måndag 15 december 2014

Företagets långsiktiga konkurrensfördelar - Viktigt att ta reda på innan köp av aktien görs!

Överlever bolaget i framtidens konkurrens - Har de komparativa fördelar?
Nokias mobiltelefoner, Northland Resources, Facits skrivmaskiner, Enrios telefonkataloger → alla är de exempel på företag med affärsidéer som inte klarat förändringar in marknaden och som saknat tillräckligt starka konkurrensfördelar. Hur du kan undvika att investera i företag som riskerar att gå under kan du lära dig mera om i detta inlägg


Innan du köper aktier i ett företag bör du läsa på om företaget (årsredovisning) och se om företaget har något som sticker ut (komperativa fördelar) och som gör det bättre än andra företag i branschen och ta reda på vad företaget gör för att behålla dessa fördelar (strategin). En del av den analysen som kallas fundamental är att undersöka bolagets strategi och långsiktiga överlevnadsförmåga. (Den andra huvudtypen av aktieanalys kallas teknisk analys och fokuserar mer på en aktiekurs rörelser över tid och mindre på själva företaget).


I det här inlägget kommer vi att se på ett bolagets strategi och hur bolag använder sig av den för att skapa långsiktigt hållbara komperativa fördelar. De företag som besitter dessa kan vara värda att se närmare på. Innan du gör ett köp av en aktie ska du naturligtvis också se på värderingen av företaget, just värderingsfrågan kommer i senare inlägg.Det här inlägget handlar om vad du ska tänka på innan du gör en placering inom tillgångsslaget; Aktier

Vinst, marginal och kassaflöde --> viktigt i första analysen av ett företag
 • Den här bloggen kommer att fokusera på och främst skriva om “tråkiga” bolag som levererar god vinst, bra kassaflöde (kassaflöde = kontanter in till företaget), har god ekonomi (låg belåningsgrad) och säljer sina produkter/tjänster med god marginal (vinst). Detta för att dessa bolag sällan överraskar kraftigt negativt och därmed inte faller kraftigt i värde. Därmed undviker du stora negativa överraskningar. Detta är fokus för att det har visat sig att den som lyckas undvika stora förluster ofta presterar bättre på lång sikt.
 • Så ett tips: Leta efter företag med en uthållig vinst, god marginal och positivt kassaflöde i steg 1.Tydlig affärsidé, mål och strategi → nödvändigt för företaget
Affärsidé är själva tanken om varför bolaget finns och vad för behov det ska tillfredsställa hos sina kunder för att tjäna pengar.


Exempel på affärsidéer:
 • Sectra (medicinteknik): “Att bidra till ökad effektivitet inom sjukvården med bibehållen eller förbättrad kvalitet”
 • H&M (mode): “Mode och kvalitet till bästa pris”
 • IKEA (heminredning):” Erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem.”

 • Mål sätts oftast på koncernnivå och ska vara tydliga och lätt att förstå. (mer om mål och hur de kan sättas i senare inlägg). Strategier är hur bolaget ska nå sina mål.
 • Strategierna ska vara tydliga och förstås av alla i företaget. Det viktigaste är att bestämma i strategin vad företaget inte ska göra. Strategivalet handlar om vad företaget väljer att fokusera på. Det kan t.ex. vara att satsa på vissa kundgrupper, segment, produkter/tjänster. För att lyckas på lång sikt är det viktigt att företaget skaffar sig, bibehåller och utvecklar komperativa fördelar dvs. konkurrensfördelar inom vissa nischer där företaget kan bli marknadsledande.
Komparativa fördelar, vad är det och hur tar sig ett företag dit?
 • För att en fördel ska räknas som komperativ bör den vara långsiktigt hållbar, svår att kopiera och svår att imitera.Exempel på företag med komperativa fördelar och vad i de består:
 • H&M: varumärke+centrala affärslägen+företagskultur
 • ICA: Varumärke+närbutiker+höga marknadsandel+combo av eget företagande&logistik
 • CocaCola: Varumärke+logistikExempel på företag som inte haft tillräckligt starka konkurrensfördelar:
 • Nokia & Ericssons mobiltelefoner: varumärket var inte tillräckligt starkt, det var lätt för konkurenter att ta sig in på marknaden
 • Facit skrivmaskiner: en konkurrerande teknik tog över (datorer)
 • OnOff: försäljning av elektronik i Sverige där det var lätt att öppna konkurrande verksamhet och där marginalerna krympte
 • Northland Resources: Att utveckla en ny järnmalmsgruva utan kassaflöde från existerande verksamhet och när järnmalmspriserna föll kraftigt visade sig ej hållaÖverlever bolaget i framtidens konkurrens - Har de komparativa fördelar?
 • Så innan du köper aktier i ett företag bör du läsa på om företaget (årsredovisning) och se om företaget har något som sticker ut (komperativa fördelar) och som gör det bättre än andra företag i branschen och ta reda på vad företaget gör för att behålla dessa fördelar (strategin).När vi framöver se på enskilda företag här på bloggen så tänk på hur dessa företag sticker!

Lycka till!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar