söndag 30 november 2014

Prenumerera på nya inlägg från Näringslivsnörden!

Nu kan du prenumerera på nya inlägg som skrivs på bloggen Näringslivsnörden.

Fyll i din emailadress i toppen av bloggen och tryck submit och följ därefter anvisningarna (som kommer från feedburner) så får du en daglig uppdatering på nya inlägg från bloggen (om nya inlägg har gjorts).

I veckan som kommer kan du bland annat se fram emot nya inlägg om Stockholmsbörsens största investmentbolag och information om privat pensionssparande.

Trevlig läsning och lycka till med dina placeringar!


/Näringslivsnörden

Investmentbolag - en utmärkt start på din aktieportfölj

Det vanliga är att svenskar äger en eller ett par aktier och ofta blev den första aktien Fermenta (skandalbolag på 80-talet), TeliaSonera eller Ericsson. Risken blir då väldigt hög och värdet kan variera upp och ner på ett icke önskat sätt.

Om du ska köpa aktier så borde du följa allmäna råd om att hålla nere risken genom riskspridning samt verkligen veta vad det är du köper.

Bygga en portfölj med riskspridning
 • När vi nu ska börja köpa de första aktierna så ska vi tänka på att vi först har gjort allokeringen (fördelningen) mellan olika tillgångsslag efter den risk och placeringshorisont du valt. Därefter har du valt hur de ska fördela sparandet inom tillgångsslaget aktier på olika geografiska marknader. Det jag nedan diskuterar är information om olika investeringsalternativ på den svenska aktiemarknaden. Kom ihåg att du bör köpa aktierna i en ISK eller KAF.

Ex: Jag har allokerat 65% av mitt sparkapital till aktier och av det har jag valt att fördela 60% till svenska aktier. Det betyder att om jag har 100 000kr att placera så är det 100 000kr*0,65*0,60 = 39 000kr som jag ska investera i svenska aktier.
 • Det optimala är att ha kanske 8-12 olika aktier i olika branscher, där du kan följa bolagen och känner dem väl så att du kan agera på förändringar som du inte gillar. Dessutom har det visat sig att “säkra”, “tråkiga” aktier ofta vinner på sikt. Detta har bland annat Avanza sett i en färsk undersökning. Bland de tråkiga bolagen som den gruppen som presterat bäst har återfinns; CocaCola, Berkshire Hathaway (WarrenBuffets investmentbolag), Sampo (finskt investmentbolag) och Axfood.

 • Den grupp som har presterat bättre än index som har dessa “tråkiga” aktier har dessutom sparat regelbundet och gjort färre affärer än den grupp som underpresterat. Underpresterar gruppen har få nyinsättningar, månag affärer, få aktier och aktier med hög risk.

 • Mitt tips är att om du börjar med aktier nu, så börja med låg risk och tråkiga aktier. Typexempel på tråkiga aktier är investmentbolag.
 • Låg risk kan du få genom att du köper investmentbolag som i sin uppbyggnad påminner mycket om aktiefonder.


Ett investmentbolag äger andelar i flera olika företag
 • Det som är gemensamt med investmentbolag är att de har som idé att äga andelar i andra bolag. Det som skiljer dem åt är att de dels kan ha egna helägda rörelsedrivande bolag, äga andelar i börsnoterade bolag eller äga delar i onoterade bolag. Det finsn de investmentbolag som liknar Private Equity fonder och de finns de som liknar aktiefonder.
 • Ex: Investor, Lundbergs, Industrivärden, Ratos, Kinnevik, Creades, Öresund, Svolder, Latour, Melker Schörling

 • Genom att köpa aktier i ett investmentbolag så slipper du själv köpa aktier i flera olika bolag, du får istället riskspridningen direkt genom att investmentbolaget äger andelar i flera olika bolag i olika branscher.

Fördelen med investmentbolag istället för aktiefonder:
 • ofta billigare att driva än aktiefondernas förvaltningsavgift
 • de kan handlas hela tiden (dvs under dagen)
 • De kan undvika att investera i index om du vet att det ingår delar i index som du inte gillar

Nackdelar med investmentbolag istället för aktiefonder:
 • Ofta högre risk än index
 • Kostar i courtage att köpa och sälja aktierna
 • Svårt att nå riskspridning om man inte har stort sparkapital


Vilka investmentbolag finns det?
På den svenska marknadens största lista (Large Cap) finns följande investmentbolag:
 • Investor, Börsvärde 215 miljarder, viktigaste innehav: SEB, AtlasCopco, ABB, AstraZeneca, Mölnlycke Healthcare
 • Kinnevik, Börsvärde 72 miljarder, viktigaste innehav: Millicom, Tele2, Zalando, Rocket Internet
 • Industrivärden, Börsvärde 61 miljarder, viktigaste innehav: Handelsbanken, Sandvik, SCA, Volvo
 • Melker Schörling, Börsvärde 45 miljarder, viktigaste innehav: Hexagon, Hexpol, AssaAbloy, AAK
 • Lundbergs(företagen), Börsvärde 41 miljarder, viktigaste innehav: Fastighets AB Lundberg, Hufvudstaden, Industrivärden, Handelsbanken
 • Latour, Börsvärde 33 miljarder, viktigaste innehav: AssaAbloy, Fagerhult, Securitas, rörelsedrivande bolag
 • Ratos, Börsvärde 16 miljarder, viktigaste innehav: Aibel, Bisnode, Inwido, Mobile Climate Control

 • Tips! Köp 3-4 st olika investmentbolag för att få en riskspridning, om du har mindre kapital att placera så kan du köpa Spiltans investmnetbolagsfond så kan du sedan växla upp och köpa egna aktier när du kunnat lägga undan lite mer och lärt dig mer om bolagen.

I framtida blogginlägg kommer investmentbolagen att beskrivas mer ingående. Där kommer vi också ta upp utländska investmentbolag.

Vad ska du inte köpa?
Mycket kring investeringar handlar om att undvika förluster. Lyckas man undvika företag som kraschar, råkar ut för bedrägerier eller misslyckas i sin forskning eller i sitt letande så undviker man också de värsta kursfallen (och naturligtvis även chansen till plötsliga kursdubblingar). Alltså gillar du förutsägbarhet (som jag gör) som bör du undvika:
 • Förhoppningsbolag (prospekteringsbolag som letar efter metaller, olja med mera)
 • Forskningsbolag (ofta inom läkemedelsbranschen som hoppas på att ta fram ett läkemedel)
 • Bolag med tveksamma personer i ledningen (googla alltid företagets namn samt VDns namn innan du köper en aktie för att få reda på eventuella skandaler)
 • Företag du inte känner till eller som är nya
 • Agera på heta tips! Antingen så är tipset felaktigt och du riskerar att bli lurad/bedragen eller så är det INSIDER, dvs. ett tips om positiv kurspåverkande information. Om du agerar på sådan information så begår du insiderbrott.

Lycka till och var försiktig därute!

Disclaimer: Kom ihåg att du endast får information här på bloggen, inte råd eller rekommendationer. Alla investerings- och placeringsbeslut är dina egna.

/Näringslivsnörden

lördag 29 november 2014

Kapitalförsäkring - KAF --> används för utländska aktier och för annan förmånstagare

Vi har tidigare gått igenom vad ett Investeringssparkonto (ISK) är. ISK är en ny sparform och innan dess var Kapitalförsäkring det bästa sättet att spara långsiktigt.
Det finns ingenting som hindrar dig att både ha en ISK och en KAF. (Det är naturligtvis möjligt att ha flera ISKar och KAFfar, va noga med att öppna dem där det är “gratis”).

Vad jag tar upp här är svensk kapitalförsäkring där du själv bestämmer innehållet. För utländska kapitalförsäkringar gäller andra regler.

Både KAF och ISK passar bäst för långsiktigt sparande och i tider av börsuppgång eftersom eventuella förluster som uppstår inte får tas upp i deklarationen!

Vad är de största skillnaderna mellan KAF och ISK?
 1. Skattemässigt;
  1. Ur skattesynpunkt ska de bägge formerna vara likartade men det finns skillnader. De största skatteskillnaderna sedan en ändring 1 januari 2012 är att Kapitalförsäkringen beskattas som avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen. En annan inte så känd skillnad är att skatten utdelningen på utländska aktier fås tillbaka i en KAF (efter ett par år!) men i ISKen så finns det ett tak på hur mycket du får tillbaka.
  2. Tips: om investeringar i utländska aktier → Öppna KAF (för köp av utländska aktier)
 2. Avgiftsmässigt:
  1. Många banker tar ut en avgift för Kapitalförsäkringar samt olika typer av begränsningar av uttag av placerat kapital däremot är ISK ofta gratis (förutom skatten på bägge lösningarna)
  2. Observera att KAF ofta är avgiftsfritt och utan begränsningar hos bland annat Avanza och Nordnet (länkar)
  3. Tips: Ska du öppna en KAF bör du göra det där det är gratis (ex: Avanza, Nordnet)
 3. Försäkringsmässigt
  1. Förenklat kan man säga att ISK är en del av din vanliga “förmögenhet” däremot är KAF en försäkring och där kan du ha en annan förmånstagare än ditt dödsbo/dina arvingar. Du kan t.ex. ha ett barn, en sambo eller ett barnbarn.
  2. Tips: Vill du ha en speciell förmånstagare på kapitalet så ska du välja en KAF

Vad är KAF (Kapitalförsäkring)?
 • En KAF är ett som en vanlig depå/”skal” (där du kan ha kontanter som ett bankkonto eller köpa/sälja ex aktier och fonder) med med speciella skatteregler.
 • För transaktioner du gör på kontot (skalet) så betalar du ingen skatt och behöver inte deklarera. Istället betalar du schablonskatt som lite förenklat är 0,27% per år (för år 2015). Denna varierar dock med statslåneräntan. Går räntan upp så ökar skatten och tvärtom. Därför är det extra “billigt” just nu att spara i KAF och ISK.
 • Utdelning på aktier är skattefri (Detta är en stor fördel. Skatten är annars 30% på utdelningen)

När ska KAF användas?
 • För långsiktigt sparande
 • När du vill ha en speciell förmånstagare
 • När du investerar i utländska aktier som ger utdelning
 • När du inte vill “synas” som ägare till aktierna i bolagens ägarlistor (det är nämligen försäkringsbolaget som står bakom kapitalförsäkringen som juridiskt är ägare)
 • Tänk på att du kan både ha en ISK och en KAF
 • En KAF är ett bra sätt att ha sitt långsiktiga sparande i. På många sätt påminner KAF om en ISK men en ISK är ofta billigare (gratis) och innehåller inget försäkringsmoment som en KAF gör. I en ISK är du dessutom ägare till de tillgångar du köper på kontot (ex. aktier och fonder). I en KAF så är det juridiskt det försäkringsbolag som du har KAFFen i, ägare till de underliggande tillgångarna (ex. Avanza Pension, Nordea Liv och Pension med mera).

När ska KAF inte användas?
 • Du bör inte en KAF för enbart räntespar (motsvarande bankkonto), korta räntefonder och andra lågavkastande tillgångar (för skatten kan då bli högre än din avkastning)
 • För pengar du behöver inom en kort tid
 • När du behöver betala en avgift till banken för att ha en KAF. Hos många banker tas en avgift ut för KAF och de har ofta begränsningar på hur du kan placera kapital och ta ut medel. Banker kommer troligtvis i stor utsträckning rekommendera dig att öppna en ISK. Hos nätmäklare är dock bägge formerna avgiftsfria och då är skillnaderna mindre (och du kan ha en eller flera av varje).

Var kan jag få mer information om Kapitalförsäkring?

Hur öppnar jag en KAF
 • En KAF öppnar du enklast genom att besöka hemsidan på din nätbank (eller bank men där riskerar den att kosta och innehålla begränsningar). Om du har tänkt att styra över dina investeringar själv och därmed undvika avgifter så kan nätbankerna rekommenderas (Avanza, Nordnet, Skandiabanken).

Lycka till!

 • Kom ihåg att information på bloggen är bara information och jag tar inget ansvar för att det är helt korrekt. Alla investeringsbeslut är helt och hållet dina egna.

/Näringslivsnörden

fredag 28 november 2014

VARNING! För oseriösa rådgivare

När du nu har privilegiet att kunna spara så har du pengar och andra vill komma åt dessa. Så därför är det dags att ge några enkla tips:

 • Låter något för bra för att vara sant så är det det!
 • Undvik förhoppningsbolag (då minskar du risken att förlora pengar men även möjligheten till stora vinster).
 • Har du inte hört talas om rådgivningsbolaget som vill träffa dig, tacka nej!
 • Köp aldrig något via telefon (be att få erbjudandet hemskickat) och köp inte något som du inte vet vad det är

Kan du lita på storbankerna?
 • Ja! Storbankerna är inte billiga, de tjänar pengar på dig som kund och de kan ofta kännas stelbenta men du kan vara säker på att de aldrig kommer att lura eller blåsa dig på pengar.

Finns det inte bra rådgivningsföretag?
 • Det finns bra rådgivningsföretag även om det naturligtvis är du som kund som får betala för telefonsäljarna, deras provisioner, deras flotta kontor och rådgivarnas fina bilar. Kom ihåg att det finns de rådgivare och rådgivningsföretag som riktigt bra.

Innan du du går på någon rådgivning bör du:
 • Googla företaget och dess namn så att du ser om man ska “akta sig” för det
 • Kolla på en lista hos Finansinspektionen om de varnar för företaget eller har gett det böter. Då ska du definitivt inte träffa dem.

Lycka till och kom ihåg, det är alltid du som har ansvaret för dina investeringar och placeringar!

/Näringslivsnörden

torsdag 27 november 2014

Vad är allokering? --> Det är fördelning

Hej,
stort tack för den feedback som börjar komma in. Fortsätt skriv kommentarer eller kontakta mig direkt om du undrar något eller om du vill veta mer om något speciellt ämne.

Idag fick jag en fråga; Vad betyder egentligen Allokering?

Ett annat ord för allokering är fördelning. Allokering används istället för ordet fördelning i främst ekonomiska sammanhang. Det kan t.ex. vara följande exempel :

 • Finansministern allokerar (fördelar) resurser till olika departement i budgeten
 • Företaget allokerar (fördelar) stora resurser till marknadsavdelningen i relation till produktutvecklingen
 • De interna kostnaderna för stabs & supportenheterna i företaget ska allokeras (fördelas) till de olika kundenheterna
 • Nils 45 år har valt att allokera (fördela) 80% av sitt pensionsparande till aktier, resterande 20% är allokerat till tillgångsslaget räntor
På den här bloggen kommer vi prata främst om det sistnämnda dvs. hur stor del av sparkapitalet som man fördelar till olika tillgångar (dvs allokerar). 

Hoppas det gav mer information!

/Näringslivsnörden 
- på din sida-

onsdag 26 november 2014

Vilka indexfonder ska jag köpa och vad ska jag tänka på?

Nu har du tagit dina första steg och troligtvis öppnat en ISK.

Du har dessutom lärt dig om allokering kring olika tillgångsklasser (ex. likvid, räntor och aktier) (länk). Du har nu bestämt dig för hur mycket du ska spara i de olika tillgångsklasserna. I förra inlägget lärde du dig dessutom vad indexfonder är och nu är det dags att göra dina första investeringar.

Ett troligt scenario är att du öppnat ett ISK och bestämt dig för att köpa indexaktiefonder som din första investering.

Innan du trycker på köpknappen måste ta ta beslut om fördelning mellan olika marknader (eller subgrupper inom tillgångsslaget aktier).

Vad många gör är att de köper ett par svenska aktier och sedan tycker de att har börjat spara. Det kan naturligtvis gå bra men risken är väldigt hög. För att minska risken så kan exponering (dvs. investeringar) göras på olika aktiemarknader.

Vilka marknader ska jag spara i?
 • Det beror naturligtvis alldeles på din egen riskvilja och vad du själv tycker är viktigast. Vill du inte ta något beslut kan du köpa en Globalfond, som investerar på aktiemarknader i hela världen. Om du köper en globalfond så är jämförelseindex ofta MSCI All Country World Index Net som speglar värdet på jordens stora aktiemarknader, vilket betyder ca 50% i Nordamerika, 13% Euroland, 7% Japan, 10% Asien (ej Japan), 6% Storbritannien, 6% Europa (ej UK eller Euroland), 4% Latinamerika och 3% Afrika, 1% Övrigt.
 • Att komma ihåg är att Stockholmsbörsens företag ofta är väldigt globala och att Stockholmsbörsen har gått bättre än världsindex över lång tid därför anser vissa att det kan vara bra att ha en stor exponering mot Sverige. Många storbanker skulle dock nog rekommendera dig att ha ca 50% av din aktieexponering mot Nordamerika.

 • Jag har valt följande målfördelning av min aktieexponering (24 nov-14):
  • Svenska aktier 60%
  • Amerikanska aktier 20%
  • Nordiska aktier 10%
  • Europeiska aktier 8%
  • Övriga marknader 2%

 • Många rådgivare skulle hävda att det är alldeles för mycket Sverige och för lite USA
  • Den fördelning som du väljer måste vara anpassad efter dig själv och passa dina individuella behov. 
  • Själv tror jag att jag kan få en global exponering genom att investera i svenska globala företag och den låga andelen övriga marknader förklara jag med att den höga risken på ex. tillväxtmarknaden har jag i min “pensionssparpott”. 
  • Att Japan helt saknas är min personliga syn att Japan har stora strukturella problem med minskande befolkning (demografi), stor statsskuld och enorma underskott i statsfinanserna. Jag tror helt enkelt inte på den japanska ekonomin (vilket kan vara fel).
När du bestämt dig hur mycket du ska investera i olika marknader så ska du välja vad du ska köpa.

Vad ska jag köpa på vilka marknader?
 • Om du är ny på sparandemarknaden så skulle många rekommendera att du börjar med att köpa aktiefonder. Du kan därefter med växande kunskap börja köpa aktier direkt i företag.
 • Du bör alltid veta vad du investerar i och speciellt om du direktköper aktier. För att hjälpa dig i detta kommer denna blogg ge dig mycket information om enskilda företag som kan hjälpa dig i dina investeringsbeslut när du bygger din egna svenska eller rent av nordiska aktieportfölj.
 • Ett sätt kan vara att börja med att testköpa indexfonder på de marknader som du valt att investera i. Du kan titta på ratingen hos Morningstar samt på den historiska avkastningen. Ofta hjälper en låg avgift att ge en hög rating men inte alltid.

 • Exempel på “billiga” och bra svenska aktieindexfonder är:
  • Avanza Zero (0% i avgift)   - endast via Avanza
  • Nordnet - Superfonden Sverige (0% i avgift) - endast via Nordnet
  • SBAB Fri (0% i avgift)  - endast via SBAB
  • SPP Aktiefond Sverige (0,2% i avgift)
  • Swedbank Robur Indexfond Sverige (0,2% i avgift)
  • Aktiespararna Topp Sverige (0,3% i avgift)

Hur kan förvaltningsavgiften vara 0%? Var tjänar fondbolagen pengar?
 • Det är faktiskt sant att avgiften är 0% i de tre översta fonderna. Fondbolagen tjänar pengar genom att kunderna i mycket hög utsträckning köper andra fonder eller andra produkter så “gratis”fonderna är på ett sätt lockprodukter för att få in nya kunder. Så varför inte utnyttja det?

Är det någon skillnad på de svenska gratisfondena?
 • Nej, skillnaden är ytterst liten eftersom de ska spegla samma jämförelseindex. Skillnaderna kan t.ex. bestå av antalet olika aktier som de investerar i samt små skillnader i definition på vilket index de ska jämföra sig med.

Finns det nordiska indexfonder?
 • Ja, Nordnet erbjuder “gratis”indexfonder även för danska, norska och finska aktier. Även om förvaltningsavgiften är 0% så betalar spararen en avgift på växlingen till lokal valuta (0,5%) detta är dock vanligt hos alla fondbolag. Antingen uppkommer kostnaden där eller när fonder i sig själv växlar från SEK till den valuta som aktien är noterad i. Nordnets “Superfonder” finns endast hos Nordnet men förvaltas av Öhman Fonder.

Finns det indexfonder för ex. USA och Europa?
 • Ja, billiga Indexfonder för USA-aktier är bl.a. SPP Aktiefond USA och Swedbank Robur Aktiefond USA.
 • För Europa finns bl.a. SPP Aktiefond Europa och AMF Aktiefond Europa
 • Du hittar ofta både ranking och avgifter för olika fonder på respektive banks/nätbanks fondtorg.
 • KOM IHÅG! Den högsta rankingen och avkastningen får oftast vissa aktivt förvaltade fonder. Dessa är dock ofta beroende av enskilda förvaltare (personer) så om du köper dessa så bör du följa fonden för att bevaka om förvaltaren slutar eller om fonden börjar gå dåligt.

SPRID DINA KÖP FÖR ATT MINSKA RISKEN
 • Köp inte för ett stort belopp på en gång, utan sprid ut investeringen så att du undviker att köpa på en topp (men då också missar att köpa på botten). Genom att sprida dina köp minskar du risken.

VIKTIGT!
 • Tänk på att det är bara du som kan ta ansvar för dina investeringar och sparandebeslut.
 • Information du får i bloggen ska bara ses som information och inte som rådgivning eller rekommendationer!


/Näringslivsnörden

MEDA - Ska jag teckna i nyemissionen eller ej?

Nu kommer den första företagsinformationen. Detta lite tidigare än planerat på grund av att MEDA, detta stora "speciality pharma" företag har gjort ett stort köp (på 21 miljarder SEK) och vill delfinansiera det med att ge ut nya aktier (nyemission) och detta inlägg är om du ska teckna nya aktier eller inte.

Varför är det viktigt att agera nu?

 • Senast den 27 november måste du svara på erbjudandet om att teckna nya aktier om du har ISK, IPS eller KAF hos t.ex Nordnet eller Avanza.
 • Om du väljer att inte vara med så bör du sälja dina teckningsrätter Senast den 2 december om du har fått rätter tilldelade (gäller om du var Meda aktieägare 13 november 2014) annars riskerar du att gå miste om värdet på teckningsrätterna


Ska du teckna nya aktier om du redan är aktieägare i Meda?

 • I allmänhet kan man säga att om teckningsrätterna har ett värde (vilka Medas teckningsrätetr har just nu) så är det bra att antingen utnyttja dem (teckna nya aktier) eller att sälja dem.
 • Själva beslutet att långsiktigt äga en viss aktie är helt individuellt och ska passa din allokerings/fördelningsmodell, din riskprofil, din placeringshorisont och din kunskapsnivå samt "tro" på företaget/aktier.
 • TIPS! Teckna eller Sälj teckningsrätter --> annars riskerar du att förlora det eventuella värdet på teckningsrätterna (ofta kan du sälja dina teckningsrätter gratis via din depå/ISK/KAF..)

Ska du försöka att få tilldelning av nya aktier om du inte är redan är aktieägare i Meda?

 • I många nyemissioner så finns det möjlighet att anmäla sitt intresse att teckna nya aktier även om man inte har fått teckningsrätter.
 • Detta kan vara av intresse om teckningsrätterna har ett högt värde (vilket de ofta får om de ger rätt att teckna en aktie till lägre pris än gällande aktiekurs). I Meda exemplet nu så får man teckna en ny aktie för 61kr medan aktiekursen är 104,50kr. 
 • Möjligheten att du får tilldelning är ganska liten eftersom den bygger på att de som har teckningsrätter "glömmer bort att" eller inte vill teckna. Då kan du få teckna aktier som du snabbt kan sälja, om du inte önskar vara en långsiktig ägare.


Vad är Meda?

 • Meda är ett av världens 50 största läkemedelsföretag med ca 15 miljarder SEK i årliga intäkter (prognos för 2014).
 • Kända varumärken är bland annat: SB12, Dymista och Betadine
 • Företaget aktuellt pga. Övertagande (uppköp) av det italienska läkemdelsföretaget Rottapharm för 21,2 miljarder SEK som delfinansieras med en nyemission i november-2014 (på 2 miljarder SEK)


Tänk på att det alltid är ditt eget ansvar vilka investeringar du gör och att bloggen bara hjälper dig med information, inte råd eller rekommendationer.


/Näringslivsnörden

tisdag 25 november 2014

Vad är indexfonder? --> En fond som ska utveckla sig precis som index

Detta inlägg är verkligen grundläggande om du har hållit på med placeringar ett tag så kan du hoppa ner till sista stycket.

Vad är en aktie?
 • En aktie är en ägarandel i ett företag
 • Äger du en aktie i ett företag äger du alltså en del av företaget och har rätt att delta i beslut rörande företaget på bolagsstämman varje år.

Vad är en fond?
 • En fond kan förenklat sägas vara en portfölj av värdepapper (ex aktier). Fonden ägs gemensamt av alla som köpt en andel i fonden. När du köper andelar i fonden ges det ut nya andelar och när du säljer dina fondandelar så löses de in. Det vanliga är att fondens värde bestäms på daglig basis och ett värde per andel räknas ut vilket kallas NAV (Net Asset Value), dvs vad fondandelsvärdet är vid börsens stängning. När du köper nya andelar i fonden så köper du till NAV det samma gäller när du säljer/löser in dina andelar. Det finns många olika typer av fonder men en av de vanligaste är aktiefond. I en aktiefond så köper fonden flera olika aktier och får du en aktieportfölj. Genom fonden så får en riskspridning (fler olika aktier) till en låg kostnad (jämfört med om du skulle köpa aktierna själv). Nackdelen är att förvaltarna av fonden (ofta storbanker) tar ut en daglig avgift som räknas bort från fondvärdet varje dag. Denna avgift kan variera stort mellan olika fonder och olika förvaltare.
 • Största fördel: du kan få god riskspridning på en marknad med lite sparkapital
 • Största nackdel: om du köper en fond med höga avgifter kan en stor del av avkastningen försvinna genom avgifter
 • När bör jag köpa en aktiefond och när bör jag köpa aktier själv?
  • Månatligt sparande mindre belopp = ofta bra med aktiefond
  • Sparande på en marknad du inte känner så väl (tillväxtmarknad, USA, Europa..) = ofta bra med aktiefond
  • Sparande i nordiska aktier = beror på din kunskapsnivå och möjlighet till riskspridning
  • Sparande i svenska aktier = är du ny på sparsidan så kan det vara bra att börja med aktiefonder och allteftersom du lär dig kan ta ta nästa steg (ex. investmentbolag och därefter köpa en komplett portfölj…). Det beror dock på flera faktorer så som sparbelopp, intresse, kunskap och tid

Vad är ett index?
 • Ett index visar förändringen för något under en specifik tid. Ett exempel är KPI (Konsumentprisindex) som mäter inflationen. Ett annat är OMX30 som mäter hur de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen har förändrats som grupp under en specifik period.
 • Det finns olika sätt att beräkna ett aktieindex det vanligaste är värde-viktat dvs en förändring i TeliaSonera och Nordea (två av Stockholmsbörsens tungviktare) har större genomslag på OMX30 än t.ex. NIBE och MTG. (För mer info om OMX30 klicka här). Det andra sättet är oviktat index där alla bolag oavsett storlek påverkar index lika mycket.

Vad är en indexfond? → en fond som ska utveckla sig precis som index
 • De allra flesta aktiefonder har ett jämförelseindex som de jämförs mot. (t.ex. SIX Portfolio Return Index, SIXPRX). Aktivt förvaltade fonder har som mål att överträffa utvecklingen av jämförelseindex och har därför högavlönade förvaltare som gör sitt yttersta för att hela tiden hitta den perfekta portföljen. Ytterst få lyckas slå index över tid men det finns de som gör det och då är de värda den ofta högre avgiften som dessa aktiefonder har.
 • Alternativet till aktivt förvaltade aktiefonder är indexfonder. Dessa har ofta låg avgift och ska endast följa ett specifikt index.
 • I de flesta fall tar du både lägre risk och får betala en lägre avgift om du köper en indexfond. Om du gör det går du däremot miste om den eventuella “överavkastningen” som en aktivt förvaltad fond kan ge.
 • Det är helt upp till dig om du vill köpa en aktiv förvaltad fond eller en indexfond.

Själv har jag att ha främst indexfonder men med en krydda av en aktivt förvaltad fond som jag tror på.

Vilken indexfond ska jag välja?
 • Valet av indexfond är kanske det enklaste du kan göra eftersom de ska spegla utvecklingen i ett specifikt index oavsett vilken förvaltare det är, mer om det i nästa inlägg!

Mer information om fonder hittar du här:

 • Aktiespararnas fondväljare som är en sort "fondpolis" --> ta mig dit
 • Morningstar som är en global fondjämförelsesajt --> ta mig dit


Tänk på att det är bara du som kan ta ansvar för dina investeringar och sparandebeslut!

/Näringslivsnörden