fredag 13 februari 2015

HANDELSBANKEN - står sig stark - Update efter Q4-14

Den 4 februari publicerade Handelsbanken sin Q4-rapport. För en långsiktig investerare är det viktigt att analysera rapporten och se om något i verksamheten har ändrats som ändrar den långsiktiga synen på bolaget. Läs inlägget för en uppdatering av läget efter Q4-rapporten.

Handelsbanken är Sveriges äldsta börsnoterade bolag (sedan 1873), har stabila marknadsandelar i Sverige men växer internationellt så väl i Norden som på hemmamarknaderna Storbritannien och Nederländerna. Banken har hittills varit lönsammast, haft nöjdast kunder och lägst personalomsättning av de nordiska bankerna. Vilket troligtvis beror på mycket låg risktolerans (låga kreditförluster), vinstdelningsprogrammet Oktogonen och “Handelsbankenkulturen” där kontoret står i centrum för affären. 

Läs gärna introduktionen till bankerna (om du inte redan har gjort det) innan du fortsätter läsa.
Dessutom bör Introduktionsinlägget till Handelsbanken läsas innan om du inte har en bra kunskap om företaget sedan innan.
I slutet av inlägget står kommentarer på Q4-rapporten och de senaste aktivitetssiffrorna. Du kan hoppa ner dit direkt om du är välbekant med Handelsbanken (uppdaterad text i övrigt är markerad med lila).

Observera!: Mitt innehav i Handelsbanken:
 • Mitt innehav i Handelsbanken (per 9 februari 2015): 6,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat). Det är mitt tredje största enskilda innehav
 • Dessutom äger jag aktier i LUNDBERGS (tredje största ägaren i Handelsbanken men även ägare av Industrivärdenaktier som är den största ägaren av Handelsbankenaktier): 5,2% (per 9 februari 2015): av mitt finansiella sparande, vilket gör mitt innehav i Lundbergs till det fjärde enskilt viktigaste i min portfölj.
Korta kommentarer om verksamheten:
 • Handelsbanken är en av Sveriges fyra storbanker och anses vara den mest konservativa.
 • Handelsbanken har c:a 30% av sina intäkter från utlandet främst från Storbritannien och länder i Norden samt Nederländerna
 • Handelsbanken (och Swedbank) är mer beroende av svenska bolånemarginaler än de andra storbankerna (SEB och Nordea)
 • Handelsbanken är den tråkiga banken och har valt nischen att ha fysiska lokala bankkontor nära kunderna där man kan göra bankärenden och sätta in och ta ut kontanter. Handelsbanken är snart ensam med den nischen i Sverige.
 • Handelsbanken är inte den “billigaste” för bankkunder men rådgivningen som banker erbjuder verkar kunderna vara nöjda med eftersom banken har de nöjdaste kunderna bland storbankerna.
 • Risken i Handelsbanken är mindre över tid, därför gillar jag banken och har investerat i aktien.
SNABBA FAKTA OM HANDELSBANKEN
 • VD: Pär Boman (i byts VDn ut till dansken Frank Vang Jensen den 25 mars 2015)
 • Styrelseordförande: Anders Nyrén (byts ut till Pär Boman vid årsstämman 2015)
 • Börsvärde: 240,2 miljarder SEK (per 9 februari 2015) + 7,4% senaste månaden
 • Vinst 2014: 15,2 miljarder SEK (14,3 i 2013)
 • Direktavkastning: 4,63%
 • P/E-tal: 15,82 (Bolaget kostar nästan 16 årsvinster)
 • Lista: Stockholmsbörsens Large-Cap
 • Betavärde: 1,10 (vilket betyder att börskursen rör sig väldigt likt Stockholmsbörsen som helhet)
 • P/B: 1,9, dvs varje krona i eget kapital kostar 1,90kr
 • Komparativa fördelar
 • Lokala bankkontor med stor beslutanderätt och långsiktiga kundrelationer (fullsortimentsrådgivarbank med nöjda kunder)
 • Konservativ kreditgivning
 • Skalbart koncept som rullas ut i nya länder vilket ger lönsam tillväxt
 • Nöjd personal och låg personalomsättning
 • Starkt varumärke

Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Låg risknivå jämfört med andra banker och den enda svenska storbank som aldrig behövt "hjälp" från svenska staten
 • Stabil utdelning/direktavkastning
 • Tillväxt på marknader utanför Sverige
 • Banken är “tråkig” och förutsägbar
 • Banken har betydligt lägre utlåning till krissektorer som norsk oljeservice (DnB och Nordea har hög) samt lägre utlåning till dansk jordbrukssektor (Sydbank, Jyske, Danske, Nordea) samt väldigt liten exponering mot Ryssland (Nordea och till viss del DnB)
Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Lägre räntor ger sämre inlåningsmarginal och därmed lägre intäkter, en ytterligare nedgång i styrräntorna kan slå hårt mot räntemarginalen i Handelsbanken
 • Aktien är “dyr” (högt P/E tal och högt P/B-tal)
 • Kreditförluster vid en eventuell kris är svåra att förutspå
 • Nya regleringar och myndighetskrav kräver utveckling av nya datorsystem som är dyra (dock så sjönk IT-kostnaderna under 2014)
Kommentarer från Näringslivsnörden på Q4-2014 rapporten

 • Ledningsförändringar under våren 2015 var den största överraskningen
  • VD posten tas över av dansken Per Vagn-Jensen som tidigare varit Kontorschef för Handelsbankens kontor i Köpenhamn City, chef för Handelsbanken i Danmark och nu senast i Handelsbanken Sverige. Han var en intern kandidat och en långvägare. Det är inget som säger att verksamhetens strategi eller verksamhet ändras däremot är det anmärkningsvärt att en icke-svensk blir VD. Detta är ett tecken på att Handelsbanken blir allt mindre svensk och att även utländska riktigt duktiga personer kan avancera ända till VD posten. Per Vagn-Jensen tar över 25 mars 2015.
  • Styrelseordförandeposten tas över av Pär Boman (nuvarande VD). Det är ett naturligt steg men kom kanske lite tidigt. Det föranleder inte att tro att det blir någon ändring av strategi eller verksamhet framöver (Boman tillträder 25 mars 2015)
 • Ändringar i underliggande verksamhet eller strategi
  • Det finns ingenting som tyder på att verksamheten har förändrats. Däremot sticker de för Handelsbanken ovanligt höga kreditförlusterna ut. Banken beskriver det som ökade reserveringar för ett fåtal äldre engagemang i sämre riskklasser. Dessutom ökade de osäkra fordringarna från 0,18% av utlåningen till 0,25%. Detta tåls att se närmare på.
  • Dessutom är handelsbanken en av de stora förlorarna på sjunkande räntor (drabbar inlåningsmarginalen, dvs. pengarna banken tjänar på pengar som står på transaktionskonton)
  • Avgifterna från fonder som banken förvaltar går som tåget och ökade kraftigt under det fjärde kvartalet
  • I stort ser jag inget som har ändrat Handelsbankens verksamhet
 • Räntenetto - den viktigaste intäktskällan
  • Q/Q dvs i Q4 jämfört med Q3 minskade med 2% (Q står för kvartal och siffran för vilket i ordningen, det betyder att Q/Q betyder ränteintäkter under oktober-december 2014 jämfört med ränteintäkter i juli-september).
  • Det är naturligtvis väldigt svårt att hålla uppe ränteintäkterna när räntorna faller speciellt på inlåningssidan där bankerna vanligtvis lånar pengar av kunderna till 0-ränta och kan låna ut dem till betydligt högre ränta. Eftersom "betydligt högre ränta" nu är nära noll (eller snart minus) så minskar naturligtvis intäkterna på just inlåningsmarginalen som den kallas. Detta befarar jag kommer att fortsätta allt eftersom räntorna fortsätter ner.
  • På Handelsbankens fördelssida är att "fundingkostnaden" dvs kostnaden för att låna pengar på kreditmarknaden för att få in pengar till gapet mellan vad bankens kunder har i inlåning och vad bankens kunder lånar (gapet kallas funding gap) har sjunkit. Här är dock Handelsbanken en relativ förlorare eftersom "gapet" mellan inlåning och utlåning är mindre hos Handelsbanken än hos de andra bankerna.
  • Utlåningsvolymerna ökar något (+1%) men marginalerna är oförändrade totalt sett.
 • Provisionsintäkter -  på all time high i Q4 2014
  • +4% Q/Q pga av Hög aktivitet på marknaden (högre fondprovisioner, mer courtageintäkter och mer börsintroduktioner med mera)
 • KOSTNADER 
  • I de redovisade värdena så steg kostnaderna med 2% Y/Y (vilket betyder Year/Year och på ren svenska betyder att kostnaderna 2014 var 2% högre än kostnaderna i 2013). (Nordea ökade kostnaderna med 6% Y/Y.
  • Kostnadsökningen är främst hänförlig till bankens expansion i Storbritannien samt valutakurseffekter. Kostnaderna för personal i Sverige, IT, resor och marknadsföring sjönk.
 • KREDITKVALITET
  • Fortfarande låga kreditförluster (10ppt) vilket är lägre än ex Norde som har 15ppt, (vilket är samma sak som 0,15%). 
  • Ökningen av kreditförlusterna i Q4-14 är dock oroande och den ska jag se närmare på.
 • TILLVÄXT
  • Handelsbanken fortsätter att växa främst i Storbritannien men även med nya kontor i Nederländerna och i Sverige (kontor 3 i Lund öppnades under hösten)
 • Utdelningen HÖJS från 16,50 kr/aktie till 17,50kr/aktie
  • Handelsbanken höjer den ordinarie utdelningen från 11,50kr/aktie till 12,50kr/aktie. En fin utdelningsväxt. Bonusutdelningen på 5 kr/aktie behålls.
 • SPLIT --> Handelsbanken avser att splitta en gammal aktie i tre nya för att få ner kursen. Detta (bör) inte ha någon som helst inverkan på börsvärdet.
SLUTSATS:
 • Handelsbanken förblir kombinationen av en stabil bank (value case) och tillväxt, vilket passar perfekt i min portfölj
 • Trevligt med höjd utdelningen men banken har fortfarande mycket kapital och avvaktar de nya kapitalkraven innan större del av det egna kapitalet kan delas ut. (Sannolikheten för extrautdelningar framöver finns kvar)
 • Eftersom jag är väldigt långsiktig i mina placeringar och ingenting strukturellt i verksamheten har ändrats så väljer jag att behålla mitt innehav i Handelsbanken samt Lundbergs och gör inga förändringar.
Häng med i bloggen det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:

 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Tidigare inlägg om Handelsbanken samt bokslutskommunikén för 2014 och pressmeddelanden från Handelsbanken under januari-februari-15 samt aktuell marknadsinformation från Avanza

Mitt innehav:

 • Mitt innehav i Handelsbanken (per 9 februari 2015): 6,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat). Det är mitt tredje största enskilda innehav
 • Dessutom äger jag aktier i LUNDBERGS (tredje största ägaren i Handelsbanken men även ägare av Industrivärdenaktier som är den största ägaren av Handelsbankenaktier): 5,2% (per 9 februari 2015): av mitt finansiella sparande, vilket gör mitt innehav i Lundbergs till det fjärde enskilt viktigaste i min portfölj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar