lördag 31 januari 2015

AVANZA växer vidare med hög lönsamhet! (Status efter Q4)

Avanza nätmäklaren som vuxit och blivit en riktigt stor utmanare inom sparande och pensioner släppte sin bokslutskommuniké (Q4-14 rapport) 21 januari 2015 och här följer en kort uppdatering på den tidigare analysen som är gjord. Har du inte läst den första inledande och beskrivande analysen så kan du läsa den här
I slutet av inlägget står kommentarer på Q4-rapporten och de senaste aktivitetssiffrorna. Du kan hoppas ner dit direkt om du är välbekant med Avanza (uppdaterad text i övrigt är markerad med lila).

För att läsa introduktionen till bankerna klicka här.

Observera!: Mitt innehav i Avanza:

 • Mitt innehav i Avanza (per 15 januari 2015): 7,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt största enskilda aktieinnehav.
 • Mitt innehav i Creades, som är en av Avanzas största ägare (per 15 januari 2015): 1,73% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt fjortonde största aktieinnehav. Läs statusuppdatering efter Creades Q4-14 rapport här.
 • Personligen har jag följt Avanza i nästan 10 år och har kontakt med bolaget efter varje delårsrapport för att gräva i frågor och få svar på saker som inte alltid framgår i rapporten.
Kort om verksamheten:
 • Avanza är en nätbaserad bank främst inriktad på privatpersoners sparande (från början endast aktiehandel), den senaste tiden har de öppnat "kontor" för Private Banking kunder i Stockholm och Göteborg. Snart kommer även ett kontor i Malmö. Från dessa kontor utgår även pensionsrådgivare (i praktiken säljare som får företag att välja tjänstepensionslösningar via Avanza)
 • De senaste åren har vissa tilläggstjänster lanserats som ex. “Superbolånet” som erbjuder en riktigt konkurrenskraftig ränta på bolån (men endast till Private Bankingkunder).
 • Avanza finns endast i Sverige och tar marknadsandelar inom sparande, speciellt när börsen går bra. Tillväxten inom pensionssparande är särskilt stark.

SNABBA FAKTA OM AVANZA
 • VD: Martin Tivéus
 • Styrelseordförande: Sven Hagströmer
 • Börsvärde: 7,738 miljarder SEK (per 30 januari 20145
 • Vinst 2014: 250 miljoner (193m i 2013)
 • Direktavkastning: 2,61% (Utdelningen sänks från 8 till 7kr/aktie pga tuffare kapitalkrav)
 • P/E-tal: 31 (Bolaget kostar c:a 31 årsvinster, om vinsten är på 2014 års nivå)
 • Lista: MID-Cap listan i Stockholm
 • Beta: 1,25 (rör sig 25% mer upp när börsen går upp och 25% mer ner när börsen faller)
 • Komparativa fördelar
 • Stark ställning inom sparande med nöjdast kunder många år i rad 
 • Speciellt stark inom nischen för “gör-det-självare”
 • Moderna datasystem och kostnadskontroll
 • Tekniska lösningar som gör det enkelt och billigt att lägga till fler kunder/sparare inom ex. tjänstepensionssparande
 • I princip inga kreditförluster


Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Stabil hög lönsamhet i Sverige
 • Mycket nöjda kunder under flera år
 • Mycket stark ställning inom privatpersoners gör-det-själv sparande
 • Stabil utdelning/direktavkastning.
 • Ständigt växande marknadsandelar med lönsamhet
 • Ingen egen trading → låg risk
 • Mycket små kreditförluster → låg risk

Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Lågt ränteläge ger lägre ränteintäkter → riskerar att sänka lönsamheten
 • Ständig prispress på aktiecourtage
 • Spararna mer kostnadsmedvetna vilket får dem att flytta sina pengar från “dyra” fonder (där Avanza får större kickback) till billigare indexfonder
 • Risk att en eller flera storbanker lanserar en lösning som slår undan fötterna helt på Avanza genom att chocka marknaden med en enkel billig tjänst för sparande på nätet
 • Aktien är “dyr”, dvs. PE-talet är högt
 • Nya regleringar och kapitalkrav kan sänka lönsamheten
 • Överskottslikviditeten (kassan på kundernas depåer) har tidigare lånats ut till andra banker "över-natten". Nu ska Avanza investera en del av dessa pengar i obligationer istället. Det höjer avkastningen (syns på räntenettot men höjer också risken något)

Kommentarer från Näringslivsnörden på Q4-2014 rapporten
 • Kunder
  • Nykundstillströmningen var mycket god både i kvartalet (+15 900 kunder) och i året (+54 700). Dessutom vann Avanza tävlingen "Sveriges nöjdaste kunder inom sparande" för femte året i rad och 2014 vann Avanza också samtliga sju underkategorier. Det var rekord i kundtillströmning och att vinna alla sju underkategorier. Att ha nöjda kunder är A och O så både det och den stora kundökningen känns tryggt som aktieägare. Dock är Avanza ett företag som gynnas av en positiv börs och det har gått väldigt bra i 2014.
 • Kapitalinflöde
  • Kapitalflödet (dvs nettoflödet av kapital in på Avanzakundernas konton) var mycket god. 5,9 miljarder i kvartalet och 20,1 miljard för helåret 2014. Detta var rekord. De nya kunderna bidrar naturligtvis med nytt "fräscht" kapital men även befintliga kunder sätter in mer pengar och dessutom är det organisk växt dvs. befintliga innehav växer i värde. Vid årets slut hade Avanzas kunder 142 miljarder i kapital hos Avanza och Avanza hade 13,2% av allt nysparande i Sverige och har nu 2,3% av allt sparande. (Avanzas marknadsandelar växer alltså stadigt).
 • Utveckling inom pensionssparande
  • Ett viktigt tillväxtområde för Avanza är tjänstepensionssparande. För företag som inte har kollektivansluten personal (som då har olika valcentraler att välja på ex. Collectum) så är Avanza ett bra alternativ och under 2014 fick Avanza 2500 nya företagskunder (företag sm valt Avanza som tjänstepensionsleverantör). Avanza har nu drygt 2% av tjänstepensionsmarknaden för icke-kollektivanslutna företag (som står för c:a 50% av tjänstepensionsmarknaden) men stadigt växande. För att öka marknadsandelarna ytteligare öppna Avanza kontor i Göteborg nyligen och under 2015 öppnar Avanza ett kontor i Malmö. Kapitalet som Avanzas kunder har inom tjänstepensionslösningar ökade med 48% från 2013 till 2014 så det är en rätt bra tillväxt...
 • Utveckling inom övriga delar/Aktivitetsnivå hos kunder
  • Aktiehandel - Q4 var en aktiv period och aktiehandeln steg men snitt courtage/affär sjönk vilket gjorde att växten mellan Q3 och Q4 stannade på 21%
  • Fondprovisioner - Kunderna har börjat placera mer i "dyrare" fonder som ex. svenska småbolagsfonder och framför allt bidrar det ökade kapitalet till högre intäkter, fondprovisionerna steg 41% mellan Q3 och Q4 (+38% mellan 2013 och 2014).
  • Räntenetto - det är svårt för Avanza att få bra avkastning på sin överskottslikviditet och en del använder bolaget för att låna ut till kunderna (SuperBolånet c:a 2,5 miljarder) samt Superlånet (vanlig aktiebelåing) och resten har man tidigare lånat ut till andra banker över natten (O/N). Det sistnämnda ger nu i princip ingenting så i Q4 tog man steget att börja köpa obligationer med mera för att skapa mer ränteintäkter. Detta ger högre risk (reellt). Dock kräver det mindre kapital enligt kapitalregler (vissa obligationer anses vara mindre riskfyllda än O/N utlåning). Med fallande räntor är det svårt att se hur Avanza kan stoppa fallet i räntenettot (-11% Q/Q) utan att öka utlåningen i Superlånet (troligt att de höjer i Q1-15).
  • Övriga intäkter - Den höga aktiviteten av bl.a. börsnoteringar har givit extraintäkter till Avanzas Corporate finance avdelning och den nyss introducerade valutahandeln har givit stigande intäkter.
  • KOSTNADER - Framför allt personalkostnaderna har stigit men det beror på säljsatsningen inom tjänstepensionsområdet. (Jag är inte orolig över kostnadsutvecklingen)
 • Kapitalkrav
  • Den växande utlåningen, växten i verksamheten och strängare kapitalkrav gör att mer kapital måste behållas i bolaget framöver vilket innebär att Avanza sänkte utdelningen nu i 2015.
 • Utdelningen sänks från 8 till 7 kr. Det ger en direktavkastning på c:a 2,7%. Det är fortfarande högt och Avanza tjänar mer och mer pengar (lönsamhet) så jag är inte orolig för den sänkta utdelningen.
Kommentarer från Näringslivsnörden om januariaktivitetssiffrorna (publicerades 30 januari-15)
 • Avanzas kunder ökade handeln i amerikanska aktier med mer än 100% i jan-15 jämfört med jan-14. En månad är väldigt kort period. Trenden är dock tydlig och mer handel i utländska aktier är bra både för kunderna (riskspridning) och för Avanza (ger högre courtageintäkter & valutaväxlingsavgifter).
 • Fondköpen präglas av fonder med högre förvaltningsavgift (vilket höjer Avanzas fondprovisioner) som ex. Indienfonder, globalfonder & fastighetsfonder.
 • Dessutom ökar antalet nyöppnade ISK-konton med 3-4 gånger mer än 2014. Det är en helt enorm ökning som jag tror många har missat.
 • Aktiehandeln (courtageintäkter) har ökat med 43% i januari jämför med i fjol till över 81 000 affärer/dag vilket är väldigt högt. Bland de 10 mest köpta bolagen bland Avanzas kunder i januari finns flera som beskrivits på bloggen t.ex Swedbank, SEB, Castellum och Handelsbanken. Bland de som sålts mest återfinns endast en som beskrivits på bloggen: Nordea.
 • De aktier som säljs mycket är annars fastighetsaktier och preferensaktier.

SLUTSATS:
 • Avanza har ett PE-tal på över 30 vilket är riktigt högt. Det höga PE-talet kräver en fortsatt hög tillväxt.
 • Avanza utvecklats bättre än mina förväntningar med både riktigt nöjda kunder, hög kundtillströmning och bar intäkter. Utdelningssänkningen var en plump men är nog helt rätt långsiktigt. Eftersom jag är väldigt långsiktig i mina placeringar så väljer jag att behålla mitt innehav och gör inga förändringar. Skulle aktien fortsätta upp så har jag ett tak på max 10% av totala portföljen för ett företag så då säljer jag av lite och tar hem vinsten.


Häng med i bloggen det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Tidigare inlägg om Avanza samt bokslutskommunikén för 2014 och pressmeddelanden från Avanza under januari-15 samt emejlintervjuer med Avanzas ledning.

Mitt innehav:
 • Mitt innehav i Creades (Avanzas största ägare) (per 15 januari 2015): 1,73% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt fjortonde största aktieinnehav.
 • Mitt innehav i Avanza (per 15 januari 2015): 7,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt största enskilda aktieinnehav.

fredag 30 januari 2015

NP3 FASTIGHETER är utmanaren på fastighetsmarknaden i norr med bra kassaflöden

NP3 är uppstickaren på den norrländska fastighetsmarknaden och har på kort tid lyckats bli en av de största fastighetsbolagen norr om Dalälven. Bolaget köpte en stor portfölj av Kungsleden under hösten 2014 och börsnoterades i december 2014. Börsvärdet är nästan 2 miljarder.

Nu är vi inne i en serie inlägg om fastighetsbolag. Detta är det trettonde inlägget i serien och handlar om NP3 Fastigheter (härefter kallat NP3), fastighetsbolaget som är inriktat på fastigheter i Norrland.

Varför ska du veta vad NP3 är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i NP3 som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden.
 • Om du bör köpa NP3 eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Mitt innehav:
 • Jag äger i dagsläget inga aktier i NP3 eller dess stora aktieägare

Kort om NP3
 • NP3 är Sveriges nittonde största noterade fastighetsbolag med ett börsvärde på c:a 1,85 miljarder
 • Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid-Cap lista sedan december 2014
 • Victoria är fokuserat på att äga fastigheter i Norrland
 • Bolagets huvudägare är Lars Göran Bäckvall som var grundare till fastighetsbolaget Norrlandspojkarna som var grunden i NP3.

Snabba fakta;
 • VD: Andreas Nelvig (sedan NP3 grundades 2010)
 • Styrelseordförande: Richard Backlund (sedan 2010)
 • Säte: Huvudkontor i Sundsvall
 • Lista: Stockholmsbörsens MID Cap
 • Börsvärde: 1,851 miljarder SEK (per 29 januari 2015)
 • Intäkter 2013: 143 miljoner SEK (snabbt växande)
 • Vinst 2013: 39 miljoner SEK (värdeförändringar på fastigheter bidrog med 0m SEK, ej börsnoterat då så marknadsvärdering av fastigheter mot balansen gjordes inte)
 • Soliditet (Q3-14): 37,8% ganska normal, dock upp från en mycket låg nivå föregående år
 • Fastighetsvärde: 3,2 miljarder SEK (per 30 sept-14)
 • Ekonomisk vakansgrad (Q3-14): 7% (beräknas öka under Q4-14 pga förvärv)
 • Direktavkastning (utdelnings%): 0,0%
 • UTDELNINGSTILLVÄXT: ej aktuellt
 • P/B (börsvärde/eget kapital, 30/9-14): bolaget var ej noterat då!
 • P/E (börsvärde i förhållande till vinsten): nynoterat och under kraftig växt, avvakta Q4-14
 • Betavärde: för kort börshistorik för att kunna anges
 • Komparativa fördelar:
  • Fokuserade på Norrland där de bygger upp stordriftsfördelar och nu är en bland de stora fastighetesbolagen (de andra är bl.a. Diös och Norrporten)
  • Stor lokal kännedom och är ett nytt bolag så de har valt ut de önskar ska jobba hos sig → ger troligtvis en effektiv organisation

NP3 affärsidé:
“Med hyresgäster i fokus förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige.”
(Citatet är hämtat från NP3 hemsida)

Affärsmodellen är sådan att NP3 köper fastigheter och fastighetsportföljer i Norrland som de därefter utvecklar och förvaltar på lång sikt. Eftersom dessa ofta är högavkastande (läs billigare i förhållande till vilken hyra man får ut) blir kassaflödet bättre i andra marknader och därför har bolaget som mål att bli “Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag”.

Fördelning av hyresvärde (lokaltyp) för NP3 Q3-14
 • 34% Handel
 • 20% Kontor
 • 19% Logistik
 • 18% Industri
 • 9% Övrigt

Fördelning av hyresvärde (per marknadsområde) för NP3 i Q3-14
 • 32% Sundsvall
 • 18% Dalarna
 • 15% Umeå
 • 14% Luleå
 • 13% Gävle
 • 8% Östersund

Hyresgäster
 • Eftersom ett fastighetsbolag är beroende av hyresintäkterna så är betalningsförmågan hos de största hyresgästerna av vikt. Om de är kvar som hyresgäster och fortsätter betala hyran så kommer fastighetsbolaget inte få problem men annars kan problemen dyka upp snabbare än väntat. Detta är särskilt viktigt med mindre fastighetsbolag.
 • Genomsnittlig avtalslängd är 4,5 år
 • Top10 hyresgäster står för 23% av hyresintäkterna, de är
  • PostNord Logistics
  • Tibnor
  • Lakkapää Sverige
  • Förlagssystem JAL
  • Wipro
  • Svensk Cater
  • Ferruform
  • Systembolaget
  • Ramirent
  • Nordic Flanges

Finansiering (i miljoner sek)
Per 31/9-14 såg NP3 balansräkning ut enligt nedan:
 • Eget Kapital                       1 267  37,8%
 • Låneskulder                       1 937  57,8% (Banklån & Oblig lån) → ovanligt högt!
 • Skatteskulder (latent)             51
 • Övriga skulder                        97
 • Derivat (finansiella instru.)       1
 • TOTALT EGET KAP. & SKULDER = 3 353

BankLånen = 67 lån på 7 kreditgivare

NP3s historia
 • 2010: Andreas Nelvig och Lars Bäckvall på fastighetsbolaget Norrlandspojkarna grundar NP3 (N=Norra Sverige P=Personlig). De får med sig Rickard Backlund som står för kontaktarna med “storkapitalet”.
 • 2011: Bäckvall säljer sina fastigheter till det nya bolaget och får betalt i aktier (och blir största ägaren). Därefter köps Lillänge Köpcentrum i Östersund (det största externa handelsområdet i Östersund) samt nio fastigheter i Gävle och den nya “fastighetsjätten i norr” får genomslag i pressen
 • 2012:Första förvärven i Dalarna samt ett 20-tal fastigheter i Sundsvallsregionen. Flera nya investerare kliver in bl.a. Erik Selin (se inlägget om Balder)
 • 2013: Forsatta förvärv i Dalarna och Gävle och nya investerare tillkommer bl.a. Länsförsäkringar i Norrbotten och Västerbotten
 • 2014: juli; Förvärv av 38 fastigheter för 760m från Kungsleden genomförs (fastigheter i bl.a. Luleå och Umeå)
 • 2014 Q3: Övriga fastigheter förvärvas för 613m
 • 2014: 4 december = BÖRSNOTERING på Stockholmsbörsen med nyemission och 6000 nya aktieägare tillkommer.

Aktieägarstruktur per sista september 2014 (innan börsnoteringen i dec-14)
Antalet aktieägare per 31/12-14 var: c:a 6 000st
De största ägarna per 30/9-14 var:
 • 22,4% Lars Göran Bäckvall (privatperson)
 • 4,7% Östersjöstiftelsen
 • 4,6% Polarrenen
 • 4,1% Erik Selin Fastigheter
 • 3,0% Alba Holding
 • 2,6% Akilakonsulting
 • 2,6% Endicott
 • 2,5% Göthes Järn
 • 2,2% Länsförsäkringar Norrbotten
 • 2,2% Banque Inter Luxembourg
 • 2,1% Catella Bank
 • 2,1% Fastighets AB Granen
 • 1,7% Länsförsäkringar Västernorrland
 • 1,6% Maria Anderkvist (privatperson)
 • 1,6% Länsförsäkringar Kalmar

Kända förändringar därefter:
 • 6000 aktieägare tillkom vid börsnoteringen i dec-14 och den nyemissionen som genomfördes innebar en utspädning på cirka 15%. Detta innebär att ägarandelen på aktieägarna som beskrivs ovan är lägre nu än vid slutet av Q3-14 (om de inte köpt fler aktier)
 • 26 januari 2015 meddelande Länsförsäkringar Fondförvaltning (som förvaltar Länsförsäkringars stora fastighetsbolagsfond) att de köpt aktier så att de ägde 5,4% av det totala antalet aktier i NP3. Eftersom köpet gjorts under Q1-15 kommer de inte att ha “rätt” ägarandel i Q4-rapporten som kommer inom några veckor

Mina kommentarer om NP3
 • Konkurrensställning:
  • NP3 har på kort tid vuxit och blivit en av de stora fastighetsägarna i Norrland & Dalarna vilket gör bolaget till en naturlig speaking partner vad gäller lokalbehov på flera delmarknader.
  • Dessutom har bolaget fått in flera kapitalstarka och långsiktiga ägare vilket gynnar den långsiktiga tron på bolaget och hur banker kan förväntas tänka
 • Typ av fastighetsbolag: NP3 är ett förvaltningsbolag på sikt men som nu under en fas växer kraftigt för att skapa en kristik fastighetsmassa (stordriftsfördelar)
 • Direktavkastning/PE-tal med mera:
  • Ingen direktavkastning på aktierna så långt och svårt att bedöma värderingen eftersom bolagets struktur, fastighetsportfölj, intjäningsförmåga och antalet aktier kraftigt förändrats sedan senaste rapporten.
 • Tillväxt/Utsikter och marknadssituation:
  • Växten är mycket stor och den lär fortsätta framöver även om det inte sker i lika snabb takt.
 • Summering: Det är spännande att följa bolaget men jag avvaktar åtminstone Q4-rapporten innan jag gör en djupare analys och börjar räkna på direktavkastning, värdering i förhållande till bokfört värde med mera.
 • Timing: Kursen har gått  +10% iår/senaste månaden och +/-0% den senaste veckan.

Fördelar/möjligheter med att köpa aktier i NP3
 • Hög avkastning på fastigheterna i förhållande till deras värde (så kallat direktavkastningskrav) vilket genererar bra kassaflöde
 • Exponering mot fastigheter i norra Sverige som oftast erbjuder bättre kassaflöden och högre direktavkastning
 • Långsiktighet i förvaltningen och i “byggandet” av bolaget även om det är ungt

Nackdelar/risker med att köpa aktier i NP3
 • Risk om räntan går upp, då stiger direktavkastningskravet på fastigheterna och värdet sjunker vilket ger negativa resultateffekter
 • Dålig likviditet i aktien, det kan vara svårt att sälja och köpa den
 • Bolaget är också så pass litet & nytt att det inte kvalar in i min portfölj av det men också att det har funnits så pass kort tid att bolaget inte bevisat att den håller över flera konjunkturcyklar
 • Osäkerhet kring hur bolaget presterar på sikt eftersom bolaget i sin nuvarande form är väldigt nytt

Kommande händelser i NP3 att följa upp
 • Bokslutskommuniké (Q4-14) publiceras 16 februari 2015

Kom ihåg att ett eventuellt köp av NP3 bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Läs mer om NP3 på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Detta var ett inlägg om fastighetsbolag och är det elfte som beskriver ett börsnoterat fastighetsbolag här på bloggen. Min ambition är att skriva om samtliga fastighetsbolag på large- och midcaplistorna. Tidigare inlägg i den här serien är (1 betyder att det är börsens största fastighetsbolag):

Large-Cap:

Mid-Cap:
 • 7. Wihlborgs                  (inlägg 16/1-15)
 • 13. Diös                         (inlägg 11/1-15)
 • 14. Heba                       (inlägg 27/1-15)
 • 15. Platzer                     (inlägg 14/1-15)
 • 16. Catena                    (inlägg 20/1-15)
 • 19. NP3 Fastigheter     (DETTA INLÄGG)
 • 20. Victoria Park            (inlägg 28/1-15)

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor: NP3s årsredovisning för 2013, delårsrapporter, pressmeddelanden samt hemsida samt aktuell marknadsinformation från Avanza.
Mitt innehav i NP3: -ingenting-