tisdag 23 december 2014

SWEDBANK → Den svensk/baltiska banken!

Swedbank är en av Sveriges fyra storbanker med rötterna i Sparbanksrörelsen och Föreningssparbanken. Dessutom är banken marknadsledare (största banken) i Baltikum. Swedbank har 8 miljoner privatkunder och 600 000 företags-och organisationskunder och är en DSIB - en “inhemsk” systemviktig bank. Banken har 488 bankkontor varav 318 i Sverige.


Detta inlägg är det andra i en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på Stockholmsbörsen. Därför kommer en serie inlägg om banker.
SWEDBANK är dessutom det nionde (9) mest värdefulla företaget på Stockholmsbörsen (per 22 december 2014) så även om du är passiv aktiefondsägare så äger du troligtvis indirekt en andel i SWEDBANK.


Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös). Flera stora svenska banker var tvungna att göra nyemissioner i senaste finanskrisen och i tidigare kriser och svenska banker gått omkull och staten har varit tvungen att ta över deras verksamhet.


Mitt innehav i Swedbank:
 • Jag äger inga aktier direkt i Swedbank och inte i någon av banskens storägare. Däremot har jag ett litet indirekt innehav via en indexfond på Stockholmsbörsen.
 • Under finanskrisen tecknade jag aktier i Swedbanks nyemission och behöll dem 3-4 år.


Varför är det intressant för dig att veta vad SWEDBANK är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Swedbank som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa SWEDBANK eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och en svensk/baltisk bankkoncern

Korta fakta om Swedbank:
 • VD: Michael Wolf
 • Styrelseordförande: Anders Sundström
 • Börsvärde: 217,9 miljarder SEK (per 22 december 2014)
 • Vinst 2013: 15,2 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 5,2%
 • P/E-tal: 13,0 (Bolaget kostar c:a 13 årsvinster)
 • Lista: Large Cap listan i Stockholm
 • Risknivå (Beta): 1,44 (näst högst av de 4 svenska storbankerna)
 • Komparativa fördelar: Intäkterna utspridda mellan olika länder, stark eller mycket stark ställning på vissa delmarknader (utanför storstäder i Sverige) samt i ex. Estland, samt “sparbankstraditionen” och starkt fäste hos jordbrukskunder i Sverige


Min Kommentar:
 • Swedbank är en produkten av den sammanslagna Föreningsbanken och Sparbankernas bank och har därför en stark ställning utanför svenska storstäder. Dessutom köptes Baltikums största bank (Hansabank) och Swedbank har därför mycket höga marknadsandelar i Baltikum och får inte en obetydlig del av sina intäkter därifrån.
 • Swedbank är lite av en folkrörelsebank och på ägarsidan saknas tydliga ägare av “kött och blod” dvs personer som själva äger stora andelar av banken. Det är istället det ömsesidiga Folksam som är största ägaren och därefter stiftelser och olika fondbolag. Avsaknaden av tydliga ägare (Folksam med Anders Sundström i spetsen har dock taktpinnen) gör banken mer känslig för uppköp, övertagande och eventuellt mindre klocka beslut. (För aktuell intervju med Anders Sundström, i SvD Tv se länk här).
 • Swedbank hade stora förluster under den senaste bankkrisen och var dels tvungen att göra en stor nyemission och dels be svenska staten garantera en del av sin upplåning.


Vad är Swedbanks vision och företagsfilosofi?:
 • “Vår vision

  • Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: ”Swedbank – beyond financial growth”.
 • Vårt syfte

  • Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.
 • Våra värderingar

  • Öppen, enkel och omtänksam”
 • (Citaten ovan är hämtade från Swedbanks hemsida)


Verksamheten:
 • Swedbank är en universalbank (fullsortimentsbank) och säljer tjänster/produkter till både privatpersoner och företag. Banken definierar Sverige och Baltikum som sina hemmamarknader.
 • Dessutom har banken kontor i flera internationella finanscentra som New York, Oslo, Helsingfors och Shanghai.


Intäkter/land (helåret 2013)
Swedbank har grunden i sin verksamhet i de Swedbank men har expanderat i Baltikum. Trots det är Swedbank den svenska storbank som har den största delen av sina intäkter i Sverige.


Intäkter/typ (Q1-Q3 2014)
Som ni ser i diagrammet nedan så är räntenettot överlägset den största intäktstypen för Swedbank. Det är också så att Swedbank är mer beroende av räntenettot än andra banker. Detta beror på att det är mer utav en “bolåne-bank” och historiskt sett har Swedbank haft mindre fokus företagskunder (även om de numera har över 600 000 företag och organisationer som kunder).Historik
 • Swedbank har sina rötter i sparbanksrörelsen och den första sparbanken som numera ingår i Swedbank grundades 1820. Som mest fanns det 498 sparbanker i Sverige (1928) men då började de slå sig samman och i början av nittiotalet fanns Sparbanken Sverige och ett 90-tal fristående sparbanker kvar.
 • Den andra grenen av Swedbank är från Föreningsbanken som hade sin grund i jordbrukskassorna där den första grundades 1915 i Västerhaninge och vid bildadet av Föreningsbanken 1992 fanns det 350 föreningsbanker.
 • 1994 börsnoteras Föreningsbanken och 1995 Sparbanken Sverige.
 • 1997 gick Sparbanken Sverige och Föreningsbanken samman och bildade Föreningssparbanken
 • 2005 förvärvades Baltikums största bank (och Estlands största företag) Hansabank.
 • 2006 antogs det gemensamma namnet Swedbank


Misslyckade förvärv och fusioner:
 • 2001 föreslås ett samgående av Föreningssparbanken och SEB som var godkänt av bägge bankernas styrelse och som skulle få namnet SEB Swedbank. Fusionen gick dock aldrig igenom
 • 2007 förvärvades den ukrainska banken TAS-Kommerzbank men efter stora förluster säljs verksamheten 2013. (785m USD var köpeskillingen,dessutom gjordes nedskrivningar på 340 miljoner i Ukraina så sent som 2013, för artikel i DN läs mera r.). Swedbanks äventyr i Ukraina har beskrivits som ett av de största misslyckanden i svensk näringslivshistoria (dock betydligt mindre än Nuon-affären, även om även Anders Sundström var involverad i den). Läs mer om Nuonaffären här.


För historiken enligt Swedbanks syn, klicka här. (Rekommenderas för den som är extra intresserad).


Kom ihåg att Swedbank har en oerhört bra kärnverksamhet i Sverige som generar mycket kapital och vinst.


Största ägare (28 november 2014)


 • Folksam               9% (svenskt försäkringsbolag)
 • Sparbanks-Gruppen (SG) medlemsbanker 9% (stiftelser & sparbanker med i SG)
 • Alecta     4% (svenskt pensionsbolag)
 • AMF            4% (svenskt pensionsbolag)
 • Swedbank Roburfonder    4% (Swedbanks fondbolag)
 • Sparbanksstiftelser 3% (svenska sparbanker, ej med i SG)
 • Swedbank 3% (återköpta aktier)
 • JPM Chase NA 3% (JP Morgon Chase, US BANK)
 • Clearstream Banking 2%
 • Norska “oljefonden”     2% (norsk statlig pensionsfond)


Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Väldigt stabil och hög lönsamhet i Sverige
 • Stabil utdelning/direktavkastning
 • Stora skalfördelar i Sverige
 • Turn-around möjlighet på kundnöjdhetsidan, på svenska bolånekunder
 • Baltikum är nu lönsamt men kan överraska än mer positivt


Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Kreditförluster vid en eventuell kris är svåra att förutspå
 • “Många” inte så bra historiska affärer, bl.a. det ukrainska äventyret, stora kreditförluster i Baltikum under finanskrisen
 • Avsaknad av ägare av “kött och blod” vilka har stort personligt intresse av att banken ska leverera aktieägarvärde över lång tid
 • Nya regleringar och myndighetskrav kräver utveckling av nya datorsystem som är dyra och det är oklart hur mycket dessa kommer att kosta och när kostnaden kommer att slå mot resultatet


Läs mer om SWEDBANK på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av SWEDBANK eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.
Läs även inlägget om HANDELSBANKEN, genom att klicka här.
Läs även inlägget om NORDEA, genom att klicka här.


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag, även under jul- och nyår!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Swedbanks hemsida, Swedbanks årsredovisning för 2013, Swedbanks delårsrapport för Q3-2014 och aktuell marknadsinformation från Avanza samt information på Wikipedia om Swedbank. Artiklar i SvD och i DN.


Mitt innehav:
Mitt innehav i Swedbank (per 21 december 2014): 0,0% av mina finansiella placeringar. Jag äger inte heller aktier i någon av Swedbanks större ägare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar