lördag 29 november 2014

Kapitalförsäkring - KAF --> används för utländska aktier och för annan förmånstagare

Vi har tidigare gått igenom vad ett Investeringssparkonto (ISK) är. ISK är en ny sparform och innan dess var Kapitalförsäkring det bästa sättet att spara långsiktigt.
Det finns ingenting som hindrar dig att både ha en ISK och en KAF. (Det är naturligtvis möjligt att ha flera ISKar och KAFfar, va noga med att öppna dem där det är “gratis”).

Vad jag tar upp här är svensk kapitalförsäkring där du själv bestämmer innehållet. För utländska kapitalförsäkringar gäller andra regler.

Både KAF och ISK passar bäst för långsiktigt sparande och i tider av börsuppgång eftersom eventuella förluster som uppstår inte får tas upp i deklarationen!

Vad är de största skillnaderna mellan KAF och ISK?
 1. Skattemässigt;
  1. Ur skattesynpunkt ska de bägge formerna vara likartade men det finns skillnader. De största skatteskillnaderna sedan en ändring 1 januari 2012 är att Kapitalförsäkringen beskattas som avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen. En annan inte så känd skillnad är att skatten utdelningen på utländska aktier fås tillbaka i en KAF (efter ett par år!) men i ISKen så finns det ett tak på hur mycket du får tillbaka.
  2. Tips: om investeringar i utländska aktier → Öppna KAF (för köp av utländska aktier)
 2. Avgiftsmässigt:
  1. Många banker tar ut en avgift för Kapitalförsäkringar samt olika typer av begränsningar av uttag av placerat kapital däremot är ISK ofta gratis (förutom skatten på bägge lösningarna)
  2. Observera att KAF ofta är avgiftsfritt och utan begränsningar hos bland annat Avanza och Nordnet (länkar)
  3. Tips: Ska du öppna en KAF bör du göra det där det är gratis (ex: Avanza, Nordnet)
 3. Försäkringsmässigt
  1. Förenklat kan man säga att ISK är en del av din vanliga “förmögenhet” däremot är KAF en försäkring och där kan du ha en annan förmånstagare än ditt dödsbo/dina arvingar. Du kan t.ex. ha ett barn, en sambo eller ett barnbarn.
  2. Tips: Vill du ha en speciell förmånstagare på kapitalet så ska du välja en KAF

Vad är KAF (Kapitalförsäkring)?
 • En KAF är ett som en vanlig depå/”skal” (där du kan ha kontanter som ett bankkonto eller köpa/sälja ex aktier och fonder) med med speciella skatteregler.
 • För transaktioner du gör på kontot (skalet) så betalar du ingen skatt och behöver inte deklarera. Istället betalar du schablonskatt som lite förenklat är 0,27% per år (för år 2015). Denna varierar dock med statslåneräntan. Går räntan upp så ökar skatten och tvärtom. Därför är det extra “billigt” just nu att spara i KAF och ISK.
 • Utdelning på aktier är skattefri (Detta är en stor fördel. Skatten är annars 30% på utdelningen)

När ska KAF användas?
 • För långsiktigt sparande
 • När du vill ha en speciell förmånstagare
 • När du investerar i utländska aktier som ger utdelning
 • När du inte vill “synas” som ägare till aktierna i bolagens ägarlistor (det är nämligen försäkringsbolaget som står bakom kapitalförsäkringen som juridiskt är ägare)
 • Tänk på att du kan både ha en ISK och en KAF
 • En KAF är ett bra sätt att ha sitt långsiktiga sparande i. På många sätt påminner KAF om en ISK men en ISK är ofta billigare (gratis) och innehåller inget försäkringsmoment som en KAF gör. I en ISK är du dessutom ägare till de tillgångar du köper på kontot (ex. aktier och fonder). I en KAF så är det juridiskt det försäkringsbolag som du har KAFFen i, ägare till de underliggande tillgångarna (ex. Avanza Pension, Nordea Liv och Pension med mera).

När ska KAF inte användas?
 • Du bör inte en KAF för enbart räntespar (motsvarande bankkonto), korta räntefonder och andra lågavkastande tillgångar (för skatten kan då bli högre än din avkastning)
 • För pengar du behöver inom en kort tid
 • När du behöver betala en avgift till banken för att ha en KAF. Hos många banker tas en avgift ut för KAF och de har ofta begränsningar på hur du kan placera kapital och ta ut medel. Banker kommer troligtvis i stor utsträckning rekommendera dig att öppna en ISK. Hos nätmäklare är dock bägge formerna avgiftsfria och då är skillnaderna mindre (och du kan ha en eller flera av varje).

Var kan jag få mer information om Kapitalförsäkring?

Hur öppnar jag en KAF
 • En KAF öppnar du enklast genom att besöka hemsidan på din nätbank (eller bank men där riskerar den att kosta och innehålla begränsningar). Om du har tänkt att styra över dina investeringar själv och därmed undvika avgifter så kan nätbankerna rekommenderas (Avanza, Nordnet, Skandiabanken).

Lycka till!

 • Kom ihåg att information på bloggen är bara information och jag tar inget ansvar för att det är helt korrekt. Alla investeringsbeslut är helt och hållet dina egna.

/Näringslivsnörden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar