onsdag 10 december 2014

RATOS - Sveriges största noterade Private Equity företag

Hört talas om; SF Bio, FinnKino, Jötul, Bisnode, HL Display eller Arcusgruppen?
Alla är de bolag där Ratos är ägaren.
Läs inlägget för att lära dig mer om Ratos, Stockholmsbörsens största Private Equity bolag (en typ av investmentbolag).

Varför är det intressant för dig att veta vad RATOS är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Ratos som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa Ratos eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Kort om RATOS - Största noterade PE-företaget & ett av de största investmentbolagen
 • Ratos är Sveriges sjunde största noterade investmentbolag och det största noterade Private Equity företaget.
 • Ratos äger onoterade bolag som de utvecklar för att sedan sälja vidare genom ex. en börsnotering.
 • Kända företag som just nu ingår i Ratos är: Nordic Cinema Group, HL Display, Arcu-gruppen, Jötul och Bisnode.
 • Grundaren var Per Olof Söderberg (1866) och huvudägare är fortfarande familjen Söderberg. Ratos (Ragnar och Torsten Söderberg) skapades som investmentbolag 1934 och är genom Söderbergska stiftelserna tillhör Sveriges största icke-statliga anslagsgivare inom sina områden. Genom åren har anslag givits till professurer, akademiska avhandlingar, forskningsprojekt, studieresor, universitets- och högskolebyggnader samt vetenskaplig utrustning.

Vad är Private Equity (PE)?
 • Private Equity betyder att ett bolag köper ett bolag helt och hållet (ofta över börsen) och sen gör om bolaget genom en rad åtgärder (t.ex. hur det finansieras, vad bolaget gör och hur dte gör det, slår ihop det med andra och säljer delar som inte passar in med mera). Efter 3-7 år säljs sedan bolaget som ofta heter samma sak men troligtvis har blivit betydligt mer konkurrenskraftigt och mer värt. När ett Private Equity bolag (eller fond) säljer ett innehav kallas det “EXIT”. En Exit kan innebär att bolaget säljs till någon annan eller börsnoteras. Ofta blir de bolagen som köps hårt belånade och inte sällan kan de få ekonomiska problem och rent av gå i konkurs. (Detta gäller de bolag som köps inte de bolag som köper).
 • Exempelvis så köpte Ratos SF Bio från Bonnier 2013 och strax därefter köptes även Finlands största biografkedja (Finnkino). Från den plattform har sedan bolaget expanderat och samordnat verksamheten så nu heter den Nordic Cinema Group och är absolut ledande i Norden och Baltikum och kan på så sätt nå skalfördelar och högre lönsamhet. Det naturliga är att Nordic Cinema Group säljs om ett par år genom t.ex. en börsnotering.

Snabba fakta:
 • VD: Susanna Campbell (en av börsens få kvinnliga VDar)
 • Styrelseordförande: Arne Karlsson (tidigare VD i Ratos under 14 år)
 • Börsvärde: 15,2 miljarder SEK (per 5 december 2014)
 • Vinst 2013: 0,8 miljarder
 • Direktavkastning: 6,42%
 • Risknivå (Beta): 1,35 (lägre än 1,0 = rör sig mindre än index och högre än 1 rör sig mer än index).
 • Min Kommentar: Betavärdet dvs. risknivån för Ratos är högre än jämförelseindex. Detta beror på att innehaven är onoterade och att Ratos investeringar ofta är mer riskfyllda än de andra stora investmentbolagen. Detta kan dock även innebära att möjligheten till hög avkastning är högre. Tänk på att värdet är historiskt och det är ingen garant för att RATOS rör sig lika mycket jämfört med index framöver.
 • Historiskt har Ratos utvecklats väldigt bra fram till 2011 då börsen vände upp samtdigt som Ratos fortsatte ner.

Vad är Ratos övergripande verksamhetsidé?:
 • “Ratos är ett private equity-konglomerat. Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag”.
  (Citatet är hämtat från Ratos hemsida)
 • Min Kommentar: Det som skiljer Ratos från de andra investmentbolagen på Large Cap är att Ratos uteslutande investerar i onoterade innehav. Denna kan vara svår att värdera vilket bedrar till ökad osäkerhet men även möjlighet till högre avkastning.

Ratos historia och ägarfamilj Söderberg
 • Ratos har sitt ursprung i bolaget Söderberg & Haak som var en grossist för järn och järntillverkning som bildades 1866.
 • 1936 bilades investmentbolaget Ratos där alla innehav samlades
 • 1938 köps fastigheten Adelswärdska huset på Drottninggatan 2, alldeles vid Riksdagshuset som har varit huvudkontor för Ratos sedan dess.
 • 1954 börsnoteras Ratos och bland innehaven då märks bland annat Gränges, Asea (senare ABB), Holmen, Bulten och Sveriges Litografiska Tryckerier (senare Esselte).
 • Under krisen för stålindustrin på 1970-talet avvecklas Ratos intressen inom stål- och malmindustrin och blir ett mer blandat investmentbolag.
 • Under 1980 talet så köps bl.a. Essos hotell- och restaurangkedja (senare Scandic) och den danska VVS-grossisten Dahl.
 • Under 1995-1998 så omvandlas Ratos till ett rent investmentbolag med endast börsnoetarde inenhav men byter startegi igen 1999 med målet att bli ett rent private equity företag med endast onoterade innehav. Detta fullbordas 2001 då riskkapitalbolaget ATLE köps ut från börsen.
 • De senaste 15 åren har Ratos varit ett rent Private Equity företag och har gjort många väldigt lyckade affärer.
 • Läs mer om Ratos historia ur Ratos perspektiv här.

Ratos innehav (per 30 september 2014)
Ratos portfölj såg ut som nedan per 30 september 2014:
 • 12%  - AIBEL (onoterat norskt bolag som är verksamt inom olje - & gasservice industrin med underhålls- & konstruktionstjänster)
 • 9%    - BISNODE (onoterat; en av Europas ledande leverantörer av beslutstöd inom affärs-, kredit- och marknadsinformation)
 • 9%    - INWIDO (börsnoterat sedan 26 september 2014; fönster - och dörrtillverkare)
 • 6%    - HL Display (onoterat;  produkter för butikskommunikation och varuexponering)
 • 6%    - Mobile Climate Control (onoterat; klimatsystem för fordon)
 • 5%    - Euromaint (onoterat; underhållsbolag för spårtrafikbranscgen i främst Sverige och Tyskland)
 • 5%    - Nordic Cinema Group (onoterat; biografoperatör i de nordiska ländena och Baltikum)
 • resten    - Övrigt (små innehav och en stor nettokassa)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Ratos
 • Aktiv förvaltning och tillgång till Private Equity exponering till en låg förvaltningskostnad → hög risk men stor möjlighet till hög avkastning
 • Låg belåning i moderbolaget (nettokassa)
 • Stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Relativt billig tillgång till en delmarknad inom sparande som annars kräver mycket kapital och innebär höga avgifter

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Ratos
 • Hög risk i största företaget Aibel som är leverantör inom den hårt utsatta olje- och gasindustrin
 • Ofta hög belåning i de företag som är under förvandling vilket innebär en hög risk om verksamheten skulle gå sämre
 • Beroende av att expertisen på Ratos lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Känsligt för investerares syn på Private Equity och dess framtidsutsikter
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?

Att observera är att det INTE är möjligt att “skugga” Ratos investeringar dvs att köpa aktier i de företag Ratos äger aktier eftersom de bolagen Ratos äger inte är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Ratos eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om Ratos på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det. Tänk på att RATOS innebär högre risk än de andra investmentbolagen vi har gått igenom.

Detta var den sista delen i introduktionen till Stockholmsbörsens stora investmentbolag. Du kan du förhopningsvis ta ett informerat beslut hur du vill göra och om du t.ex vill köpa en korg av 3-4 st olika investmentbolag (ex: Investor, Lundbergs, Ratos och Kinnevik) för att täcka in olika sektorer och en stor del av Stockholmsbörsens stora bolag.
När du köper investmentbolag så betalar du för att andra ska fatta kloka investeringsbeslut. I nästa steg ska vi gå börja gå in på enskilda bolag med egen operativ verksamhet, men innan dess ska vi gå igenom de olika listorna på Stockholmsbörsen och om var du kan få tag på med information om Stockholmsbörsen, privata placeringar och sparande med mera.

Så häng med i bloggen!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Ratos hemsida, Ratos årsredovisning för 2013, Ratos delårsrapport för Q3-2014, Ratos nyckeltalsuppställningar på hemsidan samt aktuell marknadsinformation från Avanza och respektive portfölj- eller dotterbolagshemsidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar