tisdag 25 november 2014

Vad är indexfonder? --> En fond som ska utveckla sig precis som index

Detta inlägg är verkligen grundläggande om du har hållit på med placeringar ett tag så kan du hoppa ner till sista stycket.

Vad är en aktie?
 • En aktie är en ägarandel i ett företag
 • Äger du en aktie i ett företag äger du alltså en del av företaget och har rätt att delta i beslut rörande företaget på bolagsstämman varje år.

Vad är en fond?
 • En fond kan förenklat sägas vara en portfölj av värdepapper (ex aktier). Fonden ägs gemensamt av alla som köpt en andel i fonden. När du köper andelar i fonden ges det ut nya andelar och när du säljer dina fondandelar så löses de in. Det vanliga är att fondens värde bestäms på daglig basis och ett värde per andel räknas ut vilket kallas NAV (Net Asset Value), dvs vad fondandelsvärdet är vid börsens stängning. När du köper nya andelar i fonden så köper du till NAV det samma gäller när du säljer/löser in dina andelar. Det finns många olika typer av fonder men en av de vanligaste är aktiefond. I en aktiefond så köper fonden flera olika aktier och får du en aktieportfölj. Genom fonden så får en riskspridning (fler olika aktier) till en låg kostnad (jämfört med om du skulle köpa aktierna själv). Nackdelen är att förvaltarna av fonden (ofta storbanker) tar ut en daglig avgift som räknas bort från fondvärdet varje dag. Denna avgift kan variera stort mellan olika fonder och olika förvaltare.
 • Största fördel: du kan få god riskspridning på en marknad med lite sparkapital
 • Största nackdel: om du köper en fond med höga avgifter kan en stor del av avkastningen försvinna genom avgifter
 • När bör jag köpa en aktiefond och när bör jag köpa aktier själv?
  • Månatligt sparande mindre belopp = ofta bra med aktiefond
  • Sparande på en marknad du inte känner så väl (tillväxtmarknad, USA, Europa..) = ofta bra med aktiefond
  • Sparande i nordiska aktier = beror på din kunskapsnivå och möjlighet till riskspridning
  • Sparande i svenska aktier = är du ny på sparsidan så kan det vara bra att börja med aktiefonder och allteftersom du lär dig kan ta ta nästa steg (ex. investmentbolag och därefter köpa en komplett portfölj…). Det beror dock på flera faktorer så som sparbelopp, intresse, kunskap och tid

Vad är ett index?
 • Ett index visar förändringen för något under en specifik tid. Ett exempel är KPI (Konsumentprisindex) som mäter inflationen. Ett annat är OMX30 som mäter hur de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen har förändrats som grupp under en specifik period.
 • Det finns olika sätt att beräkna ett aktieindex det vanligaste är värde-viktat dvs en förändring i TeliaSonera och Nordea (två av Stockholmsbörsens tungviktare) har större genomslag på OMX30 än t.ex. NIBE och MTG. (För mer info om OMX30 klicka här). Det andra sättet är oviktat index där alla bolag oavsett storlek påverkar index lika mycket.

Vad är en indexfond? → en fond som ska utveckla sig precis som index
 • De allra flesta aktiefonder har ett jämförelseindex som de jämförs mot. (t.ex. SIX Portfolio Return Index, SIXPRX). Aktivt förvaltade fonder har som mål att överträffa utvecklingen av jämförelseindex och har därför högavlönade förvaltare som gör sitt yttersta för att hela tiden hitta den perfekta portföljen. Ytterst få lyckas slå index över tid men det finns de som gör det och då är de värda den ofta högre avgiften som dessa aktiefonder har.
 • Alternativet till aktivt förvaltade aktiefonder är indexfonder. Dessa har ofta låg avgift och ska endast följa ett specifikt index.
 • I de flesta fall tar du både lägre risk och får betala en lägre avgift om du köper en indexfond. Om du gör det går du däremot miste om den eventuella “överavkastningen” som en aktivt förvaltad fond kan ge.
 • Det är helt upp till dig om du vill köpa en aktiv förvaltad fond eller en indexfond.

Själv har jag att ha främst indexfonder men med en krydda av en aktivt förvaltad fond som jag tror på.

Vilken indexfond ska jag välja?
 • Valet av indexfond är kanske det enklaste du kan göra eftersom de ska spegla utvecklingen i ett specifikt index oavsett vilken förvaltare det är, mer om det i nästa inlägg!

Mer information om fonder hittar du här:

 • Aktiespararnas fondväljare som är en sort "fondpolis" --> ta mig dit
 • Morningstar som är en global fondjämförelsesajt --> ta mig dit


Tänk på att det är bara du som kan ta ansvar för dina investeringar och sparandebeslut!

/Näringslivsnörden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar