torsdag 29 januari 2015

JYSKE BANK --> är Danmarks näst största bank och har starkt fäste på Jylland

Jyske Bank är den stora banken på Jylland i Danmark, är den näst största danska bankkoncernen (efter Danske Bank) och har 740 000 kunder varav många även är aktieägare i banken. Den är ovanligt stabil för att vara en dansk bank och kunnat dra nytta av turbulensen på den danska bankmarknaden och har kunnat snappa upp flera institut, bl.a. BRFkredit (bolån) och Sparekassen Lolland.

Detta inlägg är en fortsättning på en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på KÖPENHAMNSbörsen. Detta är även det tredje inlägget om utländska aktier. För introduktionsinlägget för utländska aktier klicka här.
Tidigare inlägg om utländska aktier:

 1. Norges största bank: DnB  inlägg publicerat 21/1-15
 2. Finlands näst största bolag: SAMPO (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15

Observera: Mitt innehav i Jyske Bank:
 • Mitt innehav i Jyske Bank (per 28 januari 2015): -ingenting-

Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös). Flera stora svenska banker var tvungna att göra nyemissioner i senaste finanskrisen och i tidigare kriser har svenska banker gått omkull och staten har varit tvungen att ta över deras verksamhet. Detta gäller även övriga nordiska länder och deras banker.

Varför är det intressant för dig att veta vad JYSKE BANK är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Jyske Bank som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den NORDISKA aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa JYSKE BANK eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Korta fakta om Jyske Bank:
 • VD (Direktionens ordförande): Anders Dam (sedan 1997)
 • Styrelseordförande (Bestryelsens formand): Sven Burhrkall
 • Börsvärde: c:a 28,426 miljarder DKK (per 28 januari 2015) (Handelsbanken 246 miljarder SEK, Jyske Bank är alltså värt 10% så mycket som Handelsbanken, grovt räknat)
 • Vinst 2013: 1,808 miljarder DKK
 • Direktavkastning: 0% i 2013 (ingen utdelning)
 • P/E-tal: 7,52 (Bolaget kostar c:a 7,5 årsvinster, om vinsten är på 2013 års nivå)
 • Lista: Large Cap listan i KÖPENHAMN, Danmark
 • Betavärde: 1,37
 • Komparativa fördelar:
  • Mycket stark ställning lokalt på Jylland
  • Blev en inhemsk lokalt systemviktig bank i Danmark (D-SIB) under 2014 vilket både innebär vissa krav men som också ger en kvalitetsstämpel
  • Har en stor kundkrets som är väldigt trogen (de är ofta aktieägae i banken)

Vad är Jyske Banks affärsidé?

 • “Vi rådgiver om og leverer produkter, der løser kundernes behov vedrørende finansielle aktiver og passiver og de betalingsstrømme og risici, der udspringer herafr”
(Citaten ovan är hämtade från Jyske Banks hemsida)
På svenska skulle jag fritt översätta det till:
“Vi rådger och levererar produkter, som löser kundernas behov vad gäller finansiella placeringar och skulder samt de betalningsströmmar och risker som utgår ifrån dessa”
Verksamheten:
 • Jyske Bank är den tredje största finanskoncernen i Danmark efter Danske Bank och Nordea
 • Jyske Bank är Danmarks näst största bank (efter Danske, Nordea räknas som svensk)
 • Jyske Bank bedriver universalbankverksamhet i Danmark samt har kontor för företagskunder i Hamburg och rika privatkunder i Zúrich, Gibraltar, Cannes och Köpenhamn.
 • Banken har c:a 4200 anställda och bedriver hypotekutlåning via BRFKredit och finansbolag via Jyske Finans

Intäkter/land (Q1-Q3 2014)
 • 98,6% i Danmark
 • 1,4% i “Utlandet”
  • varav 0,5% Schweiz
  • knappt 0,5% Gibraltar
  • knappt 0,4%  Tyskland
  • c:a 0,1% Holland
  • även mycket begränsad verksamhet i Spanien

Intäkter/typ (under ett normalår)
 • Q1-Q3-2014 var ej normala eftersom aktier såldes (Silkeborgs Data & Nets) och integrationen med BRFKredit medförde engångsintäkter.
 • En normal fördelning mellan intäktstyperna är:
  • 62% Räntenetto (dvs en utpräglad traditionell bank”)
  • 23% Provisionsintäkter
  • 5% Nettoresultat av poster till verkligt värde
  • 10% Övrigaintäkter

Historik → Jyske växer genom att löpande köpa banker i kris
 • 1967: Jyske Bank grundas då flera banker i mitt-Jylland går ihop (Silkeborg Bank, Kjellerup Bank, Kjellerup Handels- og Landbrugskasse og Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg). Första VDn blir Poul Norup som sitter kvar som VD till 1989 då banken vuxit från 163 medarbetare till över 3000.
 • 1968: Brädstrup-banken kommer med i Jyske Bank (fusioneras in) och Jyske Finans bildas (Jyska Bank äger 10% från starten men köper resten 1984)
 • 1969: Jyske Bank övergår till daglig notering på Köpenhamns börsen (innan var det veckohandel)
 • 1970-talet: Flera mindre banker fusioneras in i Jyske (bl.a. Samsö, Odder Landbobank) samtodogt som en organisk expansion sker med nya kontor i bl.a. Köpenhamn, Århus och Randers.
 • 1980: Jyske Bank köper Finansbanken och får då “rikstäckande” kontorsnät samt enda bank i Danmark som har en helägd dotterbank i Schweiz.
 • 1982: Vendelbobanken på Nordjylland köps upp (de hade fått svårigheter) och kontor öppnas i London som är öppet till 2008.
 • 1984: Kontor öppnas på Solkusten i Spanien för att erbjuda banktjänster till rika danskar i Spanien
 • 1987: Jyske Bank köper mindre banker i Tyskland (Hamburger Handelsbank) och Gibraltar.
 • 1989: Holstebra Bank får ekonomiska problem och köps upp av Jyske.
 • 1991: Jyske Bank råkar ut för bedrägerier i Spanien och Gibraltar som kostar bannken över 500m
 • 1992: Jyske Bank visar förlust på över en miljard danska och är i kris
 • 2003: Jyske Bank säljer 55% Totalkredit till Nykredit för 1205m och ställer ut köpoptioner på resten
 • Rekordresultat levereras 2005, 2007
 • 2009: Istället för att få hjälp av danska staten i bankkrisen så gör banken en nyemission på nästan 1,2 miljarder
 • 2011: Jyske Bank köper delar av Fjordbank Mors av den danska “bankakuten” (övertar 47 000 kunder, utlåning på 2,7 miljarder och inlåning på 3,7 miljarder)
 • 2012: Banken går över till en ny IT-plattform (ett av Danmarks största IT-projekt genom tiderna)
 • 2013: Krisande banken Sparekassen Lolland (14 största banken i Danmark) tas över och 115 000 nya kunder kommer in
 • 2014: Danmarks fjärde största hypoteksbolag (bolån) BRFkredit köps upp och Jyske betalar med egna aktier

För historiken enligt Jyske Bank (omfattande material), klicka här.


Största ägare i Jyske Bank (30 september 2014)
Jyske Bank har över 200 000 aktieägare
 • 25% BRFKredit Holding (ägarna till det infusionerade BRFKredit)
 • 5% MFS Investment Management, USA
 • 5% Baillie Gifford & Co. Ltd
 • Övriga större aktieägare är ej kända

Det finns en rösträttsbegränsning i Jyske Bank vilket innebär att du får inte rösta för mer än 40 000 aktier vilket blir en bråkdel av samtliga röster. Detta för att motverka att Jyske Bank blir uppköpt.

Min Kommentar:
 • Jyske Bank är verkligen dansk och inrotad i den danska myllan på Jylland
 • Trots att det är den näst största banken i Danmark så är de internationella ambitionerna ytterst begränsade vilket borde för att banken känner sin marknad mycket väl
 • Den geografiska koncentrationen kan vara en fördel men är nu en nackdel när en stor del av exponering finns på en begränsad delmarknad.
 • I Q3-14 fick banken ta extra nedskrivningar på 456m DKK pga av krisen i jordbrukssektorn (sanktionerna mot Ryssland) sedan dess har situationen förvärrats.
 • Samtidigt som banken fortsätter att köpa andra mindre banker (nu senast 12,5% i DLR Kredit) så rationaliseras verksamheten genom att 5% av personalstyrkan “sparkades” under hösten
 • I allmänhet kan man säga att Jyske nu växer inom bolån och minskar utlåningen mot företag

Varför köpa Jyske Bank-aktien/Möjligheter:
 • Mycket stark ställning på Jylland
 • Trogna kunder
 • Kan ofta köper kreditportföljer eller hela banker billigt eftersom Jyske vanligtvis har kapital och banker i kris måste få en “räddare i nöden”

Varför inte köpa Jyske Bank-aktien/Risker:
 • Hög exponering mot dansk jordbruksnäring vilken drabbats hårt av krisen för jordbruksprodukter i Europa (sanktionerna mot Ryssland skapar ett överskott på många produkter i EU vilket trycker ner priserna)
 • Tvist med Nykredit angående tidigare avtal som kan innebära en minskad intäkt på 167m
 • Väldigt koncentrerad portfölj både geografiskt och sektormässigt
 • Dansk ekonomi har varit dåligt länge och bankers utveckling brukar speglas av den allmäna ekonomiska utvecklingen
 • Den för Danmark viktiga jordbrukssektorn har problem vilket kan innebära ytterligare problem för Jyske → NORDEA noterade högre kreditförluster i Danmark i Q4-14 vilket gör att vi kan förvänta oss det samma från Jyske men med än större inverkan på resultatet (Nordeas exponering mot dansk jordbrukssektor är 2% av utlåningen och Jyske Banks 6%)
 • De lägre räntorna pressar räntenettot hos banker i allmänhet

Tajming: Kursen har gått +6% senaste året, -5% senaste 3 månaderna och -1% senaste veckan

Håll utkik efter: JYSKE BANKS Q4-2014 rapport som släpps 24 februari 2015

Läs mer om JyskeBank på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Kom ihåg att ett eventuellt köp av JYSKE BANK eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen.

Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.

Svenska storbanker:

Svenska nätmäklare som breddar sig mot sparande för privatpersoner:

Utländska storbanker:
 • Läs inlägget om DnB (Norges största bank)
 • Danske Bank (Danmarks största bank) - inlägg inte skrivet än
 • Jyske Bank (Danmarks näst största bank) - Detta inlägg!

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
JyskeBanks hemsida, JyskeBanks årsredovisning för 2013, JyskeBanks delårsrapport för Q3-2014,
Samt aktuell marknadsinformation från Avanza
Nordeas Q4-2014rapport

Mitt innehav:

Mitt innehav i Jyske Bank (per 28 januari 2015): 0,0% av mina finansiella placeringar (ingenting).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar