tisdag 9 december 2014

LATOUR - ett klassiskt investmentbolag på Large Cap

Hört talas om; AssaAbloy, Fagerhult, Sweco, Tomra, Securitas, Nobia, Loomis eller Nederman? Kanske inte men visste du att de äger varumärken som; Snickers arbetskläder, HTH Kök och Marbodal?
Alla är de bolag där Latour är en av de större ägarna
Läs inlägget för att lära dig mer om Latour, dess börsportfölj, deras helägda bolag och deras onoterade innehav.

Varför är det intressant för dig att veta vad LATOUR är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Latour som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa Latour eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Kort om LATOUR - familjen Douglas investmentbolag och ett av Sveriges största
 • Latour är Sveriges sjätte största noterade investmentbolag (och ett av de nyaste på Stockholmsbörsens Large Cap lista) och kontrolleras av familjen Douglas.
 • Latour har stora ägarintressen inom bl.a. verkstad (AssaAbloy, Fagerhult, Nederman, Tomra, egna helägda industribolag), säkerhet (Securitas, Loomis), tjänster (Sweco), och köksinredning (Nobia)
 • Föregångaren till Latour bildas 1985 som en del av Skrinetgruppen.
 • Huvudägare är Gustav Douglas med familj (80% av rösterna) men även familjen Palmstierna är storägare (ca 7,5% av rösterna).

Snabba fakta:
 • VD: Jan Svensson
 • Styrelseordförande: Fredrik Palmstierna
 • Börsvärde: 32,0 miljarder SEK (per 5 december 2014)
 • Vinst 2013: 1,5 miljarder
 • Direktavkastning: 2,75%
 • Risknivå (Beta): 1,53 (lägre än 1,0 = rör sig mindre än index och högre än 1 rör sig mer än index).
 • Min Kommentar: Betavärdet dvs. risknivån för Latour är betydligt högre än jämförelseindex. Detta beror på att en stor del av substansvärdet i Latour består av verkstadsbolag och onoterade innehav och riskspridningen mellan olika branscher är mindre än hos de andra stora investmentbolagen. Tänk på att värdet är historiskt och det är ingen garant för att Latour rör sig lika mycket jämfört med index framöver.

Vad är Latours övergripande verksamhetsidé?:
 • Latours övergripande verksamhetsidé är att investera i sunda företag med en stark utvecklingspotential och goda framtidsutsikter”.
  (Citatet är hämtat från Latours hemsida)
 • Min Kommentar: Det som skiljer Latour från de andra investmentbolagen på Large Cap är att Latour bedriver en omfattande egen industrirörelse vid sidan av “börs”portföljen. Denna kan vara svår att värdera vilket bedrar till ökad osäkerhet.

Latours historia och ägarfamilj
 • Latour har sitt ursprung i bolaget AB Heneva (som var en del av Skrinetgruppen)
 • 1985 blir familjen Douglas huvudägare och det året brukar räknas som Latours grundande och då börsnoteras även bolaget. Samma år förvärvas 95% av Securitasgruppen och Latour är sedan dess huvudägare i Securitas.
 • 1985-1988 Fler förvärv görs bl.a. Assa 1988 och i Fagerhult.
 • 1992 Latour köper Investment AB Öresund tillsamans med HAgströmer & Qviberg och blir samtidigt en stor aktieägare i Hagströmer & Qviberg.
 • 1994 bildas AssaAbloy och Swegon köps. 1995 delas delvis innehaven i Scuritas, AssAbloy och Hagströmer & Qviberg ut till aktieägarna och året därefter delas delvis innehavet i fagerhult ut till aktieägarna.
 • 2007 Köps de första aktierna i Nederman och året efter HMS Networks och Loomis.
 • 2011 Köps de första aktierna i norska Tomra som sedan har ökats.
 • 2008 HEXPOL knoppas av från Hexagon och Loomis knoppas av från Securitas
 • Läs mer om Latours historia ur Latours perspektiv här.

Latours innehav (per 31 september 2014)
Latours portfölj såg ut som nedan per 31 september 2014:
 • 35%  - ASSAABLOY (börsnoterat; lås- och dörrlösningar i hela världen)
 • 15%  - Swegon (onoterat helägt dotterbolag; inomhusklimat och ventilation med mera)
 • 9%    - Securitas (börsnoterat; säkerhetsvakter, bevakning och tekniska tjänster)
 • 8%    - Sweco (börsnoterat;  internationellt teknikkonsultföretag)
 • 8%    - NordLock (onoterat helägt dotterbolag; bultar och specialbultar)
 • 7%    - Fagerhult (börsnoterat; belysning och armaturer)
 • 6%    - Hultafors (onoterat helägt dotterbolag; Snickers arbetskläder, stegar och handverktyg)
 • 5%    - TOMRA (börsnoterat norskt bolag; pantautomater och sorteringsmaskiner)
 • 4%    - Loomis (börsnoterat; kontanthanteringsföretag i 14 länder i Europa, USA och Argentina)
 • resten    - Övrigt (små innehav)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Latour
 • Aktiv förvaltning av stora industri och tjänsteföretag till en låg förvaltningskostnad → hög risk men stor möjlighet till hög avkastning
 • Stabilt kassaflöde från AssaAbloy, Securitas och Loomis i form av utdelning kan delvis finansiera satsningar och expansion av de helägda dotterbolagen samt ökning av befintliga innehav och eller nyinköp av nya bolag.
 • Låg belåning i moderbolaget (lån på drygt 3 miljarder)
 • Stor uppsida om det går bra i industrirörelsen
 • Historiskt mycket god värdeutveckling (18,1% i totalavkastning/år i snitt de senaste 10 åren)

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Latour
 • Stor risk med att ett portföljföretag (AssaAbloy) är ca 35% av substansvärdet
 • Få portföljföretag och en egen industrirörelse innebär ökad risk gentemot andra investmentbolag (men även chans till högre avkastning)
 • Hög volatilitet/betavärde på aktien, dvs. börjar börsen sjunka vore det naturligt att Latour sjönk mer än börsen som helhet med tanke på den historiska utvecklingen
 • Känsligt för investerares syn på AssaAbloy och dess framtidsutsikter
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?

Att observera är att det också är delvis möjligt att “skugga” stora delar av Latours investeringar dvs att köpa aktier i de företag Latour äger aktier i och hoppas att Latours kunnande och aktiva styrelsearbete bidrar till stigande kurser. Dvs. det går t.ex. att köpa Securitas, Loomis, HMS Networks, Fagerhult, Nederman, Nobia och AssaAbloy direkt på Stockholmsbörsen samt Tomra på Oslobörsen. Din portfölj bör vara bredare än så för att sprida riskerna.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Latour eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om Latour på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det. Tänk på att Latour innebär högre risk än de andra investmentbolagen vi har gått igenom.

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:

Latours hemsida, Wikipedia (om Latour, AB Heneva), Latours årsredovisning för 2013, Latours delårsrapport för Q3-2014,Latours nyckeltalsuppställningar på hemsidan samt aktuell marknadsinformation från Avanza och respektive portfölj eller dotterbolagshemsidor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar