torsdag 4 december 2014

Industrivärden - Sveriges tredje största Investmentbolag

Varför är det intressant för dig att veta vad Industrivärden är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Industrivärden som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden som en del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier.
 • Om du bör köpa Industrivärden är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering och dina preferenser därför kan inga råd eller rekommendationer ges utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Kort om Industrivärden
 • Industrivärden är Sveriges tredje största investmentbolag och Handelsbankssfärens investmentbolag från vilket de kontrollerar/utövar inflytande över viktiga delar av svenskt näringsliv som t.ex. Handelsbanken, Sandvik, SCA, Volvo, Ericsson, ICA, Skanska, SSAB, och finska Kone.


Vad/Affärsidé?:
 • Affärsidén är att genom en professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande generera hög tillväxt av substansvärdet och därigenom möjliggöra en långsiktig totalavkastning till aktieägarna som är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Baserat på ett stort kunnande inom strategisk företagsutveckling och bolagsstyrning, en finansiell styrka och ett omfattande nätverk - utövas aktivt ägande genom styrelserepresentation. Härigenom bidrar Industrivärden till att maximera innehavsbolagens värdetillväxt över tid. Industrivärden har alltsedan bolaget bildades för sjuttio år sedan genererat långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde till låg kostnad och låg risk.”  (Hela stycket ovan är taget från Industrivärdens hemsida)
 • Min Kommentar: Om du jämför med Investor så är affärsidén mycket lik. Dock betonar Industrivärden den låga risken.

Snabba fakta:
 • VD: Anders Nyrén
 • Styrelseordförande: Sverker Martin-Löf
 • Börsvärde: 61,4 miljarder SEK (per 28 november 2014)
 • Vinst 2013: 12,1 miljarder
 • Direktavkastning: 3,87%
 • Risknivå (Beta): 1,36 (lägre än 1,0 = rör sig mindre än index och högre än 1 rör sig mer än index).
 • Min Kommentar: Dvs. risknivån är högre än hos Investor och Lundbergs, detta beror delvis på att Industrivärden är skuldsatt så att det blir en hävstång i utvecklingen (dvs går snabbar upp och ner) men även på att portföljen inte är lika bred som hos de andra bolagen.


Industrivärdens historia
Efter Kreugerkraschen 1932 delade Investor(Skandinaviska Enskilda Banken med Wallenberg) och Handelsbanken upp stora delar av svenskt näringsliv mellan sig. Ericsson var ett av de få bolag som Investor/Stockholms Enskilda Bank och Handelsbanken (senare Industrivärden) fick dela makten i, vilket fortfarande är fallet 80 år senare! Dessutom är Ericsson det enda innehavet som är kvar i Industrivärden sedan denna tid.

Företaget knoppades av (och delades ut till aktieägarna) 1944 från Handelsbanken och börsnoterades samma år. Detta på grund av en ny svensk lag som förbjöd banker att ha en allt för omfattande värdpappersportfölj (äga andra bolag). Det som då ingick i Industrivärden var de innehav som Handelsbanken erhållit efter 30-talskraschen. Verksamheten i bolagen visade sig vara lönsam.

Samarbetet mellan Industrivärden och “banken” samt SCAs och Handelsbankens pensionsstiftelser har alltid varit mycket tätt.

Under 1950-talet köptes aktieposter i SCA och Handelsbanken samt AGA (såldes 1999 till Linde). Under 1960- och 1970 talet så breddades portföljen löpande med flera vinstgivande affärer bland annat i byggsektorn som sedan kom att konsolideras i Skanska. Under 1990-talet köptes aktier i Sandvik och SSAB. Fram till 2006 hade Industrivärden alltid haft helägda dotterbolag men Industrade börsnoterades 2005 och det sista helägda bolaget (Isaberg Rapid) såldes 2006. Därefter består hela portföljen endast av börsnoterade innehav.

Under 2000-talet frångick den mycket konservativa strategin då Industrivärdens maktposition hotades i Volvo av Christer Gardell. Då lånade företaget pengar för att skydda sin position och strax därefter kom finanskrisen och substansvärdet sjönk samtidigt som SSAB skulle göra en stor nyemission. Skuldsättningsgraden var då uppe i 30%.

Flera näringslivsprofiler har haft stora ägarintressen i Industrivärden. Bl.a. Ingvar Kamprad, via Inter IKEA Systems i början av 1990-talet, finansmännen Mats Qviberg och Sven Hagströmer i slutet av 1990-talet via sitt då gemensamma investmentbolag Öresund och slutligen Fredrik Lundberg som både köpt en stor post Industrivärdenaktier samt köpt aktier i flera av Industrivärdens sfärbolag (Handelsbanken, Skanska och Sandvik). Dessutom såldes ägandekontrollen i Indutrade till Lundbergs 2013.

Industrivärdens innehav (per 30 september 2014)
Industrivärdens portfölj av bolag spinner över flera olika branscher; bank, verkstad, skog, bygg, livsmedel med mera dvs. en relativt god riskspridning.
Av substansvärdet (dvs värdet av Industrivärdens alla tillgångar minus skulder) var de viktigaste delarna följande per 30 september:
 • 27%  - Handelsbanken (en av Sveriges 4 storbanker, ofta kallad den mest konservativa)
 • 15%  - Sandvik (börsnoterat svenskt klassiskt verkstadsföretag med global närvaro)
 • 15%  - SCA (börsnoterat skog- och hygienproduktföretag med global närvaro)
 • 15%  - Volvo (börsnoterat svenskt verkstadsföretag i transportsektorn, bussar/lastbilar m.m.)
 • 9%    - Ericsson (“ledarskap inom telekom”)
 • 6%    - ICA Gruppen (Nordens ledande detaljhandelsföretag inom livsmedel)
 • 6%    - Skanska (internationell bygg - och projektutvecklingsverksamhet)
 • 5%    - SSAB (nischorientering mot höghållfasta stål)
 • 1%   -  Kone (finskt verkstadsföretag specialiserat på hissar med mera med global närvaro)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Industrivärden
 • God riskspridning i flera olika branscher
 • Väldigt effektiv förvaltning (låg kostnad jämfört med ex aktiefond)
 • Långsiktig huvudägare med låg risk profil

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Industrivärden
 • Elaka tungor skulle säga att maktambitionerna ibland kan skada långsiktigheten (t.ex. vid fallet Volvoköpen 2007).
 • Sfären skulle kunna ha känslomässiga band till vissa innehav vilket skulle kunna inverka negativt
 • Korsägandet mellan Industrivärden och Handelsbanken ses som negativt av många (Handelsbanken äger 10% av Industrivärden och Industrivärden äger 10% av Handelsbanken).
 • Substansvärdesrabatten kan öka
 • Högre risk än Stockholmsbörsen som helthet (1,38 i beta)
 • Som aktieägare i Industrivärden får du delar (indirekt ägande) som du kanske inte önskar, skulle kunna vara i t.ex. i ett verksatdsbolaget som du inte tror på för tillfället (ex: SSAB när du tror på fallande stålpriser).

Att observera är att det också är möjligt att “skugga” Industrivärden dvs att köpa aktier i de företag Industrivärden äger aktier i och hoppas att Industrivärden bidrar till stigande kurser. Kom ihåg att köp bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning. o

Läs mer om Industrivärden på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag i svenskt näringsliv på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

DISCLAIMER: 
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Industrivärdens hemsida, Wikipedia (om Industrivärden, Kreugerkraschen & Wallenberg) Industrivärdens årsredovisning för 2013,Industrivärdens presentation av Q3-rapporten 2014, Industrivärdens nyckeltalsuppställningar på hemsidan samt aktuell marknadsinformation från Avanza. Hemsidorna till de bolag där Industrivärden har stora ägarintressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar