söndag 14 december 2014

Vad är PPM och hur fungerar det? - PPM är Premiepensionen - din valbara del av den statliga pensionen!

Har du funderat över vad AF7 Såfa är, PPM, premiepensionen, 2,5%, pensionsvalen är för något? I det här inlägget finner du många av svaren!

De största vinnarna på premiepensionen är yngre sparare, ju yngre du är desto större nytta kommer du ha av premiepensionen!

Vad är PPM-premiepensionen?
 • PPM stod för premiepensionsmyndigheten och heter nu mera Pensionsmyndigheten och det som slarvigt kallades för PPM-valet heter numera valet av premiepensionen.
 • Varje år avsätts 2,5% av din lön till denna del av den statliga pensionen och den är avsatt till dig personligen. Dessa 2,5% kan du välja själv hur de ska placeras och du får också besked om hur placeringarna går via det orangea kuverten.
 • Förutom premiepensionen så har du inkomstpensionen (också den från staten) samt din tjänstepension och ditt privata pensionssparande (IPS och i framtiden ISK).

I detta inlägg som handlar om Pension så går vi igenom Premiepensionen som är en del av den statliga pensionen.

Varför finns premiepensionen?
 • Premiepensionen finns till för att säkra att dagens löntagare får en tillräckligt bra pension när det väl är dags (eftersom inkomstpensionen inte beräknas räcka till). Premiepensionsavsättningarna infördes 1995 och då fullt ut (2,5% av inkomsten) för de som är födda 1954 och senare. För alla som är födda mellan 1938 och 1953 sätts För dagens pensionärer så utgör premiepensionen endast 1% av den totala pensionen (källa Regeringskansliet 2013) men den beräknas öka framöver. Desto senare du är född (alltså ju yngre du är) desto större viktigare är den.


Vad för val kan du göra?
 • Du kan välja på upp till 800 olika fonder och väljer du att inte göra något val placeras pengarna i AP7 Såfa.


Vilket fond är bäst?
 • Vilket val som är bäst att göra beror helt på din riskbenägenhet, hur lång du har kvar till pension och hur insatt du är, men icke vals alternativet är ett bra alternativ om du inte orkar sätta in dig. Tänk på att många fonder är kraftigt rabatterade i premiepensionen speciellt högriskfonder och tillväxtmarknadsfonder. Så för ditt långsiktiga pensionssparande kan det vara en idé att välja dessa fonder just i premiepensionen. Det finns även fonder som är helt gratis i premiepensionen, t.ex AvanzaZero.


Hur bra är AP7 Såfa - ickevalsalternativet?
 • Om du inte gör något val så hamnar dina premiepensionspengar i AP7 Såfa som är ickevalsalternativet. Då förvaltas dem av AP7 och till största delen i deras Aktiefond men med stigande ålder även i AP7s räntefond. Det som göra AP7 Aktiefond bra är att de arbetar med derivat vilket innebär att fonden stiger mer i värde än börsen (men sjunker mer än börsen då börsen sjunker). Denna ökade risk är bra på lång sikt men mindre bra på kort sikt eftersom ett börsfall kan slå hårt.

Bilden är hämtad från pensionsmyndighetens hemsida.

Slutsats: AP7 Såfa är ett bra alternativ för dig.


Hur fungerar efterlevandeskydd och kan jag teckna det?
 • Om du dör innan din pensionsdag så “brinner pengarna inne”. Dvs de utbetalas inte till eventuella arvtagare. De fördelas istället ut till de övriga i pensionssystemet och kallas då arvsvinster.
 • Om du hinner pensionerna dig så kan du välja efterlevandeskydd. Då gäller speciella regler och det blir som en vanlig försäkring dvs. upplägget liknar en livsförsäkring.


Finns det ett maxtak för hur mycket som sätts av?
 • 16% av din lön går till inkomstpensionen (som du får pensionspoäng för men pengarna betalas ut till dagens pensionärer). Dessa 16+2,5% kallas den allmäna pensionen. Den allmäna pensionen har ett tak på 7,5 inkomstbasbelopp (1 inkomstbelopp är 58 100kr år 2015). Det betyder att du inte får några statliga pensionspoäng eller att det sätts av några pengar till din premiepension för den inkomst du har över 36 300kr/månad. Det betyder att max 10 893kr/år sätts av till din premiepension i 2015 (under 2014 var det 10613kr).

När sätts pengarna in i fonderna?
 • Pengar som du tjänat in under ett år sätts in i fonder i december året efter. Med start den 15 december 2014 sätts 35 miljarder kronor in i de fonder som Sveriges inkomsttagare valt i sin premiepension. Du kan byta fonder när som helst men varje byte tar 2-3 handelsdagar att genomföra och extra lång tid tar det under de dagar varje år som de nya pengarna sätts in (i år 15-16 dec).

Kan jag dra nytta av att så mycket pengar sätts in i fonderna?
 • Ja, eftersom 35 miljarder sätts in under så kort tid så kan man förvänta sig att fonderna behöver köpa aktier för de nya medlen de får in vilket borde trycka upp kurserna på de aktier som utgör en stor del av fondernas portföljer. Eftersom det kan vara svårt att ta reda på vilka aktier som ingår i de mest populära fonderna (som därmed får mest nya pengar) så kan det vara en idé att köpa hela index, genom en indexfond.

Att se upp med/att tänka på
 • Eftersom det finns mycket pengar i premiepensionsvalet och premiepensionssystemet så har många oseriösa företag och rådgivare söks sig dit och lockar dig med fina middagar med mera för att “ta hand om” dina pengar mot en avgift.
 • Detta bör du inte göra! Du bör alltså antingen välja ickevals alternativet AP7 Såfa som är bra eller en gratis indexfond (ex Avanza Zero) eller någon annan bra fond/er själv.


Lycka till med ditt premiepensionsval!


Länkar med mer info:
Pensionsmyndigheten - den statliga myndighet som administrerar premiepensionen


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar