måndag 19 januari 2015

Private Banking - är bankernas tjänsterbjudande för de rika

Vad är egentligen Private Banking som man hör så mycket om? Det är en de tjänster som vanligtvis banker erbjuder till rika personer (ofta minst 3 miljoner kr) i finansielllt/placerbart kapital (alltså inte låst i fastigheter). Det säger sig självt att väldigt få kvalar in som kund men jag tänkte öppna denna värld för er och beskriva lite vad det är, vilka banker som erbjuder tjänsterna och vad det är som är så “häftigt” med det...


Varför är Private Banking så speicellt?
 • Internationellt så har Private Banking begreppet funnits länge och även svenska banker har lagt extra kraft på de rika kunderna. Med hjälp av modern datateknik och system som lätt kan kategorisera kunderna så insåg dock svenska storbanker att en väldigt liten andel av sina kunder stod för en väldigt stor del av intäkterna, nämligen de som hade mest pengar (kanske inte så svårt att förstå).
 • Både på en storbank som Nordea och en liten modern aktör som Avanza så stor Private Banking kundernas “placerbara kapital” för c:a hälften av det totala placerbara medlen (som i Nordeas placeras i fonder och hos Avanza som sparkapital i % av totalt sparkapital) andelen Private Banking kunder av totalen är dock bara 1% på Nordea och c:a 3% på Avanza. Eftersom bankerna tjänar så pass mycket mer på dessa kunder så blir konkurrensen lite tuffare och bankerna måste erbjuda någon typ av extraservice för att kunderna inet ska lämna banken och ta med sig sitt kapital till en annan bank.
 • Eftersom det i alla fall tidigare i Sverige och Norden ansetts vara lite “fult” att ha mycket pengar och att de som har mycket pengar kanske inte vill skylta med det så har bankernas Private Banking kontor ofta (inte alltid) haft speciella ingångar på speciella platser utan tydliga skyltar för att inte skylta med vem eller vilka som är kunder. Så det konfidentiella har varit ännu större än kring en vanlig bankkund.
 • Private Banking kunderna erbjuds alltså specialservice och de bästa privatrådgivarna som bankerna kan uppbåda och om man vill göra karriär inom privatrådgivning på bank så är oftast privatrådgivning mot private banking kunder det “bästa” man kan bli.


Vilka Tjänster erbjuds till Private Banking kunder?
En Private Banking kund har bankens alla vanliga tjänster i botten och sen byggs dessa på antingen med mer exklusiva varianter och/eller med kompletterande tjänster.

 • Grunden hos alla är en "Personlig rådgivare” - som är en expert på relationsbyggare, en oftast väldigt trevlig person som har tid för dig (och som kanske har ansvaret för 50 kunder istället för en vanlig rådgivare på kontor som har ansvar för kanske 500-1000 kunder). Rådgivaren har du betydligt tätare uppföljning med om så önskas och han/hon är ofta väldigt duktig på placeringsrådgivning.

 • Naturligtvis ingår vardagsbankstjänster men ofta med det lilla extra
  • Konto, kort (ofta ett mer exklusivt kort med bättre försäkringsskydd, högre kreditgräns och ibland lite extratjänster som ex. loungeaccess på flygplatser, “butler”service m.m.), betalningar, lån, överföringar med mera

 • Kapitalförvaltningsrådgivning, ofta både via fonder, förvaltningstjänst av enskilda aktier på mandat av dig (diskretionär förvaltning) eller enskilda aktietips via en direkt kontakt med en börsmäklare. Som kund får man ofta ta del av bankens analyser på aktier (från deras Markets avdelning) och om man är viktig kund träffa anaytiker och strateger på träffar. Riktigt viktiga kunder blir också inbjudna till att träffa fondförvaltare (även internationella fondförvaltare).

 • Juridisk rådgivning ingår ofta och då kopplas ofta en jurist in som är specialiserad på privatjuridik. Det kan handla om testamenten, arv, äktenskapsförord med mera.

 • Skatterådgivning ingår ofta och då kopplas ofta en skatteexpert in som är specialiserad på privat skatterätt. Det kan handla om flytt till utlandet, stiftelser, generationsskiften med mera. Tidigare var detta betydligt viktigare då det fanns både förmögenhets- och arvsskatt i Sverige vilket gjorde att många “la” sina förmögenheter i utlandet. Sverige har numera en bra skattesituation för rika personer genom Kapitalförsäkring (KAF) och Investeringssparkonto (ISK).

 • Pensionsrådgivning med pensionssparande, pensionsförsäkringar och tips om hur och när man ska gå i pension och hur en eventuell flytt till utlandet kan påverka pensionen.

 • Försäkringarrådgivning, vad gäller allt från hus till hem men med tyngdpunkt på livet (livförsäkring), pension och hälsa.

 • Finansiering, vanliga hus/bostadsrättslån i grunderbjudandet men även större mer komplexa affärer (vilket ofta rika personer kan göra). Ofta förekommande är finansiering av hus i utlandet ex. sommarboende i Spanien eller Frankrike.

 • Företagstjänster kopplade mot eventuellt eget företag. Många Private Bankingkunder är entreprenörer som hat sålt sina företag eventuellt har kvar sina företag vilket gör att företaget och privatekonomin ibland är väldigt nära sammankopplade. Här kan banken ofta hjälpa till med att hålla isär företaget och privatekonomin men ändå “serva” bägge.

 • Stiftelsetjänster, många rika privatkunder vill grunda stiftelser för förmögenheterna och se till så att stiftelserna ex. finansierar utbildning och boende för “förmånstagarna” vilka ofta är barn och barnbarn. Stiftelserna kan också skänka pengar till välgörande ändamål. Banken kan då både hjälpa till att grunda och förvalta stiftelser.

 • Företagsförsäljningar med hjälp av bankens Markets avdelning. En entreprenör som vill sälja sitt företag meddelar detta till sin rådgivare och då kopplas bankens Markets avdelning in och entreprenören får då service inom samma bank på ett smidigt sätt.

 • Experter från bankens specialistteam Precis som experter på företagsförsäljningar (M&As) aktiverades så kan andra av bankens experter tas in som ex experter på skog och lantbruk, makroekonomiska experter med mera.

 • Hjälp också i utlandet; förut var det vanligt att rika svenskar flyttade utomlands. Nu är det mindre vanligt men det är fortfarande gynnsamt skattemässigt att "bli pensionär" utanför Sverige. Många banker har både av historiska och nutida skäl Private Banking kontor runt om i världen. Nordiska banker har framför allt kontor i Luxembourg, Schweiz och Spanien. Även London, Nice och Singapore är vanligt förekommande. Då kan du som kund ha en nordisk rådgivare nära där du bor. (Vi tar ej upp så kallade anonyma nummerkonton i detta inlägg)


 • Nätverk, förutom de rena privatekonomiskt betydelsefulla tjänsterna så kopplar banken ofta ihop en (om man vill) med andra kunder och andra intressanta personer i nätverk från vilka man kan ha ett meningsfullt utbyte.


 • Extra servicetjänter erbjuds också. Förutom betalkort med bra försäkring och hög kreditgräns kan det vara loungeaccess på flygplatser, så kallade concierge-tjänster (jag kallar det butlertjänster) där du kan få hjälp med att få tag på konsertbiljetter, boka restauranger och hotell med mera.


 • Extra event, ofta bjuder Private Banking aktören in till event både inom sparområdet (se punkten experter från bankens specialistteam) men även till event helt utanför bank/placeringsvärlden. Det är ofta idrottsrelaterat som fotbollsmatcher, Stockholm Open, tennisen i Båstad, OS-resor men kan också vara testkörning av nya sportbilar, föreläsningar av kändisar/intressanta personer eller bara “häftiga/coola” grejer. Vanliga biobesök kan redan ingå i Premiumnivån och just bio anses nog inte så exklusivt och speciellt även om det kan förekomma.


 • Tidningar/tidskrifter, ofta ger Private Banking aktören ut ett exklusivt magasin som både innehåller aktuella placeringsfrågor men också om livsstil (kändisrepotage) och lite semester/inredningsartiklar. Magasinet ser ofta glänsligt och exklusivt ut och en del av tanken är att kunden ska låta det ligga framme för att visa att “man har pengar”...


 • Private Banking aktörerna försöker hela tiden hitta på nya spännande extragrejer som gör att de sticker ut i mängden, så det är säkert så att fler tjänster finns idag.


Vilka blir Private Banking kunder?
Dagens Private Banking kunder är ofta:
 • Äldre personer
 • Entreprenörer som säljer sina företag.
 • Det kan också vara kända idrottare och artister.
 • Det kan också vara personer som fått pengar genom arv
 • eller som jobbat själva med mycket välbetalda jobb (ofta inom bank/finans och då inom investment banking, Private Equity eller kapitalförvaltning).


 • I allmänhet är det rika personer som har mycket pengar (det säger sig självt) och återfinns därför ofta i områden där det är många med mycket pengar som bor (ofta rika förorter runt storstäderna med högerledda/moderatstyrda kommunledningar).


Fördelar
 • Tillgång till bankens bästa privatrådgivare
 • Tillgång till bankens experter inom andra områden
 • Ibland tillgång till externa experter som du skulle haft svårt att nå annars
 • Extra tjänster som “förgyller din vardag” som bra betalkort och spännande events
 • Känslan av att vara “utvald” och speciell


Nackdelar
 • Kostnader - Kolla noga hur mycket de olika tjänsterna kostar innan du tecknar dig. Ofta tar banken en grundavgift för att du ska vara kund och sen tillkommer ofta avgifter för de tilläggstjänster du utnyttjar. Se framför allt upp med produkter/tjänster som har en “skalavgift” dvs som banken tar ut en avgift för att du ska ha (vanligt på pensionsförsäkringar, depåer, kapitalförsäkring med mera). Det kan också vara så att det finns köp- och säljavgifter på fonder (mycket vanligare i utlandet än i Sverige) vilket du ska se upp med. Sen kan man ifrågasätta om du ska köpa aktiva fonder eller diskretionär förvaltning istället för billiga indexfonder. Se också upp med börsmäklare som får provision på hur mycket de säljer/köper och inte på hur dina direktägda aktier går. Om de får provision på hur dina aktier går så finns det en risk för att de tar för hög risk så se upp med det också…
 • Konfidentialitet - hos vissa så är det fortfarande viktigt att inte sticka ut (och visa att man har pengar). Som Private Banking kund så får du vissa tidningar, blir bjuden på event och har vissa betalkort. Detta avslöjar dig och personer runt omkring dig kommer att förstå att du är Private Banking kund (=rik). Detta kan förstås vara något som man önskar visa...


Vilka erbjuder Private Banking (PB)?
Alla storbanker och många mindre banker erbjuder Private Banking. Dessutom finns det mindre specialiserade firmor i finansbranschen som också erbjuder tjänsten. (Nedan beskrivs några aktörer, ej i någon ordning)


 • Nordea är kanske den största aktören och erbjuder Private Banking tjänster i hela Norden och bl.a. Luxembourg. Den 23 maj 2013 passerades över 100 000 PB-kunder vilket är ca 1% av kundstocken. Nordea delar in PB-kunderna i 3 nivåer, de som har mellan 3m och 10m samt de som har över 10m som de kallar Private Wealth Management. Nordea bildade ett nytt segment “Special clients” för de ännu rikare hösten 2013. Detta segment finns också hos andra storbanker.
  Har blivit utnämnd som bästa Private Banking aktör i Sverige och Norden av Euromoney flera gånger de senaste åren.
 • Carnegie - Utsedda som Bästa Private Banking aktör i Sverige (av Privata Affärer) 2014, 2012 och 2010. Har Private Banking kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Avanza - har en lägsta gräns på 3 miljoner för att bli Private Banking kund. Den produkt som Avanza erbjuder som verkligen sticker ut är SUPERBOLÅNET. Där du kan låna extremt billigt, just nu 0,99% om du har säkerhet i don bostad och du belånar upp till 50% av fastighetens värde.  (färre extratjänster men mycket billigare “paket” än konkurrenterna)
 • SEB - har en lägsta gräns på 5 miljoner men tillhör troligtvis en av de mer välkända och traditionella Private Banking aktörerna i Sverige.
 • Swedbank - har specialiserat sig mot idrottare och artister och kan bl.a. hjälpa till med en “efter-kändisskapet-karriär-tjänst”.
 • Handelsbanken (SHB) - tillhör troligtvis en av de mer välkända och traditionella Private Banking aktörerna i Sverige. Huvudkontoret för SHB Private Banking ligger vid Kungsträdgården i Stockholm (bottenplanet i huvudkontoret). SHB tar ej ut någon fast avgift för att vara Private Banking kund.
 • Danske - oklart hur de utmärker sig i marknaden men verkar ha en traditionell Private Banking tjänst med avgift på 10 000kr för person 1 i ett hushåll sen tillkommer kostnader för mertjänster
 • Nordnet - minsta krav på 2,5 miljoner (färre extratjänster men mycket billigare “paket” än konkurrenterna)
 • Ålandsbanken - Har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Skandia - har en lägsta gräns på 3 miljoner


Jag väljer att inte nämna utländska aktörer i detta inlägg och jag ber om ursäkt om jag beskrivit någon bank fel. Listan ovan är på intet sätt heltäckande.


Nivåer under Private Banking → Kanske du platser i detta?
 • Ofta erbjuder storbankerna nivåer mellan Private Banking och “vanlig bankkund”. Den kundnivån kan ofta heta något med Premium (Nordea, Swedbank, Ålandsbanken och Avanza) och då erbjuds ofta lite bättre rådgivning (ofta en dedikerad person) och lite bättre betalkort samt kanske en tidskrift som kommer varje månad.
 • Denna tjänst kan du ofta få ganska billigt eller gratis och oftast handlar det om att banken vill ha dig som helkund. Du kanske rent av har möjlighet att bli premiumkund? På ex. Nordea så behöver du bland annat ha minst 1 miljon i placerbart kapital.
 • Se som vanligt upp med de fasta årsavgifterna och produkter där du låser in dig i dyra lösningar


Nivåer över Private Banking
 • Banker brukar använda “Family Office” som benämning för de riktigt rika kunderna. Det finns en handfull specialiserade family office-aktörer i Sverige och storbankerna erbjuder det också. Förutom vanliga Private Banking tjänster så kan ex. planering av resor, betalning av fakturor och undersökning av barns utbildning (ofta vilken universitets eller internat i världen som barnet ska gå på) ingår. Dessutom kan rådgivning kring välgörenhet och liknande vara en del av erbjudandet.
 • Min känsla är att ganska få av er läsare befinner er i “Family Office” segementet...om ni gör det, så stort grattis, då tillhör ni säkert en av Sveriges rikaste familjer...


Mer info
(Obs! jag tar ej ansvar för innehållet på länkarna)


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!Information
Jag personligen kvalar inte in som Private Banking kund och har aldrig varit Private Banking kund. Däremot har jag jobbat på bank och på så sätt fått lite inblick i hur det fungerar bakom kulisserna.


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


2 kommentarer:

 1. Superbra sammanställning, tack! Dessutom klarsynt med noteringen att "inget är gratis", kolla noga avgifter och kostnader!

  SvaraRadera
 2. Bra sammanställning, men det stämmer INTE att "Handelsbanken ej tar ut någon fast avgift för att vara Private Banking kund.". Minimiavgift 20.000 kr per år fick jag som svar när jag ringde och ville bli Private Banking-kund.

  SvaraRadera