onsdag 21 januari 2015

DnB - Norges största bank och finanskoncern

DnB (Den norske Bank) är Norges största bank och finanskoncern. 20% av intäkterna kommer dock från verksamhet i utlandet och förutom bank så bedriver DnB en stor försäkringsrörelse både inom liv och pension och sakförsäkring. DnB tillhör en av världens största shippingbanker och har också universalbank verksamhet i Baltikum och Polen samt verksamhet för företagskunder även i Sverige, Danmark och Ryssland.
I Sverige är banken mest känd för att den äger Carlsson Investment Management samt att den har ägt SalusAnsvar och Svensk Fastighetsförmedling. Idag har banken 400 anställda i Sverige.

Detta inlägg är en fortsättning på en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på OSLO börs. Detta är även det första inlägget om utländska aktier. För introduktionsinlägget för utländska aktier klicka här.

Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös). Flera stora svenska banker var tvungna att göra nyemissioner i senaste finanskrisen och i tidigare kriser har svenska banker gått omkull och staten har varit tvungen att ta över deras verksamhet. Detta gäller även övriga nordiska länder och deras banker.

Observera: Mitt innehav i DnB:
 • Mitt innehav i DnB (per 20 januari 2015): -ingenting-

Varför är det intressant för dig att veta vad DnB är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i DnB som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den NORDISKA aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa DnB eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Korta fakta om DnB:
 • VD: Rune Bjerke (sedan 2007)
 • Styrelseordförande: Anne Carine Tanum (styrelseledamot sedan 1999)
 • Börsvärde: c:a 283 miljarder NOK (per 20 januari 2015)
 • Vinst 2013: 17,5 miljarder NOK
 • Direktavkastning: 2,53%
 • P/E-tal: 8,82 (Bolaget kostar c:a 19 årsvinster, om vinsten är på 2013 års nivå)
 • Lista: Large Cap listan i OSLO, Norge
 • Komparativa fördelar:
  • Moderna datasystem → Bytte de 2 gamla kärndatasystemen till 1 nytt modernt på (20)00-talet
  • Otroligt starkt ställning i den norska marknaden och speciellt i vissa geografiska delmarknader både inom privatkundssidan och företagssidan
  • En av världens största shippingbanker och stor kompetens “in-house” vad gäller shipping/offshore och logistik.
  • Norska staten är största ägare och implicit garant
  • “National champion” i Norge och så pass stor så att DnB är relevant som partnerbank i så kallade “club deals” och stora syndikerade lån.

DnBs äventyr i Ryssland 2006-2014
2006 köpte DnB en liten bank i norra Ryssland (Monchebank) som såldes i Q2 2014. Detta alltså innan rubeln och Ryssland kraschade. ambitionen var att bygga upp en stark närvaro i norra Ryssland med Murmansk som bas och dra nytta av den ekonomiska uppgången som en utbyggnad av oljefälten i norra ishavet skulle ge. Hur mycket detta ryska äventyr kostat DnB är oklart hur men det troliga är att det är obetydliga belopp i sammanhanget.
Genom den verksamhet som trots det finns kvar är exponeringen mindre än 0,5% mot Ryssland (av kreditboken).

DnBs äventyr i Polen & Baltikum 2005→
DnB startade en joint venture bank (51% ägd av DnB 49% ägd av LB Nord) med den nordtyska delstatsbanken LB NORD i 2005 med avsikt att växa i Baltikum och Polen. Bankerna slog sina tidigare verksamheter för att komma upp i volym och förla huvudkontoret för den nya banken “DnB NORD” i Köpenhamn. 2010 köptes LB Nord ut och DnB 100%-helägare. Exponeringen mot Polen är nu mindre än 1% av kreditexponeringen och utlåningen sker inte i CHF som man kunnat vara orolig för utan i Euro.
Kreditexponeringen i Litauen och Lettland är c.a 1% av bankens totala utlåning/land och i Estland är utlåningen obetydlig. I alla fyra länderna bedriver banken universalbankverksamhet dvs. erbjuder privatpersoner och företag fullständiga banktjänster.
Polen har lagts i “övriga länder” medan Baltikum särredovisas vilket kan vara ett tecken på att den polska verksamheten är ute till försäljning.

DnBs äventyr i Sverige 1995 →  pågående med nedskalad
DnBs verksamhet började med finansiering av fastigheter och byggdes i omgångar ut till att även bli en bank för företag med banktjänster inom cash management och vanlig finansiering. Kontor öppnades i både Stockholm, Göteborg och Malmö.
Expansionen fortsatte med uppköp av Carlsson Investment Management (en känd kapitalförvaltare) från Skandia 2002.
Dessutom köptes SalusAnsvar (2007 genom uppköp från Stockholmsbörsen) för att få ett fäste både i försäkringsmarknaden och en kundbas att sälja bolån till. Satsningen mot privatmarknaden följdes upp med köp av Svensk fastighetsförmedling 2007, med ambitionen att distribuera bolån till Svensk fastighetsförmedlingskunder. Satsningen gick inte som tänkt och SalusAnsvar såldes till Folksam 2012 , bolånestocken såldes till SEB 2011 och Svensk Fastighetsförmedling 2013 till Swedbank (affären är ej godkänd av Konkurrensverket än).
Idag (januari 2015) har DnB 400 anställda i Sverige som arbetar med finansieringslösningar till medelstora och stora företag, Förvärv & fusioner, Bilfinansiering, kapitalförvaltning, Markets (valuta-, ränte-, råvaru- & obligationshandel). Kontor finns i Stockholm (Kungssgatan, snart Regeringsgatan), Göteborg (Lilla Bommen) och Malmö (Jungsmansgatan).

Vad är DnBs affärsidé?

 • “Å dekke kundens behov för administrative, finansielle og risikoavlastende tjenester relatert til omlöpsaktiva og gjenstander”
(Citaten ovan är hämtade från DnBs beskrivning)
Verksamheten:
 • DnB är Norges största bank- & finanskoncern.
 • DnB har inom bank: 2,1 miljoner privatunder i Norge, 220 000 företagskunder och inom försäkring över 1,1 miljoner liv/pensionskunder och 224 000 sakförsäkringskunder.
 • Dessutom är DnB störst i Norge på kapitalförvaltning, fastighetsmäkleri och valutahandel
 • DnB är en världens största shippingbanker och också stor internationell bank inom finansiering av energibolag
 • I Sverige finns banken inom kapitalförvaltning, bankverksamhet mot företag och bilfinansiering
 • Dessutom finns universalbankverksamhet i Baltikum och Polen samt Private Banking verksamhet i Luxembourg

Intäkter/land (helåret 2013)
 • 82% i Norge
 • 18% i “Utlandet”
  • varav 1% Lettland
  • varav 1% Litauen
  • knappt 1% Polen
  • varav c:a 0,5% Ryssland
  • sen även Sverige och Estland
  • Resterande del är finansiering av stora företag i bland annat USA, Kina  (resten av Asien) inom bl.a. Shipping och energi

Intäkter/typ (helåret 2013)
 • ⅔ av intäkterna från Räntenneto
 • ⅓ övrigt, ex. provisionsnetto, netto av finansiella tillgångar och försäkringsintäkter

Historik https://www.dnb.no/om-oss/om-konsernet/historien-vaar.html
 • 1822: Den första banken som nu ingår i DnB (Christiania Sparebank) grundas
 • 1990: 2 av Norges största banker, Bergen Bank och Den norske Creditbank fusionerar och skapade DnB
 • 1993: Postbanken (i Norge) köps av norska posten
 • 1996: Liv- och pensionsförsäkringsbolaget VITAL köps
 • 2003: DnB och Gjensidige NOR fusionerar och skapar DnB NOR
 • 2011: (11.11.11) Samtliga DnBs verksamheter betyder namn till DnB. T.ex. livförsäkringsbolaget VITAL och den polsk/baltiska dotterbanken DnB NORD och hela bankkoncernen (från DnB NOR).

För historiken enligt DnBs syn, klicka här.

Största ägare i DnB (30 september 2014)
Norska staten är största ägare och dominerar styrelsen och i praktiken “bestämmer” agendan i koncernen.
 • 34 % Norska Staten
 • 10% Sparebankstiftelsen DnB
 •  6% Folketrygdfondet
 •  2% Blackrock Investments
 •  2% MFS Investment Management
 • 1,6% SAFE investement company
 • 1,4% Vangurd Group
 • 1,2% DnB Asset management
 • 1,1% SaudiArabian Monetary Agency

Min Kommentar:
 • DnB är “national champion” i Norge. Dvs. den totalt dominerande affärsbanken. Dett har fått till följd att banken ibland har lutat sig bakåt och varit nöjd kanske lite för mycket.
 • Flera internationella aktörer har kommit in på markanden så som Handelsbanken, Danske Bank och naturligtvis Nordea (som är nummer 2). Dessutom finns det starka regionala- och lokala sparbanker.
 • På “Markets” sidan (dvs. handel med handel, valutor och räntor med mera) så har SEB etablerat sig som en stark aktör i Oslo. På kapitalförvaltningsområdet är bl.a. Skagen fonder, ODIN fonder och Holberg fonder reella utmanare.
 • På försäkringssidan så är bl.a. Protector och Vardia aggressiva konkurrenter.
 • Internationellt sett så hade DnB stora internationella ambitioner och växte genom uppköp från mitten av 00-talet men har sålt eller skalat ned ambitionsnivån.
 • Idag så har banken fortfarande en mycket stark ställning i den norska marknaden och inom vissa utvalda internationella segment
 • Så som DnBs IR-chef säger: “Pga sterk konkurranse er markedsandelene under press, men de eneste områdene der vi frivillig taper andeler er CRE, Shipping og engasjementer med høy risiko.
 • Det gäller för DnB att dra nytta av sina skalfördelar, hålla låga kostnader och bevaka riskerna, då kan banken lyckas.

Varför köpa DnB-aktien/Möjligheter:
 • Mycket stark ställning i Norge
 • Stark ställning inom Shipping (6% av utlåningen) → kan ta över andra bankers exponeringar  och förhoppningsvis göra riktigt bra kreditanalyser och “plocka” de bästa exponeringarna
 • Även en bank att räkna med internationellt inom energi
 • Universalbanknärvaro i Norge, Baltikum och Polen
 • Stora skalfördelar i Norge

Varför inte köpa DnB-aktien/Risker:
 • Lite hackig strategi med etablering på geografiska marknader och sen att man lämnar dem
 • detsamma med tjänster, först lanseras bolån, försäkringar och fastighetsmäkleri i Sverige och efter ett par år dra man tillbaka tjänsten.
 • HÖG EXPONERING MOT Oljerelaterad verksamhet (8% av utlåningen). Extra stor risk nu när det gäller kreditförluster. Den 19 december släptte DnB en rapport som gick igenom exponeringen inom oljerelaterad verksamhet och konstaterade då att inge extra av-/nedskrivningar behövdes (då räknade man på ett oljepris på 65-75 USD/fat). Nu har oljepriset fallit ytterligare och det vore inte konstigt om det KOMMER EXTRA NEDSKRIVNINGAR I Q4-14 (bokslutskommunikén) och då inom det mest utsatta segmentet inom oljeservice (ex. seismik, oljeletning, testborrning och AHTS & PSV)
 • HÖG EXPONERING MOT Shipping (8% av utlåningen)
 • Viss exponering mot Ryssland (0,5% av utlåningen)
 • Även Norge som marknad känns riskabel nu när oljepriset helt har fallit ihop

Läs mer om DnB på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Kom ihåg att ett eventuellt köp av DnB eller i de bolag de äger bör göras i en KAF om du tror på långsiktig värdeökning. Detta eftersom det är skattemässigt gynnsamt att äga utländska aktier via en KAF och inte via en ISK. Se till så att du har en KAF (Kapitalförsäkring) där det är gratis att ha själva depån/försäkringen.

Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.

Svenska storbanker:

Svenska nätmäklare som breddar sig mot sparande för privatpersoner:

Utländska storbanker:
 • DnB (Norges största bank) - Detta inlägg!
 • Danske Bank (Danmarks största bank) - inlägg inte skrivet än

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
DnBs hemsida, DnBs årsredovisning för 2013, DnBs delårsrapport för Q3-2014, DnBs FACTBOOK för Q3-14, emejlintervju med DnBs IR-chef 19 januari 2015 samt privata källor
Även aktuell marknadsinformation från Nordnet

Mitt innehav:
Mitt innehav i DnB (per 20 januari 2015): 0,0% av mina finansiella placeringar (ingenting).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar