lördag 27 december 2014

Hur jag har investerat? Status per 26 december 2014

Ni kanske undrar hur min portfölj såg ut, dvs hur jag har investerat per 26 december 2014?
Äntligen så lyfter jag på locket och berättar. Här kommer sanningen!
Stor vikt mot svensk aktiemarknad, med stora innehav i Net Entertainment (NetEnt), Avanza, Handelsbanken, Lundbergs, Sagax och Wallenstam! 
Dock inget enskilt innehav som är över 10% av totalportföljen.

Men innan vi ser närmare på detaljerna, en liten varning!
 • Om du bör köpa vissa aktier eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Det som passar mig behöver inte alls passa dig.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

-----

Steg 1 - fördelningen mellan tillgångsslagen
Först är det viktigt att se på hur jag har fördelat investeringarna mellan de olika tillgångsslagen (mer om det kan du läsa i tidigare inlägg).

Fördelningen mellan tillgångsslagen i min portfölj per 26/12-2014:

Steg 2 - fördelning inom varje tillgångsslag

Likvida medel
 • Som du ser har jag ganska stor andel likvida medel, detta för att jag ska kunna betala en vattenskada i min lägenhet (endast eventuella tillägg eftersom bostadsrättsföreningen står för själva renoveringen).
 • De likvida medlen kan jag ropa av direkt, dvs inom 1 bankdag. De viktigaste delarna där är dels mitt lönekonto (lönen har kommit in men jag har ej betalat räkningar, tagit ut sparandet än med mera) samt högräntekonton.
 • Plan: Denna del planerar jag att minska de närmaste veckorna.

Ränteplaceringar (inklusive preferensaktier)
 • Över 20% ligger i räntor, fasträntespar, räntefonder men även i preferensaktier. Det är en ganska stor andel som ligger i olika ränteplaceringar. C.a hälften (dvs 10% av totalen) ligger i svenska preferensaktier (Sagax och Akelius). Sen har jag en liten del i ett kanadensiskt fastighetsbolag som har månatliga utdelningar i CAD (kanadensiska dollar). Detta för att få lite valutaskydd. Jag har inga statsobligationsfonder men liten andel IG-obligationer (Investment Grade) och en liten andel HighYield obligationer.
 • Plan: Denna del planerar jag ska ligga på ca 20% framöver så beroende på hur aktiemarknaden utvecklar sig kan jag justera genom köp/försäljning av kort billig räntefond som jag äger

Aktieplaceringar
Min favorittillgång och det som jag skriver mest om här på bloggen.

Nordiska aktier
 • Vad många ofta glömmer bort är att den nordiska aktiemarknaden erbjuder en god diversifiering i sektorer som inte är så vanliga i Sverige. Jag har valt att investera i Novo Nordisk i Danmark (världsledande på diabetes) och Sampo (äger försäkringsbolaget IF samt är största ägaren i  Nordea) i Finland. Dessutom har jag två mindre innehav, ett i Norge inom oljeservice och ett inom byggservice i Finland.

Europeiska aktier
 • Än så länge behärskar jag inte den europiska marknaden så bra så att jag direktköper eruopeiska aktier i stor utsträckning. Jag har endast Volkswagen som jag direktäger och resterande del av min exponering mot europeisk aktiemarknad har jag genom billiga indexfonder. (OBS! Jag har en ganska låg andel europeiska aktier)
 • Plan: Öka exponeringen framöver genom köp av indexfond alternativt något “stabilt”, “tråkigt” bolag med hög utdelning förslagsvis franskt. (Det kan dock finnas svårigheter att handla på Parisbörsen från en vanlig svensk bank till en lågt pris).

Amerikanska aktier
 • Än så länge behärskar jag inte heller den amerikanska marknaden så bra så att jag direktköper amerikanska aktier i stor utsträckning. Jag har endast Microsoft som jag direktäger och resterande del av min exponering mot amerikansk aktiemarknad har jag genom billiga indexfonder samt en aktiefond som köper amerikanska “småbolag”.
 • OBS! Jag har en väldigt låg andel amerikanska aktier och de allra flesta rådgivare skulle anse att jag har alldeles för låg exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Jag anser dock att jag får med en stor del av exponeringen mot USA genom att äga svenska exportföretag som exporterar till USA och som är vinnare på en stark dollar och en stark amerikansk konjunktur.
 • Plan: Jag har som mål att öka denna exponeringen mot amerikanska aktier antingen via billiga indexfonder eller via direktköp av något bolag som jag lär känna. Tror att minst 10% är en lagom nivå för mig att ha i exponering mot den amerikanska marknaden.

Övriga aktiemarknader och tillväxtmarknader
 • Som ni såg så har jag inga aktier i “övriga” marknader. En naturlig marknad att ha aktier i (genom ex. aktieindexfond) vore Japan och Australien. Jag tror dock ej på Japan och Australien har jag precis lämnat (via en dyr aktieindexobligation) men funderar på att kanske gå in i igen.
 • När det gäller tillväxtmarknader så har jag viss exponering direkt mot Afrika (Carnegie Afrikafond) och viss mot Brasilien (Handelsbanken Brasilienfond). Det mesta har jag dock via dyra aktieindexobligationer (4,8%) där jag täcker in bl.a. BRIC, Taiwan, Sydkorea, Singapore och HongKong.
 • Tänk på! att mitt pensionssparande inte är medräknat och i det så tar jag högre risk eftersom placeringshorisontern är mycket längre så där är tillväxtmarknaderna en betydligt större andel.

Svenska aktier → Det som jag föredrar

 • Ovan ser du top5 per 26 december 2014. Som du ser så är jag väldigt “överviktad” i finanssektorn (bank, försäkring, investmentbolag, fastighetsbolag). Min avsikt är att vi ska gå igenom alla större innehav men att vi ska beta av sektor för sektor.
 • Net Ent (tillverkar spelsystem, ex. nätbaserade kasinospel, som speloperatörer använder mot sina kunder), har gått väldigt starkt den senaste tiden och har seglat upp som mitt största innehav.
 • Även direktägandet i Avanza är stort och till det kommer indirektägande via investmentbolaget Creades, som inte kvalar in på top5 (men på top10). Avanza ska vi förhoppningsvis se närmare på här på bloggen ganska snart.
 • Handelsbanken är den klassiskt tråkiga banken som är en stabil stöttespelare i min portfölj. Den är beskriven i ett tidigare inlägg här på bloggen precis som investmentbolaget Lundberg.
 • Sen gillar jag det stabila och “tråkiga” Wallenstam som är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag men som bygger fler och fler nya lägenheter och under 2013 var det den privata aktör som byggde flest nya lägenheter i Sverige.
 • Även Sagax är ett fastighetsbolag, men som fokuserar på lager- och lättindustri. Oftast med väldigt långa hyreskontrakt och långa kreditavtal med bankerna. I Sagax äger jag dessutom preferensaktier.
 • När det gäller fastighetsbolagen så är planen att denna sektor ska presenteras efter investmentbolagen och bankerna. Då kommer jag även presentera de stora börsnoterade fastighetsbolagen.

Alternativa placeringar
 • I alternativa placeringar ryms ex. råvaror, skog, hedgefonder, valuta, vindkraftverk och private equity. Det jag äger inom alternativa investeringar är en liten vikt mot råvaror som jag använder Handelsbankens råvarufond som verktyg för att få exponeringen.

Om en månad senast så kommer nästa portföljuppdatering!

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar