söndag 14 januari 2024

Näringslivsnördens investeringar per 31 december 2023

 Hej,

Här kommer en kort uppdatering om hur min exponering ser ut just nu (per 31 december 2023). Det jag tar upp här är de fria placerbara medlen.

 

Jag kommer att ta upp det i flera steg, dels fördelningen mellan tillgångsslag sen fördelningen per aktiemarknad och sist kommer jag skriva mina tio största innehav och hur stor andel av de fria placerbara medlen (min sparportfölj) de utgör.

 

1. Fördelning mellan tillgångar

 

 • Aktier 102,6%
 • Räntor 0,72%
 • Likvida medel 0,48%
 • Alternativa investeringar 0,00%
 • Latent skatteskuld -3,82% (uppskjuten kapitalvinst för bostad, räntefritt lån)
 • Totalt: 100%

 

Som du ser så är jag mer än fullinvesterad i aktiemarknaden och har därmed stor risk och följaktligen borde jag ha lång placeringshorisont, stor riskspridning och acceptera stora svängningar i min sparportfölj.

 

2. Fördelning mellan aktiemarknader

 

 • Sverige 78,1%
 • USA 12,9%
 • Norden 6,5% (Danmark, Finland och Norge)
 • Europa 3,0% (ej Norden)
 • Övriga utvecklade ekonomier 0,8% (främst Japan och Kanada)
 • Tillväxtmarknader 0,9%

 

Kraftig övervikt mot Sverige annars en del i USA och övriga Norden är överviktat jämfört med ett världsindex. Europa kraftigt underviktat och så även Japan. Låg exponering mot tillväxtmarknader.

 

3. Mina största innehav i enskilda aktier per 31 december 2023

 

1. Sagax 13,4%

2. Avanza 10,0%

3. Investor 8,9%

4. Microsoft 6,0%

5. Sectra 5,8%

6. Lundbergföretagen 5,6%

7. Spiltan 5,3%

8. Nibe 4,8%

9. Holmen 3,1%

10.  Industrivärden 2,8%

 

Det betyder alltså att 13,4% av mina fria placerbara medel är placerat i aktier i Sagax. Totalt har jag direktägande i 50 enskilda aktier varav de 10 största utgör 66% av min sparportfölj.

 

4. Hur jag ser på framtiden

 

 • För hög andel är placerat i aktier.
 • Övervikten mot Sverige är för stor och exponeringen mot framför allt Europa och USA är för låg.
 • Vikten mot enskilda aktier är för hög speciellt mot sådana som inte är investmentbolag.

 

 

Förhoppningsvis kommer det att komma fler inlägg här på bloggen framöver, så håll utkik!

 

Hälsningar

Näringslivsnörden

14 januari 2024


söndag 12 augusti 2018

Sommarhälsning från Näringslivsnörden

Hej,

detta är en sommarhälsning från Näringslivsnörden.
Jag hoppas att du har haft en härlig sommar och att du kunnat vila ordentligt.

Det är fortfarande så att jag är kvar hos samma arbetsgivare och därmed inte tillåten att skriva nya inlägg. Därför kan jag inte kommentera marknaden, företag, aktier eller sparande.

Hoppet är det sista som överger människan och jag hoppas att jag en dag kan återuppta skrivandet och bloggandet. Tills dess, ha det fortsatt bra!


Hälsningar

Eder Näringslivsnörd

onsdag 15 februari 2017

TOPDANMARK är Danmarks nästa största försäkringsbolag och har en stabil verksamhet med stora aktieåterköp

TopDanmark är Danmarks näst största försäkringsbolag, ägt till 30% av Sampo och satsar på lönsamhet framför växt men kan trots det visa på stabila resultat och marknadsandelar. Totalt har TopDanmark 1 miljoner privatkunder, varannat dansk jordbruksföretag och många företagskunder. TopDanmark är Danmarks 20e största bolag (mätt i börsvärde) och börsvärdet är c:a 26 miljarder DKK.


Vi har tidigare sett på branscherna; Investmentbolag,  banker och fastighetsbolag. Nu har nästa serie påbörjats, den om FÖRSÄKRINGSBOLAG. Ett tips är om introduktionsinlägget till försäkringsbranschen läses först innan du läser detta inlägg. Där framgår hur försäkringsbolag funderar, viktiga nyckeltal i branschen och beskrivningar om olika typer av försäkringar. Detta är det FJÄRDE bolaget som beskrivs inom försäkringsbranschen och ett som är heltfokuserat på att ska värde (inte tillväxt) i Danmark.


Varför är det intressant för dig att veta mer om FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?
 • Försäkringsbolagen finns inte på Stockholmsbörsens men de är stabila & “tråkiga” samt ger ofta en hög direktavkastning vilket passar min investeringsstil. Eftersom de inte är noterade i Sverige så får vi se på våra nordiska grannländer och där finns flera stora intressanta bolag. Eftersom det är en bransch som kompletterar dina svenska innehav så kan mycket väl ett stabilt försäkringsbolag passa i din långsiktiga portfölj.
 • Det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i ett eller flera försäkringsbolag som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den nordiska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa enskilda bolag eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.
Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. DnB - Norges största bank: inlägg publicerat 21/1-15
 2. SAMPO - Finlands näst största bolag: (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. JYSKE BANK - Danmarks näst största bank: publicerat 29/1-15
 4. SYDBANK - Danmarks fjärde största bank: publicerat 2/2-15
 5. VARDIA - norskt försäkringsbolag som växer snabbt i Skandinavien, publicerat 5/2-15
 6. PROTECTOR - norskt försäkringsbolag med hög utdelning, som fortast i Norden, publicerat 6/2-15
 7. TRYG - danskt försäkringsbolag (Nordens näst största) som ger hög utdelning men krymper, 7/2-15
 8. BANKNORDIK - Färöarnas största bank och en uppstickare i Danmark - publicerades 10/2-15
 9. GJENSIDIGE - Norges största försäkringsbolag - publicerades 12/2-15


Mitt innehav i TopDanmark:
 • Direkt innehav i TopDanmark (per 5 februari 2015): -ingenting-
 • Däremot äger jag aktier i SAMPO (TopDanmarks största ägare): Innehavet i Sampo motsvarar 2,33% (per 15 januari 2015): av mitt finansiella sparande


Verksamheten:
 • TopDanmark är ett danskt försäkringsbolag (grundat 1898/99 som mejeriernas och arbetsgivarnas olycksfallsförsäkring) men som nu är inriktad mot både sakförsäkring och liv/pensionsförsäkring.
 • TopDanmark är helt fokuserat på den danska marknaden
 • Huvudkontoret ligger i Köpenhamn och företaget har c:a 2 700 anställda
 • Bolaget har c:a 1 miljoner kunder och satsar framför allt på lönsamhet även om intäkterna har kunnat hållas stabila under en längre tid.


Korta fakta om TopDanmark
 • VD: Christian Sagild (anställd 1996, i ledningsgruppen sedan 2006)
 • Styrelseordförande: Michael Pram Rasmussen (sedan 2006)
 • Börsvärde: c:a 25,8 miljarder DKK (per 5 februari 2015)
 • Brutto Premieintäkter 2013: 12,4 Mdr DKK (11,8 Mdr i 2012) + 5%
 • Vinst 2013: +1 468m DKK (1 823m i 2012)
 • Direktavkastning: Ingen utdelning men stora aktieåterköpsprogram på c:a 10%/år, snittet de senaste 15 åren har varit en avkastning på 9,5% (genom aktieåterköp). Detta betyder att sedan 1998 har 72% av alla aktier återköpts.
 • P/E-tal: 19,11 ganska högt för ett försäkringsbolag (men något lägre än för Tryg)
 • Lista: Large Cap Köpenhamn (Nasdaq Danmark)
 • Betavärde: 0,23 (rör sig betydigt mindre än börsen som helhet)
 • Komparativa fördelar:
  • Lång historik och stor volym (många kunder)
  • Låg skadeprocent (claim ratio eller skadeforlöb) över tid, c:a 75% (något högre än Tryg)
  • Stordriftsfördelar
  • Nischad som gör så att marknadsandelarna, inklusive lång skadehistorik är mycket stor och hög inom vissa segemnet


Vad är TopDanmarks affärsidé?


“Det er Topdanmarks formål at:
 • drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed
 • være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde
 • sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast.”
(Citatet ovan är hämtade från TopDanmarks hemsida)Fritt översatt från danska till svenska av Näringslivsnörden:
“Det är TopDanmarks affärsidé att driva landstäckande dansk skade-, liv och pensionsförsäkringsverksamhet, vara en oberoende och tongivande försäkringskoncern, i vilken det är attraktivt att vara kund, att säkra aktieägarna en långsiktig, konkurrensmässig och stabil avkastning ”
Intäkter/land (2014)
 • 100% Danmark


Intäkter/produkttyp (Q1-Q3 2014)
 • 33% Privatpersoner
 • 25% Motor/Bilförsäkringar
 • 16% småbolag och industriförsäkringar
 • 11% Försäkringar för jordbruk
 • 8% Arbetsmarknadsförsäkring (Workers compensation)
 • 6% Sjukdom, olycka och arbetslöshet


AFFÄRSMODELL → Fokuserade satsningar inom särskilda segment i Danmark
 • A. TopDanmark satsar framför allt på privatkunder, jordbruksförsäkringar samt småföretag som alla präglas av många kontrakt och låga genomsnittliga skador
 • B. Distributionen 8försäljningen) sker genom Danske Bank i Danmark samt genom egen utgående telefonförsäljning
 • C. Parametrar som används är bland annatr riskbaserad prissättning och microrating av kunder och prospects
 • TopDanmark anser att resultatet blir små variationer i intäkterna


Historik → TopDanmark grundas 1898/99 för att dela på olycksfallsrisk
 • 1898/99: Mejeriernas (MLU) och Arbetsgivarnas olycksfallsförsäkring (AU) bildas
 • 1972: MLU och AU går samman till Topsikring. Samma år bildas TopDanmark Liv
 • 1985: TopDanmark ombildas till aktiebolag och BÖRSNOTERAS PÅ KÖPENHAMNSBÖRSEN
 • 1990: TopDanmark köper Aktivbanken och en strategisk allians med svenska försäkringsbolaget WASA skapas. (Wasa fusionerade senare med Länsförsäkringar)
 • 1994/95: Rekonstruktion/Refinansiering (fokus ställs in helt på försäkring)
 • 1996: Distributionsavtal med BG Bank samt övertagande av BG Pension och Michael Pram Rasmussen blir VD
 • 1999: Distributionsavtal med Danske Bank (samt köp av Danica Forsikring och Danske Forsikring Skade)
 • 2000: Danske Bank köper BG Bank (som köper BG Pension). Samarbetsavtal tecknas ed Nykredit inom livförsäkringar
 • 2001: Samarbetsavtal med Handelsbanken
 • 2006: VDn blir styrelseordförande och en ny VD sitter från 2006-2009
 • 2009: Christan Saglid tillträder som VD
 • 2009: Sampo innehar c:a 10% av TopDanmark som ökar till över 25% i 2012 och därefter ytterligare varje år allt eftersom TopDanmark återköper aktier. Vid slutet av 2014 var ägarandelen runt 30%
 • 2014: IFs VD tar plats i TopDanmarks styrelse (IF är helägt av Sampo)


AKTIEÄGARE i TopDanmark
TopDanmark är Danmarks tjugonde största börsbolag, är ett stabilt försäkringsbolag med hög direktavkastning men har trots det bara 26 ägare via Avanza.
Totala antalet aktieägare var 45 577st


Den enda ägaren med över 5% av aktierna (31/12-14) var:
 • 25-30% (exakt 27,37%) Sampo Group (via If och Mandatum)
 • Utländska ägandet var nästan 60%


Min Kommentar/Utsikter framöver:
 • TILLVÄXT
  • Danmark, På den danska marknaden så har framför allt Tryg tappat marknadsandelar de senaste åren. TopDanmark och Allmäna Brand har vuxit något och små nya konkurrenter växer snabbt (ex: Protector och Vardia)
  • TopDanmark avser att ha en jämvikt mellan växt och lönsamhet men lönsamheten kommer alltid först enligt TopDanmark.


 • VINST & LÖNSAMHET
  • TopDanmark visar att det råder en mycket positiv skadetrend i Danmark med lägre skadekostnader för bostadsinbrott, bilstölder och personbilsrelaterade olyckor/skador, detta bestyder att skadekostnaderna sjunker. Bl.a. har kostnaderna för “fysiska skador på privatpersoner pga bilolyckor” sjunkit med 70% de senaste 10 åren i Danmark. Detta gynnar naturligtvis försäkringsbolagen (och även de som slipper skadorna).
  • TopDanmark fokuserar på lönsamhet växt och sätter alltid lönsamheten först, i 2013 växte dock bolaget med 5% intäktsmässigt.
  • Totalkostnadsprocent (combined ratio) blev 88% i 2013 har pendlat mellan 88-93% de senaste 5 åren.
  • Min syn är att TopDanmark fortsatt kommer vara lönsamt och fortsätta med sina aktieåterköp. 


STABIL/TRYGG AKTIE → JA, ett uttalat VALUE CASE
 • BESTÅNDET - JA: Väldigt lång historik och skadestatistik så TopDanmark borde kunna ställa rätt priser på premier och samtidigt tjäna pengar (vilket de gör idag)
 • UTDELNING - NEJ: Stabilt hög direktavkastning men genom aktieåterköp och inte genom utdelning
 • SUMMERING →  Hög direktavkastning genom aktieåterköp men ingen växt


Varför köpa TopDanmark-aktien/Möjligheter:
 • Hög direktavkastning genom aktieåterköp som snittar på c:a 9,5% per år
 • Aktieägarvänlig politik
 • Låg risk
 • Prioriterar lönsamhet framför växt
 • Typiskt VALUE-case
 • Muskler (finansiella möjligheter) att köpa små försäkringsbestånd och försäkringsbolag om så skulle önskas
 • Lång historik och kunskap om försäkringsmarknaden
 • Potentiell option att Sampo slår till och lägger bud på hela bolaget
 • Skadekostnaderna trendar neråt på sikt


Varför inte köpa TopDanmark-aktien/Risker:
 • Vanligtvis så utvecklas försäkringsmarknaden som BNP-växten och med svag BNP utveckling försämras marknaden i allmänhet för försäkringsbolag speciellt i Norge (tecken på det ser vi dock inte än)
 • Oklart hur TopDanmark påverkas av de negativa räntorna i Danmark och hur det slår mot avkastningen på överskottslikviditeten (investeringsavkastningen)
 • Tappas marknadsandelar för fort?
 • Inga kurstriggers


Tajming (Kursutveckling fram till 5 feb 2015, 224,40 kr/aktie):
Senaste 12 mån: +55%
Senaste 3 mån: +17%
Senaste 1 mån: +12%
Senaste 1 vecka: +1%
Utvecklar sig väldigt likt Tryg


Håll utkik efter: TopDanmarks Q4-2014 rapport som släpps 19 februari 2015


Läs mer om TopDanmark på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av TopDANMARK eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (ex. Avanza eller Nordnet).


Detta var ett inlägg om försäkringsbolag och är en del av serien om de försäkringsbolag som beskrivs här på bloggen.


De största börsnoterade bolagen på de nordiska börserna (per 3 februari 2015):


 • Gjensidige   norskt   65,2 Mdr NOK
 • Storebrand  norskt   10,4 Mdr NOK
 • Protector     norskt     3,9 Mdr NOK (publicerat 6/2-2015)
 • Vardia          norskt    0,85 Mdr NOK (publicerat 5/2-2015)


 • Tryg, danskt   46,6 Mdr DKK (Tryg är Nordens näst största försäkringsbolag) (7/2-15)
 • TopDanmark  danskt   25,6  Mdr DKK (detta inlägg!)


Bolag som du kanske undrar är börsnoterade:
 • IF → ägs av Sampo till 100% (IF är Nordens största försäkringsbolag)
 • Moderna → ägs av Tryg till 100%
 • SalusAnsvar → ägs av Folksam till 100%
 • Folksam = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Länsförsäkringar = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Skandia = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna


Bra länkar om försäkringsbranschen:


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
TopDanmarks hemsida, årsredovisning för 2013, delårsrapport för Q4-14 samt pressmeddelanden
Investerarpresentation 8 jan-15 på SEBs småbolagsseminarium
Nyckeltal/aktuell marknadsinformation från Avanza och Nordnet
Dansk statistik från danska branschorganisationen Forsikringogpension
Artikel i Affärsvärlden från 2009
Artikel i Privat Affärer från 2012
Sampos Q3-14 delårsrapport


Mitt innehav:

 • Direkt innehav i TopDanmark (per 5 februari 2015): -ingenting-
 • Däremot äger jag aktier i SAMPO (TopDanmarks största ägare): Innehavet i Sampo motsvarar 2,33% (per 15 januari 2015): av mitt finansiella sparande