onsdag 31 december 2014

Avanza → uppstickarbanken som börjar bli stor!

Avanza är den största utmanarbanken i Sverige och är nu värd över 7 miljarder. Banken blev känd som en “nätmäklare” då den var med och revolutionerade aktiehandeln genom “gör-det-själv” näthandel. Efter rena aktiemäklartjänster har verksamheten breddats till fondtorg, spartjänster och på senare år olika typer av pensionssparande.
Banken har 365 000 privatkunder med över 130 miljarder i sparkapital. Banken utmärker sig med att ha väldigt nöjda kunder (för femte året i rad hade Avanza 2014 Sveriges nöjdaste kunder inom sparande) och blev även utnämnd till Årets Prispressare 2014.


Detta inlägg är en fortsättning på en serie inlägg om banker. 
För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. 
Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på Stockholmsbörsen.


Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös). Flera stora svenska banker var tvungna att göra nyemissioner i senaste finanskrisen och i tidigare kriser och svenska banker gått omkull och staten har varit tvungen att ta över deras verksamhet.


Observera: Mitt innehav i Avanza:
 • Mitt innehav i Avanza (per 29 december 2014): 6,8% av mina finansiella placeringar (näst största innehavet).
 • Dessutom äger jag aktier i investmentbolaget Creades som 1,7% av mina finansiella placeringar. Creades viktigaste innehav är Avanzaaktier.
 • Personligen har jag följt Avanza i nästan 10 år och har kontakt med bolaget efter varje delårsrapport för att gräva i frågor och få svar på saker som inte alltid framgår i rapporten.


Varför är det intressant för dig att veta vad AVANZA är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i AVANZA som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa AVANZA eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och en svensk utmanarbank

Korta fakta om AVANZA:
 • VD: Martin Tivéus
 • Styrelseordförande: Sven Hagströmer
 • Börsvärde: 7,291 miljarder SEK (per 29 december 2014)
 • Vinst 2013: 0,193 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 3,17%
 • P/E-tal: 31 (Bolaget kostar c:a 31 årsvinster, om vinsten är på 2013 års nivå)
 • Lista: MID-Cap listan i Stockholm
 • Beta (samvariation med börsen som helhet): 1,28
 • Komparativa fördelar: Stark ställning inom sparande med nöjda kunder många år i rad. Speciellt stark inom nischen för “gör-det-självare”. Moderna datasystem och kostnadskontroll. Tekniska lösningar som gör det enkelt och billigt att lägga till fler kunder/sparare inom ex. tjänstepensionssparande. I princip inga kreditförluster.


Min Kommentar:
 • Att ha nöjda kunder är A och O. Detta klarar Avanza av år efter år genom att ha de nöjdaste kunderna inom sparande år efter år.
 • När kunderna är nöjda måste bolaget se till att tjäna pengar och det gör Avanza, speciellt när det är “hett” att spara på börsen och i aktiefonder.
 • Just nu är aktien “dyr” även om bolaget är välskött och bra. Bra bolag tenderar att alltid vara dyra så det är svårt att säga när det är läge att köpa eller sälja en aktie. Själva köp/säljbeslutet måste du ta själv och väga in din egen privatekonomi, placeringshorisont och riskbenägenhet.


Vad är Avanzas affärsidé?


“Avanza har en enkel affärsidé – hos oss ska du få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank i Sverige.
Vår vision är att vara det självklara valet för dig som bryr dig om dina pengar. “
(Citaten ovan är hämtade från Avanzas hemsida)
Verksamheten:
 • Avanza är en nätbaserad bank främst inriktad på privatpersoners sparande.
 • De senaste åren har vissa tilläggstjänster lanserats som ex. “Superbolånet” som erbjuder en riktigt konkurrenskraftig ränta på bolån (men endast till Private Bankingkunder).
 • Avanza finns endast i Sverige och tar marknadsandelar inom sparande, speciellt när börsen går bra. Tillväxten inom pensionssparande är särskilt stark.


Intäkter/land (helåret 2013)
 • Avanza har 100% av sina intäkter i Sverige.


Intäkter/typ (Q1-Q3 2014)
 • Som ni ser i diagrammet nedan så är courtageintäkterna den absolut största intäktskällan för Avanza. Historiskt har andelen intäkter från courtage har varit ännu högre.
 • Räntenettointäkterna består av den ränta som Avanza får när de lånar ut de pengar som deras kunder har stående på sina depåer och konton.
 • Fondprovisioner är den “kickback” som Avanza får när deras kunder äger aktiefonder. Övriga intäkter är intäkter från bl.a. börsintroduktioner, event med mera.

Historik
 • Avanza är nu Sveriges största nätmäklare och har sina rötter i flera nätmäklare bland annat HQ.SE, Aktespar Fondkommission (FK) och Avanza.
 • 1999 grundas HQ.se, det bolag som bildade grunden av dagens Avanza (grundaren var Hagströmer & Qviberg, kompanjonerna som sedan kom att splittras och bilda ägarbolagen Creades (Hagströmer) och Öresund (Qviberg)).
 • 2000 Börsnotering sker av HQ.se samt Aktiespar FK förvärvas från Aktiespararna och ett långt samarbete med Aktiespararna inleds. Därmed är HQ.se Aktiespar Sveriges största nätmäklare.
 • 2001 förvärvas Avanza, en nätmäklare som startades 1997 och efter förvärvet har det nya bolaget som tar namnet Avanza 72 000 kunder och 50% av den svenska nätmäklarmarknaden.
 • 2003; Avanza utökar produktutbudet med bl.a. Aktieindexobligationer, hedgefonder, tillväxtmarknadsfonder och IPS (Individuellt pensionssparande).
 • 2004; Private Banking erbjudande lanseras och Banco Fondförsäkring (och döps om till Avanza Pension) köps för att kunna lansera produkter/tjänster inom pensions- och försäkringssparande.
 • 2006; Gratisfonden Avanza Zero lanseras samt även tjänstpensionssparande och sparsajten PlaceraNu.
 • 2007-2008; Trots börsfall så växer Avanzas kundbas och Avanza har störst andel nöjda kunder bland alla banker
 • 2009; Superlånet lanseras (där kunderna kan låna billigt med säkerhet i de aktier de äger)
 • 2011; olika typer av kontosparande lanseras, huvudkontoret flyttas till Regeringsgatan 103 i Stockholm och ny VD (Martin Tivéus) tillträder
 • 2012: 1 januari 2012 lanseras ISK som får ett bra mottagande och många nya kunder kommer till Avanza.
 • 2013: Avanza passerar 300 000 kunder och 100 miljarder i sparkapital. Superbolånet, “Sveriges billigaste bolån” lanseras för Avanzas Private Banking kunder


För historiken enligt Avanzas syn, klicka här.


Största ägare i AVANZA (30 september 2014)


 • CREADES                          10% (svenskt investmentbolag, beskrivet på bloggen)
 • BIOVESTOR 10% (Sven Hagströmers bolag)
 • Wellington Asset Mgmt.      5% (utländskt fondbolag)
 • Capital Group fonder 5% (utländskt fondbolag)
 • Montanaro fonder 5% (utländskt fondbolag)
 • Sten Dybeck med familj 4% (privatperson)
 • Threadneedle Invest.. fonder 3% (utländskt fondbolag)
 • Swedbank Roburfonder          3% (Swedbanks fondbolag)
 • Didner & Gerge fonder         3% (svenskt fondbolag)
 • Fjärde AP Fonden 3% (svensk statlig pensionsfond)
           
Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Stabil hög lönsamhet i Sverige
 • Mycket nöjda kunder under flera år
 • Mycket stark ställning inom privatpersoners gör-det-själv sparande
 • Stabil utdelning/direktavkastning.
 • Ständigt växande marknadsandelar
 • Ingen egen trading → låg risk
 • Mycket små kreditförluster → låg risk


Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Lågt ränteläge ger lägre ränteintäkter → riskerar att sänka lönsamheten
 • Ständig prispress på aktiecourtage
 • Spararna mer kostnadsmedvetna vilket får dem att flytta sina pengar från “dyra” fonder (där Avanza får större kickback) till billigare indexfonder
 • Risk att en eller flera storbanker lanserar en lösning som slår undan fötterna helt på Avanza genom att chocka marknaden med en enkel billig tjänst för sparande på nätet
 • Aktien är “dyr”, dvs. PE-talet är högt


Läs mer om Avanza på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av Avanza eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.
 • Läs även inlägget om HANDELSBANKEN, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om NORDEA, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om SWEDBANK, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om SEB, genom att klicka här.


Detta är ett första inlägg om Avanza för att ge bakgrundsinformation och en grund att stå på. Planen är att skriva mer ingående om bolaget framöver.
Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Avanzas hemsida, Avanzas årsredovisning för 2013, Avanzas delårsrapport för Q3-2014 och aktuell marknadsinformation från Avanza samt information.


Mitt innehav:
Mitt innehav i Avanza (per 29 december 2014): 6,8% av mina finansiella placeringar (näst största innehavet). Dessutom äger jag aktier i investmentbolaget Creades som 1,7% av mina finansiella placeringar. Creades viktigaste innehav är Avanzaaktier.

tisdag 30 december 2014

MIDWAY → Ett litet investmentbolag som är ett konglomerat

Hört talas om; HAKI, Byggnads AB Lennart Eriksson, Midtrailer eller Sporrong? Alla är de bolag där Midway har investerat.
Läs inlägget för att lära dig mer om Midway, ett litet investmentbolag/konglomerat på Stockholmsbörsens Small-Cap-lista.

Varför är det intressant för dig att veta vad MIDWAY är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i MIDWAY som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa MIDWAY eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i svenska aktier

Kort om MIDWAY - ett investmentbolag som är ett konglomerat
 • Konglomerat betyder att företaget består av (äger) många olika typer av verksamheter inom olika branscher. Under vissa perioder (årtionden) är det väldigt populärt med konglomerat och ibland är det inte. Exempel på nutida konglomerat är TATA (ett indiskt bolag som bygger bilar, har konsultbolag, är verksamhet inom stålindustri bara för att nämna några). Just nu är det inte “inne” med konglomerat i Sverige och västvärlden.
 • MIDWAY är Sveriges femtonde största noterade investmentbolag och det näst minsta.
 • MIDWAY heläger 15 bolag och är majoritetsägare i ett
 • Största enskilda ägare är Tibia Konsult AB (som i sin tur ägs av grundaren Sten K Johnsons stiftelse till 49% och av Sten K Johnsons arvingar till 51%)
 • Idén är att Midway ska fokusera på ett fåtal större innehav och processen mot det målet har inletts under 2014 med bland annat en konvertibelemission och engångsnedskrivningar i Q3-2014.

Snabba fakta:
 • VD: Peter Svensson (anställd sedan 1989)
 • Styrelseordförande: Lars Frithiof (i styrelsen sedan 1996)
 • Börsvärde: 0,368 miljarder SEK (per 29 december 2014)
 • Vinst 2013: -0,015 miljarder SEK (dvs en förlust!)
 • Direktavkastning: 0%
 • Lista: Stockholmsbörsens Small-Cap
 • Betavärde: 0,50
 • Substansvärdesrabatt (per 30 sept-14): 13% rabatt 16,6(aktiekurs)/19,01 (eget kapital/aktie)
 • Eftersom Midway är mer av ett industri/handelsbolag så kan det diskuteras om inte nyckeltal för den typen av bolag ska användas i “snabba fakta” som exempelvis PE-tal. PE talet för Midway är dock negativt så det skulle inte ge något i detta fall.
 • Komparativa fördelar: ??
Jag har svårt att hitta dem, kommentera gärna på bloggen om ni tycker att Midway har några. (De senaste 3 åren har en aktieägare i Midway haft en negativ utveckling på sina Midwayaktier på 30% samtidigt som börsen stigit med 50%)

 • Min Kommentar: Midway ser just nu över sin verksamhet och har bestämt att fokusera på färre bolag och istället engagera sig mer i dem som t.ex. hjälpa dem med kompletteringsförvärv. Det kan naturligtvis gå vägen men den historiska avkastningen avskräcker och bolaget är så pass litet så det gör det svårt att handla på börsen. Jag håller mig borta så länge men bolaget kan naturligtvis överraska positivt.
 • En ihopslagning/fusion med ett annat mindre investmentbolag vore kanske en bra idé, då kunde ägarna vara kvar som ägare i det nya bolaget men delar av styrelse och ledning kunde bytas ut samt verksamheten fokuseras och samordnas. Det kostar nämligen att ha en förvaltningsorganisation, börsplats och central administration...

Vad är MIDWAYs affärsidé? (uppdaterad under 2013):
“Midway skall, i en decentraliserad organisation, bedriva verksamhet inom Handel och Teknik i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.
Målsättningen är att koncernen skall ha en avkastning före skatt på eget kapital på 15%. “

(Citaten är hämtat från MIDWAYs hemsida)

Min Kommentar:
 • Midways nya affärsidé verkar vara klok och de första stegen mot en “rensning” av portföljen har börjat med nedläggning av olönsamma delar och nedskrivningar nu i Q3-2014. Midway behöver ta fler sådana obekväma och jobbiga beslut för att slå in på en vinnande väg.

MIDWAYs historia
 • 1979: Börsbolaget KOCKUMS tas över av staten och kvar blir en börsplats, 20 miljoner i kassa samt stora förlustavdrag. Under Sten K Johnson ombildas Kockums till investmentbolaget Skåne-Gripen.
 • 1989: Skåne-Gripen köps av Investment AB Cardo men vissa dotterbolag säljs till företagsledningarna och Sten K Johnson som då även var aktiv i Aktiespararna. Affärsupplägget kritiseras hårt av bland annat Aktiespararna men går igenom.
 • Ur dotterbolagen som köptes ut bildades MIDWAY (officiellt som en avknoppning från Skåne-Gripen).
 • 1989-2012 Företagsförvärv, försäljningar och växt.
 • 2014: Ny affärsidé som går ut på att fokusera till färre men större innehav

Läs om Midways historia ur deras egen synvinkel här.

MIDWAYs innehav (per 30 september 2014):

Split mellan olika tillgångar
 • 100% Onoterade innehav

Största innehav (i % av substansvärdet)
 • c:a 50%  - TEKNIK-företag
 • c:a 50%  - HANDELS-företag

Bland innehaven finns:
 • TEKNIK: Haki, Lundgren, Stans &Press,
 • HANDEL: Gustav E Bil, SPORRONG, Normann Olsen

Fördelar med att investera/köpa aktier i MIDWAY
 • Stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Stor substansvärdesrabatt
 • Stor turn-around kandidat, kan även bli kandidat för fusion/uppköp

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i MIDWAY
 • Beroende av att expertisen i Midways ledningsteam & nätverk lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner
 • Tyvärr dålig track record de senaste 3 åren

Utvecklingspotential ur ett uppföljningsperspektiv
 • Midway skulle kunna värdera sina innehav varje kvartal
 • Midway skulle också kunna göra mer investerarvänliga delårsrapporter med bättre och tydligare layout
 • Dessutom skulle hemsidan kunna uppdateras med mer information om företaget, aktien och ägarna

Största ägarna i Midway (per 31 dec 2013)
Totalt har Midway cirka 4600 aktieägare varav de största är:
 • 42% Tiba Konsult AB (Stiftelsen Sten K Johnson och hans arvingar)
 • 11% Jan Bengtson med bolag (styrelseledamot sedan 1990)
 • 2% Svenska Handelsbanken (via fonder i Sverige och Luxembourg)
 • 2% Avanza Pension (privatpersoner via KAF, IPS eller Tjänstepension)
 • 2% Peter Svensson (privatperson, tillika VD i Midway)
 • 1,5% Fjärde AP fonden (svensk statlig pensionsfond)
 • 1,4% Inger Bergstrand (privatperson)
 • ca 38% Övriga aktieägare

Att observera är att det är omöjligt att “skugga” MIDWAYs investeringar dvs att köpa aktier i de företag Midway äger aktier i eftersom de INTE är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av MIDWAY eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om MIDWAY på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Tänk på att Midway innebär högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom eftersom Midway är ett mindre investmentbolag och då kan aktierörelserna bli större och inte alltid utvecklas som börsen som helhet. Det kan också vara så att likviditeten är sämre dvs. att det kan vara svårt att sälja/köpa aktien på grund av låg omsättning av aktien på börsen.

Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de andra noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen.

Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:
Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “TryggFramtid” i sept-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “40%20 år” i dec-14

Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
 • Bure - Investmentbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer - onoterade företag i Östeuropa samt East Capitals fonder

Small Cap:
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • Traction (publiceras/des 2 januari 2015)
 • Midway (detta inlägg)
 • Havsfrun (publiceras/des 4 januari 2015)
 • Novestra (inlägg ej skrivet än)

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
 • MIDWAYs hemsida, MIDWAYs årsredovisning för 2013, MIDWAYs delårsrapport för Q3-2014 samt aktuell marknadsinformation från Avanza
 • Bloggen Zaramis
 • Wikipedia om: Sten K Johnsson, Midway

Mitt innehav:
Mitt innehav i MIDWAY (per 27 december 2014): -ingenting-