söndag 18 januari 2015

Min investeringsportfölj - Status 17 januari 2015

Så här inför rapportperioden som startar i nästa vecka tänkte jag ge er en uppdatering på hur min investeringsportfölj ser ut. Under rapportperioden kan nämligen aktiekurserna “sticka” åt olika håll och det kan vara av intresse att se hur jag “positionerat mig” inför rapporterna. Det som visas är fördelningen av de så kallade fria finansiella medlen dvs. inte det som jag sparar till pension eller kapital som är bundet i exempel min bostad.


Men innan, en liten varning!
 • Om du bör köpa vissa aktier eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information. Det som passar en viss sparare behöver inte nödvändigtvis passa en annan.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


---------------------------------------------------------------------


Steg 1 - fördelningen mellan tillgångsslagen
Först är det viktigt att se på hur jag har fördelat investeringarna mellan de olika tillgångsslagen (mer om det kan du läsa i tidigare inlägg).


Fördelningen mellan tillgångsslagen i min portfölj per 17/1-2015:

LIKVIDA MEDEL 4,2%
RÄNTEPLACERINGAR 21,0%
AKTIEPLACERINGAR 72,8%
ALTERNATIVA PLAC. 2,0%


Förändringarna sedan förra statusuppdateringen 26/12-2014.


 • LIkvida medel minskat från 7,0% till 4,2%
 • Ränteplaceringar: 20,3% till 21,0%
 • Aktieplaceringar: 70,6% till 72,8%
 • Alternativa placeringar: 2,1% till 2,0%


Steg 2 - fördelning inom varje tillgångsslag


Likvida medel
 • Jag har minskat andelen likvida medel. Detta för att renoveringen av vattenskadan i min lägenhet (endast eventuella tillägg eftersom bostadsrättsföreningen står för själva renoveringen) har blivit försenad. En del av de likvida medlen låste jag i ett fasträntespar (ränteplacering) för jag såg att ett fasträntespar jag har löper ut om 2 månader vilket då kan finansiera renoveringen av badrummet.
 • TIPS! Jag försöker ha fasträntekonton som löper ut vid olika tidpunkter så jag inte låser upp allt kapital på en gång. På så sätt så frigörs kapital löpande men jag har bättre ränta än om jag skulle haft pengarna på ett vanligt högräntekonto.
 • De likvida medlen kan jag ropa av direkt, dvs inom 1 bankdag. De viktigaste delarna där är dels mitt lönekonto samt högräntekonton utan bindningstid.
 • Plan förra statusen (Dec-14): Denna del planerar jag att minska de närmaste veckorna.
 • Plan nu (Jan-15): Jag har nu minskat andelen kraftigt och känner mig bekväm med att ha c:a 3-5% i likvida medel.


Ränteplaceringar (inklusive preferensaktier)
 • Över 20% ligger i räntor, fasträntespar, räntefonder men även i preferensaktier. Det är en ganska stor andel som ligger i olika ränteplaceringar. C:a hälften (dvs 10% av totalen) ligger i svenska preferensaktier (Sagax och Akelius). Sen har jag en liten del i ett kanadensiskt fastighetsbolag som har månatliga utdelningar i CAD (kanadensiska dollar). Detta för att få lite valutaskydd. Jag har inga statsobligationsfonder men liten andel IG-obligationer (Investment Grade) och en liten andel HighYield obligationer.
 • Plan förra statusen (Dec-14): Denna del planerar jag ska ligga på ca 20% framöver så beroende på hur aktiemarknaden utvecklar sig kan jag justera genom köp/försäljning av kort billig räntefond som jag äger
 • Plan nu (Jan-15): Denna del planerar jag ska ligga på ca 21%. Jag har blivit mer skeptsik till börsen och aktiemarknaden och just det att intresset för aktier för så många är så stort samtidigt som en varselvåg börjat...


Aktieplaceringar
Min favorittillgång och det som jag skriver mest om här på bloggen.


SVENSKA AKTIER 54,6%
NORDISKA AKTIER 4,9%
EUROPEISKAAKTIER 2,8%

AMERIKANSKA AKTIER 5,3%
ÖVRIGA MARKNADER 0,0%
TILLVÄXTMARKNADER 5,1%

Förändringar sedan förra statusen (Dec-14):
 • Svenska från 52,7% → till 54,6%
 • Nordiska från 4,8% → till 4,9%
 • Europeiska från 2,7% → till 2,8%
 • Amerikanska från 5,1% → 5,3%
 • Övriga 0,0%
 • Tillväxtmarknad 5,2% → 5,1%


Nordiska aktier (inga uppdateringar sedan förra månaden)
 • Vad många ofta glömmer bort är att den nordiska aktiemarknaden erbjuder en god diversifiering i sektorer som inte är så vanliga i Sverige. Jag har valt att investera i Novo Nordisk i Danmark (världsledande på diabetes) och Sampo (äger försäkringsbolaget IF samt är största ägaren i  Nordea) i Finland. Dessutom har jag två mindre innehav, ett i Norge inom oljeservice och ett inom byggservice i Finland.
 • Plan(Jan-15): Flera bloggare och sparare har hört av sig och bett mig se närmare på norska försäkringsbolag som Vardia och Protector. Detta har jag börjat med och har gett mig vissa uppslag men jag ska fortsätta analyserna innan jag agerar,


Europeiska aktier 2,7% i Dec-14 till 2,8% i Jan-15
 • Än så länge behärskar jag inte den europiska marknaden så bra så att jag direktköper eruopeiska aktier i stor utsträckning. Jag har endast Volkswagen som jag direktäger och resterande del av min exponering mot europeisk aktiemarknad har jag genom billiga indexfonder. (OBS! Jag har en ganska låg andel europeiska aktier)
 • Plan Dec-14: Öka exponeringen framöver genom köp av indexfond alternativt något “stabilt”, “tråkigt” bolag med hög utdelning förslagsvis franskt. (Det kan dock finnas svårigheter att handla på Parisbörsen från en vanlig svensk bank till en lågt pris).
 • Plan Jan-15: Har ökat något genom köp av indexfond men känner att jag fortfarande är underexponerad och önskar köpa mer i Europa


Amerikanska aktier 5,1% i Dec-14 till 5,3% i Jan-15
 • Än så länge behärskar jag inte heller den amerikanska marknaden så bra så att jag direktköper amerikanska aktier i stor utsträckning. Jag har endast Microsoft som jag direktäger och resterande del av min exponering mot amerikansk aktiemarknad har jag genom billiga indexfonder samt en aktiefond som köper amerikanska “småbolag”.
 • OBS! Jag har en väldigt låg andel amerikanska aktier och de allra flesta rådgivare skulle anse att jag har alldeles för låg exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Jag anser dock att jag får med en stor del av exponeringen mot USA genom att äga svenska exportföretag som exporterar till USA och som är vinnare på en stark dollar och en stark amerikansk konjunktur.
 • Plan Dec-14: Jag har som mål att öka denna exponeringen mot amerikanska aktier antingen via billiga indexfonder eller via direktköp av något bolag som jag lär känna. Tror att minst 10% är en lagom nivå för mig att ha i exponering mot den amerikanska marknaden.
 • Plan Jan-15: Har köpt lite i USA-indexfond senaste månaden och därigenom ökat exponeringen något. Har även haft valutan med mig. Avser köpa mer USA-index framöver.


Övriga aktiemarknader och tillväxtmarknader (inga ändringar sedan Dec-14)
 • Som ni såg så har jag inga aktier i “övriga” marknader. En naturlig marknad att ha aktier i (genom ex. aktieindexfond) vore Japan och Australien. Jag tror dock ej på Japan och Australien har jag precis lämnat (via en dyr aktieindexobligation) men funderar på att kanske gå in i igen.
 • När det gäller tillväxtmarknader så har jag viss exponering direkt mot Afrika (Carnegie Afrikafond) och viss mot Brasilien (Handelsbanken Brasilienfond). Det mesta har jag dock via dyra aktieindexobligationer (4,8%) där jag täcker in bl.a. BRIC, Taiwan, Sydkorea, Singapore och HongKong.
 • Tänk på! att mitt pensionssparande inte är medräknat och i det så tar jag högre risk eftersom placeringshorisontern är mycket längre så där är tillväxtmarknaderna en betydligt större andel.


Svenska aktier 52,7% till 54,6% → Det som jag föredrar


Andel av investeringsportföljen i Jan-15 och Dec-14 siffran i parentes:


AVANZA 7,4% (6,8%)
NET Entertainment 6,7% (7,0%)
Svenska Handelsbanken 6,4% (6,5%)
LUNDBERGFÖRETAGEN 5,3% (5,4%)
WALLENSTAM 4,8% (4,7%)
SAGAX 4,4% (3,9%)
ÖVRIGA 19,5% (18,3%)

Ovan ser du top6 per 17 januari 2015. Som du ser så är jag väldigt “överviktad” i finanssektorn (bank, försäkring, investmentbolag, fastighetsbolag). Min avsikt är att vi ska gå igenom alla större innehav (i inlägg här på bloggen) men att vi ska beta av sektor för sektor.


Förändringar sedan Dec-14:
 • Avanza har gått väldigt bra och ökat sin vikt kraftigt. Jag har en maxgräns på 10% så både den gränsen och att Avanzaaktien början bli dyr är argument för att följa Avanzakursen lite närmare framöver. Direktägandet i Avanza är stort och till det kommer indirektägande via investmentbolaget Creades.
 • Även Sagax har gått bra som bl.a. presenterat sitt första fastighetsköp av lager/logistik/lättindustri-fastighet i Paris till en direktavkastning på 8,5%.
 • Förändring sedan förra gången är att jag ökat i NIBE (ingår i övriga ovan) och som nu utgör 2,5% av portföljen. Jag tror att NIBE är en vinnare på både megatrenden mot mer energieffektivitet, nybostadsbyggandet i Sverige samt förstärkningen av dollarn och den amerikanska ekonomins växt. NIBE-ökningen är den enda föändringen av direktägda aktier som jag gjort under perioden.


Kommentarer angående innehaven:
 • Net Ent (tillverkar spelsystem, ex. nätbaserade kasinospel, som speloperatörer använder mot sina kunder), har gått starkt det senaste året men haft en mer plan utveckling senaste månaden.
 • Handelsbanken är den klassiskt tråkiga banken som är en stabil stöttespelare i min portfölj. Den är beskriven i ett tidigare inlägg här på bloggen precis som investmentbolaget Lundberg.
 • Sen gillar jag det stabila och “tråkiga” Wallenstam som är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag men som bygger fler och fler nya lägenheter och under 2013 var det den privata aktör som byggde flest nya lägenheter i Sverige.
 • Även Sagax är ett fastighetsbolag, men som fokuserar på lager- och lättindustri. Oftast med väldigt långa hyreskontrakt och långa kreditavtal med bankerna. I Sagax äger jag dessutom preferensaktier.
 • Fastighetsbolagen har jag presenterat som bransch i ett inlägg, precis som investmentbolagen och bankerna. På bloggen kan du även läsa om investmentbolag, banker och fastighetsbolag som jag inte äger aktier i.


Alternativa placeringar (inga uppdateringar under månaden)
 • I alternativa placeringar ryms ex. råvaror, skog, hedgefonder, valuta, vindkraftverk och private equity. Det jag äger inom alternativa investeringar är en liten vikt mot råvaror som jag använder Handelsbankens råvarufond som verktyg för att få exponeringen.


Om en månad så kommer nästa portföljuppdatering!


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden
Twitter: @naringslivsnorden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar