tisdag 30 december 2014

MIDWAY → Ett litet investmentbolag som är ett konglomerat

Hört talas om; HAKI, Byggnads AB Lennart Eriksson, Midtrailer eller Sporrong? Alla är de bolag där Midway har investerat.
Läs inlägget för att lära dig mer om Midway, ett litet investmentbolag/konglomerat på Stockholmsbörsens Small-Cap-lista.

Varför är det intressant för dig att veta vad MIDWAY är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i MIDWAY som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa MIDWAY eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i svenska aktier

Kort om MIDWAY - ett investmentbolag som är ett konglomerat
 • Konglomerat betyder att företaget består av (äger) många olika typer av verksamheter inom olika branscher. Under vissa perioder (årtionden) är det väldigt populärt med konglomerat och ibland är det inte. Exempel på nutida konglomerat är TATA (ett indiskt bolag som bygger bilar, har konsultbolag, är verksamhet inom stålindustri bara för att nämna några). Just nu är det inte “inne” med konglomerat i Sverige och västvärlden.
 • MIDWAY är Sveriges femtonde största noterade investmentbolag och det näst minsta.
 • MIDWAY heläger 15 bolag och är majoritetsägare i ett
 • Största enskilda ägare är Tibia Konsult AB (som i sin tur ägs av grundaren Sten K Johnsons stiftelse till 49% och av Sten K Johnsons arvingar till 51%)
 • Idén är att Midway ska fokusera på ett fåtal större innehav och processen mot det målet har inletts under 2014 med bland annat en konvertibelemission och engångsnedskrivningar i Q3-2014.

Snabba fakta:
 • VD: Peter Svensson (anställd sedan 1989)
 • Styrelseordförande: Lars Frithiof (i styrelsen sedan 1996)
 • Börsvärde: 0,368 miljarder SEK (per 29 december 2014)
 • Vinst 2013: -0,015 miljarder SEK (dvs en förlust!)
 • Direktavkastning: 0%
 • Lista: Stockholmsbörsens Small-Cap
 • Betavärde: 0,50
 • Substansvärdesrabatt (per 30 sept-14): 13% rabatt 16,6(aktiekurs)/19,01 (eget kapital/aktie)
 • Eftersom Midway är mer av ett industri/handelsbolag så kan det diskuteras om inte nyckeltal för den typen av bolag ska användas i “snabba fakta” som exempelvis PE-tal. PE talet för Midway är dock negativt så det skulle inte ge något i detta fall.
 • Komparativa fördelar: ??
Jag har svårt att hitta dem, kommentera gärna på bloggen om ni tycker att Midway har några. (De senaste 3 åren har en aktieägare i Midway haft en negativ utveckling på sina Midwayaktier på 30% samtidigt som börsen stigit med 50%)

 • Min Kommentar: Midway ser just nu över sin verksamhet och har bestämt att fokusera på färre bolag och istället engagera sig mer i dem som t.ex. hjälpa dem med kompletteringsförvärv. Det kan naturligtvis gå vägen men den historiska avkastningen avskräcker och bolaget är så pass litet så det gör det svårt att handla på börsen. Jag håller mig borta så länge men bolaget kan naturligtvis överraska positivt.
 • En ihopslagning/fusion med ett annat mindre investmentbolag vore kanske en bra idé, då kunde ägarna vara kvar som ägare i det nya bolaget men delar av styrelse och ledning kunde bytas ut samt verksamheten fokuseras och samordnas. Det kostar nämligen att ha en förvaltningsorganisation, börsplats och central administration...

Vad är MIDWAYs affärsidé? (uppdaterad under 2013):
“Midway skall, i en decentraliserad organisation, bedriva verksamhet inom Handel och Teknik i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.
Målsättningen är att koncernen skall ha en avkastning före skatt på eget kapital på 15%. “

(Citaten är hämtat från MIDWAYs hemsida)

Min Kommentar:
 • Midways nya affärsidé verkar vara klok och de första stegen mot en “rensning” av portföljen har börjat med nedläggning av olönsamma delar och nedskrivningar nu i Q3-2014. Midway behöver ta fler sådana obekväma och jobbiga beslut för att slå in på en vinnande väg.

MIDWAYs historia
 • 1979: Börsbolaget KOCKUMS tas över av staten och kvar blir en börsplats, 20 miljoner i kassa samt stora förlustavdrag. Under Sten K Johnson ombildas Kockums till investmentbolaget Skåne-Gripen.
 • 1989: Skåne-Gripen köps av Investment AB Cardo men vissa dotterbolag säljs till företagsledningarna och Sten K Johnson som då även var aktiv i Aktiespararna. Affärsupplägget kritiseras hårt av bland annat Aktiespararna men går igenom.
 • Ur dotterbolagen som köptes ut bildades MIDWAY (officiellt som en avknoppning från Skåne-Gripen).
 • 1989-2012 Företagsförvärv, försäljningar och växt.
 • 2014: Ny affärsidé som går ut på att fokusera till färre men större innehav

Läs om Midways historia ur deras egen synvinkel här.

MIDWAYs innehav (per 30 september 2014):

Split mellan olika tillgångar
 • 100% Onoterade innehav

Största innehav (i % av substansvärdet)
 • c:a 50%  - TEKNIK-företag
 • c:a 50%  - HANDELS-företag

Bland innehaven finns:
 • TEKNIK: Haki, Lundgren, Stans &Press,
 • HANDEL: Gustav E Bil, SPORRONG, Normann Olsen

Fördelar med att investera/köpa aktier i MIDWAY
 • Stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Stor substansvärdesrabatt
 • Stor turn-around kandidat, kan även bli kandidat för fusion/uppköp

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i MIDWAY
 • Beroende av att expertisen i Midways ledningsteam & nätverk lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner
 • Tyvärr dålig track record de senaste 3 åren

Utvecklingspotential ur ett uppföljningsperspektiv
 • Midway skulle kunna värdera sina innehav varje kvartal
 • Midway skulle också kunna göra mer investerarvänliga delårsrapporter med bättre och tydligare layout
 • Dessutom skulle hemsidan kunna uppdateras med mer information om företaget, aktien och ägarna

Största ägarna i Midway (per 31 dec 2013)
Totalt har Midway cirka 4600 aktieägare varav de största är:
 • 42% Tiba Konsult AB (Stiftelsen Sten K Johnson och hans arvingar)
 • 11% Jan Bengtson med bolag (styrelseledamot sedan 1990)
 • 2% Svenska Handelsbanken (via fonder i Sverige och Luxembourg)
 • 2% Avanza Pension (privatpersoner via KAF, IPS eller Tjänstepension)
 • 2% Peter Svensson (privatperson, tillika VD i Midway)
 • 1,5% Fjärde AP fonden (svensk statlig pensionsfond)
 • 1,4% Inger Bergstrand (privatperson)
 • ca 38% Övriga aktieägare

Att observera är att det är omöjligt att “skugga” MIDWAYs investeringar dvs att köpa aktier i de företag Midway äger aktier i eftersom de INTE är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av MIDWAY eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om MIDWAY på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Tänk på att Midway innebär högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom eftersom Midway är ett mindre investmentbolag och då kan aktierörelserna bli större och inte alltid utvecklas som börsen som helhet. Det kan också vara så att likviditeten är sämre dvs. att det kan vara svårt att sälja/köpa aktien på grund av låg omsättning av aktien på börsen.

Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de andra noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen.

Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:
Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “TryggFramtid” i sept-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “40%20 år” i dec-14

Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
 • Bure - Investmentbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer - onoterade företag i Östeuropa samt East Capitals fonder

Small Cap:
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • Traction (publiceras/des 2 januari 2015)
 • Midway (detta inlägg)
 • Havsfrun (publiceras/des 4 januari 2015)
 • Novestra (inlägg ej skrivet än)

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
 • MIDWAYs hemsida, MIDWAYs årsredovisning för 2013, MIDWAYs delårsrapport för Q3-2014 samt aktuell marknadsinformation från Avanza
 • Bloggen Zaramis
 • Wikipedia om: Sten K Johnsson, Midway

Mitt innehav:
Mitt innehav i MIDWAY (per 27 december 2014): -ingenting-  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar