lördag 7 februari 2015

TRYG - Det danska stora försäkringsbolaget som satsar på lönsamhet och hög direktavkastning

TRYG - Nordens näst största försäkringsbolag som ger 4% i direktavkastning


TRYG är Nordens näst största försäkringsbolag, etta i Danmark, 3-4 i Norge och femma i Sverige (under varumärket Moderna). Totalt har Tryg 2,7 miljoner privatkunder och 140 000 företagskunder. Tryg är Danmarks 10 största bolag (mätt i börsvärde) och börsvärdet är c:a 47 miljarder DKK. Tryg visar stabila vinster och hög direktavkastning (c:a 3,7%). Läs inlägget för mer info!


Vi har tidigare sett på branscherna; Investmentbolag,  banker och fastighetsbolag. Nu har nästa serie påbörjats, den om FÖRSÄKRINGSBOLAG. Ett tips är om introduktionsinlägget till försäkringsbranschen läses först innan du läser detta inlägg. Där framgår hur försäkringsbolag funderar, viktiga nyckeltal i branschen och beskrivningar om olika typer av försäkringar. Detta är det TREDJE bolaget som beskrivs inom försäkringsbranschen och det näst största i Norden (det största är IF, som ägs av Sampo).


Varför är det intressant för dig att veta mer om FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?
 • Försäkringsbolagen finns inte på Stockholmsbörsens men de är stabila & “tråkiga” samt ger ofta en hög direktavkastning vilket passar min investeringsstil. Eftersom de inte är noterade i Sverige så får vi se på våra nordiska grannländer och där finns flera stora intressanta bolag. Eftersom det är en bransch som kompletterar dina svenska innehav så kan mycket väl ett stabilt försäkringsbolag passa i din långsiktiga portfölj.
 • Det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i ett eller flera försäkringsbolag som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den nordiska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa enskilda bolag eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.
Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. DnB - Norges största bank: inlägg publicerat 21/1-15
 2. SAMPO - Finlands näst största bolag: (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. JYSKE BANK - Danmarks näst största bank: publicerat 29/1-15
 4. SYDBANK - Danmarks fjärde största bank: publicerat 2/2-15
 5. VARDIA - norskt försäkringsbolag som växer snabbt i Skandinavien, publicerat 5/2-15
 6. PROTECTOR - norskt försäkringsbolag med hög utdelning, som fortast i Norden, publicerat 6/2-15
 7. BANKNORDIK - Färöarnas största bank och en uppstickare i Danmark - publiceras 10/2-15


Mitt innehav i TRYG:
 • Mitt innehav i Tryg (per 5 februari 2015): -ingenting-


Verksamheten:
 • Tryg är ett danskt försäkringsbolag (grundat 1731) inriktad mot både sakförsäkring och hälsa & olycksfallsförsäkring. Tryg erbjuder även företags- och ansvarsförsäkringar med mera.
 • Tryg finns i Sverige (Moderna, nr 5 på marknaden) och i Norge (nr 3-4 på marknaden)
 • Huvudkontoret ligger i Köpenhamn och företaget har c:a 3700 anställda utspritt i Skandinavien
 • Bolaget har c:a 2,7 miljoner kunder och satsar framför allt på en effektiv och billig drift och marknadsandelar är mindre viktigt (därför tappas marknadsandelar just nu)


Korta fakta om TRYG
 • VD: Morten Hübbe (VD sedan 2011, i bolaget sedan 2002)
 • Styrelseordförande: Jörgen Huno Rasmussen (sedan 2012)
 • Börsvärde: c:a 46,7 miljarder DKK (per 5 februari 2015)
 • Brutto Premieintäkter 2013: 19 504m DKK (20 314m i 2012),
 • Vinst 2013: +2369m DKK (2208m i 2012)
 • Direktavkastning: 3,7%
 • P/E-tal: 20,26 ganska högt för ett försäkringsbolag
 • Lista: Large Cap Köpenhamn (Nasdaq Danmark)
 • Betavärde: 0,15 (rör sig betydigt mindre än börsen som helhet)
 • Komparativa fördelar:
  • Lång historik och stor volym (många kunder)
  • Låg skadeprocent (claim ratio) över tid, c:a 72%
  • Stordriftsfördelar i framför allt Danmark och Norge


Vad är Trygs affärsidé?


“Det handlar om at vara tryg; Vi skaber tryghed og värdi for kunder, medarbejdere og aktionärer”
(Citatet ovan är hämtade från Trygs hemsida)
Fritt översatt från danska till svenska av Näringslivsnörden:
“Det handlar om att vara TRYG; Vi skapar trygghet och värden för kunder, medarbetare och aktieägare”
Intäkter/land (2014)
 • 50% Danmark
 • 39% Norge
 • 11% Sverige (under varumärket Moderna, som krymper)


AFFÄRSMODELL → Växt och hög kundservice inom utvalda segment
 • Tryg är det breda traditionella försäkringsbolaget som erbjuder ett brett spektrum av försäkringar. Vinsterna skapas genom en effektiv stordrift och uppköp av mindre försäkringsbolag som kan integreras i bolaget.
 • Små uppstickarbolag som Vardia och Protector skulle kunna stå på köplistan


Historik → Tryg grundades efter storbranden i Köpenhamn 1728
 • 1728: Storbrand i Köpenhamn som skapar efterfrågan på försäkringstjänster
 • 1731: Tryg skapas (första namnet var Köpenhamn Brand)
 • 1880: Norska Vesta grundas (som senare köps av Tryg)
 • 1990: Det gamla ömsesidiga (av kunderna ägda) bolaget Tryg löses upp och ägarskapet skiftas till nya TRYG
 • 1991: Dial grundas i Norge som dotterbolag till Vesta som sedan byter namn till Enter
 • 1995-2004: Äventyr med köpa av verksamheter i Polen, Baltikum och Finland
 • 1999: Danska Unidanmark och Tryg försäkringsrörselsen från Unibank tas därmed över (bankverksamheten i Unibank tas över av Nordea året efter och i samma veva skrivs ett samarbetsavtal som varar fram till 2013)
 • 1999: Norska försäkringsbolaget Vesta köps
 • 2000: Nordea bildas och genom försäljningen av Unidanmark till Nordea blir Tryg ägare till 6% av aktierna i Nordea.
 • 2003: Stine Bosse (en av Danmarks mest kända näringslivsprofiler) blir VD och sitter kvar till 2011.
 • 2005: BÖRSNOTERING PÅ KÖPENHAMNSBÖRSEN, samt blir en del av OMXC20, dvs index över de tjugo mest handlade bolagen på Köpenhamnsbörsen
 • 2008: Försäkringsverksamhet startas i Sverige
 • 2009: Försäkringsbolaget Moderna köps i Sverige med 250 anställda och en marknadsandel i Sverige på 4%
 • 2010: Namnet ändras till TRYG som används i Norge och Danmark medan Moderna används i Sverige
 • 2011: Ny VD i Martin Hübbe som innan var CFO i bolaget
 • 2013: Ny utdelningspolicy där 60-90% av vinsten ska delas ut till ägarna


Mer om Trygs historia etableringar, köp och försäljningar kan läsas på Tryg hemsida


AKTIEÄGARE i TRYG
TRYG är Danmarks tioende största börsbolag, är stabilt försäkringsbolag med hög direktavkastning men har trots det bara 55 ägare via Avanza.
Totala antalet aktieägare var 27 000st varav de 200 största ägde 89% av aktierna


Den enda ägaren med över % av aktierna (31/12-14) var:
 • 60% TryghedsGruppen smba, Danmark


Min Kommentar/Utsikter framöver:
 • TILLVÄXT
  • Danmark, i Danmark minskade premieintäkterna med 2% i 2014.
  • Norge, i Norge minskade premieintäkterna med 6% i 2014 jämfört med 2013 så även där är Tryg på tillbakagång.
  • Sverige (varumärken: Moderna, Atlantica, Bilsport& MC, Securator och Moderna Djurförsäkringar). Samarbetsavtalet med Nordea som funnits sedan 1999 upphörde per sista december 2013 därmed har den starka distributionskraften som funnits försvunnits. Försäljningen i 2014 gick därför ner med 12% jämfört med året innan. Samtidigt har resultatet försämrats. Distributionsavtal har tecknats med Danske Bank och samarbetsavtalet med Elköp (dvs Elgiganten i Sverige) har förlängts. Moderna är särskilt starka inom lyxbåtar, motorcyklar och produktförsäkringar. I 2014 las kundservice enheten i Luleå ner samtidigt som ett par små försäkringsbestånd köptes. Organisk tillväxt framöver i Sverige ser jag som begränsad.
  • Tryg är alltså mer inriktat på att skapa effektiv förvaltning och köpa försäkringsbestånd och i mindre utsträckning aktivt förvärva egna kunder.


 • VINST & LÖNSAMHET
  • Tryg är lite av motsatsen mot Vardia. Tryg är stort, lönsamt, ger hög direktavkastning och tappar försäljning och marknadsandelar.
  • Tryg fokuserar uppenbart på lönsamhet och effektiviseringar och har precis sjösatt ett nytt sparprogram som kostar 750m DKK under 2014.
  • riskerna har prisatts korrekt och det brukar visa sig först efter flera år.
  • Totalkostnadsprocent (combined ratio) blev 84% i 2014 och har sjunkit konstant sedan 2010 vilket troligtvis är frukten av ett mindre aktivt försäljningsarbete (som är dyrt) och interna effektiviseringar.
  • Min syn är att Tryg fortsatt kommer att effektivisera och hålla låga kostnader men fortsätta att tappa marknadsandelar. Risken är att Tryg köper försäkringsbestånd för dyrt som påverkar den goda lönsamhetstrenden negativt men de borde kunna räkna på det så eventuella köp blir lönsamma.


STABIL/TRYGG AKTIE → JA, bra direktavkastning men krympande
 • BESTÅNDET - JA: Väldigt lång historik och skadestatistik så Tryg borde kunna ställa rätt priser på premier och samtidigt tjäna pengar (vilket de gör idag)
 • UTDELNING - JA: Stabilt hög direktavkastning och nyligen har en aktieägarvänlig utdelningspolitik besultats
 • SUMMERING - Hög direktavkastning men ingen växt
  • Tryg prioriterar lönsamhet framför växt och det ser vi nu när att marknadsandelarna faller i alla marknader men lönsamheten stärks
  • ÖVRIGT: Aktiesplit kommer att genomföras under våren då en aktie blir fem (1:5). Utdelningen för 2014 föreslås bli 29 kr/aktie (innan split)


Varför köpa TRYG-aktien/Möjligheter:
 • Hög direktavkastning strax under 4%
 • Aktieägarvänlig utdelningspolitik
 • Prioriterar lönsamhet framför växt
 • Typiskt VALUE-case
 • Muskler (finansiella möjligheter) att köpa små försäkringsbestånd och försäkringsbolag
 • Lång historik och kunskap om försäkringsmarknaden


Varför inte köpa TRYG-aktien/Risker:
 • Vanligtvis så utvecklas försäkringsmarknaden som BNP-växten och med svag BNP utveckling försämras marknaden i allmänhet för försäkringsbolag speciellt i Norge (tecken på det ser vi dock inte än)
 • Oklart hur Tryg påverkas av de negativa räntorna i Danmark och hur det slår mot avkastningen på överskottslikviditeten
 • Tappas marknadsandelar för fort?


Tajming (Kursutveckling fram till 5 feb 2015, 729,50kr/aktie):
Senaste 12 mån: +51,4%
Senaste 3 mån: +17,6%
Senaste 1 mån: +11,9%
Senaste 1 vecka: +2,6%


Håll utkik efter: TRYGs Q4-2014 rapport som släpps 15 april 2015


Läs mer om TRYG på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av TRYG eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (ex. Avanza eller Nordnet).


Detta var ett inlägg om försäkringsbolag och är en del av serien om de försäkringsbolag som beskrivs här på bloggen.


De största börsnoterade bolagen på de nordiska börserna (per 3 februari 2015):


 • Gjensidige   norskt   65,2 Mdr NOK
 • Storebrand  norskt   10,4 Mdr NOK
 • Protector     norskt     3,9 Mdr NOK (publicerat 6/2-2015)
 • Vardia          norskt    0,85 Mdr NOK (publicerat 5/2-2015)


 • Tryg, danskt   46,6 Mdr DKK (Tryg är Nordens näst största försäkringsbolag) (detta inlägg!)
 • TopDanmark  danskt   25,6  Mdr DKK


Bolag som du kanske undrar är börsnoterade:
 • IF → ägs av Sampo till 100% (IF är Nordens största försäkringsbolag)
 • Moderna → ägs av Tryg till 100%
 • SalusAnsvar → ägs av Folksam till 100%
 • Folksam = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Länsförsäkringar = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Skandia = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna


Bra länkar om försäkringsbranschen:


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Trygs hemsida, årsredovisning för 2013+2014, delårsrapport för Q4-14 samt pressmeddelanden
Nyckeltal/aktuell marknadsinformation från Avanza och Nordnet
Statistik från svenska och norska branschorganisationers hemsidor


Mitt innehav:

Mitt innehav i Tryg (per 5 februari 2015): -ingenting-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar