onsdag 17 december 2014

SVOLDER - ett investmentbolag det börjar hända saker med!

Hört talas om att ett av Vikingatidens viktigaste slag stod vid Svolder? Nja, men kanske investmentbolaget Svolder som har vikingadrakar i sin logotype?
Läs inlägget för att lära dig mer om Svolder, ett spännande investmentbolag på Stockholmsbörsens Mid-Cap-lista vars portfölj innehåller bolag som SAAB, Nolato, Acando, Unibet, Beijer Alma, Platzer Fastigheter, KappAhl, SSAB eller Orexo?

Varför är det intressant för dig att veta vad SVOLDER är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Svolder som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Investmentbolaget Öresund köper löpande aktier i Svolder och en fusion eller uppköp är inte att utesluta inom en snar framtid. Dessutom kan Svolder tillhöra de företag som lyfts från Small-Cap till Mid-Cap listan vid årsskiftet.
 • Om du bör köpa Svolder eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i svenska aktier

Kort om Svolder - ett investmentbolag kontrollerat av Öresund och Rolf Lundström
 • Svolder är Sveriges fjortande största noterade investmentbolag
 • Svolder är nu noterat på Stockholmsbörsens Small-Cap lista men kan vara ett av de bolag som flyttas upp till Mid-Cap vid årsskiftet och därmed kan intresset öka
 • Svolder äger enbart aktier i mellan- och småbolag noterade på Stockholmsbörsen
 • Svolder grundades 1993 utifrån teorin att små- och mellanstora företag är “billigare” än storföretag på börsen

Snabba fakta:
 • VD: Ulf Hedlundh
 • Styrelseordförande: Fredrik Carlsson
 • Börsvärde: 1,174 miljarder SEK (per 15 december 2014)
 • Vinst 2013/14: 0,297 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 2,45%
 • Lista: Stockholmsbörsens Small-Cap (kan ändras till Mid-Cap efter årsskiftet)
 • Risknivå (Beta): 0,92 (rör sig lite mindre än börsen som helhet)
 • Substansvärdesrabatt (per 30 nov-14): 9%   räknat på 92 (aktiekurs)/101(substansvärde)
 • Komparativa fördelar: bra nätverk inom finansSverige, “lagom” (finanser finns men småaffärer kan göras som ändå får genomslag)

 • Min Kommentar: Svolder beskriver i sin investeringsfilosofi att bolag i tidiga utvecklingsskeenden undviks, ex flertalet mindre bioteknik, IT och utvecklingsföretag. Detta är ett tecken på att bolaget fokuserar på “tråkiga” bolag, vilket innebär lägre risk och är enligt mig mer tilltalande.  
 • I en artikel i Affärsvärlden den 15 december kommenterade VDn att Svolder avser att minska antalet innehav från idag 18 till 15 eller färre. Under det senaste kvartalet har Svolders hela aktieinnehav i både MEDA och KAMBI sålts.

Vad är Svolders affärsidé?:
 • Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag.”
 • Överordnat mål är att med en fullt investerad aktieportfölj, över tiden skapa en positiv avkastning som väsentligen överstiger småbolagindex (CSRX).”.
(Citaten ovan är hämtade från Svolders hemsida)
 • Min Kommentar: Det som skiljer Svolder från andra investmentbolag är att Svolder har fokus på mindre och mellanstora bolag noterade på Stockholmsbörsen, en investering i Svolder blir alltså mer like en investering i en väldigt fokuserad småbolags aktiefond.

Svolders historia och ägarfamiljer
 • Svolder bildades 1993 av bolagen Investment AB Bure, Banco Fonder (nu en del av Swedbank Robur Fonder), AMF Pension, Alfred Berg och 1700 privatpersoner. I juni samma år börsnoteras bolaget.
 • Bland de första storinvesteringarna märks, Forsheda, SkåneGripen, JM, Hasselfors och Nolato.
 • Storägare i Svolder har bl.a. varit AP6 (svensk statlig pensionsfond), Ernströmgruppen och Provobis (sedan 1994).
 • 1997 blir AP4 ny storägare och 2013 börjar Investment AB Öresund köpa in sig och blev 2014 bolagets största aktieägare (före Provobis).
 • Bakom bolaget Provobis står investeraren Rolf Lundström som blev Göteborgs spelkung efter att ha varit med och byggt upp Betsson, Cherryföretagen och NETENT tillsammans med Bill Lindwall (far till Pontus Lindwall), Per Hamberg och Lars Kling.

Svolders innehav, samtliga är noterade (per 30 november 2014):
 • 15%  - SAAB (försvarskoncern)
 • 11%  - Nolato (industrikoncern från norra Skåne som bl.a. sysslar med uppdragstillverkning)
 • 10%  - Acando (konsultfirma inom bl.a. IT och management som nyss gick ihop med Connecta)
 • 9%    - Unibet (spel och betting på nätet)
 • 7%    - BeijerAlma (industrikonglomerat inriktad på komponenter och industrihandel)
 • 6%    - Platzer Fastigheter (fastighetsbolag med fokus på Göteborgsmarknaden)
 • 6%    - KappAhl (mode)
 • 5%    - SSAB (tung svensk stålindustri, Svenskt Stål AB helt enkelt)
 • 5%    - Orexo (smalt läkemedelsbolag)
 • 5%    - New Wave Group (mode, presentreklam m.m.)
 • 5%    - Proact (IT-bolag inom outsourcing)
 • 3%    - Ages Industri (precesionskomponenter till industrin)
 • resten - Övrigt

Fördelar med att investera/köpa aktier i Svolder
 • Aktiv förvaltning och historisk lyckosam småbolagsförvaltning till en låg förvaltningskostnad
 • Riskspridning men ändå exponering på de mindre listorna på Stockholmsbörsen
 • Med substansvärdesrabatt finns en möjlighet att Öresund fortsätter med sina aktieköp och till slut gör ett helt uppköp (fusion) och därefter slaktar bolaget för att dra nytta av substansvärdesrabatten.

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Svolder
 • Beroende av att expertisen i Svolders investeringsteam lyckas hitta rätt investeringar, utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?

Att observera är att det är möjligt att “skugga” Svolders investeringar dvs att köpa aktier i de företag Svolder äger aktier i eftersom de är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Svolder eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om Svolder på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.
Trots att Svolder är ett litet investmentbolag så innebär ett köp av Svolderaktier lägre risk än de stora investmentbolagen. Detta på grund av en välbalanserad portfölj med många innehav och att spännande-häftiga utvecklingsbolag undviks.

Detta var ett extra inlägg om investmentbolag och följer på serien om de stora investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen.

Så häng med i bloggen!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Svolders hemsida, Betssons hemsida, Svolders årsredovisning för 2013/14, Svolders nyckeltalsuppställningar på hemsidan, Affärsvärldens artikel om Svolder “Svolder vill sälja fler företag i portföljen” samt aktuell marknadsinformation från Avanza och respektive portfölj- eller dotterbolagshemsidor.

Mitt innehav:
Mitt innehav i Svolder (per 15 december 2014): -ingenting-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar