måndag 5 januari 2015

NOVESTRA → Sveriges minsta noterade investmentbolag

Hört talas om; Strax, Explorice, WeSC eller Swiss Picturebank? Alla är de bolag där Novestra har investerat.
Läs inlägget för att lära dig mer om Novestra, börsens minsta investmentbolag som dessutom befinner sig i omvandlingsfas.


Varför är det intressant för dig att veta vad NOVESTRA är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Novestra som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa NOVESTRA eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Jag skulle inte vid dagens förutsättningar köpa aktier i Novestra.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade bolag


Kort om NOVESTRA - Sveriges minsta noterade investmentbolag
 • NOVESTRA är Sveriges sjuttonde största noterade investmentbolag och därmed det minsta. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens SmallCap lista.
 • Novestra äger aktier både i noterade och onoterade svenska företag (ett klassikt investmentbolag)
 • Största enskilda ägare är familjen Anchor Capital, ett norskt Private Equity företag som investerar i nordiska företag
 • Novestra har planer på att sälja och skifta ut innehaven till sina aktieägare vilket i praktiken innebär en organiserad och kontrollerad likvidation. Detta borde innebära (i teorin) att substansvärdesrabatten går mot noll %.


Snabba fakta:
 • VD: Johan Heijbel (sedan 2006)
 • Styrelseordförande: Theodor Dalenson (sedan 2000, även en av grundarna)
 • Börsvärde: 0,190 miljarder SEK (per 31 december 2014)
 • Vinst 2013: -0,042 miljarder SEK, dvs förlust på 42 miljoner
 • Direktavkastning: 0,0%
 • Lista: Stockholmsbörsens Small-Cap
 • Betavärde: 0,02 (dvs nästan helt oberoende kursutveckling jämfört med index)
 • Substansvärdesrabatt (per 30 sept-14): 4% rabatt 5,15 (aktiekurs)/5,34(eget kapital)
 • Komparativa fördelar: Kan få vissa leads som de kan använda och göra investeringar i men det är snarare enskilda personer som är nyckelkompetensen är själva företaget.


 • Min Kommentar: Novestra är väldigt litet och borde om det ska finnas kvar på börsen fusioneras med ett annat mindre investmentbolag så att de centrala kostnaderna kan slås ut på en större investeringsbas.
 • Novestra har årliga administrationskostnader på 8 miljoner. På ett börsvärde på 190 miljoner motsvarar det en förvaltningsavgift på 4,2% dvs väldigt hög jämfört med aktivt förvaltade aktiefonder och helt i en annan division än de stora investmentbolagen som ofta har en vädligt låg implicit förvaltningsavgift (dvs centrala kostnader för att driva bolaget). Detta får till följd att du ska verkligen tro att Novestra kan skapa rejäla värdeökningar i de bolag de äger för att du ska investera i aktien.


FRAMTIDEN FÖR NOVESTRA:
 • Novestra har gått med förlust sedan 2010 och även under Q3-2014. I den senaste kvartalsrapporten skriver bolaget att ett av de viktigaste innehaven är under försäljning (Strax) och att likviden från försäljningen planeras att skiftas ut till ägarna. Därutöver finns planer på att skifta ut aktieiinehaven i Explorica och WeSC till ägarna. Det innebär att det inte kommer att finnas så mycket kvar av Novestra och bolaget skriver också att “samtidigt utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra”. Det brukar innebära att bolaget likvideras, fusioneras eller säljs, dvs stora förändringar kommer med största sannolikhet att ske under 2015.


Vad är NOVESTRAs affärsidé?:
Novestras affärsidé är att investera i små och medelstora företag vars verksamheter har betydande tillväxtmöjligheter och värdeutvecklingspotential.”.
(Citatet är hämtat från Novestras hemsida)


Min Kommentar:
 • Eftersom Novestra är under avveckling och resultatet negativt räknar jag med att bolaget kommer att förändras framöver och få en ny inriktning. Det vore inte helt otänkbart att bolaget gör ett så kallat omvänt förvärv av ett fastighetsbolag som tar över börsplatsen. Rent praktiskt skulle Novestra betala med egna aktier och ägarna till fastighetsbeståndet blir nya huvudägare i Novestra och bolaget ändrar inriktning. Detta sker troligtvis när de gamla (nuvarande) innehaven skiftats ut.


NOVESTRAs historia
 • 1997: Novestra grundas
 • 1997-1999: Flera invetsreingar i bolag görs med god avkastning vilekn används för att bygga vidare på företaget.
 • 2000: Novestra börsnoteras och 476 miljoner tas in i en nyemission. Novestra deltar som investerare i flera IPOs (börsintroduktioner)
 • 2001: Flera av Novestras investeringar likvideras, går i konkurs eller sjunker kraftigt i värde under den så kallade IT-kraschen.
 • 2003: Positiv utveckling igen och nyemission på c:a 50 miljoner, flera dotterbolag säljs
 • 2004: Ytterligare en nyemission på c:a 82 miljoner
 • 2011: Flera exists görs bland annat i Netsurvey och Qbranch (såldes till den nederländska koncernen IMTECH)
 • 2005-2012 Utdelning och aktieinlösen kan genomföras under flera år
 • 2014: Inriktningsbeslut tas om att skifta ut de huvudsakliga tilgångarna till aktieägarna under ordnade former


NOVESTRAs innehav (per 30 september 2014):
Största innehav (i % av substansvärdet)
 • 66%  - Strax (tyskt onoterat; utvecklar, tillverkar och säljer mobiltelefontillbehör)
 • 28%  - Explorica (amerikanskt onoterat; språkutbildningar)
 • 6%    - WeSC (svenskt, noterad; mode och accessoarer)
 • 0%    - Swiss Picturebank (noterat; “Sveriges ledande projektledningsföretag”)
 • I övrigt, c:a 0%


Fördelar med att investera/köpa aktier i NOVESTRA
 • Det kan visa sig att innehaven är värda mer än vad som är redovisat
 • Ett eventuellt omvänt förvärv kan skapa nya spännande möjligheter för aktien


Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i NOVESTRA
 • En stor risk att investera i ett litet bolag under avveckling
 • Bolaget går med förlust och har gjort det sedan 2010
 • Innehaven är fortfarande i utvecklingsfas och visar negativa eller knappt positiva resultat
 • Spretiga investeringar i flera olika länder trots liten investeringsorganisation
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?


Största ägarna i Novestra (per 31 dec 2013)
Totalt 1585 aktiegäare per 31 dec 2013:


 • 19% Anchor Capital 4 KS (norsk PE-fond, del av Anchor Capital)
 • 15% Nove Capital Master Fund Ltd (privat investeringsbolag)
 • 12% GoMobile Nu AB (bolag som Per Ahlgren står bakom, som även är aktiv i Mangold)
 •  9% Anchor Invest 1 AS (norsk PE-fond, del av Anchor Capital)
 •  7% Jan Söderberg (styrelseledamot)
 •  5% Theodor Dalenson (styrelseordförande & grundare)
 •  4%  Anchor Invest 2 AS (norsk PE-fond, del av Anchor Capital)
 •  3% SEB i Luxembourg (del av SEB, troligtvis Lux baserade aktiefonder)
 •  2% Merill Lynch, Pierce, Fen… (del av Merill Lynch)
 •  2% Texcel International AB
 • ca 21% Övriga aktieägare


Att observera är att det är möjligt att i vart fall delvis “skugga” NOVESTRAs investeringar dvs att köpa aktier i de företag Novestra äger aktier i eftersom åtminstone WeSC är börsnoterat.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Novestra eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Läs mer om Novestra på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Tänk på att Novestra innebär högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom eftersom Novestra är ett mindre investmentbolag och då kan aktierörelserna bli större och inte alltid utvecklas som börsen som helhet. Att beakta är även att likviditeten i Novestraaktien kan vara dålig, dvs det kan vara svårt att sälja och köpa aktien.


Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de andra noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen. Detta är det sista inlägget i serien om investmentbolagen och nu har alla 17 noterade investmentbolag beskrivits. Min ambition är att skriva om nya som blir noterade samt även beskriva vissa utländska investmentbolag framöver.


Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:
Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
         -alternativ analys av Ratos av bloggaren “TryggFramtid” i sept-14
         -alternativ analys av Ratos av bloggaren “40%20 år” i dec-14
      -alternativ analys av Ratos av bloggaren "Storspararen" i mars-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren "Riskminimeraren" i jan-15


Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
 • Bure - Investmentetbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer - onoterade företag i Östeuropa samt East Capitals fonder


Small Cap:
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • Traction - det aktiva investmentbolaget
 • Midway - litet konglomerat av handel- och teknikföretag
 • Havsfrun - investbolaget som investerar i hedgefonder (publicerades 4 januari 2015)
 • Novestra (detta inlägg)


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!
Senare i januari kommer det inlägg om fastighetsbolag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Novestras hemsida, Novestras årsredovisning för 2013, Novestras delårsrapport för Q3-2014, samt aktuell marknadsinformation från Avanza.
Anchor Capitals hemsida (största ägaren)


Mitt innehav:

Mitt innehav i Novestra (per 31december 2014): -ingenting-  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar