söndag 1 februari 2015

NORDEA överraskade med en riktigt hög utdelning! (Status efter Q4-14)

NORDEA som är Nordens största och en av Europas största banker släppte sin bokslutskommuniké (Q4-14 rapport) 28 januari 2015 och här följer en kort uppdatering på den tidigare analysen som är gjord. Har du inte läst den första inledande och beskrivande analysen så kan du läsa den här
I slutet av inlägget står kommentarer på Q4-rapporten och de senaste aktivitetssiffrorna. Du kan hoppa ner dit direkt om du är välbekant med Nordea (uppdaterad text i övrigt är markerad med lila).

För att läsa introduktionen till bankerna klicka här.

Observera!: Mitt innehav i Nordea:
 • Mitt innehav i Nordea (per 30 januari 2015): 0,0% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat)
 • Däremot äger jag aktier i SAMPO (Nordeas största ägare): 2,33% (per 15 januari 2015): av mitt finansiella sparande
Korta kommentarer om verksamheten:
 • Nordea är den sanna nordiska banken med enorm slagkraft och styrka (om den riktas åt rätt håll) och är den absolut största banken i Norden!
 • Med sin storlek kan banken verkligen dra nytta av skalfördelar inom IT-utveckling, kreditgivning, produkt/tjänsteutveckling och administration Dessutom har banken en stor fördel med sin nordiska spridning vad gäller risker och upplåning.
 • Nordea sliter dock för tillfället med missnöjda kunder inom vissa segment. Om fokus läggs på kunderna och banken därmed höjer kundnöjdheten kan det bli en enorm hävstång i lönsamheten och då kan det vara en bra idé att vara aktieägare.
 • På kort sikt så satsar banken på ett helt nytt IT-system (mer info i Nordeas Q3-rapport) vilket innebär kostnader på kort sikt men som förhoppningsvis sänker bankens löpande kostnader framöver.
SNABBA FAKTA OM NORDEA
 • VD: Christian Clausen (dansk)
 • Styrelseordförande: Björn Wahlroos (finländare & representant för största ägaren Sampo)
 • Börsvärde: 431 miljarder SEK (per 30 januari 2015), +16% senaste månaden
 • Vinst 2014: 2,4 miljarder euro (1,955 miljarder Euro i 2013)
 • Direktavkastning: 5,46%
 • P/E-tal: 13,7 (ökat rejält senaste månaden, mest troligt pga av den ökade utdelningen)
 • Lista: Large Cap listan i Stockholm, Helsingfors & Köpenhamn
 • Beta: 0,98 (rör sig nästan exakt som börsen som helhet)
 • Komparativa fördelar
  • Intäkterna utspridda mellan olika länder & stabila
  • Storlek (över 10,5 miljoner privatkunder)
  • Störst i Norden inom bl.a. pensionssparande, fondförvaltning, “Markets” (valuta/aktie/räntehandel m.m.) och Private Banking (banktjänster till förmögna privatpersoner)
  • Varumärket
Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Stor riskspridning av “kreditboken” både geografiskt och mellan branscher
 • Stabil utdelning/direktavkastning (och nu dessutom MYCKET HÖG!)
 • Stora skalfördelar jämfört med konkurrenterna
 • Turn-around möjlighet på kundnöjdhetsidan

Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Kreditförluster vid en eventuell kris är svåra att förutspå
 • 2% av intäkterna är i Ryssland, oklart hur krisen där slår mot intäkterna, kapitalbasen och resultatet
 • Stor exponering mot Norge som har mycket oljerelaterad utlåning (motsvarar c:a 2% av utlåningen) oklart hur det fallande oljepriset kan slå
 • Även stor utlåning till jordbruk (främst i Danmark, jordbruk i Danmark motsvarar c:a 2% av utlåningen) och shipping, två sektorer som har haft problem
 • Nya regleringar och myndighetskrav kräver utveckling av nya datorsystem som är dyra och det är oklart hur mycket dessa kommer att kosta och när kostnaden kommer att slå mot resultatet

Kommentarer från Näringslivsnörden på Q4-2014 rapporten
 • Räntenetto - den viktigaste intäktskällan
  • Q/Q dvs i Q4 jämfört med Q3 minskade med 3% (Q står för kvartal och siffran för vilket i ordningen, det betyder att Q/Q betyder ränteintäkter under oktober-december 2014 jämfört med ränteintäkter i juli-september).
  • Det är naturligtvis väldigt svårt att hålla uppe ränteintäkterna när räntorna faller speciellt på inlåningssidan där bankerna vanligtvis lånar pengar av kunderna till 0-ränta och kan låna ut dem till betydligt högre ränta. Eftersom "betydligt högre ränta" nu är nära noll så minskar naturtligtvis intäkterna på just inlåningsmarginalen som den kallas. Detta befarar jag kommer att fortsätta allt eftersom räntorna fortsätter ner.
  • På Nordeas fördelssida är att "fundingkostnaden" dvs kostnaden för att låna pengar på kreditmarknaden för att få in pengar till gapet mellan vad bankens kunder har i inlåning och vad bankens kunder lånar (gapet kallas funding gap) har sjunkit.
  • Utlåningsvolymerna ökar något (+1% i lokal valuta) men marginalerna är oförändrade totalt sett.
 • Provisionsintäkter -  på all time high i Q4 2014
  • Hög aktivitet på Markets (nya lånesyndikeringar, aktiehandel med mera)
  • Rekord höga summor under förvaltning inom kapitalförvaltningen
  • Även om det ser rätt bra ut nu så riskerar banken att förlora marknadsandelar inom bl.a. fondförvaltning (som är en riktig kassako och där en stor del av nyförsäljningen under kvartalet kom från internationella kunder). Det känns som om Nordea går mot att bli mer och mer av en affärsbank och mindre av den gamla folkbanken. Nordeas storlek gör ju att banken kan ta stora kunder, sy ihop stora lånesyndikeringar (krediter till företag där många banker är med och lånar ut) med mera.
 • KOSTNADER 
  • I de redovisade värdena så steg kostnaderna med 6% Y/Y (vilket betyder Year/Year och på ren svenska betyder att kostnaderna 2014 var 6% högre än kostnaderna i 2013)
  • Den stora ökningen beror dock på engångsnedskrivningar av egenutvecklad It-programvara som var på balansen men även kostnader för omstruktureringsprogram. Eftersom jag tycker att omstruktureringskostnader, nedskrivningar och avskrivningar är en del av den naturliga driften så vill inte jag justera för sådana händelser.
  • Intäkterna ökade "bara" med 3% och att kostnaderna ökar med mer (6%) är naturligtvis oroväckande. Även om en liten del av kostnadsökningen beror på större avsättningar till vinstdelning.
 • KREDITKVALITET
  • Fortfarande låga kreditförluster (15ppt, vilket är samma sak som 0,15%) dock ser banken ökade kreditförluster i Danmark (vilket troligtvis kommer att slå mot JYSKE BANK också) samt ökade kreditförluster i Ryssland (som står för c:a 2% av kreditboken=den totala utlåningen). Finland hade dock minskande kreditförluster. Vad gäller Norge så befarar Nordea att det fallande oljepriset kommer att slå negativt mot den norska ekonomin men verkar inte vara oroliga över sin exponering mot oljerelaterad verksamhet (2% av kreditboken).
 • Utdelningen HÖJS från 0,43 till 0,62 euro/aktie (betalas ut i SEK till svenska ägare)
  • Nordea har gått om kapital och kan kosta på sig att höja utdelningen till rekordhöga 72 eurocent per aktie. Detta motsvarar c:a 70% av nettovinsten (justerad för engångsposter)
SLUTSATS:
 • Nordea har blivit ett stabilt value case än mer än tidigare med väldigt stabila intäkter och kostnader
 • Det stora kassaflödet som genereras i verksamheten kommer nu att delas ut i högre grad eftersom osäkerheterna kring nya kapitalkrav har minskat. Men att utdelningen skulle öka så mycket var en överraskning för mig.
 • På sikt har verkligen Nordea resurser att göra riktigt bra saker men om den framtida intjäningen ska vara stabil och speciellt privatkunderna ska stanna så måste de bli nöjdare. Att kunderna fortfarande är "nästan" missnöjda gör att jag avvaktar att köpa aktier utan nöjer mig med att äga aktier i huvudägaren Sampo.
 • Eftersom jag är väldigt långsiktig i mina placeringar så väljer jag att behålla mitt innehav i Nordeas största ägare Sampo och gör inga förändringar.
Häng med i bloggen det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:

 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Tidigare inlägg om Nordea samt bokslutskommunikén för 2014 och pressmeddelanden från Nordea under januari-15 samt aktuell marknadsinformation från Avanza

Mitt innehav:
 • Mitt innehav i Nordea (per 30 januari 2015): 0,0% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat)
 • Däremot äger jag aktier i SAMPO (Nordeas största ägare): 2,33% (per 15 januari 2015): av mitt finansiella sparande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar