lördag 6 december 2014

MELKER SCHÖRLING AB - Ett investmentbolag med mätning, lås, säkerhet, polymer och fetter!

Hört talas om; Hexagon, HEXPOL, AssaAbloy, AAK, Securitas och Loomis ?
Alla är de bolag där Melker Schörling AB (MSAB) är huvudägare.
Läs inlägget för att lära dig mer om MSAB!

Varför är det intressant för dig att veta vad MSAB är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i MSAB som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa MSAB eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Kort om MSAB - Melker Schörlings skapelse
 • MSAB är Sveriges fjärde största investmentbolag (och nyaste på Stockholmsbörsens Large Cap lista) och kontrolleras av familjen Schörling. 
 • MSAB har stora ägarintressen inom verkstad (Hexagon, HEXPOL, AssaAbloy), livsmedel (AAK - fd AarhusKarlshamn) samt säkerhet (Securitas, Loomis).
 • MSAB bildades 1999 för att innehålla Melker Schörlings alla investeringar och börsintroducerades 2006.
 • Huvudägare är Melker Schörling med familj (85% av rösterna) men även Stefan Persson (5% av rösterna) och Carl-Henrik Svanberg (1,6% av rösterna)

Snabba fakta:
 • VD: Ulrik Svensson
 • Styrelseordförande: Melker Schörling
 • Börsvärde: 43,8 miljarder SEK (per 5 december 2014)
 • Vinst 2013: 9,4 miljarder
 • Direktavkastning: 0,61%
 • Risknivå (Beta): 1,74 (lägre än 1,0 = rör sig mindre än index och högre än 1 rör sig mer än index).
 • Min Kommentar: Dvs. risknivån är på MSAB är mycket högre än jämförelseindex. Detta beror på att ca 50% av substansvärdet i MSAB består av Hexagon. Om du tror att Hexagon kommer att gå upp mer än index men gärna vill ha lite riskspridning så får du med Securitas, Loomis, AAK och HEXPOL på köpet. Tänk på att betavärdet är historiskt och det är ingen garant för att MSAB rör sig lika mycket mer jämfört med index framöver.

Vad är MSABs affärsidé?:
 • MSAB är ett börsnoterat ägarbolag som arbetar för långsiktig industriell utveckling. MSABs affärsidé är att maximera bolagets substansvärde genom långsiktigt aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet. Värdeskapandet sker genom aktivt ägande i befintliga portföljbolag och investeringar i nya förvärv med stark potential för värdetillväxt. En nyckelfaktor i genomförandet av MSABs affärsidé är ledningens och styrelsens erfarenhet, kompetens och nätverk.”
  (Citaten är hämtat från MSABs hemsida)
 • Min Kommentar: Det som skiljer MSAB från de andra investmentbolagen är att portföljen är betydligt mer koncentrerad och att ett bolag är totalt dominerande (Heaxgon).

MSABs historia och ägarfamilj
 • MSAB har sitt ursprung i Melker Schörlinsg privata aktieportfölj.När han blev VD för Securtias 1987 så blev han samtidigt delägare. 1991 noterades Securitas på Stockholmsbörsen.
 • 1994 knoppas AssaAbloy av från Securitas och börsnoteras.
 • 1998 köper Melker Schörling Konverta som är huvudägare i Hexagon och han blir därmed ny huvudägare i Hexagon.
 • 1999 bildas MSAB från melkers Schörlings innehav
 • 2000-2001 Köper MSAB först aktier i Karlshamn och blir sen huvudägare genom att köpa KFs aktieinnehav
 • 2005 Slås Karlshamn ihop med Aarhus United som bildar AarhusKarlshamn (senare AAK) och börsnoteras
 • 2006 genomförs en private placement (dvs. nya ägare tas in) i MSAB och därefter sker en börsnotering
 • 2008 HEXPOL knoppas av från Hexagon och Loomis knoppas av från Securitas
 • Läs mer om MSABs historia ur MSABs perspektiv här.

MSABs innehav (per 31 oktober 2014)
MSAB portfölj såg ut som nedan per 31 oktober 2014:
 • 54%  - Hexagon (börsnoterat; design-, visualiserings- & mätteknologier, globalt företag)
 • 13%  - AAK (börsnoterat;  världsledande på vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad)
 • 13%  - ASSAABLOY (börsnoterat; lås- och dörrlösningar i hela världen)
 • 13%  - HEXPOL (börsnoterat; världsledande på polymerer, tex gummi, plastblandningar))
 • 3%    - Securitas (börsnoterat; säkerhetsvakter, bevakning och tekniska tjänster)
 • 3%    - Loomis (börsnoterat; kontanthanteringsföretag i 14 länder i Europa, USA och Argentina)
 • 1%    - Övrigt (små innehav)

Fördelar med att investera/köpa aktier i MSAB
 • Aktiv förvaltning av stora industri och tjänsteföretag till en låg förvältningskostnad → hög risk men stor möjlighet till hög avkastning
 • Stabilt kassaflöde från Hexagon, Securitas och Loomis i form av utdelning kan delvis finansiera satsningar och expansion av befintliga portföljföretag men även i nya bolag
 • Låg belåning i moderbolaget (i stort sett inga lån)
 • Stor uppsida om det går bra i Hexagon
 • Historiskt mycket god värdeutveckling

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i MSAB
 • Stor risk med att ett portföljföretag (Hexagon) är över 50% av substansvärdet
 • Få portföljföretag innabär ökad risk gentemot andra investmentbolag (men även chans till högre avkastning)
 • Hög volatilitet/betavärde på aktien, dvs. börjar börsen sjunka vore det naturligt att MSAB sjönk mer än börsen som helhet med tanke på den historiska utvecklingen
 • Känsligt för investerares syn på Hexagon och dess framtidsutsikter
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner
 • Viss risk att portföljen inte optimeras utifrån ett avkastningsperspektiv utan utifrån historik och känslor (t.ex. i företag där nyckelpersoner haft ledande positioner eller historiska ägarintressen). Detta kan dock även innebära att personerna känenr företagen mycket väl och kan utveckla dem i rätt riktning så att de ger en överavkastning på sikt.

Att observera är att det också är delvis möjligt att “skugga” MSAB dvs att köpa aktier i de företag MSAB äger aktier i och hoppas att MSABs kunnande och aktiva styrelsearbete bidrar till stigande kurser. Dvs. det går att köpa Hexagon, Hexpol, AAK, Securitas, Loomis och AssaAbloy direkt på Stockholmsbörsen. Din portfölj bör vara bredare än så för att sprida riskerna.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av MSAB eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om MSAB på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det. Tänk på att MSAB innebär högre risk än de andra investmentbolagen vi har gått igenom.

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:

MSABs hemsida, Wikipedia (om MSAB), MSABs årsredovisning för 2013, MSABs delårsrapport för Q3-2014, MSABs nyckeltalsuppställningar på hemsidan samt aktuell marknadsinformation från Avanza.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar