måndag 22 december 2014

NORDEA --> Den nordiska banken!

Nordea är nordens absolut största bank och är också en av världens systemviktiga banker (en av 28 banker). Nordea är inte bara en storbank i Sverige utan också den största banken i Finland, den näst största i Norge och 1 eller 2 i Danmark. Dessutom bedriver banken univeralbankverksamhet i Baltikum och Ryssland. Banken är en produkt av flera stora bankfusioner där den nordiska idéen stått i fokus (Nordic Ideas).
Lite skämtsamt brukar en del säga att Nordea är en dansk bank med finsk huvudägare, huvudkontor i Sverige och stor utlåning till norsk shipping och oljeindustri.


Detta inlägg är det andra i en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på Stockholmsbörsen. Därför kommer en serie inlägg om banker. Nordea är dessutom det fjärde mest värdefulla företaget på Stockholmsbörsen (per 21 december 2014) så även om du är passiv aktiefondsägare så äger du indirekt en andel i Nordea.


Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös).


Mitt innehav i Nordea:
 • Jag äger inga aktier direkt i Nordea däremot äger jag aktier i Nordeas största ägare; det finska investmentbolaget SAMPO (som även äger försäkringsbolaget IF).
 • Per 21 december 2014 hade jag 2,4% av mina finansiella placeringar i Sampoaktien vilket var mitt åttonde största innehav vid den tidpunkten.


Varför är det intressant för dig att veta vad NORDEA är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Nordea som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa Nordea eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och en nordisk bankkoncern

Korta fakta om Nordea:
 • VD: Christian Clausen (dansk)
 • Styrelseordförande: Björn Wahlroos (finländare)
 • Börsvärde: 356 miljarder SEK (per 21 december 2014)
 • Vinst 2013: 3,1 miljarder Euro (drygt 28 miljarder SEK)
 • Direktavkastning: 4,6%
 • P/E-tal: 11,6 (Bolaget kostar c:a 12 årsvinster)
 • Lista: Large Cap listan i Stockholm, Helsingfors & Köpenhamn
 • Risknivå (Beta): 0,92 (lägst av de 4 svenska storbankerna)
 • Komparativa fördelar: Intäkterna utspridda mellan olika länder, storlek (över 10,5 miljoner privatkunder), Störst i Norden inom pension, fondförvaltning, “Markets” (valuta/aktie/räntehandel m.m.) och Private Banking (banktjänster till förmögna privatpersoner). Varumärket.


Min Kommentar:
 • Nordea är den sanna nordiska banken med enorm slagkraft och styrka (om den riktas åt rätt håll).
 • Med sin storlek kan banken verkligen dra nytta av skalfördelar inom IT-utveckling, kreditgivning, produkt/tjänsteutveckling och administration Dessutom har banken en stor fördel med sin nordiska spridning vad gäller risker och upplåning.
 • Nordea sliter dock för tillfället med missnöjda kunder inom vissa segment. Om fokus läggs på kunderna och banken därmed höjer kundnöjdheten kan det bli en enorm hävstång i lönsamheten och då kan det vara en bra idé att vara aktieägare.
 • På kort sikt så satsar banken på ett helt nytt IT-system (mer info i Nordeas Q3-rapport) vilket innebär kostnader på kort sikt men som förhoppningsvis sänker bankens löpande kostnader framöver.


Vad är Nordeas vision och företagsfilosofi?:

 • Vision: MAKINING IT POSSIBLE
 • En ”Great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare
 • (Citaten ovan är hämtade från Nordeas hemsida)


Verksamheten:
 • Nordea är en universalbank (fullsortimentsbank) och säljer tjänster/produkter till både privatpersoner och företag. Banken definierar Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Ryssland som sina hemmamarknader. 
 • Dessutom har banken kontor i flera internationella finanscentra som New York, London, Singapore och Frankfurt.Intäkter/land (helåret 2013)
Nordea har grunden i sin verksamhet i de nordiska länderna men har expanderat i Baltikum och i Ryssland. Nordea är den bank i Norden som har mest spridda intäkter och det land med störst andel av koncernens intäkter 2013 var Sverige.
Intäkter/typ (Q1-Q3 2014)
Som ni ser i diagrammet nedan så är räntenettot överlägset den största intäktstypen för Nordea.Historik
 • De första stegen mot bildadet av Nordea togs 1998 då svenska Nordbanken gick ihop med finska Merita och bildade Merita-Nordbanken. År 2000 köptes PostGirot Bank och en fusion genomfördes med danska Unibank. Samma år köptes dessutom norska Kreditkassen och hela bankkoncernen antog då namnet Nordea. Huvudkontoret ligger sedan dess i PK-huset vid Kungsträdgården i Stockholm.
 • Från början var svenska staten storägare men sålde sina sista aktier i Nordea hösten 2013.
 • Grunden till Nordea finns i över 300 lokala banker som bildades från 1820 och framåt. Bland de svenska “historiska” banker som numera är en del av Nordea är PK-Banken, Gotabanken och Sundsvallsbanken.
 • Banken är noterad vid börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn och största ägare är finska investmentbolaget Sampo.


För historiken enligt Nordeas syn, klicka här. (Rekommenderas för den som är extra intresserad).


Största ägare (november 2014)


 • SAMPO    21% (finskt investmentbolag)
 • Nordeafonden      4% (dansk stiftelse/fond som delar stipendier)
 • Swedbank Roburfonder   3% (Swedbanks fondbolag)
 • Alecta      2% (svenskt pensionsbolag)
 • AMF      2% (svenskt pensionsbolag)
 • Norska “oljefonden”      1,5% (norsk statlig pensionsfond)
 • Handelsbanken fonder    1,5% (Handelsbankens fondbolag)
 • Fjärde AP-fonden      1,1% (svensk statlig pensionsfond)
 • SEB Fonder                1,0% (SEBs fondbolag)
 • SaudiArabien, staten 0,9% (“Saudi Arabian Monetary Agency”)


Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Stor riskspridning av “kreditboken” både geografiskt och mellan branscher
 • Stabil utdelning/direktavkastning
 • Stora skalfördelar jämfört med konkurrenterna
 • Turn-around möjlighet på kundnöjdhetsidan


Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Kreditförluster vid en eventuell kris är svåra att förutspå
 • 2% av intäkterna är i Ryssland, oklart hur krisen där slår mot intäkterna, kapitalbasen och resultatet
 • Stor exponering mot Norge som har mycket oljerelaterad utlåning, oklart hur det fallande oljepriset kan slå
 • Även stor utlåning till jordbruk (främst i Danmark) och shipping, två sektorer som har haft problem
 • Nya regleringar och myndighetskrav kräver utveckling av nya datorsystem som är dyra och det är oklart hur mycket dessa kommer att kosta och när kostnaden kommer att slå mot resultatet


Att Nordea är en så kallad GSIB-bank innebär både en möjlighet (varumärket blir känt och lättare att låna pengar) men samtidigt så ställs det tuffare krav på myndighetsrapportering som kostar pengar för banken.


Läs mer om Nordea på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av NORDEA eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen. Läs även inlägget om HANDELSBANKEN, genom att klicka här.


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag, även under jul- och nyår!DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Nordeas hemsida, Nordeas årsredovisning för 2013, Nordeas delårsrapport för Q3-2014 och aktuell marknadsinformation från Avanza samt information på Wikipedia om Merita-Nordbanken och Nordea. Även Nordeafondens hemsida och information om GSIB på BIS hemsida och på Wikipedia.


Mitt innehav:

Mitt innehav i Nordea (per 21 december 2014): 0,0% av mina finansiella placeringar. Däremot äger jag aktier i Nordeas största ägare SAMPO. Per 21 december 2014 hade jag 2,4% av mina finansiella placeringar i Sampoaktien vilket var mitt åttonde största innehav vid den tidpunkten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar