fredag 23 januari 2015

SAMPO - Finlands nästa största bolag och som är största ägaren i Nordea och äger IF

SAMPO är ett av Finlands största bolag (näst största helfinska bolaget som är noterat på Helsingforsbörsen efter Nokia). SAMPO är Nordeas största ägare med en över 20% ägarandel samt helägare till försäkringsbolaget IF och livförsäkringsbolaget MANDATUM. Sampo leds av den kända finska näringslivsprofilen Björn "Nalle" Wahlroos (styrelseordförande i Sampo).


Detta inlägg är en fortsättning på en serie inlägg om investmentbolag. För introduktionsinlägget klicka på: “Investmentbolag - så funkar de”. Investmentbolag utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på HELSINGFORSbörsen. Detta är även det andra inlägget om utländska aktier. För introduktionsinlägget för utländska aktier klicka här.
Tidigare i serien om utländska aktier så har jag skrivit om:
 1. Norges största bank: DnB

Observera: Mitt innehav i SAMPO:
 • Mitt innehav i Sampo (per 20 januari 2015): 2,33% av mina finansiella placeringar.


Varför är det intressant för dig att veta vad SAMPO är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i SAMPO som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den NORDISKA aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa SAMPO eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Korta fakta om SAMPO:
 • Sampo är den tredje mest köpta finska aktien efter Nokia och Fortum hos Avanzas kunder och det fjärde mest värdefulla finska börsnoterade bolaget (efter Nordea, TeliaSonera och Nokia)
 • Ordet Sampo är en "artefakt"/föremål i finsk mytologi vilket producerar salt, mat, mjöl och guld ur "ingenting"
 • VD: Kari Stadigh (i Sampos ledningsgrupp sedan 2001)
 • Styrelseordförande: Björn Wahlroos (styrelseledamot sedan 2001)
 • Börsvärde: c:a 22,966 miljarder euro (per 22 januari 2015)
 • Vinst 2013: 1,452 miljarder Euro
 • Direktavkastning: 4,02%
 • P/E-tal: 14,85
 • Lista: Large Cap listan i Helsingfors, Finland
 • Huvudkontor: Helsingfors, Finland
 • Komparativa fördelar:
  • Björn Wahlroos, styrelseordförande som dessutom är en av de större ägarna
  • Ägare till Nordens mest lönsamma försäkringsbolag (som dessutom är marknadsledare i Norden)
  • Långt Track record med lyckade och lönsamma affärer

Verksamheten:
 • Sampo är Finlands näst största bolag (börsvärde). Endast NOKIA är större.
 • Sampo är helägare till Nordens största & mest lönsamma försäkringsbolag - IF
 • Sampo är Nordeas största ägare med över 20% av aktierna
 • Sampo bedriver även livförsäkringsrörelse genom det helägda dotterbolaget Mandatum
 • Ledningen är opportunistisk och försöker köpa billigt och sälja dyrt och har ett bra track record på bra affärer, bl.a. såldes "Sampo bank" till Danske Bank mitt på konjunkturtoppen innan finanskrisen
 • Just nu ägs drygt 30% av det danska försäkringsbolaget TopDanmark

Innehav (värde i euro):
 • LIVFÖRSÄKRING: 100% av Mandatum =11,0 miljarder
 • SAKFÖRSKRING: 100% av IF = 15,5 miljarder
 • "HOLDING": bl.a. Nordeaaktier = 10,5 miljarder (varav 21,2% av Nordea för 8,8 miljarder)
 • Elimineringar: -2,8 miljarder
 • Totalt NAV per 30/9-14: 34,3 miljarder eller 23,29 euro/aktie
 • Kursen 30/9-14: 38,4 euro, premie på 65% (då)


Historik
 • 1988: Sampo grundas
 • 1989: Sampo börsnoteras
 • 1990-1994: Två finska försäkringsbolag fusioneras och bildar grunden till Sampos försäkringsrörelse
 • 1997: Sampo Life (nu Mandatum) lanseras för att möta efterfrågan på livförsäkringsprodukter och pensionssparande
 • 2000: Sampo går ihop med den forna statliga Postbanken (Postpanki) som nu kallas Leonia och finska staten blir storägare i det nya Sampo
 • 2001: Sampo och Mandatum fusionerar och Björn Wahlroos som kommer från Mandatum tar över som VD
 • 2002: Sakförsäkringsbolaget IF grundas genom en sammanslagning av sakfösäkringsrörelsen i svenska Skandia, norska Gjensidige och finska Varma.
 • 2004: Sampo köper ut de andra delägarna i IF och blir 100% ensamägare
 • 2006/2007: Sampo Bank (verksamhet i Finland och Baltikum) säljs till Danske Bank (som först 2012 byter namn från Sampo Bank till Danske Bank i Finland)
 • 2008: Sampo ökar till över 10% av aktierna i Nordea
 • 2009: Kari Stadigh tar över som VD för Sampo
 • 2009: Sampo ökar till mer än 20% av aktierna i Nordea
 • 2011: Sampo köper aktier i danska TopDanmark så att man äger mer än 20% av aktierna
 • 2015: Sampo aktien slår ALL TIME HIGH på Helsingforsbörsen

Sampos egna syn på sin historia.


Största ägare i SAMPO (31 december 2014)
 • 11,9% Solidium (Finska Staten)
 • 6,35% Varma (ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag i Finland)
 • 2,10% Björn Wahlroos (även styrelseordförande)
 • 1,02% Ilmarinen (ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag i Finland)
 • 0,89% Kaleva (ömsesidigt försäkringsbolag i Finland)
 • 0,71% The State Pension Fund
 • 0,49% Elo Pensionsbolag
 • 0,47% Schweizer Nationalbank
 • 0,32% Nordea i Finland


Min Kommentar:
 • Sampo är ett smalt investmentbolag som äger bank (20 år av Nordea) och försäkring (IF och Mandatum samt 30% i TopDanmark)
 • Sampo ser till så satt bolagen blir lönsamma och använder dem som kassakor som gör att Sampo kan ge hög utdelning/direktavkastning till sina ägare
 • Tror man på Wahlroos och att han kan styra Nordea och IF på ett positivt sätt så är ett långsiktigt innehav i Sampo rätt


Möjligheter/Fördelar med att köpa Sampoaktier:
 • Hög direktavkastning
 • Ägare till det största och mest lönsamma försäkringsbolaget i Norden
 • Välbeprövat track record hos Björn Wahlroos


Risker/Nedsida med att köpa Sampoaktier:
 • Beroende av en person
 • Hög värdering just nu (värderas till premie även om Nordeainnehavet inte är upptaget till marknadsvärde i balansräkningen)
 • Finska staten behöver pengar och om de ska sälja "stekar" (delar av sina aktier) så riskerar kursen att tryckas ner

Om du funderar på att köpa Sampoaktier till din långsiktiga nordiska aktieportfölj så kan du passa på att köpa då finska staten säljer aktier (vilket trycker ner kursen).
Sampo är en "tråkig" aktie samtidigt som du genom Sampo får exponering mot försäkringsmarknaden vilket du har svårt att få på den svenska börsen.


HÅLL UTKIK EFTER NÄSTA RAPPORT: 11 Februari 2015Läs mer om SAMPO på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av SAMPO bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (Ex. Avanza eller Nordnet).


Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de svenska noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen. Alla 18 noterade svenska investmentbolag har beskrivits. Min ambition är att skriva om nya som blir noterade.

Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen (det finns inlägg på bloggen om samtliga):
Stockholmsbörsens Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
     -alternativ analys av Ratos av bloggaren “TryggFramtid” i sept-14
     -alternativ analys av Ratos av bloggaren “40%20 år” i dec-14
         -alternativ analys av Ratos av bloggaren "Riskminimeraren" i jan-15

Stockholmsbörsens Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
 • Bure - Investmentetbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer - onoterade företag i Östeuropa samt East Capitals fonder

Stockholmsbörsens Small Cap:
 • Traction - det aktiva investmentbolaget
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • NAXS - riskkapitalbolaget på Small Cap
 • Midway - litet konglomerat av handel- och teknikföretag
 • Havsfrun - investbolaget som investerar i hedgefonder (publicerades 4 januari 2015)
 • Novestra det lilla investmentbolaget under avveckling


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Sampos hemsida, Sampos årsredovisning för 2013, Sampos delårsrapport för Q3-2014
Även aktuell marknadsinformation från Avanza


Mitt innehav:

Mitt innehav i Sampo (per 20 januari 2015): 2,33% av mina finansiella placeringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar