söndag 28 december 2014

EAST CAPITAL EXPLORER --> ett investmentbolag inriktat på Östeuropa

East Capital, denna väldigt framgångsrika och duktiga förvaltare på Östeuropaaktier startade ett investmentbolag 2007 för att ge privatpersoner tillgång till onoterade företag i Östeuropa. En genial idé men det finns ett krux i kråksången...


Hört talas om Melon Fashion Group (Rysslands svar på H&M) eller Starman (ledande kabelTV, bredband och telefonioperatör i Estland)? Intresserad av Makedoniens största bank eller fastigheter i Baltikum? Allt får du exponering mot och dessutom med en kraftig substansvärdesrabatt om du investerar i East Capital Explorer.


Mitt innehav: Jag äger inga aktier i East Capital Explorer.


Varför är det intressant för dig att veta vad EAST CAPITAL EXPLORER är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i East Capital Explorer som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa EAST CAPITAL EXPLORER eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i Östeuropeiska företag/aktier


Kort om EAST CAPITAL EXPLORER - ett investmentbolag som investerar i Östeuropa
 • East Capital Explorer är Sveriges elfte största noterade investmentbolag och det minsta på MidCap listan
 • East Capital Explorer är ett investmentbolag som investerar i företag i Östeuropa dels genom direktinvesteringar och dels via fondbolagets East Capitals alternativa fonder. För detta erhåller förvaltaren East Capital dels löpande fasta avgifter och dels rörliga avgifter från East Capital Explorer, givet att en rad villkor uppfylls.
 • East Capital Explorer fokuserar på investeringar inom; detaljhandel, konsumentvaror, finans och fastigheter.


Snabba fakta:
 • VD: Mia Jurke
 • Styrelseordförande: Paul Bergqvist,
Lars O Grönstedt (förflutet på bl.a. Handelsbanken) som sitter med i Vostok Naftas styrelse är även ledamot i East Capital Explorers styrelse.
 • Börsvärde: 1,279 miljarder SEK (per 25 december 2014)
 • Vinst 2013: 25 miljoner Euro (East Capital Explorer har Euro som redovisningsvaluta)
 • Direktavkastning: 0% (dock inlösenprogram på 5% av aktierna till substansvärdet)
 • Lista: Stockholmsbörsens Mid-Cap
 • Risknivå (Beta): 0,92
 • Substansvärdesrabatt/premie (per 30 sept-14): 48% rabatt räknat på  5,12 (aktiekurs)/9,94 (substansvärde)  (i euro)
 • Grundat: 2007 (och därmed ett av de yngre investmentbolagen på börsen)
 • Komparativa fördelar: insikt i den ryska och östeuropeiska marknaden och kontaktnät (via East Capital)


 • Min Kommentar: East Capital har en oerhörd kunskap och förmåga att skapa värden i Östeuropa. Deras aktiefonder och specialfonder har haft en väldigt bra utveckling. Idén att vanliga investerare (sparare) ska kunna ta del av denna kunskap och få exponering mot onoterade företag i Östeuropa är genial.
 • Kruxet i kråksången är att när någon besitter komperativa fördelar och är riktigt duktig så riskerar de att veta om det och dra nytta av det (inte något ont i det). Detta ser man ofta i stora bonusar och arvoden. I detta fall så finns det inbyggda avgifter som det börsnoterade ECE betalar till fondbolaget East Capital för att de ska sköta investeringsportföljen. ECE har fått kritik för att dessa avgifter är väldigt höga.
 • Om det inte vore för de höga avgifterna så vore ECE ett väldigt bra val för den som önskar exponering mot Österuopa i sina placeringar. Nu skulle jag rekommendera att köpa East Capitals aktiefonder istället för att få tillgång till den exponeringen. Direktinvesteringarna i bl.a. Baltikum är väldigt svårt att komma åt om man inte går via East Capital Explorer så då har man nästan inget annat val än att köpa ECE.


Vad är East Capitals Explorers affärsidé?:
“East Capital Explorers affärsidé är att skapa högsta möjliga riskjusterade avkastning till våra aktieägare, genom att erbjuda en likvid exponering mot en unik portfölj av såväl onoterade som noterade bolag i Östeuropa. Mervärde skapas genom aktivt ägande som möjliggörs genom vår förvaltare East Capitals lokala närvaro, omfattande nätverk och långa erfarenhet i de östeuropeiska marknaderna.”
(Citatet är hämtat från East Capital Explorers hemsida).
East Capital Explorers historia
 • 2007: East Capital Explorer grundas
 • 2008: Finanskrisen slår till och kurserna i Östeuropa faller i likhet med resten av världen.
 • 2014: East Capital Explorer planerar att ge ut preferensaktier och stöter på kritik vilket bland annat leder till att en större del av investeringarna sker direkt framöver och inte via East Capitals aktiefonder.


Diskussioner angående det täta samarbetet med East Capital
 • Under det senaste åren har diskussioner förts i media om East Capital Explorers nära samarbete med den framgångsrika och erkänt skickliga fondförvaltaren East Capital. Som nämnts tidigare så förvaltar fondbolaget East Capital innehaven i East Capital Explorer och tar för detta ut en avgift. Detta ledde till diskussioner i media när det kom ut och en del negativa artiklar, se nedan:
 • Kritisk artikel i Aktiesparana från april 2014 , klicka här.
 • Svar från East Capital Explorer i SvD, 11 april 2014, klicka här.


 • En del av kritiken var riktad mot att East Capital Explorer skulle ge ut preferensaktier vilket riskerade att urholka substansvärdet. Styrelsen i ECE har beslutat under Q4-2014 att inte utnyttja mandatet från bolagsstämman 2014 att ge ut preferensaktier fram till bolagsstämman 2015.
 • En annan del av kritiken riktade sig mot att ECE köpte fondandelar i East Capitals fonder och på så sätt riskerade att betala dubbla avgifter. Detta är nu åtgärdat genom att ECE kommer att vikta om sin investeringsportfölj till en större del direktägda innehav.


EAST CAPITAL EXPLORERs innehav (per 30 september 2014):


Fördelning mellan olika typer av innehav:
 • 44% Direktinvesteringar
 • 52% Fondinvesteringar
 •  4% Kortfristiga placeringar


De största exponeringarna (innehaven):
 • 19% - Melon Fashion Group (Rysslands svar på H&M)
 • 17%   - East Capital Deep Value Fund (fond som köper extremt lågt värderade företag)
 • 17%   - East Capital New Markets Fund (fond som ska “dra fördel av” utvecklingen i Östeuropa)
 • 11%   - Starman (Estlands ledande operatör inom KabelTV, bredband och telefoni)
 • 9%     - East Capital Russia Domestic Growth Fund (fond med innehav inriktade på/i Ryssland)
 • 8%     - East Capital Baltic Property Fund II (fastigheter i Tallinn, Riga och Vilnius)
 • 8%     - Vilnius Business Harbour (kontorsfastigheter i bra läge i Vilnius, Litauen)


Största ägare i East Capital Explorer (30 september 2014)


 • East Capital & Partners        21% (East Capital och dess ledanade personer)
 • JPM Chase NA                      6% (amerikanskt fonbolag, del av JP Morgan)
 • SIX SAS AG, W8IMY             5% (utländsk ägare)
 • JPM Chase NA 4% (amerikanskt fonbolag, del av JP Morgan)
 • Staffan Rasjö 4% (svensk privatinvesterare)
 • Danske Capital Sverige 2% (Danske Banks svenska fondbolag)
 • Fjärde AP-fonden 1% (svenskt statlig pensionsfond)
 • Fidelity Nordic Fund        1% (amerikanskt fonbolag, del av Fidelity)
 • State Street Bank & Trust 1% (amerikanskt fonbolag)
 • Avanza Pension 1% (privatpersoner som äger aktier via KAF)


Fördelar med att investera/köpa aktier i EAST CAPITAL EXPLORER
 • Aktiv förvaltning och direkt investering i både noterade och onoterade östeuropeiska bolag
 • Stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Stor substansvärdesrabatt pga. av den politiska risken i Ryssland som påverkar hela synen på investeringar i Östeuropa
 • Mycket kunnig och duktig förvaltare
 • Aktieägarvänliga åtgärder som ex. aktieinlösen


Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i EAST CAPITAL EXPLORER
 • Beroende av att expertisen i east Capitals investeringsteam lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Mycket hög risk i investeringar på den ryska marknaden (hög politisk risk)
 • Dålig likviditet och dålig transparens i många av de bolag där investeringar görs
 • Hög koncentration i portföljen (ett innehav utgör ca 19%)
 • Kraftiga variationer i aktiekursen
 • Höga avgifter till fondbolaget East Capital
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?


Att observera är att det är svårt eller mycket svårt att “skugga” East Capital Explorers (ECE) investeringar dvs att köpa aktier i de företag ECE äger aktier i eftersom de flesta av bolagen inte är börsnoterade och dessutom är ryska. Det går dock att köpa aktie i vissa av de bolag ECE äger på de ex. de baltiska börserna och det går också att få exponering mot den Östeuropeiska marknaden via att köpa East Capitals aktiefonder.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av ECE bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Läs mer om ECE på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de övriga noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen. Att köpa aktier i ett eller flera investmentbolag kan vara en utmärkt start på en aktieportfölj.


Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:
Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
-alternativ analys av Ratos av bloggaren TryggFramtid i sept-14


Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
 • Bure - Investmentetbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer (detta inlägg) - onoterade företag i Öst, samt East Capitals fonder


Small Cap:
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • Havsfrun (inlägg ej skrivet än)
 • Traction (inlägg ej skrivet än)
 • Novestra (inlägg ej skrivet än)
 • Midway (inlägg ej skrivet än)


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
East Capital Explorers hemsida, East Capital Explorers årsredovisning för 2013, East Capital Explorers delårsrapport för Q3-2014, East Capital Explorers nyckeltalsuppställningar på hemsidan, aktuell marknadsinformation från Avanza, tidningsartiklar i SvD och Aktiespararna


Mitt innehav:
Mitt innehav i East Capital Explorer (per 23 december 2014): -ingenting-  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar