onsdag 3 december 2014

INVESTOR - Sveriges största investmentbolag

För att hjälpa dig i dina första investeringsbeslut till den del av dina besparingar som du har allokerat (fördelat) till aktier och i subgruppen svenska aktier kommer jag beskriva bolag här på bloggen. Eftersom investmentbolag är utmärkta instegsaktier (första aktier) att köpa och en korg av investmentbolag fungerar utmärkt som en bra start på en aktieportfölj så kommer de stora investmentbolagen att beskrivas först här på bloggen. Först ut var Lundbergs, här följer Investor (Wallenbergarnas maktbolag) och de andra kommer framöver, se håll utkik!


Kort om Investor
 • Investor är Sveriges absolut största investmentbolag.
 • “Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag” (citat from Investors hemsida)
 • Mina egna ord: Investor är Wallenbergarnas maktbolag från vilket de kontrollerar stora delar av svenskt näringsliv som t.ex. SEB, AtlasCopco, ABB, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, SAAB och Sobi.Vad/Affärsidé? (hela stycket nedan är ett citat från hemsidan):
 • Investor äger betydande poster i högkvalitativa bolag. Via våra styrelsepositioner arbetar vi aktivt för kontinuerliga förbättringar i bolagen.
 • Med vår industriella erfarenhet, vårt omfattande nätverk och vår finansiella styrka strävar vi efter att våra bolag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Vi bedömer alltid de möjligheter och utmaningar varje enskilt företag möter.
 • Vårt kassaflöde ger oss möjlighet att stödja strategiskt viktiga initiativ i våra innehav, tillvarata investeringsmöjligheter och betala utdelning till våra aktieägare.


Snabba fakta:
 • VD: Börje Ekholm
 • Styrelseordförande: Jacob Wallenberg
 • Börsvärde: 215,4 miljarder SEK (per 28 november 2014)
 • Vinst 2013: 45,1 miljarder
 • Direktavkastning: 2,85%
 • Risknivå (Beta): 1,02 (1,00 = Stockholmsbörsens index, lägre rör sig mindre än index och högre än 1 rör sig mer än index).
Investors historia
 • Företaget knoppades av 1916 från Stockholms Enskilda Bank (senare SEB) och börnoterades 1917. Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 av familjen Wallenberg och samarbetet mellan Investor och “banken” var mycket tätt fram till 1970-talet. Nu kan det betecknas som väldigt nära.
 • Det var egentligen Kreugerkraschen 1932 som omvandlade Wallenberg från en svensk finansfamilj till den svenska finansfamiljen. Investor tog nämligen över många av Kreugerbolagen som efter rekonnstruktioner visade sig vara väldigt lönsamma.
När Kreuger gjorde sin (sista) framställan i februari 1932 till Riksbanken om bankgarantier, gick alla de stora svenska affärsbankerna med på detta utom Stockholms Enskilda Bank. Efter det att Kreugers bolag försatts i konkurs, övertogs flera av de Kreugerkontrollerade industriföretagen av Wallenbergsfären och dessa utgör fortfarande kärnan i nuvarande innehav.” Urklipp ur Wikipedia (sökord: Wallenberg)
 • Lägg märke till att även Handelsbanken fick ta över många företag i spåren av Kreugerkraschen varav många finns i Handelsbankens investmentbolag, Industrivärden. Ericsson var ett av de få bolag som Investor/Stockholms Enskilda Bank och Handelsbanken (senare Industrivärden) fick dela makten i, vilket fortfarande är fallet 80 år senare!
 • Under 1980- och 1990-talet rensades den spretiga portföljen och innehaven koncentrerades till ett fåtal bolag.1995 startades satsningen på Private Equity dvs. köp av aktier i onoterade bolag. De senaste åren har en rad stora affärer både på köp och säljsidan. Bland annat har Scania sålts till Volkswagen och aktieposter i finska Wärtsilä köpts.
 • För mer om Investors historia ur Investors perspektiv klicka här.Investors innehav (per 20 nov 2014)
Investors portfölj av bolag spinner över flera olika branscher; bank, läkemedel, verkstad, hälsovård med mera dvs. en relativt god riskspridning.
Av substansvärdet (dvs värdet av Investors alla tillgångar minus skulder) var de viktigaste delarna följande per 30 september 2014:
 • 18%  - SEB (en av Sveriges 4 storbanker)
 • 18% - AtlasCopco (börsnoterat svenskt klassiskt verkstadsföretag med global närvaro)
 • 13% - ABB (börsnoterat svensk-schweiziskt verkstadsföretag med global närvaro)
 • 11% - AstraZeneca (börsnoterad brittiskt läkemedelsföretag med delvis svenska rötter)
 • 9%  - Mölnlycke Helathcare (dotterbolag till Investor som tillverkar engångsprodukter till sjukvårdssektorn)
 • 6% - Ericsson (börsnoterat verkstadsbolag med global närvaro)
 • 4% - Wärtsilä (börsnoterat finskt verkstadsbolag inriktad mot kraftsektorn med stor internationell verksamhet)
 • 4% - Electrolux (börsnoterat svenskt klassiskt verkstadsföretag med global närvaro)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Investor
 • God riskspridning i flera olika branscher
 • Samma risk (beta) som hela Stockholms börsen
 • Väldigt effektiv förvaltning (låg kostnad jämfört med ex aktiefond)
 • Långsiktig huvudägare med låg risk profil


Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Investor
 • Elaka tungor skulle säga att maktambitioner och familjen ibland går före lönsamheten
 • Familjen kan ha känslomässiga band till vissa innehav vilket skulle kunna göra så att det inte alltid fattas beslut som ekonomiskt rationella eller främjar lönsamheten
 • Substansvärderabatten kan öka
 • Får delar (indirekt ägande) som man inte önskar, skulle kunna vara i t.ex. i läkemedelsbolag där patenten löper ut (AstraZeneca) och i bolag som och drivs av känslomässiga skäl och ej ekonomiska.


Att observera är att det också är möjligt att “skugga” Investor dvs att köpa aktier i de företag Investor äger aktier i och hoppas att Investor bidrar till stigande kurser. Det skulle kunna vara Wärtsilä där Investor kraftigt ökat sitt ägande under 2014. Kom ihåg att köp bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Läs mer om Investor på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag i svenskt näringsliv på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


DISCLAIMER: Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Investors hemsida, Wikipedia, Investors presentation av Q3-rapporten 2014, Investors nyckeltalsuppställningar på hemsidan samt aktuell marknadsinformation från Avanza.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar