torsdag 12 februari 2015

GJENSIDIGE är Norges största försäkringsbolag och är både lönsamt och ger hög direktavkastning

Gjensidige är Norges största försäkringsbolag, ägt till 62% av Gjensidigestiftelsen (som delar ut överskottet till kunderna). Bolaget ger en hög direktavkastning, är lönsamt och växer så chanserna för framtida ytterligare utdelningsväxt är stora. Bolaget har ett börsvärde på 64 miljarder NOK och är Norges sjunde största börsbolag.


Vi har tidigare sett på branscherna; Investmentbolag,  banker och fastighetsbolag. Nu har är vi inne i serien om FÖRSÄKRINGSBOLAG. Ett tips är om introduktionsinlägget till försäkringsbranschen läses först innan du läser detta inlägg. Där framgår hur försäkringsbolag funderar, viktiga nyckeltal i branschen och beskrivningar om olika typer av försäkringar. Detta är det FEMTE bolaget som beskrivs inom försäkringsbranschen och det tredje norska.


Varför är det intressant för dig att veta mer om FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?
 • Försäkringsbolagen finns inte på Stockholmsbörsens men de är stabila & “tråkiga” samt ger ofta en hög direktavkastning vilket passar min investeringsstil. Eftersom de inte är noterade i Sverige så får vi se på våra nordiska grannländer och där finns flera stora intressanta bolag. Eftersom det är en bransch som kompletterar dina svenska innehav så kan mycket väl ett stabilt försäkringsbolag passa i din långsiktiga portfölj.
 • Det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i ett eller flera försäkringsbolag som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den nordiska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa enskilda bolag eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.
Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. DnB - Norges största bank: inlägg publicerat 21/1-15
 2. SAMPO - Finlands näst största bolag: (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. JYSKE BANK - Danmarks näst största bank: publicerat 29/1-15
 4. SYDBANK - Danmarks fjärde största bank: publicerat 2/2-15
 5. VARDIA - norskt försäkringsbolag som växer snabbt i Skandinavien, publicerat 5/2-15
 6. PROTECTOR - norskt försäkringsbolag med hög utdelning, som fortast i Norden, publicerat 6/2-15
 7. TRYG - danskt försäkringsbolag (Nordens näst största) som ger hög utdelning men krymper, 7/2-15
 8. BANKNORDIK - Färöarnas största bank och en uppstickare i Danmark - publicerades 10/2-15
 9. TOPDANMARK - stort danskt försäkringsbolag med stora aktieåterköp - publiceras 15/2-15


Mitt innehav i Gjensidige:
 • Direkt innehav i Gjensidige (per 8 februari 2015): -ingenting-


Verksamheten:
 • Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag (grundat c:a 1814)
 • Gjensidige försäkrar kundernas liv, hälsa och värdefulla ting
 • Huvudkontoret ligger i Oslo och företaget har c:a 3 400 anställda
 • I Norge, Danmark, Sverige och Baltikum erbjuds skadeförsäkring och i Norge även bank, pension och sparandeprodukter
 • Bolaget är marknadsledare i Norge (drygt 25% av försäkringsmarknaden) och en av de större aktörerna i hela Norden (även om Gjensidige bara har 1,6% av den svenska skadeförsäkringsmarknaden och med det sjunde största aktör, 6% av den danska (6e största aktör) och 7% i Baltikum (6e största aktör)
 • I februari 2015 köpte Gjensidige PZU som är Baltikums femte största försäkringsbolag (och Litauens tredje största) och genom köpet mer än dubblar Gjensidige sin position i Baltikum (får drygt 13% marknadsandel samt 21% i Litauen)


Korta fakta om Gjensidige
 • VD: Helge Leiro Baastad (sedan 2003, anställd sedan 1998)
 • Styrelseordförande: Inge K. Hansen (sedan 2008)
 • Börsvärde: c:a 64,25 miljarder NOK (per 8 februari 2015)
 • Brutto Premieintäkter 2014: 21,6 Mdr NOK (19,4 Mdr i 2013) + 11%
 • Vinst 2014: +4 190m NOK (3 671m i 2012) +14%
 • Direktavkastning: 4,59% och vissa år kan bonusutdelning betalas ut. Målet är att minst 70% av nettovinsten ska betalas ut
 • P/E-tal: 15,34 lägre än TopDanmark och Tryg men inte väldigt lågt
 • Lista: OBX Top25 (Oslobörsen) → dvs. bland de 25 mest omsatta i Oslo
 • Betavärde: 0,42 (rör sig betydigt mindre än börsen som helhet)
 • Komparativa fördelar:
  • Lång historik och stor volym (många kunder)
  • Stordriftsfördelar, framför allt i Norge och Litauen, vilket skapar lägre kostnader och därmed konkurrensfördelar
  • Sjunkande kostnadsprocent (nu på 15%) och en skadeprocent på mellan 70-75% de senaste åren
  • Finansiell styrka att köpa växt genom övertagande av portföljer eller hela bolag i ex: Danmark och Sverige


Vad är Gjensidiges vision?


Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest”
(Citatet ovan är hämtade från Gjensidiges hemsida)


Intäkter/land (2014), endast sakförsäkring
 • 75% Norge
 • 22% Sverige och Danmark
 • 2,5% Baltikum


Intäkter/produkttyp (Q1-Q3 2014)
 • 87% Sakförsäkring (för split se ovan)
 • 8% Pension och Sparandeprodukter (endast Norge)
 • 6% Bank (endast Norge)


AFFÄRSMODELL → Konkurrenskraftig genom stordriftsfördelar
 • Gjensidige satsar på kundfokus, effektiv drift med kostnadsfokus samt noggranna riskbedömningar som resulterar i rätt riskpremie på rätt kund
 • Genom den stora kundbasen framför allt i Norge så säljs även tilläggstjänster som Pensions- och sparandeprodukter samt banktjänster. Detta är möjligt eftersom kundbasen är så stor att utgå ifrån så en kritisk massa har snabbt kunnat byggas upp


Historik → Gjensidige betyder ömsesidig och har sin grund i brandförsäkringsbolag
 • 1816: De första lokala brannkasserna (brandförsäkring) bildas och fram till 1922 bildas 260 lokala brandförsäkringskassor (bolag) i Norge varav de flesta ingår i dagens Gjensidige
 • 1922: Samtrygd bildas som ett återförsäkringsbolag för de lokala brandkassorna
 • 1974: Fusion sker med Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG) och det nya namnet Gjensidige skapas
 • 1993: Uppköp av Forenade Forsikring (vilket innebar en betydlig utvidgning av verksamheten)
 • 2003-2005: Samarbetsavtal med DnB vilket innebar att Gjensidige var en av de största aktieägarna. Aktierna såldes när avtalet upphörde
 • 2006-2007: Etablering skedde i Danmark, Sverige och Baltikum genom uppköp samt verksamhetsbreddning i Norge till bank-, pension- och sparandetjänster
 • 2007: Gjensidigestiftelsen grundas och blir största aktieägare i Gjensidige (kunderna i Gjensidige får del av vinsten i Gjensidige genom att Gjensidigestiftelsen delar ut sitt överskott till kunderna i Gjensidige)
 • 2010: 10 december → BÖRSINTRUKTION på Oslobörs
 • 2012: Ny varumärkesstrategi lanseras med målet att Gjensidige ska uppfattas som det mest kundfokuserade försäkringsbolaget i Norden


AKTIEÄGARE i Gjensidige
Gjensidige är Norges sjunde största börsbolag, är ett stabilt försäkringsbolag med hög direktavkastning och har 346 ägare via Avanza, vilket gör bolaget bland ett av de femton mest “ägda” norska aktierna bland Avanzas kunder.


De största aktieägarna per 31/12-2014 var:
1 Gjensidigestiftelsen 62,2%
2 Folketrygdfondet 5,0%
3 Deutche Bank 3,9%
4 BlackRock 1,3%
5 Danske Bank 1,2%
6 Safe Investment Company 1,0%
7 State Street Corporation 1,0%
8 Thornburg Inv. Mgmt 0,9%
9 DNB Asset Management 0,8%
10 UBS 0,7%


Min Kommentar/Utsikter framöver:
 • TILLVÄXT
  • Organisk → Gjensidige förväntar sig att behålla marknadsandelarna (flat) i Norden och Baltikum och att växten ska vara samma som BNP-utvecklingen i respektive land
  • Förvärv → I tillägg till den organiska växten önskar Gjensidige växa genom lönsamma förvärv


 • VINST & LÖNSAMHET
  • Gjensidige har tydligt kommunicerat att LÖNSAMHET GÅR FÖRE VÄXT
  • Min syn är att Gjensidige fortsatt kommer vara lönsamt och fortsätta med sin aktieägarvänliga utdelningspolitik


STABIL/TRYGG AKTIE → JA, ett uttalat VALUE CASE
 • BESTÅNDET - JA: Väldigt lång historik och skadestatistik så Gejnsidige borde kunna ställa rätt priser på premier och samtidigt tjäna pengar (vilket de gör idag)
 • UTDELNING - JA: Stabilt hög direktavkastning
 • SUMMERING →  Hög direktavkastning genom utdelning och växt


Varför köpa Gjensidige-aktien/Möjligheter:
 • Hög direktavkastning c:a 4,5%
 • Aktieägarvänlig politik
 • Låg risk
 • Prioriterar lönsamhet framför växt
 • Typiskt VALUE-case
 • Muskler (finansiella möjligheter) att köpa små försäkringsbestånd och försäkringsbolag om så skulle önskas
 • Lång historik och kunskap om försäkringsmarknaden
 • Skadekostnaderna “trendar” neråt på sikt
 • Höga marknadsandelar och därför möjlighet till en mer kostnadseffektiv drift
 • Stor växt inom pension- och sparande i Norge som en krydda


Varför inte köpa Gjensidige-aktien/Risker:
 • Stora naturkatastrofer (som stormar) betalas av försäkringsbolagens efter marknadsandel. Det betyder att om en skada inträffar med total kostnad på c:a 1 Mdr NOK så innebär det en nettokostnad för Gejnsidige på 200m. Den stora stormen nu i februari (Ole) borde drabba Norge hårt och innebäras skador vilket innebär högre kostnader för Gjensidige.
 • Vanligtvis så utvecklas försäkringsmarknaden som BNP-växten och med svag BNP utveckling försämras marknaden i allmänhet för försäkringsbolag speciellt i Norge (tecken på det ser vi dock inte än)
 • Risk att vissa köp sker till för höga priser med okänt innehåll i försäkringsbestånden (risk för framtida skador)


Tajming (Kursutveckling fram till 6 feb 2015, 129,90 kr/aktie):
Senaste 12 mån: +8%
Senaste 3 mån: +6%
Senaste 1 mån: +5%
Senaste 1 vecka: +/-0%


Håll utkik efter: Gjensidige Q1-2015 rapport som släpps 6 maj 2015


Läs mer om Gjensidige på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av Gjensidige eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (ex. Avanza eller Nordnet).


Detta var ett inlägg om försäkringsbolag och är en del av serien om de försäkringsbolag som beskrivs här på bloggen.


De största börsnoterade bolagen på de nordiska börserna (per 3 februari 2015):


 • Gjensidige   norskt   65,2 Mdr NOK (DETTA INLÄGG!!)
 • Storebrand  norskt   10,4 Mdr NOK
 • Protector     norskt     3,9 Mdr NOK (publicerat 6/2-2015)
 • Vardia          norskt    0,85 Mdr NOK (publicerat 5/2-2015)
 • Tryg, danskt   46,6 Mdr DKK (Tryg är Nordens näst största försäkringsbolag) (7/2-15)
 • TopDanmark  danskt   25,6  Mdr DKK (publiceras 15/2-15)


Bolag som du kanske undrar om de är börsnoterade:
 • IF → ägs av Sampo till 100% (IF är Nordens största försäkringsbolag)
 • Moderna → ägs av Tryg till 100%
 • SalusAnsvar → ägs av Folksam till 100%
 • Folksam = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Länsförsäkringar = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Skandia = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna


Bra länkar om försäkringsbranschen:


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Gjensidiges hemsida, årsredovisning för 2013, delårsrapport för Q4-14 samt pressmeddelanden
Nyckeltal/aktuell marknadsinformation från Avanza
Dansk statistik från danska branschorganisationen Forsikringogpension
Norsk statistik från norska branschorganisationen Finans Norge
Svensk statistik från Svensk Försäkring


Mitt innehav:
 • Direkt innehav i Gjensidige (per 8 februari 2015): -ingenting-

1 kommentar:

 1. Vad tänker du om att aktien handlas i NOK?

  Om/när oljan inom x år blir obselet och ersätts av annan energi vad händer då med NOK:en? Kan vi förväntas oss att den handlas på likande nivåer även 10, 20 år framåt i tiden?

  SvaraRadera