fredag 6 februari 2015

PROTECTOR - ett norskt snabbväxande försäkringsbolag med hög direktavkastning

PROTECTOR är det försäkringsbolag som växer snabbast av alla försäkringsbolag i Skandinavien (+c:a 28% i 2014). Trots det genererar bolaget en vinst och en hög direktavkastning (c:a 4%). Värderingen börjar dock sticka iväg och kursen har gått upp med nästan 90% på ett år men är bolaget värt att köpa fortfarande?
Avanzas kunder tror det och Avanza är bland bolagets största ägare och bolaget är det tredje mest vanliga innehavet i norska bolag hos Avanzas kunder. Läs inlägget för mer info!


Vi har tidigare sett på branscherna; Investmentbolag,  banker och fastighetsbolag. Nu har nästa serie påbörjats, den om FÖRSÄKRINGSBOLAG. Ett tips är om introduktionsinlägget till försäkringsbranschen läses först innan du läser detta inlägg. Där framgår hur försäkringsbolag funderar, viktiga nyckeltal i branschen och beskrivningar om olika typer av försäkringar. Detta är det ANDRA bolaget som beskrivs inom försäkringsbranschen och det efter en stor efterfrågan från er läsare. PROTECTOR är det norska bolag som är tredje mest populärt att inneha bland Avanzas kunder (efter Statoil och Vardia).


Varför är det intressant för dig att veta mer om FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?
 • Försäkringsbolagen finns inte på Stockholmsbörsens men de är stabila & “tråkiga” samt ger ofta en hög direktavkastning vilket passar min investeringsstil. Eftersom de inte är noterade i Sverige så får vi se på våra nordiska grannländer och där finns flera stora intressanta bolag. Eftersom det är en bransch som kompletterar dina svenska innehav så kan mycket väl ett stabilt försäkringsbolag passa i din långsiktiga portfölj.
 • Det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i ett eller flera försäkringsbolag som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den nordiska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa enskilda bolag eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.
Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. DnB - Norges största bank: inlägg publicerat 21/1-15
 2. SAMPO - Finlands näst största bolag: (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. JYSKE BANK - Danmarks näst största bank: publicerat 29/1-15
 4. SYDBANK - Danmarks fjärde största bank: publicerat 2/2-15
 5. VARDIA - norskt försäkringsbolag som växer rekordsnabbt i Skandinavien, publicerat 5/2-15
 6. BANKNORDIK - Färöarnas största bank och en uppstickare i Danmark - publiceras 10/2-15


Mitt innehav i PROTECTOR:
 • Mitt innehav i Protector (per 4 februari 2015): -ingenting-


Verksamheten:
 • Protector är ett norskt försäkringsbolag (grundat 2004) inriktad mot sakförsäkring som även finns i Sverige (sedan 2011) och i Danmark (sedan 2012)
 • Försäljningen sker genom partners (främst försäkringsmäklare) till kunderna som är företagskunder- och offentliga kunder (ofta kommuner) samt genom fastighetsmäklare för “bostadsförsäljarförsäkring” (på norska eierskifteforsikring). Företaget konkurrerar alltså inte direkt med Vardia som är inriktat på privatkunder.
 • Huvudkontoret ligger i Oslo och företaget har c:a 180 anställda utspritt i Skandinavien
 • Per februari 2015 hade bolaget c:a 3000 företag som kunder, nästan hälften av alla kommuner i Sverige och Norge samt 50% av marknaden i Norge inom bostadsförsäljningsförsäkringar.


Korta fakta om PROTECTOR
 • VD: Sverre Bjerkeli (sedan 2004, erfarenhet från bla. IF (Storebrands gamla sakförsäkringsdel) och Storebrand Bank
 • Styrelseordförande: Jostein Sörvoll (sedan 2006)
 • Börsvärde: c:a 3 860 miljoner NOK (per 4 februari 2015)
 • Brutto Premieintäkter 2013: 1861m NOK (1517m i 2012), med största sannolikhet passeras 2500m NOK i 2014
 • Vinst 2013: -+293m NOK (208m NOK i 2012), min prognos c:a +320m NOK i 2014
 • Direktavkastning: 3,91% (1,75kr/aktie i 2014 vilket var c:a 50% av nettovinsten), om vinsten blir c:a 4kr/aktie så borde då 2kr delas ut i 2015 (för 2014) vilket motsvarar en direktavkastning på 4,4% → Vilket är bra men ändå konservativ utdelning!
 • P/E-tal: 14,24 helt ok även om det är något högt för försäkringsbolag men växten är hög så det är ok
 • Lista: OB Match (Oslobörs, Norge)
 • Betavärde: 0,87 (rör sig lite mindre än börsen som helhet)
 • Komparativa fördelar:
  • Moderna datasystem och egna risksystem
  • Tydliga nischer där marknadssatsningar görs inom vilka bolaget byggt starka positioner (större företag med stora försäkringsbehov, kommuner, bostadsförsäljningsförsäkring)
  • Ingen “ryggsäck” med felprissatta försäkringar utan kan välja vilka försäkringsnischer som man vill ta marknadsandelar i → cherry picking
  • Relativt nytt företag så Protector har kunnat välja den personal man önskar och bedriver dessutom en integrerad försäljning-underwriting- och skadereglering


Vad är PROTECTOR viktigaste budskap (fritt översatt från norska till svenska av Näringslivsnörden)?


“Protector ska vara utmanaren. Det ska vi vara genom unika relationer, utmärkt beslutsförmåga och kostnadseffektiva lösningar”
(Citatet ovan är hämtade från Protectors årsredovisning för 2013)
Intäkter/land (Q1-Q3 2014)
 • 75% Norge
 • 25% Sverige & Danmark (Sverige sedan 2011 och Danmark sedan 2012)
 • Ett fjärde land har börjat analyseras


AFFÄRSMODELL → Växt och hög kundservice inom utvalda segment
 • Protector har valt ut tre segment där man önskar bli en av de tre största aktörerna. Det är inom offentlig sektor (kommuner), företag med behov av försäkringslösningar med årliga premier på mellan 0,1-3m NOK samt bostadsförsäljningsförsäkringar.
 • Genom att låta partners (försäkringsmäklare) sälja och fokusera på bra kundvård och skadereglering med en skalbar affärsmodell (och bakomliggande egenutvecklade affärssystem) så kan kostnaderna hållas nere. I grunden finns ett lönsamhetstänk och kostnadsmedvetenhet som går före snabb växt.
 • Modellen kan kopieras och rullas ut i flera länder som gjorts i Sverige och Danmark och ett fjärde land står på tur.
 • För ett nytt försäkringsbolag så är faran att en kund lämnar efter ett år är ganska stor och Protector säger själva att de lyckas behålla nästan alla kunder (de säger själv över 100% av kunderna vilket låter mystisk..)


Historik → PROTECTOR grundat i 2004 och nu ett skandinaviskt bolag
 • 2004: Protector grundas och försäljning av försäkringar inleds samman år lanseras “eierskifteforsikring” (på svenska: bostadsförsäljningsförsäkring)
 • 2005: Skaderegleringen börjar göras i den egena organisationen (annars är det vanligt att den läggs ut på underleverantörer, så gör ex. Vardia som har lagt den på Crawford)
 • 2006: Protector växer kraftigt inom offentlig sektor (kommuner)
 • 2007: BÖRSNOTERING PÅ OSLO BÖRS
 • 2010: Totala premieintäkter på över en miljard för första gången (året)
 • 2011: Försäkringsverksamhet startas i Sverige
 • 2012: Försäkringsverksamhet startas i Danmark och 1,5 miljard i premieintäkter passeras efter en växt på 26%
 • 2013: Tillväxt i premieförsäljning på 23%
 • 2014: Tillväxt i premieförsäljning på 27% förväntas (Q1-Q3 2014 jämfört med samma period året innan var +29%)
 • 2015-2017: Snabb växt förväntas i framför allt Sverige och Danmark men framöver även i ett fjärde land. Totalt förväntas koncernen växa med tvåsiffriga tal (över 10%) i de kommande 3åren


AKTIEÄGARE i PROTECTOR
Protector är det norska bolag som är tredje mest populärt att inneha bland Avanzas kunder (efter Statoil och Vardia). C:a 1517 av Avanzas kunder har Protector i sin portfölj.


De största ägarna (31/12-14) var:
 • 7,58% Odin Norden (norskt fondbolag)
 • 5,80% Stenshagen Invest AS (privat norskt investmentbolag)
 • 4,14% Protector Forsikring ASA
 • 4,14% Ojada AS (privat investmentbolag ägt och styrt av Erik H Braathen) - har styrelsepost
 • 3,77% Hansard Europe Ltd
 • 3,57% Avanza Bank mäklarkonto (Avanzas svenska kunder)
 • 3,26% Tjongsfjord Invest (norskt investmentbolag som ägs av Sverre Bjerkeli) - VD Protector
 • 2,96% Verdifapirfondet Handelsbanken (Handelsbanken fonder)
 • 2,70% MP Pensjon
 • 2,44% JP Morgan Chase Bank, Nommiee Account (dvs. på uppdrag av annan)
 • 2,20% Nordnet Bank mäklarkonto (Nordnets svenska kunder)


Top10: 41%
Övriga ägare: 59%


Varför äger norska privatpersoner aktier i norska bolag via egna investmentbolag?
 • Norska skatteregler gör gällande att skatt ska betalas på utdelning av aktier om de ägs av en privatperson (men inte om de ägs av ett bolag). Dessutom har Norge en förmögenhetsskatt som slår in redan vid c:a 1 000 000 NOK (har varit betydligt lägre) vilket inte omfattar privat ägda investmentbolag. Skatten är 1,0% (0,3% till staten och 0,7% till kommunen)
 • Skatteregler i Sverige har gynnat ägande via Kapitalförsäkring vilket gör att Avanza och Nordnet ofta dyker upp i ägarlistor i svenska bolag.


Min Kommentar/Utsikter framöver:
 • TILLVÄXT
  • Det råder ingen tvekan om att Protector kommer att fortsätta att växa och bolaget är redan nu det fjärde största försäkringsbolaget mot företagskunder i Norge (Q3-siffror) och har över 4% av marknaden samtidigt som växten fortsätter (+12% i Norge senaste året). Det är speciellt inom företags/offentlig sektor som Protector är stort. På privatsidan ligger marknadsandelen på 1,5% (11 på marknaden). Protector flaggar för att tillväxten i Norge kommer att avta framöver.
  • I Sverige & Danmark så växer bolaget så det knakar (+160%) och ett stort kontrakt vanns i Sverige i Q3-14 vilket kommer att höja intäkterna. Här förväntar sig Protector en kraftig växt flera år framöver
  • “Det fjärde landet”. Protector säger att de börjat analysera ett fjärde land och det vore en lågoddsare om det blev Finland. Men affärsmodellen är skalbar så växten borde finnas där för lång tid framöver. Det borgar även de höga retention/återtecknarsiffrorna på (dvs. att kunderna stannar kvar när kontraktet går ut).


 • VINST & LÖNSAMHET
  • Kruxet med försäkringar är inte att sälja/ställa ut försäkringar det är riskbedömningen. Det är så enkelt att ta mer betalt för försäkringarna totalt sett än vad det kostar att betala ut skador och detta på lång sikt. Dessutom gäller det att få positiv avkastning på överskottslikviditeten som kan delas ut till aktieägarna.
  • Protector startade affärsmodellen i Norge först och kom upp i bra lönsamhet och har därefter spridit modellen. Än så länge visar Sverige och Danmark röda siffror men det är inte konstigt på så nya marknader.
  • När det gäller riskbedömningen så varnar Protector för att det är svårt att veta om riskbedömningarna varit korrekta och att osäkerheten är stor eftersom så stor andel av försäkringsbeståndet är nytt. Den insikten är viktig och allt eftersom de får en bra skadehistorik så kan premierna justeras.
  • Eftersom bolaget avser att fortsätta växa och att växt i ett försäkringsbolag innebär försäljning och marknadsföringsaktiviteter som kostar finns risken att lönsamheten stiger. Detta säger också bolaget men trots det är bolaget lönsamt, delar ut pengar och har ändå kassa över för fortsatt växt. I Q3-14 sa bolaget att de fasta kostnaderna nått den kritiska nivån för “billig” vidareexpansion så “cost-ratio” (dvs kostnadsandelen av premieintäkterna) borde nu börja falla ganska snabbt i Sverige och Norge.
  • Hur claims-ratio utvecklar sig är svårare att sia om, där handlar det om att riskerna har prisatts korrekt och det brukar visa sig först efter flera år.
  • Totalkostnadsprocenten (combined ratio) beräknas bli 88% för 2014

STABIL/TRYGG AKTIE → Nja, utdelning och kraftig tillväxt fås på köpet


 • BESTÅNDET - NJA: Eftersom det är svåratt avgöra kvaliteten i försäkringsbeståndet när beståndet väer kraftigt är det svårt (innebär en risk) att säga om Protector lyckats eller inte. Den norska delen har blivit en lönsamhetsmaskin men den svenska och danska delen är fortfarande okända. Därför är det en halvtrygg aktie just nu men kan bli trygg på sikt.
 • UTDELNING - JA: Trots att bolaget växer snabbast i Norden (c:a 27-29% i 2014) så kan bolaget ge en utdelning på estimerat 2 kr/aktie vilket ger en direktavkastning på c:a 4,4% (per 4 feb).
 • SUMMERING - Hög direktavkastning och vinstgenering i kombo med hög växt
  • Vid en genomgång av Protector verkar bolaget erbjuda en hög direktavkastning i kombination med en riktigt hög tillväxt. Det är ju vad alla investerare borde önska sig. Det som är viktigt i det här sammanhanget är att inet blanda ihop bolag och aktie. Bolaget verkar gå bra men aktien kan vara alldels för högt värderad. Just nu värderas den till över 4 ggr eget kapital vilket är riktigt högt. Lönsamma tillväxtbolag brukar dock värderas “högt över bok”.(H&M har t.ex. en värdering på 10,9 ggr eget kapital och Gjensidige 2,8)


Varför köpa PROTECTOR-aktien/Möjligheter:
 • Hög direktavkastning (mina analyser pekar på 2kr/aktie) vilket ger drygt 4% (men ändå är det bara 50% av vinsten som delas ut i det scenariot)
 • PE-talet är helt ok (c:a 14) och lågt för att vara ett tillväxtföretag
 • Handplockade team till ledning och styrelse samt till organisationen i Norge, Sverige och Danmark
 • Väldigt uppskattad bland försäkringsmäklare som är den huvudsakliga distributionskanalen
 • Nya system & nischad affärsmodell, går mot vissa kundgrupper i vissa segement
 • Ingen ryggsäck med “dåliga” kunder
 • Snabb växt och tydliga framtida tillväxtambitioner
 • Relativt hög sannolikhet att ett större försäkringsbolag vill köpa Protector för att komma över kundstocken


Varför inte köpa PROTECTOR-aktien/Risker:
 • Värderingen av det egna kapitalet är högt (varje krona i eget kapital värderas till 4,31kr på börsen)
 • Bolaget befinner sig i snabb växt och oklart hur försäkringsbeståndet ser ut dvs. vilka kunder man får in (speciellt i Sverige och Danmark)
 • Vanligtvis så utvecklas försäkringsmarknaden som BNP-växten och med svag BNP utveckling försämras marknaden i allmänhet för försäkringsbolag speciellt i Norge (tecken på det ser vi dock inte än)
 • Beroende av att försäkringsmäklarna vill/önskar/får sälja Protectors produkter
 • Det riktigt stora försäkringsbolagets muskler saknas
 • Oklart hur stora försäkringsskadorna beräknas bli och hur kunder som råkar ut för skador bemöts (för det ska man komma ihåg, det är först när skador inträffar som försäkringsbolagens “sanna jag” och kvalitet kommer fram)


Tajming (Kursutveckling fram till 4 feb 2015, slutkurs 45,20kr/aktie):
Senaste 12 mån: +89,9%
Senaste 3 mån: +22,2%
Senaste 1 mån: +14,4%
Senaste 1 vecka: -1,5%


Håll utkik efter: PROTECTORs Q4-2014 rapport som släpps 12 februari 2015


Läs mer om PROTECTOR på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av PROTECTOR eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (ex. Avanza eller Nordnet).


Detta var ett inlägg om försäkringsbolag och är en del av serien om de försäkringsbolag som beskrivs här på bloggen.


De största börsnoterade bolagen på de nordiska börserna (per 3 februari 2015):


 • Gjensidige     norskt   65,2 Mdr NOK
 • Storebrand    norskt   10,4 Mdr NOK
 • Protector      norskt     3,9 Mdr NOK (detta inlägg publicerat 6/2-2015)
 • Vardia           norskt     0,85 Mdr NOK (publicerat 5/2-2015)


 • Tryg                danskt   46,6 Mdr DKK (Tryg är Nordens näst största försäkringsbolag)
 • TopDanmark  danskt   25,6  Mdr DKK


Bolag som du kanske undrar är börsnoterade:
 • IF → ägs av Sampo till 100% (IF är Nordens största försäkringsbolag)
 • Moderna → ägs av Tryg till 100%
 • SalusAnsvar → ägs av Folksam till 100%
 • Folksam = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Länsförsäkringar = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Skandia = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna


Bra länkar om försäkringsbranschen:


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Protectors hemsida, årsredovisning för 2013, delårsrapport för Q3-14, Investerarpresentation nov-14, samt pressmeddelanden
Nyckeltal/aktuell marknadsinformation från Avanza
Statistik från svenska och norska branschorganisationers hemsidor
Hemsidor tillhörande: Ojada
Wikipedia: Erik G. Braathen, Malmö Aviation, formueskatt i Norge
www.Proff.no: om Stenshagen Invest
LinkedIn: Sverre Bjerkeli


Mitt innehav:

Mitt innehav i Protector (per 4 februari 2015): -ingenting-

2 kommentarer:

 1. Tack för en bra genomgång av Protector (som är ett innehav i min portfölj). Ett par kommentarer och funderingar:

  - du skriver att Protector säger att de lyckats behålla "över 100% av kunderna" och att det låter skumt, men pratar du inte då egentligen om "renewal rate"? Den kan nämligen vara över 100 % genom att premierna höjs om jag förstått saken rätt.

  - när du pratar om "bostadsförsäljarförsäkring" så antar jag att du menar dolda fel försäkring, dvs en försäkring som säljaren kan teckna för att slippa stå för kostnaderna om ett dolt fel senare upptäcks i fastigheten? I Sverige tror jag lagen säger att säljaren är ansvarig för dolda fel under en period om 10 år. Vad som gäller i Norge vet jag inte men det är säkert något liknande.

  Mvh
  /Vägen till Frihet

  SvaraRadera
 2. Hej!
  Tack :-)

  Det är korrekt jag pratar om renewal rate (infon är tagen från sid 16 i investarpresentationen som Protector gjorde i november 2014 som finns på deras hemsida). Varför den är högre än 100% bord evara att premierna har höjts eller att kudnena har köpt fler produkter. Det viktiga här är att man jämför bolagen med samma mått. Dvs. mäter man andelen kunder som är kvar eller mäter man försäljningen på de kunder som är kvar i % av vad man sålde till samma kunder innan eller ett tredje alternativ...Så det behöver egentligen benas ut.

  Din andra fråga är den tredje produkt/tjänst som Protector har riktat in sig på. De har över 50% av marknaden i Norge på detta och de kallar den eierskifte eller boligsalgsforsikring. Så som jag förstår det är det en försäkring för att få sin gamla bostad såld.

  "Boligsalgforsikring gir kjøperen av ny bolig rett til økonomisk kompensasjon om det tar tid å få solgt den gamle boligen."
  Min tolkning är alltså att det inte har med dolda fel att göra utan är mer en försäkring mot plötsliga fall i marknaden eller dålig efterfrågan. Om den gamla bostaden inte kan säljas så täcker försäkringen kostnaden för den nya bostaden. Denna försäkring tecknas ofta av entreprenörer som bygger nya bostäder till försäljning och då ingår försäkringen för köparen.
  Idén är alltså att köparen ska slippa betala för två boenden.
  (mer info på Protectors hemsida).

  /Näringslivsnörden


  SvaraRadera