fredag 2 januari 2015

TRACTION → Det aktiva investmentbolaget som kontrolleras av Stillström

Hört talas om; BE Group, Hifab, OEm International, Softronic, Drillcon eller PartnerTech? Alla är de bolag där Traction har investerat.
Läs inlägget för att lära dig mer om Traction, ett spännande investmentbolag på Stockholmsbörsens Small-Cap-lista.


Varför är det intressant för dig att veta vad TRACTION är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Traction som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa TRACTION eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i svenska aktier


Kort om TRACTION - ett aktivt investmentbolag
 • TRACTION är Sveriges tolfte största noterade investmentbolag och det största på SmallCap listan
 • TRACTION äger aktier både i noterade och onoterade svenska företag (ett klassikt investmentbolag)
 • Största enskilda ägare är familjen Stillström som även är grundare
 • Idén är att Traction ska hjälpa företag att utvecklas vilket innebär att Traction oftast är väldigt aktiv i sina innehav och fokuserar på utveckling inom följande områden: metodik fokuserar framförallt på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering


Snabba fakta:
 • VD: Petter Stillström (sedan 2001)
 • Styrelseordförande: Bengt Stillström (sedan 2001, även grundaren)
 • Börsvärde: 1,600 miljarder SEK (per 27 december 2014)
 • Vinst 2013: 0,222 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 2,45%
 • Lista: Stockholmsbörsens Small-Cap
 • Betavärde: 0,68
 • Substansvärdesrabatt (per 30 sept-14): 16% rabatt 111 (aktiekurs)/132 (substansvärde)
 • Komparativa fördelar: förmåga att ta aktivt ägarskap i företag och genom sin metodik och nätverk skapa värde, stor kassa


 • Min Kommentar: Traction sticker ut bland investmentbolagen för att de ofta tar mycket aktivt ägarskap och går in själva i ledningen i företag eller anlitar personer i sitt nätverk.
 • Andra investmentbolag tar ofta styrelseplatser men Traction går alltså “djupare” in i bolagen.
 • Annars är det ett traditionellt investmentbolag med en blandning av noterade & onoterade innehav samt en stor kassa.


Vad är TRACTIONs affärsidé?:
“Att i hel- och delägda bolag tillämpa Tractions metod för affärsutveckling och därmed uppnå en hög avkastning och värdetillväxt.”.
(Citatet är hämtat från TRACTIONs hemsida)


Min Kommentar:
 • Traction investerar framför allt i småbolag & mellanstora bolag. En relativt stor andel av portföljen ligger i “kassa”, dvs. likvida medel som antingen kan investeras eller delas ut till aktieägarna på olika sätt. Detta för att motverka den annars höga substansvärdesrabatten (eller rean på aktien i mer normalsvenska termer).
 • Vissa av Tractions innehav är så kallade turn-around kandidater, bolag som har problem och där Tractions kunnande och metodik kan vända dem. Dock är risken ganska stor.


TRACTIONs historia
 • 1974: Traction grundas av Bengt Stillström (enmansföretag med en anställd)
 • 1984 Ytterligare tre personer anställs och efter några år ytterligare sex.
 • Från början var vår Tractions kunder företagare och entreprenörer. Senare tillkom större företag och banker, främst i samband med projekt för att rädda verksamheter som gått snett. Som en positiv effekt av lönsamma affärer vilket gav Traction medel för att göra investeringar i större och mer mogna företag och sedan början av 1990-talet har Traction verkat som en aktiv ägare i flera börsnoterade företag
 • 2000: Börsnotering på Stockholmsbörsen (1997 notering på NGM)
 • Traction är ofta garant vid emissioner (dvs. garanterar att emissioner blir fulltecknade)


TRACTIONs innehav (per 30 september 2014):


Split mellan olika tillgångar
 • 31% Noterade innehav
 • 24% Onoterade innehav
 • 45% Likvida medel och korta placeringar


Största innehav (i % av substansvärdet)
 • 12%  - Nilörngruppen (onoterat; utvecklar, tillverkar och säljer olika typer av etiketter)
 • 6%    - BE Group (börsnoterat; handels- och servicebolag inom stål, rör, järn m.m.)
 • 6%    - Ankarsrum Motors (onoterad; elmotorer av olika typer)
 • 5%    - Hifab Group (noterat; “Sveriges ledande projektledningsföretag”)
 • 5%    - Swedbank (noterat, svensk storbank, del av korta placeringsportföljen)
 • 4%    - OEM International (noterat, ett av Europas ledande teknikhandelsföretag)
 • 4%    - Softronic (noterat, IT-bolag med konsult och driftstjänster inom IT & management)
 • 4%    - SCA (noterat, svenskt hygienföretag, del av korta placeringsportföljen)
 • 3%    - PartnerTech (börsnoterat, legotillverkare & utvecklare inom industrin)


 • 6%    - Räntebärande placeringar
 • 7%    - Övriga aktier” (korta placeringar)
 • 20%  - LIKVIDA MEDEL


Fördelar med att investera/köpa aktier i TRACTION
 • Aktiv förvaltning och god riskspridning till en låg förvaltningskostnad
 • Stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Stor substansvärdesrabatt


Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i TRACTION
 • Beroende av att expertisen i Tractions investeringsteam & nätverk lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?


Största ägarna i Traction (per 31 dec 2013)
 • 19% Ann Stillström
 • 19% Bengt Stillström
 • 19% Petter Stillström med bolag
 • 11% Hanna Kusterer
 • 10% David Stillström
 • 10% Niveau Holding AB (ägs av familjen Stillström)
 • ca 12% Övriga aktieägare


Att observera är att det är möjligt att i vart fall delvis “skugga” TRACTIONs investeringar dvs att köpa aktier i de företag TRACTION äger aktier i eftersom fler av bolagen är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av TRACTION eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Läs mer om TRACTION på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Tänk på att Traction innebär högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom eftersom Traction är ett mindre investmentbolag och då kan aktierörelserna bli större och inte alltid utvecklas som börsen som helhet. Att beakta är dock att Traction har en stor andel av sitt substansvärde i likvida medel vilket fungerar som en kudde (risken minsken).


Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de andra noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen.


Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:
Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “TryggFramtid” i sept-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “40%20 år” i dec-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren "Storspararen" i mars-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren "Riskminimeraren" i jan-15

Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
 • Bure - Investmentetbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer - onoterade företag i Östeuropa samt East Capitals fonder


Small Cap:
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • Traction (detta inlägg)
 • Midway (publicerades 30 december 2014)
 • Havsfrun (publiceras/des 4 januari 2015)
 • Novestra (inlägg ej skrivet än)


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Tractions hemsida, Tractions årsredovisning för 2013, Tractions delårsrapport för Q3-2014, Tractions nyckeltalsuppställningar på hemsidan, aktuell marknadsinformation från Avanza och respektive portfölj- eller dotterbolagshemsidor.


Mitt innehav:
Mitt innehav i Traction (per 27 december 2014): -ingenting-  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar