörsen. Därför kommer en serie inlägg om banker.
SEB är dessutom det elfte (11) mest värdefulla företaget på Stockholmsbörsen (per 24 december 2014) så även om du är passiv aktiefondsägare så äger du troligtvis indirekt en andel i SEB.

Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös). Flera stora svenska banker var tvungna att göra nyemissioner i senaste finanskrisen och i tidigare kriser och svenska banker gått omkull och staten har varit tvungen att ta över deras verksamhet.

Mitt innehav i SEB:
 • Jag äger inga aktier direkt i SEB och inte i någon av bankens storägare. Däremot har jag ett litet indirekt innehav via en indexfond på Stockholmsbörsen.

Varför är det intressant för dig att veta vad SEB är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i SEB som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa SEB eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Detta inlägg handlar om aktier och en svensk/baltisk bankkoncern

Korta fakta om SEB:
 • VD: Annika Falkengren
 • Styrelseordförande: Marcus Wallenberg
 • Börsvärde: 216,5 miljarder SEK (per 23 december 2014)
 • Vinst 2013: 20,5 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 4,05%
 • P/E-tal: 12,2 (Bolaget kostar c:a 12 årsvinster)
 • Lista: Large Cap listan i Stockholm
 • Risknivå (Beta): 1,54 (högst av de 4 svenska storbankerna)
 • Komparativa fördelar: Stark ställning som affärsbank med goda relationer till stora företag i Norden, nära band till Wallenberg och de bolag de har intressen i. Stark ställning i Sverige & Baltikum, bra cash management produkter

Min Kommentar:
 • SEB är den mest “renodlade” affärsbanken vi har i Sverige med fokus på stora företag och så kallade investmentbankingtjänster. Banker har också traditionellt en stämpel av att vara en bank för “rika” privatpersoner.
 • SEB var även tidigt aktiv i Baltikum och skaffade sig höga marknadsandelar i bl.a. Litauen som banken har behållit.
 • SEB hade tidigare en stor verksamhet i Tyskland men sålde den delen som inte var inriktad på stora tyska företag för några år sedan
 • SEB är den bank som tack vare sin affärsmix gynnas mest av många förvärv/fusioner, stor aktivitet på aktie-, ränte- och valutamarknaden.

Vad är SEBs mission och vision?
 • Vår mission - varför finns vi
 • "Att hjälpa individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god rådgivning och finansiella medel."
 • Vår vision  - vart vill vi gå?
 • "Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner."
 • (Citaten ovan är hämtade från SEBs hemsida)

Verksamheten:
 • SEB är en universalbank (fullsortimentsbank) och säljer tjänster/produkter till både privatpersoner och företag. Banken definierar Sverige och Baltikum som sina hemmamarknader för privatpersoner.
 • Dessutom anser banken att Norden och Tyskland är bankens hemmamarknader vad gäller företagskunder.
 • Dessutom har banken kontor i flera internationella finanscentra som New York, London och Shanghai samt i Ryssland, Ukraina, Malaysia, Brasilien, Indien, Kina, Singapore, Polen, Schweiz och Luxembourg

Intäkter/land (helåret 2013)
SEB har grunden i sin verksamhet i Sverige men har expanderat i Norden, Tyskland och Baltikum.


Intäkter/typ (Q1-Q3 2014)
Som ni ser i diagrammet nedan så är räntenettot den största intäktstypen för SEB. Det är också så att SEB är mer beroende av provisionsnettot än andra banker. Detta beror på att det är mer utav en “affärs-bank” dvs mer inriktad på företag och rika privatkunder, detta även om banken numera har 4 miljoner privatkunder.


Historik
 • 1856 Stockholms Enskilda Bank ,grundas av André Oscar Wallenberg, som Stockholms första privatbank
 • 1900 flyttar huvudkontoret till Kungsträdgården, Stockholm där det fortfarande ligger
 • 1932 Ivar Keuger dör och Kreugerkraschen får till följd att många svenska industriföretag går på knäna och många banker får det tufft. Kreuger hade bett bankgarantier via Riksbanken från alla stora svenska banker och samtliga gick med på det utom Stockholms Enskilda Bank (Kreuger och Wallenberg hade nämligen varit kombattanter om makten i svenskt näringsliv under 1920-talet). Enskilda banken tar över många av de “skadeskjutna” företagen vid kraschen som följer och lägger innehaven i investmentbolaget INVESTOR.
 • 1938 byter Kreditbolaget namn till Skandinaviska Banken
 • 1972 fusionerar Skandinaviska banken med Stockholms Enskilda Bank och bildar Skandinaviska Enskilda Banken.
 • 1997 köptes försäkringsbolaget Trygg-Hansa och dess verksamhet inom sparande och försäkringar integrerades men skadeförsäkringsdelen såldes vidare.
 • 1998 bytte banken namn från Skandinaviska Enskilda Banken till SEB och banken köpte en bank i varje baltiskt land.

Förvärv och fusioner:
 • 2001 föreslås ett samgående av Föreningssparbanken och SEB som var godkänt av bägge bankernas styrelse och som skulle få namnet SEB Swedbank. Fusionen gick dock aldrig igenom
 • Tyska äventyret: År 2000 köptes den tyska “universal”banken BfG (Bank für Gemeinwirtschaft) som hade tyngdpunkt på fackföreningsrörelsen och små- och mellanstora företag. SEB blev då Tysklands femte största bank. Verksamheten utvecklades inte helt som man hade tänkt och kontorsverksamheten såldes till Santander (spansk storbank) i 2011.
 • Ukrainska äventyret: År 2004 köptes den ukrainska banken Bank Agio. Inte heller den verksamheten utvecklades som man hade tänkt och planerat och verksamheten i Ukraina såldes till Eurobank Group i 2011.

För historiken enligt SEBs syn, klicka här.
(Rekommenderas för den som är extra intresserad).

Största ägare i SEB (28 november 2014)
SEB hade 28 november 2014 totalt: 268 801 aktieägare

 • INVESTOR                            21% (svenskt investmentbolag)
 • Trygg- Stiftelsen 7% (stiftelse som ägde delar av Trygg-Hansa)
 • Alecta                                      6% (svenskt pensionsbolag)
 • Swedbank Roburfonder          5% (Swedbanks fondbolag)
 • AMF                                        2% (svenskt pensionsbolag)
 • SEB Fonder             2%  (SEBs fondbolag)
 • Handelsbanken Fonder 2%  (Handelsbankens fondbolag)
 • Wallenbergstiftelserna            2% (stiftelser kontrollerade av Wallenberg)
 • Norska “oljefonden”                1% (norsk statlig pensionsfond)
 • Första AP-fonden             1% (svensk statlig pensionsfond)

Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Stabil hög lönsamhet i Sverige
 • Mycket stark ställning inom investmentbanking (affärsbank) i Norden och inom private Banking
 • Stabil utdelning/direktavkastning
 • Vinnare på hög aktivitet inom investmentbanking & ränte/valuta/aktiehandel
 • Baltikum är nu lönsamt men kan överraska än mer positivt

Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Kreditförluster vid en eventuell kris är svåra att förutspå
 • Långsiktig risk att valutahandel avtar när fler övergår till euro, att aktiehandeln automatiseras och att konkurrensen inom investmentbanking tilltar vid god tider
 • Nya regleringar och myndighetskrav kräver utveckling av nya datorsystem som är dyra och det är oklart hur mycket dessa kommer att kosta och när kostnaden kommer att slå mot resultatet

Läs mer om SEB på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Kom ihåg att ett eventuellt köp av SEB eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.
 • Läs även inlägget om HANDELSBANKEN, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om NORDEA, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om SWEDBANK, genom att klicka här.

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag, även under jul- och nyår!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
SEBs hemsida, SEBs årsredovisning för 2013, SEBs delårsrapport för Q3-2014 och aktuell marknadsinformation från Avanza samt information på Wikipedia om SEB.  Dessutom Tryg-stiftelsens hemsida.

Mitt innehav:

Mitt innehav i SEB  (per 24 december 2014): 0,0% av mina finansiella placeringar. Jag äger inte heller aktier i någon av SEBs större ägare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar