lördag 14 februari 2015

SISTA INLÄGGET

SISTA INLÄGGET

Det är med sorg i hjärtat jag måste delge er kära läsare att jag inte kommer att skriva fler inlägg här på bloggen.

Det var i slutet av november 2014 som jag startade bloggen och började skriva. Jag har haft väldigt rolig och interaktionen/feedbacken med er läsare har varit det bästa. Den kommunikation och diskussion som vi haft via bloggen och twitter har varit väldigt bra. Jag har också fått en kick av att så många verkligen läser mina inlägg.

Nu i mitten av februari så är Näringslivsnörden en av Sveriges 30 största fristående ekonomibloggar med 500-700 dagliga besökare, Twitterkontot har över 300 följare (mer än +100 senaste två veckorna). Detta utan stöd eller uppbackning från någon professionell aktör. Dessutom har jag fått kontakt med välkända och erkänt duktiga ekonomibloggare som Petrusko och Kavastu. I tillägg till det skulle jag varit med på min första ekonomibloggkväll med anordnad av Gustav nu 5 mars, vilket jag sett framemot. Det har varit en otroligt kul och spännande tid där jag fått ägna mig åt mitt största intresse och läsa och skriva om spännande ämnen.

Det som har hänt nu är att mitt nya jobb har sagt att bloggen inte är förenlig med företagets Complianceföreskrifter. Vilket betyder att jag i praktiken fick välja på att sluta blogga eller sluta på jobbet. Eftersom jag uppskattar det nya jobbet (en vecka har jag jobbat där) så valde jag bort bloggen. För trogna följare är det inte en överraskning att jag väljer stabila jämna kassaflöden (lön) framför ett högriskföretag med mycket osäkra framtidsutsikter (blogg). 

Även om jag var anonym och jag aldrig nämnt vilket företag jag jobbar på, så var det viktigt att jag inte skulle blanda ihop min position på företaget med bloggen och att eventuella intressekonflikter skulle undvikas. Detta är självklart full förståligt och ur företagets synvinkel ser jag den potentiella utmaningen. Nu kan jag ge 100% för företaget!

Detta blir alltså det sista inlägget (skrivna ej publicerade inlägg får ej publiceras tyvärr) men jag fick företaget att gå med på att låta de gamla inläggen ligga kvar (som alla naturligtvis var skrivna och förberedda innan jag började) så ni får njuta av dem och ta med er budskapet och tankesättet i dem när ni sparar, investerar och placerar vidare!

Stort lycka till därute kära läsare!


/Näringslivsnörden

Twitter: @naringslivsnord

P.S. Jag kommer trots detta följa med i marknaden och bevaka och analysera på fritiden men behålla all info för mig själv...

fredag 13 februari 2015

HANDELSBANKEN - står sig stark - Update efter Q4-14

Den 4 februari publicerade Handelsbanken sin Q4-rapport. För en långsiktig investerare är det viktigt att analysera rapporten och se om något i verksamheten har ändrats som ändrar den långsiktiga synen på bolaget. Läs inlägget för en uppdatering av läget efter Q4-rapporten.

Handelsbanken är Sveriges äldsta börsnoterade bolag (sedan 1873), har stabila marknadsandelar i Sverige men växer internationellt så väl i Norden som på hemmamarknaderna Storbritannien och Nederländerna. Banken har hittills varit lönsammast, haft nöjdast kunder och lägst personalomsättning av de nordiska bankerna. Vilket troligtvis beror på mycket låg risktolerans (låga kreditförluster), vinstdelningsprogrammet Oktogonen och “Handelsbankenkulturen” där kontoret står i centrum för affären. 

Läs gärna introduktionen till bankerna (om du inte redan har gjort det) innan du fortsätter läsa.
Dessutom bör Introduktionsinlägget till Handelsbanken läsas innan om du inte har en bra kunskap om företaget sedan innan.
I slutet av inlägget står kommentarer på Q4-rapporten och de senaste aktivitetssiffrorna. Du kan hoppa ner dit direkt om du är välbekant med Handelsbanken (uppdaterad text i övrigt är markerad med lila).

Observera!: Mitt innehav i Handelsbanken:
 • Mitt innehav i Handelsbanken (per 9 februari 2015): 6,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat). Det är mitt tredje största enskilda innehav
 • Dessutom äger jag aktier i LUNDBERGS (tredje största ägaren i Handelsbanken men även ägare av Industrivärdenaktier som är den största ägaren av Handelsbankenaktier): 5,2% (per 9 februari 2015): av mitt finansiella sparande, vilket gör mitt innehav i Lundbergs till det fjärde enskilt viktigaste i min portfölj.
Korta kommentarer om verksamheten:
 • Handelsbanken är en av Sveriges fyra storbanker och anses vara den mest konservativa.
 • Handelsbanken har c:a 30% av sina intäkter från utlandet främst från Storbritannien och länder i Norden samt Nederländerna
 • Handelsbanken (och Swedbank) är mer beroende av svenska bolånemarginaler än de andra storbankerna (SEB och Nordea)
 • Handelsbanken är den tråkiga banken och har valt nischen att ha fysiska lokala bankkontor nära kunderna där man kan göra bankärenden och sätta in och ta ut kontanter. Handelsbanken är snart ensam med den nischen i Sverige.
 • Handelsbanken är inte den “billigaste” för bankkunder men rådgivningen som banker erbjuder verkar kunderna vara nöjda med eftersom banken har de nöjdaste kunderna bland storbankerna.
 • Risken i Handelsbanken är mindre över tid, därför gillar jag banken och har investerat i aktien.
SNABBA FAKTA OM HANDELSBANKEN
 • VD: Pär Boman (i byts VDn ut till dansken Frank Vang Jensen den 25 mars 2015)
 • Styrelseordförande: Anders Nyrén (byts ut till Pär Boman vid årsstämman 2015)
 • Börsvärde: 240,2 miljarder SEK (per 9 februari 2015) + 7,4% senaste månaden
 • Vinst 2014: 15,2 miljarder SEK (14,3 i 2013)
 • Direktavkastning: 4,63%
 • P/E-tal: 15,82 (Bolaget kostar nästan 16 årsvinster)
 • Lista: Stockholmsbörsens Large-Cap
 • Betavärde: 1,10 (vilket betyder att börskursen rör sig väldigt likt Stockholmsbörsen som helhet)
 • P/B: 1,9, dvs varje krona i eget kapital kostar 1,90kr
 • Komparativa fördelar
 • Lokala bankkontor med stor beslutanderätt och långsiktiga kundrelationer (fullsortimentsrådgivarbank med nöjda kunder)
 • Konservativ kreditgivning
 • Skalbart koncept som rullas ut i nya länder vilket ger lönsam tillväxt
 • Nöjd personal och låg personalomsättning
 • Starkt varumärke

Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Låg risknivå jämfört med andra banker och den enda svenska storbank som aldrig behövt "hjälp" från svenska staten
 • Stabil utdelning/direktavkastning
 • Tillväxt på marknader utanför Sverige
 • Banken är “tråkig” och förutsägbar
 • Banken har betydligt lägre utlåning till krissektorer som norsk oljeservice (DnB och Nordea har hög) samt lägre utlåning till dansk jordbrukssektor (Sydbank, Jyske, Danske, Nordea) samt väldigt liten exponering mot Ryssland (Nordea och till viss del DnB)
Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Lägre räntor ger sämre inlåningsmarginal och därmed lägre intäkter, en ytterligare nedgång i styrräntorna kan slå hårt mot räntemarginalen i Handelsbanken
 • Aktien är “dyr” (högt P/E tal och högt P/B-tal)
 • Kreditförluster vid en eventuell kris är svåra att förutspå
 • Nya regleringar och myndighetskrav kräver utveckling av nya datorsystem som är dyra (dock så sjönk IT-kostnaderna under 2014)
Kommentarer från Näringslivsnörden på Q4-2014 rapporten

 • Ledningsförändringar under våren 2015 var den största överraskningen
  • VD posten tas över av dansken Per Vagn-Jensen som tidigare varit Kontorschef för Handelsbankens kontor i Köpenhamn City, chef för Handelsbanken i Danmark och nu senast i Handelsbanken Sverige. Han var en intern kandidat och en långvägare. Det är inget som säger att verksamhetens strategi eller verksamhet ändras däremot är det anmärkningsvärt att en icke-svensk blir VD. Detta är ett tecken på att Handelsbanken blir allt mindre svensk och att även utländska riktigt duktiga personer kan avancera ända till VD posten. Per Vagn-Jensen tar över 25 mars 2015.
  • Styrelseordförandeposten tas över av Pär Boman (nuvarande VD). Det är ett naturligt steg men kom kanske lite tidigt. Det föranleder inte att tro att det blir någon ändring av strategi eller verksamhet framöver (Boman tillträder 25 mars 2015)
 • Ändringar i underliggande verksamhet eller strategi
  • Det finns ingenting som tyder på att verksamheten har förändrats. Däremot sticker de för Handelsbanken ovanligt höga kreditförlusterna ut. Banken beskriver det som ökade reserveringar för ett fåtal äldre engagemang i sämre riskklasser. Dessutom ökade de osäkra fordringarna från 0,18% av utlåningen till 0,25%. Detta tåls att se närmare på.
  • Dessutom är handelsbanken en av de stora förlorarna på sjunkande räntor (drabbar inlåningsmarginalen, dvs. pengarna banken tjänar på pengar som står på transaktionskonton)
  • Avgifterna från fonder som banken förvaltar går som tåget och ökade kraftigt under det fjärde kvartalet
  • I stort ser jag inget som har ändrat Handelsbankens verksamhet
 • Räntenetto - den viktigaste intäktskällan
  • Q/Q dvs i Q4 jämfört med Q3 minskade med 2% (Q står för kvartal och siffran för vilket i ordningen, det betyder att Q/Q betyder ränteintäkter under oktober-december 2014 jämfört med ränteintäkter i juli-september).
  • Det är naturligtvis väldigt svårt att hålla uppe ränteintäkterna när räntorna faller speciellt på inlåningssidan där bankerna vanligtvis lånar pengar av kunderna till 0-ränta och kan låna ut dem till betydligt högre ränta. Eftersom "betydligt högre ränta" nu är nära noll (eller snart minus) så minskar naturligtvis intäkterna på just inlåningsmarginalen som den kallas. Detta befarar jag kommer att fortsätta allt eftersom räntorna fortsätter ner.
  • På Handelsbankens fördelssida är att "fundingkostnaden" dvs kostnaden för att låna pengar på kreditmarknaden för att få in pengar till gapet mellan vad bankens kunder har i inlåning och vad bankens kunder lånar (gapet kallas funding gap) har sjunkit. Här är dock Handelsbanken en relativ förlorare eftersom "gapet" mellan inlåning och utlåning är mindre hos Handelsbanken än hos de andra bankerna.
  • Utlåningsvolymerna ökar något (+1%) men marginalerna är oförändrade totalt sett.
 • Provisionsintäkter -  på all time high i Q4 2014
  • +4% Q/Q pga av Hög aktivitet på marknaden (högre fondprovisioner, mer courtageintäkter och mer börsintroduktioner med mera)
 • KOSTNADER 
  • I de redovisade värdena så steg kostnaderna med 2% Y/Y (vilket betyder Year/Year och på ren svenska betyder att kostnaderna 2014 var 2% högre än kostnaderna i 2013). (Nordea ökade kostnaderna med 6% Y/Y.
  • Kostnadsökningen är främst hänförlig till bankens expansion i Storbritannien samt valutakurseffekter. Kostnaderna för personal i Sverige, IT, resor och marknadsföring sjönk.
 • KREDITKVALITET
  • Fortfarande låga kreditförluster (10ppt) vilket är lägre än ex Norde som har 15ppt, (vilket är samma sak som 0,15%). 
  • Ökningen av kreditförlusterna i Q4-14 är dock oroande och den ska jag se närmare på.
 • TILLVÄXT
  • Handelsbanken fortsätter att växa främst i Storbritannien men även med nya kontor i Nederländerna och i Sverige (kontor 3 i Lund öppnades under hösten)
 • Utdelningen HÖJS från 16,50 kr/aktie till 17,50kr/aktie
  • Handelsbanken höjer den ordinarie utdelningen från 11,50kr/aktie till 12,50kr/aktie. En fin utdelningsväxt. Bonusutdelningen på 5 kr/aktie behålls.
 • SPLIT --> Handelsbanken avser att splitta en gammal aktie i tre nya för att få ner kursen. Detta (bör) inte ha någon som helst inverkan på börsvärdet.
SLUTSATS:
 • Handelsbanken förblir kombinationen av en stabil bank (value case) och tillväxt, vilket passar perfekt i min portfölj
 • Trevligt med höjd utdelningen men banken har fortfarande mycket kapital och avvaktar de nya kapitalkraven innan större del av det egna kapitalet kan delas ut. (Sannolikheten för extrautdelningar framöver finns kvar)
 • Eftersom jag är väldigt långsiktig i mina placeringar och ingenting strukturellt i verksamheten har ändrats så väljer jag att behålla mitt innehav i Handelsbanken samt Lundbergs och gör inga förändringar.
Häng med i bloggen det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:

 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Tidigare inlägg om Handelsbanken samt bokslutskommunikén för 2014 och pressmeddelanden från Handelsbanken under januari-februari-15 samt aktuell marknadsinformation från Avanza

Mitt innehav:

 • Mitt innehav i Handelsbanken (per 9 februari 2015): 6,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat). Det är mitt tredje största enskilda innehav
 • Dessutom äger jag aktier i LUNDBERGS (tredje största ägaren i Handelsbanken men även ägare av Industrivärdenaktier som är den största ägaren av Handelsbankenaktier): 5,2% (per 9 februari 2015): av mitt finansiella sparande, vilket gör mitt innehav i Lundbergs till det fjärde enskilt viktigaste i min portfölj.

torsdag 12 februari 2015

GJENSIDIGE är Norges största försäkringsbolag och är både lönsamt och ger hög direktavkastning

Gjensidige är Norges största försäkringsbolag, ägt till 62% av Gjensidigestiftelsen (som delar ut överskottet till kunderna). Bolaget ger en hög direktavkastning, är lönsamt och växer så chanserna för framtida ytterligare utdelningsväxt är stora. Bolaget har ett börsvärde på 64 miljarder NOK och är Norges sjunde största börsbolag.


Vi har tidigare sett på branscherna; Investmentbolag,  banker och fastighetsbolag. Nu har är vi inne i serien om FÖRSÄKRINGSBOLAG. Ett tips är om introduktionsinlägget till försäkringsbranschen läses först innan du läser detta inlägg. Där framgår hur försäkringsbolag funderar, viktiga nyckeltal i branschen och beskrivningar om olika typer av försäkringar. Detta är det FEMTE bolaget som beskrivs inom försäkringsbranschen och det tredje norska.


Varför är det intressant för dig att veta mer om FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?
 • Försäkringsbolagen finns inte på Stockholmsbörsens men de är stabila & “tråkiga” samt ger ofta en hög direktavkastning vilket passar min investeringsstil. Eftersom de inte är noterade i Sverige så får vi se på våra nordiska grannländer och där finns flera stora intressanta bolag. Eftersom det är en bransch som kompletterar dina svenska innehav så kan mycket väl ett stabilt försäkringsbolag passa i din långsiktiga portfölj.
 • Det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i ett eller flera försäkringsbolag som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den nordiska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa enskilda bolag eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.
Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. DnB - Norges största bank: inlägg publicerat 21/1-15
 2. SAMPO - Finlands näst största bolag: (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. JYSKE BANK - Danmarks näst största bank: publicerat 29/1-15
 4. SYDBANK - Danmarks fjärde största bank: publicerat 2/2-15
 5. VARDIA - norskt försäkringsbolag som växer snabbt i Skandinavien, publicerat 5/2-15
 6. PROTECTOR - norskt försäkringsbolag med hög utdelning, som fortast i Norden, publicerat 6/2-15
 7. TRYG - danskt försäkringsbolag (Nordens näst största) som ger hög utdelning men krymper, 7/2-15
 8. BANKNORDIK - Färöarnas största bank och en uppstickare i Danmark - publicerades 10/2-15
 9. TOPDANMARK - stort danskt försäkringsbolag med stora aktieåterköp - publiceras 15/2-15


Mitt innehav i Gjensidige:
 • Direkt innehav i Gjensidige (per 8 februari 2015): -ingenting-


Verksamheten:
 • Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag (grundat c:a 1814)
 • Gjensidige försäkrar kundernas liv, hälsa och värdefulla ting
 • Huvudkontoret ligger i Oslo och företaget har c:a 3 400 anställda
 • I Norge, Danmark, Sverige och Baltikum erbjuds skadeförsäkring och i Norge även bank, pension och sparandeprodukter
 • Bolaget är marknadsledare i Norge (drygt 25% av försäkringsmarknaden) och en av de större aktörerna i hela Norden (även om Gjensidige bara har 1,6% av den svenska skadeförsäkringsmarknaden och med det sjunde största aktör, 6% av den danska (6e största aktör) och 7% i Baltikum (6e största aktör)
 • I februari 2015 köpte Gjensidige PZU som är Baltikums femte största försäkringsbolag (och Litauens tredje största) och genom köpet mer än dubblar Gjensidige sin position i Baltikum (får drygt 13% marknadsandel samt 21% i Litauen)


Korta fakta om Gjensidige
 • VD: Helge Leiro Baastad (sedan 2003, anställd sedan 1998)
 • Styrelseordförande: Inge K. Hansen (sedan 2008)
 • Börsvärde: c:a 64,25 miljarder NOK (per 8 februari 2015)
 • Brutto Premieintäkter 2014: 21,6 Mdr NOK (19,4 Mdr i 2013) + 11%
 • Vinst 2014: +4 190m NOK (3 671m i 2012) +14%
 • Direktavkastning: 4,59% och vissa år kan bonusutdelning betalas ut. Målet är att minst 70% av nettovinsten ska betalas ut
 • P/E-tal: 15,34 lägre än TopDanmark och Tryg men inte väldigt lågt
 • Lista: OBX Top25 (Oslobörsen) → dvs. bland de 25 mest omsatta i Oslo
 • Betavärde: 0,42 (rör sig betydigt mindre än börsen som helhet)
 • Komparativa fördelar:
  • Lång historik och stor volym (många kunder)
  • Stordriftsfördelar, framför allt i Norge och Litauen, vilket skapar lägre kostnader och därmed konkurrensfördelar
  • Sjunkande kostnadsprocent (nu på 15%) och en skadeprocent på mellan 70-75% de senaste åren
  • Finansiell styrka att köpa växt genom övertagande av portföljer eller hela bolag i ex: Danmark och Sverige


Vad är Gjensidiges vision?


Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest”
(Citatet ovan är hämtade från Gjensidiges hemsida)


Intäkter/land (2014), endast sakförsäkring
 • 75% Norge
 • 22% Sverige och Danmark
 • 2,5% Baltikum


Intäkter/produkttyp (Q1-Q3 2014)
 • 87% Sakförsäkring (för split se ovan)
 • 8% Pension och Sparandeprodukter (endast Norge)
 • 6% Bank (endast Norge)


AFFÄRSMODELL → Konkurrenskraftig genom stordriftsfördelar
 • Gjensidige satsar på kundfokus, effektiv drift med kostnadsfokus samt noggranna riskbedömningar som resulterar i rätt riskpremie på rätt kund
 • Genom den stora kundbasen framför allt i Norge så säljs även tilläggstjänster som Pensions- och sparandeprodukter samt banktjänster. Detta är möjligt eftersom kundbasen är så stor att utgå ifrån så en kritisk massa har snabbt kunnat byggas upp


Historik → Gjensidige betyder ömsesidig och har sin grund i brandförsäkringsbolag
 • 1816: De första lokala brannkasserna (brandförsäkring) bildas och fram till 1922 bildas 260 lokala brandförsäkringskassor (bolag) i Norge varav de flesta ingår i dagens Gjensidige
 • 1922: Samtrygd bildas som ett återförsäkringsbolag för de lokala brandkassorna
 • 1974: Fusion sker med Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG) och det nya namnet Gjensidige skapas
 • 1993: Uppköp av Forenade Forsikring (vilket innebar en betydlig utvidgning av verksamheten)
 • 2003-2005: Samarbetsavtal med DnB vilket innebar att Gjensidige var en av de största aktieägarna. Aktierna såldes när avtalet upphörde
 • 2006-2007: Etablering skedde i Danmark, Sverige och Baltikum genom uppköp samt verksamhetsbreddning i Norge till bank-, pension- och sparandetjänster
 • 2007: Gjensidigestiftelsen grundas och blir största aktieägare i Gjensidige (kunderna i Gjensidige får del av vinsten i Gjensidige genom att Gjensidigestiftelsen delar ut sitt överskott till kunderna i Gjensidige)
 • 2010: 10 december → BÖRSINTRUKTION på Oslobörs
 • 2012: Ny varumärkesstrategi lanseras med målet att Gjensidige ska uppfattas som det mest kundfokuserade försäkringsbolaget i Norden


AKTIEÄGARE i Gjensidige
Gjensidige är Norges sjunde största börsbolag, är ett stabilt försäkringsbolag med hög direktavkastning och har 346 ägare via Avanza, vilket gör bolaget bland ett av de femton mest “ägda” norska aktierna bland Avanzas kunder.


De största aktieägarna per 31/12-2014 var:
1 Gjensidigestiftelsen 62,2%
2 Folketrygdfondet 5,0%
3 Deutche Bank 3,9%
4 BlackRock 1,3%
5 Danske Bank 1,2%
6 Safe Investment Company 1,0%
7 State Street Corporation 1,0%
8 Thornburg Inv. Mgmt 0,9%
9 DNB Asset Management 0,8%
10 UBS 0,7%


Min Kommentar/Utsikter framöver:
 • TILLVÄXT
  • Organisk → Gjensidige förväntar sig att behålla marknadsandelarna (flat) i Norden och Baltikum och att växten ska vara samma som BNP-utvecklingen i respektive land
  • Förvärv → I tillägg till den organiska växten önskar Gjensidige växa genom lönsamma förvärv


 • VINST & LÖNSAMHET
  • Gjensidige har tydligt kommunicerat att LÖNSAMHET GÅR FÖRE VÄXT
  • Min syn är att Gjensidige fortsatt kommer vara lönsamt och fortsätta med sin aktieägarvänliga utdelningspolitik


STABIL/TRYGG AKTIE → JA, ett uttalat VALUE CASE
 • BESTÅNDET - JA: Väldigt lång historik och skadestatistik så Gejnsidige borde kunna ställa rätt priser på premier och samtidigt tjäna pengar (vilket de gör idag)
 • UTDELNING - JA: Stabilt hög direktavkastning
 • SUMMERING →  Hög direktavkastning genom utdelning och växt


Varför köpa Gjensidige-aktien/Möjligheter:
 • Hög direktavkastning c:a 4,5%
 • Aktieägarvänlig politik
 • Låg risk
 • Prioriterar lönsamhet framför växt
 • Typiskt VALUE-case
 • Muskler (finansiella möjligheter) att köpa små försäkringsbestånd och försäkringsbolag om så skulle önskas
 • Lång historik och kunskap om försäkringsmarknaden
 • Skadekostnaderna “trendar” neråt på sikt
 • Höga marknadsandelar och därför möjlighet till en mer kostnadseffektiv drift
 • Stor växt inom pension- och sparande i Norge som en krydda


Varför inte köpa Gjensidige-aktien/Risker:
 • Stora naturkatastrofer (som stormar) betalas av försäkringsbolagens efter marknadsandel. Det betyder att om en skada inträffar med total kostnad på c:a 1 Mdr NOK så innebär det en nettokostnad för Gejnsidige på 200m. Den stora stormen nu i februari (Ole) borde drabba Norge hårt och innebäras skador vilket innebär högre kostnader för Gjensidige.
 • Vanligtvis så utvecklas försäkringsmarknaden som BNP-växten och med svag BNP utveckling försämras marknaden i allmänhet för försäkringsbolag speciellt i Norge (tecken på det ser vi dock inte än)
 • Risk att vissa köp sker till för höga priser med okänt innehåll i försäkringsbestånden (risk för framtida skador)


Tajming (Kursutveckling fram till 6 feb 2015, 129,90 kr/aktie):
Senaste 12 mån: +8%
Senaste 3 mån: +6%
Senaste 1 mån: +5%
Senaste 1 vecka: +/-0%


Håll utkik efter: Gjensidige Q1-2015 rapport som släpps 6 maj 2015


Läs mer om Gjensidige på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av Gjensidige eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (ex. Avanza eller Nordnet).


Detta var ett inlägg om försäkringsbolag och är en del av serien om de försäkringsbolag som beskrivs här på bloggen.


De största börsnoterade bolagen på de nordiska börserna (per 3 februari 2015):


 • Gjensidige   norskt   65,2 Mdr NOK (DETTA INLÄGG!!)
 • Storebrand  norskt   10,4 Mdr NOK
 • Protector     norskt     3,9 Mdr NOK (publicerat 6/2-2015)
 • Vardia          norskt    0,85 Mdr NOK (publicerat 5/2-2015)
 • Tryg, danskt   46,6 Mdr DKK (Tryg är Nordens näst största försäkringsbolag) (7/2-15)
 • TopDanmark  danskt   25,6  Mdr DKK (publiceras 15/2-15)


Bolag som du kanske undrar om de är börsnoterade:
 • IF → ägs av Sampo till 100% (IF är Nordens största försäkringsbolag)
 • Moderna → ägs av Tryg till 100%
 • SalusAnsvar → ägs av Folksam till 100%
 • Folksam = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Länsförsäkringar = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Skandia = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna


Bra länkar om försäkringsbranschen:


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Gjensidiges hemsida, årsredovisning för 2013, delårsrapport för Q4-14 samt pressmeddelanden
Nyckeltal/aktuell marknadsinformation från Avanza
Dansk statistik från danska branschorganisationen Forsikringogpension
Norsk statistik från norska branschorganisationen Finans Norge
Svensk statistik från Svensk Försäkring


Mitt innehav:
 • Direkt innehav i Gjensidige (per 8 februari 2015): -ingenting-