tisdag 10 februari 2015

BANKNORDIK - Banken från Färöarna som växer, ger utdelning och kan dubbla lönsamheten!

På efterfrågan från er läsare så beskrivs nu BankNordik som tillhör en av de mest populära danska aktierna hos Avanzas kunder (nr 8). BankNordik är en bank med bas på Färöarna som vuxit de senaste åren genom köp av delar av danska banker i svårigheter (delar av Amagerbank i 2011). Dessutom bedriver banken försäkringsrörelse på Färöarna och Island samt fastighetsmäkleri.
Banken har c:a 170 000 kunder och är det 61 största bolaget på Köpenhamnsbörsen.


Detta inlägg är en fortsättning på en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på KÖPENHAMNSbörsen. Detta är även det femte inlägget om utländska aktier. För introduktionsinlägget för utländska aktier klicka här.


Tidigare inlägg om utländska aktier:
 1. Norges största bank: DnB  inlägg publicerat 21/1-15
 2. Finlands näst största bolag: SAMPO (ägare av IF & största ägaren i Nordea) inlägg 23/1-15
 3. Danmarks näst största bank: JYSKE BANK - publicerat 29/1-15
 4. Danmarks fjärde största bank: SYDBANK - publicerat 2/2-15
 5. VARDIA - Det snabbväxande norska försäkringsbolaget - publicerat 5/2-15
 6. PROTECTOR - Nordens snabbaste växande försäkringsbolag just nu som dessutom ger hög direktavkastning - publicerat 6/2-15


Observera: Mitt innehav i BankNordik:
 • Mitt innehav i BankNordik (per 2 februari 2015): -ingenting-


Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser.


Varför är det intressant för dig att veta vad BANKNORDIK är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i BankNordik som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den NORDISKA aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa BANKNORDIK eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Detta inlägg är ett introduktionsinlägg om bolaget så att du ska få bakgrund, historia och lära dig mer om själva bolaget. Framöver ska vi se mer på bolagens värdering.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


 • Tänk även på att BankNordik är ett mindre företag med de risker som det innebär

Korta fakta om BankNordik:
 • VD (Direktionens ordförande): Janus Petersen
 • Styrelseordförande (Bestryelsens formand): Klaus Rasmussen
 • Börsvärde: c:a 1,045 miljarder DKK (per 2 februari 2015) (Handelsbanken 246 miljarder SEK, BankNordik är alltså värt 0,5% av Handelsbanken, grovt räknat)
 • Vinst 2013: 0,092 miljarder DKK
 • Direktavkastning: 1,44% (utdelning är annars ovanligt för danska banker)
 • P/E-tal: 11,31 (Bolaget kostar c:a 11 årsvinster, vilket är ganska normalt för en bank)
 • Lista: Small Cap listan i KÖPENHAMN, Danmark + Nasdaq Iceland
 • Betavärde: 0,38 (ovanligt okorrelerad kursutveckling jämfört med index)
 • Komparativa fördelar:
  • Mycket stark ställning lokalt på Färöarna
  • Låga kreditförluster
  • Större inlåning än utlåning


Vad är BankNordiks mission?


“Vores mission er at gøre det finansielt muligt for vores kunder at realisere deres fulde potentiale.”
(Citatet ovan är hämtade från BankNordiks hemsida)
Fritt översatt (av Näringslivsnörden) betyder det:
Vår mission är att det göra det finansiellt möjligt för våra kunder att förverkliga sin fulla potential
Verksamheten:
 • BankNordik bedriver universalbankverksamhet på Färöarna (den äldsta banken där), på Grönland samt i Danmark
 • Banken bedriver dessutom försäkringsverksamhet på Island och Färöarna samt fastighetsmäkleri på Färöarna.
 • I Q3-14 sänktes försäkringspremierna med 20% på Färöarna i dotterbolaget Trygd vilket givit högre marknadsandelar men riskerar att minska vinsten framöver.
 • Banken har c:a 500 anställda


Intäkter/land (Q1-Q3 2014)
 • 47% Bankverksamheten i Danmark
 • 35% Bankverksamheten på Färöarna
 •  6% Bankverksamheten på Grönland
 •  5% Försäkringsverksamhet på Island
 •  4% Försäkringsverksamhet på Färöarna


Intäkter/typ (Q1-Q3-2014)
 • fördelningen mellan intäktstyperna var:
  • 64% Räntenetto (dvs en utpräglad traditionell bank)
  • 25% Provisionsintäkter
  • 9% Försäkringsintäkter
  • 2%  Övriga intäkter


Vad är Färöarna?
 • Färöarna är en ögrupp som ligger i havet mellan Island och Skottland som tillhör Danmark. På öarna där man pratar danska bor c:a 50 000 personer varav 17 000 i Torshamn som är den största staden. I den näst största stade; Klaksvik bor ca 5000.
 • Ordet Färöarna kommer från “fä” dvs får, så den korrekta översättningen på svenska är Får-öarna.


Historik → BANKNORDIK tog ett ordentligt tillväxtkliv i 2011
 • 1906: BankNordik grundades genom att Landsmandsbanken (nu Danske Bank) etablerade en bank på Färöarna med namnet Föroya Banki
 • 1932: Första konkurrenten öppnar kontor på Färöarna; Sjövinnubankin
 • 1992: Den finansiella krisen på Färöarna gör så att bägeg bankerna där tas över av den danska bankakuten (“The Financial Fund) och de slås ihop till Föroya Banki.
 • 1992→ Fokus lades på kostnadskontroll (färre anställda) och en optimering mellan service och pris och banken har varit lönsam sedan dess
 • 2005: En ny strategi lades fram som fokuserade på lönsam växt
 • 2007: Banken introduceras på börserna i Köpenhamn och Rejkavik
 • 2008: Banken presenterade det bästa resultatet genom historien och gick stärkt genom krisen
 • 2010: 12 filialer köps från “Sparbank” med aktiviteter på Grönland, Danmark och Island.
 • 2011: De friska delarna av Amagerbanken köps och 92 000 privatkunder & 10 000 företagskunder följer med i förvärvet


För historiken enligt BankNordik, klicka här.


Största ägare i BankNordik (31/12-2013)
BankNordik tillhör en av de tio mest populäraste danska aktierna att äga bland Avanzas kunder och 156st av Avanzas ägde aktier i BankNordik per 2 februari 2015 vilket gör den till den åttonde mest populära danska aktien.


Följande ägare innehar mer än 5% av aktierna:
 • Figgingargrunnurin fra 1992 (Färöarnas självstyrelseregering)
 • 10% Lind Invest (Danmark)


Ägandet var spritt i följande länder/regioner per sista dec-2013
 • 56% Färöarna
 • 18% Island
 • 17% Danmark
 • 3% USA
 • 6% Övriga länder


Banken har mandat att återköpa upp till 10% av de utstående aktierna


Min Kommentar/Utsikter framöver:
 • BANKEN:
  • Volymerna och marginalerna beräknas vara på samma nivå som 2013 medan kreditförlusterna beräknas minskas samtidigt som kostnaderna sänks genom effektiviseringarna i den danska rörelsen. det borde innebära en vinst på 220-240m DKK (jmf med +92m i 2013)
  • Kreditkvaliten och kreditkoncentration;
   • Den danska finansinspektionen (FSA) gjorde en rutinkontroll under hösten 2014 och då framkom det att 36 exponeringar stod för mer än 2% av utlåningen var! Det betyder att minst 72% av utlåningen är till endast 36 företags/företagsgrupper vilket innebär en väldig koncentration. Dock tyckte danska FSA att keditkvaliteten i allmänhet var bättre än hos jämförbara danska banker
 • FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN:
  • På grund av de sänkta priserna på Färöarna beräknas vinsterna från försäkringsverksamheten att sjunka något redan i 2014
 • Banken avser att fortsätta med rationaliseringar och effektiviseringar som ska sänka kostnaderna samtidigt som kapitalstrukturen ska förbättras (återbetalning av subordinerade lån med hög ränta)
 • Den geografiska koncentrationen kan vara en fördel men är nu en nackdel när en stor del av exponering finns på en begränsad delmarknad, därför är en spridning av verksamheten i flera delmarknader rätt steg så länge riskerna kan hållas under kontroll
 • BankNordiks “litenhet” är dock en hämsko för mig. med endast 170 000 kunder och ett totalt marknadsvärde på drygt 1 miljard danska kronor är banken ett Small Cap som dessutom förändrat sin verksamhet de senaste åren och därför innebär för stor osäkerhet för mig som är riskavers. Däremot kan det innebära stora möjligheter för den som tror att BankNordik kunnat köpa friska delar av Amagerbank till ett bra pris och kan dra nytta av kundbasen.
 • BankNordik är en av de få danska banker som ger utdelning och det beräknas fortsätta


Rysslands importstopp och dess påverkan på danska banker
 • Krisen i jordbrukssektorn slår även mot BankNordik men i betydligt mindre omfasttning än andra danska banker. Vi kan förvänta oss sämre lönsamhet för danska bönder och det kan uppstå större kreditförluster när högbelånade jordbrukare inte kan betala räntan på sina lån längre. Redan i Q3-14 stod jordbrukskunderna växande kreditförluster i flera danska banker. (Problemen i jordbrukssektorn beror som ni vet på Rysslands importstopp av bl.a. jordbruksprodukter från EU som ett svar på EUs sanktioner på grund av Rysslands mycket aktiva stöd av separatisterna i östra Ukraina).
 • BankNordik har bara 2% av sin utlåning mot jordbruk & fisk(odling) jämfört med över 7% för Sydbank och 6% för Jyske och 2% för Nordea (de siffrorna är dock endast danskt jordbruk och utlåning till fiskodling är ej inräknat). Detta kan få till följd att BankNordik klarar  sig bättre och därför kan hålla lägre priser med samma marginaler och på så sätt växa på de andra bankernas bekostnad.


Varför köpa BankNordik-aktien/Möjligheter:
 • Mycket stark ställning på Färöarna
 • De goda finanserna och överskottlikvidteten kan användas för att “snappa upp” problembanker eller ta över attraktiva kunder
 • Större inlåning än utlåning vilket är ovanligt bland banker i Norden
 • Mindre exponering mot problemutsatta danska jordbrukssektorn än andra danska banker
 • Q3-14 resultatet var väldigt bra och resultatet förväntas stiga betydligt i 2014 och slår förväntningarna in handlas aktien med ett P/E tal på under 5.
 • Den optimistiske ser köpet av de friska delarna av Amagerbank i 2011 som ett riktigt kap som kan ge bra lönsamhet för BankNordik framöver om effektiviseringarna går som de ska
 • För 2013 betalades 16% av nettovinsten ut till aktieägarna 15m av 92m. En  liknande utdelningsandel för 2014 med 200m i vinst skulle innebära 33m i utdelning, vilket motsvarar drygt 3% direktavkastning.


Varför inte köpa BankNordik-aktien/Risker:
 • Väldigt koncentrerad portfölj både geografiskt och sektormässigt
 • Dansk ekonomi har varit dåligt länge och bankers utveckling brukar speglas av den allmänna ekonomiska utvecklingen
 • De lägre räntorna pressar räntenettot hos banker i allmänhet och speciellt en renodlad bank som BankNordik som är särskilt beroende av räntenettot
 • BankNordik har ett överskott av inlåning (mer inlåning än utlåning) och det kan vara svårt för banken att få bra avkastning på överskottslikviditeten i en lågräntemiljö och intjäningen på inlåningsmarginalerna trycks ihop → minskar intäkterna
 • Vid köpa av en kreditbok/utlåning som en annan bank gjort så vet man aldrig riktigt hur kreditkvaliten ser ut. Vid BankNordiks köp av de “friska” delarna av Amagerbanken kan det ha kommit med dåliga krediter
 • De kraftigt sänkte försäkringspremierna på Färöarna för att köpa marknadsandelar kan helt urholka försäkringsmarginalerna
 • Osäkerhet hur den danska centralbankens negativa styrränta och stopp av försäljning av danska statspapper kan påverka den danska bankmarknaden och lönsamheten. På kort sikt förväntar jag mig dock att räntorna på bostadsobligationer pressas (går ner) och att bankerna/hypoteksbolagen kan sänka bolåneräntorna och på så sätt skapa större konsumtionsutrymme för danska konsumenter alternativt mer spar/placeringsmöjligheter som gynnar banker med “rika” kunder som då köper än mer strukturerade produkter, fonder med mera.
 • Endast ett fåtal stora engagemang som tillsammans utgör en betydande del av hela utlåningen (de 36 största utlåningskunderna står för minst 72% av den totala utlåningen)


Tajming (Kursutveckling fram till 1 feb 2015):
Senaste 12 mån: -14%
Senaste 3 mån: -6,7%


Håll utkik efter: BANKNORDIKs Q4-2014 rapport som släpps 26 februari 2015


Läs mer om BankNordik på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av BANKNORDIK eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen (ex. Avanza eller Nordnet).


Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.


Svenska storbanker:


Svenska nätmäklare som breddar sig mot sparande för privatpersoner:


Utländska storbanker:
 • Läs inlägget om DnB (Norges största bank)
 • Danske Bank (Danmarks största bank) - inlägg inte skrivet än
 • Läs inlägget om Jyske Bank (Danmarks näst största bank)
 • Läs inlägget om SYDBANK (Danmark fjärde största bank)
 • BANKNORDIK - Detta inlägg!


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
BankNordiks hemsida, BankNordiks årsredovisning för 2013, BankNordiks delårsrapport för Q3-2014,
Samt aktuell marknadsinformation från Avanza och Nordnet
Pressmeddelanden från BankNordik
Statistik från danska bankföreningen: www.finansraadet.dk
Wikipedia om: Färöarna


Mitt innehav:
Mitt innehav i BankNordik (per 2 februari 2015): 0,0% av mina finansiella placeringar (ingenting).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar