söndag 14 januari 2024

Näringslivsnördens investeringar per 31 december 2023

 Hej,

Här kommer en kort uppdatering om hur min exponering ser ut just nu (per 31 december 2023). Det jag tar upp här är de fria placerbara medlen.

 

Jag kommer att ta upp det i flera steg, dels fördelningen mellan tillgångsslag sen fördelningen per aktiemarknad och sist kommer jag skriva mina tio största innehav och hur stor andel av de fria placerbara medlen (min sparportfölj) de utgör.

 

1. Fördelning mellan tillgångar

 

 • Aktier 102,6%
 • Räntor 0,72%
 • Likvida medel 0,48%
 • Alternativa investeringar 0,00%
 • Latent skatteskuld -3,82% (uppskjuten kapitalvinst för bostad, räntefritt lån)
 • Totalt: 100%

 

Som du ser så är jag mer än fullinvesterad i aktiemarknaden och har därmed stor risk och följaktligen borde jag ha lång placeringshorisont, stor riskspridning och acceptera stora svängningar i min sparportfölj.

 

2. Fördelning mellan aktiemarknader

 

 • Sverige 78,1%
 • USA 12,9%
 • Norden 6,5% (Danmark, Finland och Norge)
 • Europa 3,0% (ej Norden)
 • Övriga utvecklade ekonomier 0,8% (främst Japan och Kanada)
 • Tillväxtmarknader 0,9%

 

Kraftig övervikt mot Sverige annars en del i USA och övriga Norden är överviktat jämfört med ett världsindex. Europa kraftigt underviktat och så även Japan. Låg exponering mot tillväxtmarknader.

 

3. Mina största innehav i enskilda aktier per 31 december 2023

 

1. Sagax 13,4%

2. Avanza 10,0%

3. Investor 8,9%

4. Microsoft 6,0%

5. Sectra 5,8%

6. Lundbergföretagen 5,6%

7. Spiltan 5,3%

8. Nibe 4,8%

9. Holmen 3,1%

10.  Industrivärden 2,8%

 

Det betyder alltså att 13,4% av mina fria placerbara medel är placerat i aktier i Sagax. Totalt har jag direktägande i 50 enskilda aktier varav de 10 största utgör 66% av min sparportfölj.

 

4. Hur jag ser på framtiden

 

 • För hög andel är placerat i aktier.
 • Övervikten mot Sverige är för stor och exponeringen mot framför allt Europa och USA är för låg.
 • Vikten mot enskilda aktier är för hög speciellt mot sådana som inte är investmentbolag.

 

 

Förhoppningsvis kommer det att komma fler inlägg här på bloggen framöver, så håll utkik!

 

Hälsningar

Näringslivsnörden

14 januari 2024


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar