torsdag 5 februari 2015

VARDIA - Det norska snabbväxande försäkringsbolaget som börjar bli stort!

VARDIA är det norska försäkringsbolaget som växer rekordsnabbt i Skandinavien. Marknadsandelarna riktigt forsar in och bolaget bygger snabbt upp en position på den nordiska försäkringsmarknaden. Hittills har den snabba växten kostat med flera nyemissioner och förluster i driften. 2015 räknar dock bolaget med att de ska kunna gå plus och i 2016 beräknas den första utdelningen betalas ut. Frågan är om Vardia blir ett högavkastande stabilt försäkringsbolag eller om det hinner bli uppköpt av en stor gigant innan dess. Avanzas kunder tror dock på bolaget och Avanza har blivit bolagets största ägare och bolaget är det näst mest vanliga innehavet i norska bolag hos Avanzas kunder. Läs inlägget för mer info!

Vi har tidigare sett på branscherna; Investmentbolag,  banker och fastighetsbolag. Nu startar nästa serie inlägg, den om FÖRSÄKRINGSBOLAG. Ett tips är om introduktionsinlägget till försäkringsbranschen läses först innan du läser detta inlägg. Där framgår hur försäkringsbolag funderar, viktiga nyckeltal i branschen och beskrivningar om olika typer av försäkringar. Detta är det FÖRSTA bolaget som beskrivs inom försäkringsbranschen och det efter en stor efterfrågan från er läsare. Vardia är det norska bolag som är näst mest populärt att inneha bland Avanzas kunder (efter Statoil).

Varför är det intressant för dig att veta mer om FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?
 • Försäkringsbolagen finns inte på Stockholmsbörsens men de är stabila & “tråkiga” samt ger ofta en hög direktavkastning vilket passar min investeringsstil. Eftersom de inte är noterade i Sverige så får vi se på våra nordiska grannländer och där finns flera stora intressanta bolag. Eftersom det är en bransch som kompletterar dina svenska innehav så kan mycket väl ett stabilt försäkringsbolag passa i din långsiktiga portfölj.
 • Det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i ett eller flera försäkringsbolag som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den nordiska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa enskilda bolag eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. DnB - Norges största bank: inlägg publicerat 21/1-15
 2. SAMPO - Finlands näst största bolag: (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. JYSKE BANK - Danmarks näst största bank: - publicerat 29/1-15
 4. SYDBANK - Danmarks fjärde största bank: - publicerat 2/2-15
 5. BANKNORDIK - Färöarnas största bank och en uppstickare i Danmark - publiceras 10/2-15

Mitt innehav i Vardia:
 • Mitt innehav i Vardia (per 4 februari 2015): -ingenting-

Verksamheten:
 • Vardia är ett försäkringsbolag inriktad mot sakförsäkring och finns i Sverige, Norge och Danmark.
 • Kunderna är privatpersoner och små- och mellanstora företag
 • Huvudkontoret ligger i Oslo och företaget har c:a 450 anställda utspritt i Skandinavien
 • Per februari 2015 hade bolaget c:a 140 000 kunder

Korta fakta om VARDIA
 • VD: Ivar Williksen (erfarenhet från bla. Gjensidige och NEMI, bägge norska försäkringsbolag)
 • Styrelseordförande: Åge Korsvold (sedan 2011, tidigare koncernchef på Orkla)
 • Börsvärde: c:a 880 miljoner NOK (per 4 februari 2015)
 • Premieintäkter 2013: 571m NOK (173m i 2012)
 • Vinst 2013: -50m NOK (-36m NOK i 2013)
 • Direktavkastning: 0% (upparbetade vinstmedel är -137m NOK, dvs det kan dröja tills det blir utdelning)
 • P/E-tal: negativt
 • Lista: OB Match (Oslobörs, Norge)
 • Betavärde: saknas pga. för kort tid på börsen
 • Komparativa fördelar:
  • Nybildat och de bästa medarbetarna har kunnat handplockas för att skapa ett optimalt team
  • Moderna datasystem
  • Ingen “ryggsäck” med felprissatta försäkringar utan kan välja vilka försäkringsnischer som man vill ta marknadsandelar i → cherry picking

Många i koncernledningen har erfarenhet från det lilla norska försäkringsbolaget NEMI (nr 13 på norska marknaden) och många andra har lång erfarenhet från försäkringsbolag i olika typer av befattningar och fokusområden.

Vad är Vardias viktigaste budskap?
“Vi ska göra försäkring enklare och sörja för den bästa kundupplevelsen”
(Citatet ovan är hämtade från Vardias Q3-14 rapport)
Intäkter/land (december 2014)
 • 55% Norge (försäljningen ökade med 26% jämfört med samma period förra året)
 • 39% Sverige (försäljningen ökade med 10% jämfört med samma period förra året)
 • 6% Danmark (Vardia sålde ej försäkringar i Danmark dec-13)

AFFÄRSMODELL → Kombination av önskade parametrar och stora databaser
 • Vardia har ställt upp parametrar på vilka kunder man önskar och genom samarbetsavtal med ex: Mekonomen får man tillgång till stora kunddatabaser. Då samkör Vardia kunddatabaserna med sina parametrar och på så sätt får man fram prospects. Dessa prospects kontaktas och r de önskvärda kunderna. Dessutom säljer man via Internet och reklam på exempelvis privatekonomiska bloggar där prismedvetna konsumenter (ofta välbärgade) finns.
 • Typkunden är en “kärnfamilj” med två föräldrar, två barn, som bor i villa, har bil och ofta ett landställe och/eller båt. Däremot väljs ungdomar under 25 år aktivt bort.
 • I snitt har en Vardiakund lite över fyra produkter vilket Vardia själva tror är mer än konkurrenterna.
 • Faran att en kund lämnar efter ett år är ganska stor och Vardia säger att de lyckas behållac:a 85% av kunderna efter första året och att de jobbar på att öka den siffran

Historik →VARDIAs första riktiga operationella verksamhetsår var 2013
 • 2009: Vardia grundas i Oslo (och infrastruktur tas över från bolaget 1881 AS)
 • 2010: i december får Vardia en licens för att bedriva försäkringsverksamhet samt svenskt dotterbolag grundas
 • 2011: Nyemissioner på totalt 76m NOK
 • 2012: Nyemissioner på totalt 83,5m NOK
 • 2013: Samarbetsavtal tecknas med bl.a. Mekonomen, Stampen och Sector Alarm
 • 2013: Dotterbolag grundas i Danmark, Saga Forsikring (norskt försäkringsbolag) förvärvas och Vardia blir det nya namnet på gruppen (namnbytt från SIG/Scandinavian Insurance Group). Nyemissioner på totalt 146m NOK.
 • 2014: 8 april VARDIA börsnoteras på OSLOBÖRS

AKTIEÄGARE i VARDIA
Vardia är det norska bolag som är näst mest populärt att inneha bland Avanzas kunder (efter Statoil). C:a 1778 av Avanzas kunder har Vardia i sin portfölj.

De största ägarna (2 feb 2015) var:
 • 9,33% Avanza Bank mäklarkonto (Avanzas svenska kunder)
 • 8,66% SEB (SEB i Sverige, nominee account, dvs. på uppdrag av annan)
 • 5,19% Aakvik Holdig (norskt privat investmentbolag) - representeras i styrelsen av Nils Aakvik
 • 4,83% BNP Paribas (Frankrike, nominee account, dvs. på uppdrag av annan)
 • 4,73% Nordnet Bank mäklarkonto (Nordnets svenska kunder)
 • 4,23% Norway marine Insurance (Norge)
 • 3,42% Canica (ett av de större privat investmentbolagen och grundat av Stein Erik Hagen som är gift med Norges rikaste kvinnan och Stein Erik själv är grundare till den norska Rimi-kedjan)
 • 3,20% Busebakk (Norge)
 • 3,10% BLS Holding (Norge)
 • 2,69% Nilvama (Norge)

Top10: 49%
Övriga ägare: 51%

Min Kommentar/Utsikter framöver:
 • TILLVÄXT
  • Det råder ingen tvekan om att Vardia kommer att fortsätta att växa och bolaget är redan nu det tolfte största försäkringsbolaget mot privatkunder i Norge (Q3-siffror) och har över 1% av marknaden samtidigt som växten fortsätter (+26% i Norge senaste året). Det är speciellt inom personbilsförsäkringar på privatsidan som Vardia tagit marknadsandelar snabbt.
  • I Sverige så verkar tillväxten ha stannat av och nyförsäljningen ökade “bara” med 10% i dec-14 jämfört med samma period i fjol. Svenskarna verkar vara mer konservativa vad gäller att byta försäkringsbolag på grund av pris. Växten spås dock fortsätta. I Danmark så är bolaget helt nystartat så där kan bolaget bara växa.

 • VINST & LÖNSAMHET
  • Kruxet med försäkringar är inte att sälja/ställa ut försäkringar det är riskbedömningen. Det är så enkelt att ta mer betalt för försäkringarna totalt sett än vad det kostar att betala ut skador och detta på lång sikt. Dessutom gäller det att få positiv avkastning på överskottslikviditeten som kan delas ut till aktieägarna.
  • Med bara 2 hela år som försäkringsbolag i Sverige och Norge och inte ens ett helt år i Danmark så är tillståndet i “beståndet” oklart. Dvs. vad det är för kunder som man har fått in.Pga. av den korta tiden är det svårt att säga om Vardia lyckats ta “rätt” nisch och prissatt riskerna för den nischen på ett korrekt sätt.
  • Eftersom bolaget avser att fortsätta växa och att växt i ett försäkringsbolag innebär försäljning och marknadsföringsaktiviteter som kostar finns risken att lönsamheten inte kommer på ett tag. Q1-Q3 2014 låg combined ratio (dvs. totala kostnader) på 130,6%. Dvs. Kostnaderna var 30% större än intäkterna. Även om driftkostnadsandelen (cost ratio) sjunker stadigt så är den fortfarande allt för hög. Skadeprocenten (claims ratio) var på 77% (Q1-Q3 2014) vilket är relativt lågt men det är så kort tid och vid snabb växt så kan man förmoda att skadeprocenten är lägre.
 • STABIL/TRYGG AKTIE → NEJ! men ett spännande tillväxtcase för den riskvillige
  • BESTÅNDET - NEJ: Under tiden som Vardia växer kraftigt så är det svårt att avgöra kvaliteten i försäkringsbeståndet och därför är det svårt (innebär en risk) att säga om Vardia lyckats eller inte. Därför är det inte en trygg aktie just nu (men kan bli på sikt)
  • UTDELNING - NEJ: Eftersom växten kräver mycket kapital och bolaget har en upparbetad förlust (dvs. inga pengar att dela ut) så förväntar jag mig ingen utdelning från bolaget för 2014 och troligtvis inte för 2015.
 • SUMMERING - Vinst i 2015 → Utdelning i 2016
  • Vardia gör något mycket spännande när man handplockar duktiga medarbetare och bygger upp ett helt nytt försäkringsbolag och säljer nya försäkringar genom massiv marknadsföring. Det känns som om bolaget är väldigt fokuserat på försäljningsväxt. Det brukar vara möjligt för ett försäkringsbolag att ta några procent av marknaden genom prispress och aggresiv marknadsföring (så kallade price hunters brukar alltid byta till det billigaste). Det är oklart hur skadeprocenten kommer att utveckla sig i beståndet. Oftast så kommer skadorna efter några år och hur stora de är och hur kunderna bemöts kommer att avgöra om Vardia lyckas på sikt.

Varför köpa VARDIA-aktien/Möjligheter:
 • Handplockat expertteam till ledning och styrelse
 • Säljare och kundservice personal är nysanställd och bolaget har kunnat handplocka önskad personal
 • Nya system & Cherry-picking → väljer t.ex. aktivt bort ungdomar under 25 år som kunder
 • Ingen ryggsäck med “dåliga” kunder
 • Tydligt erbjudande mot kund: Enkelhet, lätt att förstå och bra kundservice
 • Snabb växt och tydliga tillväxtambitioner
 • Relativt hög sannolikhet att ett större försäkringsbolag vill köpa Vardia för att komma över kundstocken

Varför inte köpa VARDIA-aktien/Risker:
 • Bolaget befinner sig i snabb växt och oklart hur försäkringsbeståndet ser ut dvs. vilak kunder man får in
 • Vanligtvis så utvecklas försäkringsmarknaden som BNP-växten och med svag BNP utveckling försämras marknaden i allmänhet för försäkringsbolag speciellt i Norge
 • Det stora försäkringsbolagets muskler saknas
 • Oklart hur stora försäkringsskadorna beräknas bli och hur kunder som råkar ut för skador bemöts (för det ska man komma ihåg, det är först när skador inträffar som försäkringsbolagens “sanna jag” och kvalitet kommer fram)
 • Ingen utdelning/direktavkastning

Tajming (Kursutveckling fram till 4 feb 2015, kurs 27,30kr/aktie):
Senaste 12 mån: noterades i april-14
Senaste 3 mån: +5%
Senaste 1 mån: +1,5%
Senaste 1 vecka: +3,4%

Håll utkik efter: VARDIAs Q4-2014 rapport som släpps 26 februari 2015

Läs mer om VARDIA på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Kom ihåg att ett eventuellt köp av VARDIA eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (ex. Avanza eller Nordnet).

Detta var ett inlägg om försäkringsbolag och är en del av serien om de försäkringsbolag som beskrivs här på bloggen.

De största börsnoterade bolagen på de nordiska börserna (per 3 februari 2015):

 • Gjensidige      norskt   65,2 Mdr NOK
 • Storebrand     norskt   10,4 Mdr NOK
 • Protector        norskt     3,9 Mdr NOK
 • Vardia            norskt     0,85 Mdr NOK (DETTA INLÄGG!)

 • Tryg, danskt   46,6 Mdr DKK (Tryg är Nordens näst största försäkringsbolag)
 • TopDanmark  danskt   25,6  Mdr DKK

Bolag som du kanske undrar är börsnoterade:
 • IF → ägs av Sampo till 100% (IF är Nordens största försäkringsbolag)
 • Moderna → ägs av Tryg till 100%
 • SalusAnsvar → ägs av Folksam till 100%
 • Folksam = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Länsförsäkringar = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Skandia = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna

Bra länkar om försäkringsbranschen:

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Vardias hemsida, årsredovisning för 2013, delårsrapport för Q3-14 samt pressmeddelanden
Emejlintervju med Vardias IR-chef januari 2015
Nyckeltal/aktuell marknadsinformation från Avanza
Statistik från svenska och norska branschorganisationers hemsidor
Hemsidor tillhörande: Aakvik Holding, Canica
Wikipedia: Canica

Mitt innehav:

Mitt innehav i Vardia (per 4 februari 2015): -ingenting-

2 kommentarer:

 1. Du verkar ha missat det viktigaste, värderingen? :-)

  SvaraRadera
 2. Hej AktierMm,

  Bra fråga! Det är riktigt att värderingen saknas.
  För mig som tråkig stabil investerare så tycker jag att det är svårt att värdera bolag som aldrig har visat vinst och som har drygt 150m i upparbetad förlust. Dessutom tar bolaget på sig allt större kostnader (anställer 15 st till i Sverige nu under våren).
  PE-tal blir irrelevant att använda eftersom det är ett förlustbolag. Inte heller direktavkastning är relevant eftersom bolaget inte kommer att kunna ge någon utdelning på några år.
  Vad man flera skulel förslå att se på är en GWP-multipel dvs hur försäljningen värderas. Och se på hur andra bolag i branschen värderas. T.ex. så köpte Gjensidige ett litauiskt bolag för GWP*1,1 nu i veckan och Vardia värderas ”bara” till GWP*0,75. Den jämförelsen gillar jag dock inte eftersom bolagen är olika och Vardia inte visar vinst än. Att värdera ett bolag utifrån försäljning och inte utifrån lönsamhet är inte något jag gillar.
  Så som du misstänker faller inte Vardia i god jord hos Näringslivsnörden som önskar sig stabila och ”tråkiga” bolag att investera i. För den riskvilliga kan det dock vara ett ”bet”. Att tänka på dock är att många NYA försäkringsbolag brukar få problem att få ned kostnaderna när expansionen ska slå av och att kunderna kan bli missnöjda samt att bolaget ibland hinner bli uppköpt. Så feg som jag är så sitter jag på bänken och ser på andra alternativ.
  Alternativ i samma bransch kan vara Protector (inlägg kommer imorgon fredag) eller Tryg (stabilt lönsamt bolag som dock tappar marknadsandelar, inlägg på lördag) eller TopDanmark (lönsamt bolag med stabila marknadsandelar som kör stora aktieåterköp, inlägg kommer om c:a en vecka).
  Så häng med på bloggen för att få många uppslag och idéer! ☺

  /Näringslivsnörden

  SvaraRadera