måndag 2 februari 2015

SYDBANK är den "säkra" och lönsamma danska banken med nöjda kunder

Sydbank är den danska storbanken med nöjdast kunder, har större inlåning än utlåning och växer med lönsamhet. Sydbank har sin bas på södra Jylland i Danmark (finns även på Fyn och Själland) och den fjärde största danska bankkoncernen (efter Danske Bank, Jyske Bank och Nykredit). Banken har c:a 467 000 kunder varav många även är aktieägare i banken (totalt har banken 130 000 aktieägare). Den är ovanligt stabil för att vara en dansk bank och kunnat dra nytta av turbulensen på den danska bankmarknaden och har kunnat snappa upp flera institut, bl.a. Århus Bank, DiBa Bank och Tönder Bank.


Detta inlägg är en fortsättning på en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på KÖPENHAMNSbörsen. Detta är även det fjärde inlägget om utländska aktier. För introduktionsinlägget för utländska aktier klicka här.


Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. Norges största bank: DnB  inlägg publicerat 21/1-15
 2. Finlands näst största bolag: SAMPO (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. Danmarks näst största bank: JYSKE BANK - publicerat 29/1-15


Observera: Mitt innehav i Sydbank:
 • Mitt innehav i Sydbank (per 1 februari 2015): -ingenting-


Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös). Flera stora svenska banker var tvungna att göra nyemissioner i senaste finanskrisen och i tidigare kriser har svenska banker gått omkull och staten har varit tvungen att ta över deras verksamhet. Detta gäller även övriga nordiska länder och deras banker.


Varför är det intressant för dig att veta vad SYDBANK är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Sydbank som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den NORDISKA aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa SYDBANK eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Detta inlägg är ett introduktionsinlägg om bolaget så att du ska få bakgrund, historia och lära dig mer om själva bolaget. Framöver ska vi se mer på bolagens värdering.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Korta fakta om Sydbank:
 • VD (Direktionens ordförande): Karen Frösig
 • Styrelseordförande (Bestryelsens formand): Anders Thoustrup
 • Börsvärde: c:a 13,84 miljarder DKK (per 1 februari 2015) (Handelsbanken 246 miljarder SEK, Sydbank är alltså värt 5% av Handelsbanken, grovt räknat)
 • Vinst 2013: 0,187 miljarder DKK
 • Direktavkastning: 0% i 2013 (ingen utdelning)
 • P/E-tal: 73,8 (Bolaget kostar c:a 74 årsvinster,vilket är extremt högt)
 • Lista: Large Cap listan i KÖPENHAMN, Danmark
 • Betavärde: 0,73
 • Komparativa fördelar:
  • Mycket stark ställning lokalt i främst södra Jylland men över hela Danmark
  • Blev en inhemsk lokalt systemviktig bank i Danmark (D-SIB) under 2014 vilket både innebär vissa krav men som också ger en kvalitetsstämpel
  • Har en stor kundkrets som är väldigt trogen (de är ofta aktieägare i banken)
  • Specialiserat sig på företag och privatpersoner som har tysk/danska kontakter
  • Mycket hög kundnöjdhet (högst bland danska storbanker)


Vad är Sydbanks grundläggande värderingar?


“Med Den blå tråd – Sydbanks værdigrundlag – som holdningsmæssigt fundament driver banken forretning baseret på et solidt grundlag, der i korte træk lyder:
 • Sydbank vil fortsætte som en selvstændig bank på egne præmisser.
 • Sydbank er en rådgivningsbank, der ønsker at fremstå som en kompetent og vær-diskabende bank.
 • Sydbank ønsker et image, der afspejler, at banken behandler kunderne med respekt ud fra devisen ”sig det, som det er”.
 • Sydbank tilstræber at lave forretninger med kunderne baseret på langvarige kunde-relationer.”
(Citaten ovan är hämtade från Sydbanks hemsida)
Verksamheten:
 • Sydbank är den femte största finanskoncernen i Danmark efter Danske Bank, Nordea, Jyskebank och Nykredit.
 • Sydbank bedriver universalbankverksamhet i Danmark samt i norra Tyskland
 • Marknadsandelen på den danska bankmarknaden är mellan 6-10%, bolaget är det 25 största på Köpenhamnsbörsen (börsvärde per ½-15)
 • Har kontor för företagskunder i fem tyska städer, både för tyska & danska företag men även för rika privatkunder (Private Banking).
 • Banken har c:a 2100 anställda


Intäkter/land (2013)
 • 95,8% i Danmark
 • 4,2% i “Utlandet”
  • framför allt i Tyskland


Intäkter/typ (2013)
 • fördelningen mellan intäktstyperna var:
  • 61,3% Räntenetto (dvs en utpräglad traditionell bank)
  • 37,2% Provisionsintäkter
  • 1,5%  Övrigaintäkter


Historik → SYDBANK växer genom att löpande köpa banker i kris
 • 1970: Sydbank grundas då fyra banker går samman (Den Nordslesvigske Folkebank, Folkebanken för Als og Sundeved, Graasten Bank och Tönder Landmandsbank)
 • 1983-2012: 13 banker köps med jämna mellanrum och Sydbank växer och blir risktäckande i hela Danmark
 • 2013: DiBA Bank köps i december (DiBA var då den äldsta danska banken med oändrad struktur, grundad i 1866 och hade en stark ställning på Själland)


För historiken enligt Sydbank, klicka här.


Största ägare i Sydbank (30 september 2014)
Sydbank har över 130 000 aktieägare. Endast 45 av Avanzas kunder äger aktier i Sydbank
 • 10%+ Silchester International Investors (USA)
 • Övriga större aktieägare är ej kända


Fram till 2012 var Nykrdit en stor aktieägare med c: 9,4% av aktierna och även danska statliga pensionsfonden ATP har ägt 5% av banken.


Min Kommentar:
 • Sydbank är verkligen dansk och har reellt grepp om marknaden i Sydjylland men har ambitioner att växa över hela landet
 • Det som utmärker Sydbank är att banken har de absolut nöjdaste kunderna bland storbankerna vilket borgar för att framtiden ser bra ut. Detta märks också i en kundtillströmning till banken
 • Den geografiska koncentrationen kan vara en fördel men är nu en nackdel när en stor del av exponering finns på en begränsad delmarknad.
 • Krisen i jordbrukssektorn slår även mot Sydbank och ca. 7,6% av utlåningen är mot jord-och skogsbruk i Danmark. Problemen beskrevs väl i Q3-rapporten men sedan dess har situationen förvärrats så vi kan förvänta oss sämre lönsamhet för danska bönder och det kan uppstå större kreditförluster när högbelånade jordbrukare inte kan betala räntan på sina lån längre. Redan i Q3-14 stod jordbrukskunderna för de största kreditförlusterna i Sydbank. (Problemen i jordbrukssektorn beror som ni vet på Rysslands importstopp av bl.a. jordbruksprodukter från EU som ett svar på EUs sanktioner på grund av Rysslands mycket aktiva stöd av separatisterna i östra Ukraina).
 • Samtidigt som banken fortsätter att köpa andra mindre banker senast DiBA bank i 2013 som hade en stark ställning på Själland.
 • SYDBANK har antagit nya aktieägarvänliga riktlinjer där 30-50% av årets resultat ska delas ut till aktieägarna antingen genom utdelning eller genom aktieåterköp. Det kan ge en spännande resa!


Varför köpa Sydbank-aktien/Möjligheter:
 • Mycket stark ställning på Syd-Jylland och i de tysk-danska förbindelserna
 • Stark ställning bland Private Banking kunder
 • Större inlåning än utlåning vilket är ovanligt bland banker i Norden
 • En av Europas “starkaste” banker enligt ECBs senaste stresstest
 • Den danska storbanken med den högsta kundnöjdheten
 • Trogna kunder
 • Kan ofta köper kreditportföljer eller hela banker billigt eftersom Sydbank vanligtvis har god kapitalsituation och banker i kris måste få en “räddare i nöden”
 • Q3-14 resultatet var det bästa på 6 år och de flesta resultatkurvor pekar åt rätt håll (lägre kostnader, högre intäkter och fallande kreditförluster)


Varför inte köpa Sydbank-aktien/Risker:
 • Hög exponering mot dansk jordbruksnäring vilken drabbats hårt av krisen för jordbruksprodukter i Europa (Rysslands importförbud från EU, som svar på EUs sanktioner, skapar ett överskott på många produkter i EU vilket trycker ner priserna) → 7,6% av Sydbanks utlåning är till danska bönder
 • Väldigt koncentrerad portfölj både geografiskt och sektormässigt
 • Dansk ekonomi har varit dåligt länge och bankers utveckling brukar speglas av den allmänna ekonomiska utvecklingen
 • Den för Danmark viktiga jordbrukssektorn har problem vilket kan innebära kreditförluster för Sydbank → NORDEA noterade högre kreditförluster pga av jordbrukssektorn i Danmark i Q4-14 vilket gör att vi kan förvänta oss det samma från Sydbank men med än större inverkan på resultatet (Nordeas exponering mot dansk jordbrukssektor är 2% av utlåningen, Jyske Banks 6% och Sydbank över 7%)
 • De lägre räntorna pressar räntenettot hos banker i allmänhet


Tajming: Kursen har gått +32% senaste året, -1% senaste 3 månaderna och -2,5% senaste veckan


Håll utkik efter: SYDBANKS Q4-2014 rapport som släpps 18 februari 2015


Läs mer om Sydbank på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av SYDBANK eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen.


Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.


Svenska storbanker:


Svenska nätmäklare som breddar sig mot sparande för privatpersoner:


Utländska storbanker:
 • Läs inlägget om DnB (Norges största bank)
 • Danske Bank (Danmarks största bank) - inlägg inte skrivet än
 • Läs inlägget om Jyske Bank (Danmarks näst största bank)
 • SYDBANK (Danmark fjärde största bank) - Detta inlägg!


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Sydbanks hemsida, Sydbanks årsredovisning för 2013, SydBanks delårsrapport för Q3-2014,
Samt aktuell marknadsinformation från Avanza
Artikel i tidningen Politiken
Statistik från danska bankföreningen: www.finansraadet.dk
Wikipedia om: Sydbank, DiBA och ATP
Nordeas Q4-rapport, JyskeBanks Q3-14 rapport


Mitt innehav:
Mitt innehav i SydBank (per 1 februari 2015): 0,0% av mina finansiella placeringar (ingenting).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar