måndag 1 december 2014

Lundbergs - Sveriges svar på Warren Buffet

Som en bra start på en aktieportfölj är en eller ett par investmentbolag (vilket beskrevs i förra inlägget). Ett av de störst investmentbolagen och kanske tråkigaste (tråkig = förutsägbart = lägre risk) är Lundbergs. Lundbergs(företagen) styra av Fredrik Lundberg, en av Sveriges rikaste personer och han har en mycket konservativ syn på investeringar. Han bygger också upp sitt bolag sten för sten under lång tid därav liknelsen med Warren Buffett en av världens rikaste personer (hans investmentbolag heter Berkshire Hathaway).

Lundbergs har ett helägt fastighetsbolag (Fastighets AB LE Lundberg och de börsnoterade dotterbolagen Hufvudstaden och Holmen samt börsnoterade intressebolag Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har dessutom stora aktieinnehav i Industrivärden, handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Vad/Affärsidé?: Att över tid skapa överstiga avkastningen på riskfria räntebärande placeringar
Hur?: Uppnå avkastning och värdetillväxt med låg risk genom att vara en aktiv och långsiktig ägare, förvalta och utveckla företag.

Snabba fakta:
 • VD: Fredrik Lundberg
 • Börsvärde: 41,2 miljarder SEK (per 28 november 2014)
 • Vinst 2013: 4,5 miljarder
 • Direktavkastning:1,39%
 • Risknivå (Beta): 1,01 (1,00 = Stockholmsbörsens index, lägre rör sig mindre än index och högre än 1 rör sig mer än index).

Lundbergs historia
 • Företaget grundades i Norrköping 1944 av byggmästare Lars-Erik Lundberg och var helt inriktat på att bygga bostäder. Under 1960-talet började man även bygga kommersielal fastigheter och under 1970-talet inleddes de första aktieköpen i andra bolag bl.a. på börsen. Dit hör ex. Holmen, NCC (Siab), Incentive, Alfa Laval och Östgöta Enskilda Bank. I början av 1990-talet såldes delar av den “spretiga” portföljen av till bl.a. ABB (Asea) och Tetra Pak.
 • 1997 såldes Östgöta Bank där man var huvudägare till Danske Bank. 1998 blev man huvudägare i Cardo som såldes 2011 (till AssaAbloy). 2010 såldes hela innehavet i NCC.
 • Sedan 2002 har Lundbergs köpt aktier i bolag i den så kallade Handelsbankssfären bl.a. Industrivärden, Sandvik och Handelsbanken. Företaget har också blivit den absolut största ägaren i Hufvudstaden samt löpande köpt aktier i Skanska efter att NCC innehavet såldes.
 • Företaget noterades på Stockholmsbörsen 1983.

Lundbergs innehav (per 20 nov 2014)
Lundbergs portfölj av bolag spinner över flera olika branscher; fastigheter, bank, skog, verkstad, bygg och investmentbolag. Dvs. en relativt god riskspridning.
Av substansvärdet (dvs värdet av Lundbergs alla tillgångar minus skulder) var de viktigaste delarna följande pr 20 november 2014:
 • 19,4%  - Fastighets AB Lundbergs (helägt fastighetsbolag)
 • 18,7% - Hufvudstaden (det största börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige)
 • 15,6% - Industrivärden (stort investmentbolag med investeringar i bl.a.
 • 14,3% - Holmen (börsnoterad skogsindustrikoncern)
 • 9,3%  - Handelsbanken (en av Sveriges 4 storbanker med stor verksamhet även i Norden, UK och i Holland, anses vara den mest konservativa svenska storbanken)
 • 6,1% - Indutrade (börsnoterat verkstadsbolag med 180 bolag i 26 länder)
 • 5,7% - Skanska (börsnoterat svensk byggbolag med stor internationell verksamhet)
 • 5,0% - Sandvik (börsnoterat svenskt klassiskt verkstadsföretag med global närvaro)
 • 5,0% - Husqvarna (börsnoterat företag inom park- & trädgårdsprodukter med mera)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Lundbergs
 • God riskspridning i flera olika branscher
 • Samma risk (beta) som hela Stockholms börsen
 • Väldigt effektiv förvaltning (låg kostnad jämfört med ex aktiefond)
 • Långsiktig huvudägare med låg risk profil

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Lundbergs
 • Stor exponering mot fastigheter/bank & finans (risk vid stigande räntor)
 • Korsägande och ask i ask ägande med Handelsbankssfären
 • Substansvärderabatten kan öka
 • Får delar (indirekt ägande) som man inte önskar, skulle kunna vara i t.ex. skogsindustri (Holmen) eller i vissa verkstadsbolag (Sandvik)
 • Att observera är att Lundbergs långsamt ökar ägandet i flera börsnoterade företag (dessa är Skanska, Industrivärden, Husqvarna och Indutrade), detta skapar ett köpintresse vilket borde vara positivt för kursen i dessa. Alternativt kan man “skugga” Lundbergs och köpa aktier i de företag Lundbergs äger aktier i och hoppas att Lundbergs bidrar till stigande kurser.

Läs mer om Lundbergs på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag i svenskt näringsliv på en gång. Kom ihåg att köpa aktierna i en ISK eller KAF om du är långsiktig och om du tror att börsen kommer att utvecklas sig positivt under kommande år.

DISCLAIMER: Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.

/Näringslivsnörden


Källor i detta inlägg: 
Lundbergs hemsida, Lundbergs årsredovisning för 2013, Lundbergs delårsrapport för Q3-2014, Wikipedia, pressmeddelanden från Lundbergs, mejlintervjuer med nyckelpersoner på Lundbergs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar