söndag 4 januari 2015

HAVSFRUN --> ett litet investmentbolag inriktat på hedgefonder

Havsfrun Investment AB är ett investmentbolag noterat på Stockholmsbörsens Small-Cap lista. Investmentbolaget köper inte aktie direkt utan köper andelar i lika hedgefonder med olika plcaeringsstrategier. På det sättet blir Havsfrun mer lik en så kallad fond-i-fond med multistrategi hedgefonder som inriktning. Det skulle jag kalla alternativa investeringar och inte en “vanlig” svenska aktie.


Havsfrun är det sextonde största investmentbolaget på Stockholmsbörsen näst minsta.


Mitt innehav: Jag äger inga aktier i Havsfrun.


Varför är det intressant för dig att veta vad HAVSFRUN är?
  • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Havsfrun som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
  • Om du bör köpa HAVSFRUN eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
  • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i hedgefonder (en typ av alternativa investeringar)


Kort om Havsfrun - ett investmentbolag som investerar i hedgefonder
  • Havsfrun är Sveriges sextonde största noterade investmentbolag och det näst minsta på SmallCap listan
  • Havsfrun investerar i så kallade hedgefonder och skiljer sig på det sättet kraftigt från de andra noterade investmentbolagen.
  • Bolaget grundades 1988 som ett fastighetsbolag, och börsnoterades 1994 men efter ett antal kriser så är nu bolaget renodlat fond-i-fond bolag men med vissa icke likvida tillgångar som är under avveckling.


Snabba fakta:
  • VD: Claes Werkell (sedan 1996)
  • Styrelseordförande: Olle G P Isaksson
  • Börsvärde: 249 miljoner SEK (per 25 december 2014)
  • Vinst 2013: 26 miljoner SEK
  • Direktavkastning: 7,28%
  • Lista: Stockholmsbörsens Small-Cap
  • Risknivå (Beta): 0,51
  • Substansvärdesrabatt/premie (per 30 nov-14): 17% rabatt räknat på  20,6 (aktiekurs)/24,33(substansvärde)
  • Grundat: 1988 (som fastighetsbolag)
  • Komparativa fördelar: mångårig erfarenhet av att förvalta en fond-i-fond hedgefond


  • Min Kommentar: Havsfrun investerar i dagsläget endast i en korg av hedgefonder. Om du vill ha hedgefonder som en del av din portfölj kan det vara ett investeringsalternativ annars inte. Det du bör tänka på är att Havsfrun flera gånger har råkat ut för kraftiga kriser och att dina investeringar då kan förloras.
  • Havsfrun hade en negativ (substansvärdes)utveckling under ex: 2008 och 2011. Det är det som är nackdelen med många hedgefonder, dvs att i goda tider så är utvecklingen positiv men i dåliga tider när hedgefonder ska ge positiv avkastning visar de ofta negativ.


Vad är HAVSFRUNS affärsidé?:
“ULTIMAT MÅL
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning, som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning (1).”
(Citatet är hämtat från Havsfruns hemsida).
HAVSFRUNs historia
  • 1988: Havsfrun bildas som fastighetsbolag
  • 1992: Havsfrun drabbas av fastighetskraschen och kommer på obestånd
  • 1994: Havsfrun rekonstrueras och Havsfruns aktier noteras på Stockholmsbörsen och de nuvarande huvudägarna Tengberg och Werkell köper aktiemajoritet i bolaget av försäkringskoncernen Wasa (Wasa gick senare ihop med Länsförsäkringar)
  • 1996-2003 Ett finskt investeringsföretag förvärvas som senare säljs till isländska Kaupthing Bank
  • 2007: Emission gjordes för att bredda ägandet
  • 2008: Havsfrun drabbas av finanskrisen och massivt värdefall på hedgefonder
  • 2008: Ny placeringsfilosofi (striktare och med lägre risk) införs samt samarbete med en global hedgefondrådgivare inleds


HAVSFRUNs innehav (per 30 september 2014):


Fördelning mellan olika typer av innehav (typ av hedgefond):
  • 34% Makrobaserade (fonder som tar positioner i räntor, valutor med mera)
  • 24% Aktiebaserade (fonder som tar positioner i aktier, både långa och korta)
  • 23% Relativvärderade (fonder som försöker hitta prisskillnader mellan olika marknader)
  • 13% Händelsestyrda (fonder som försöker tjäna pengar på fusioner, uppköp, emissioner med mera)
  •  5% Foder under avveckling (fonder som Havsfrun anmält att de önskar pengarana tillbaka men inte fått det än)
  •  1% Övriga strategier


Det framgår tyvärr inte vilka hedgefonder som Havsfrun äger andelar i.


Största ägare i HAVSFRUN (31 december 2013)
Havsfrun hade per 30 september 2014, ca 1600 st aktieägare
  • Claes Werkell med familj       29% (privatperson och tillika VD)
  • John Tengberg med bolag     29% (privatperson och tillika Partner)
  • Raija Alhonen 4%  (privatperson)
  • Avanza Pension 2%  (privatpersoner som äger aktier via KAF eller pension)
  • Hans A Lindén   2%  (privatperson)
  • Conny Carlsson 2%  (privatperson)
  • Danica Pension Försä. 1% (pensionsbolag, både privatpersoner via KAF & trad. försäkring)
  • Pictet & CIE, W8IMY              1% (utländsk ägare)
  • Göran Henrikson 0,5% (svensk privatinvesterare)
  • JP Morgan Bank       0,2% (amerikanskt fondbolag, del av JP Morgan)


Fördelar med att investera/köpa aktier i HAVSFRUN
  • “Billig” förvaltning av en multistrategi fond-av-hedgefonder
  • Stabil avkastning


Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i HAVSFRUN
  • Beroende av att expertisen i Havsfruns investeringsteam ska hitta hedgefonder som presterar bra över tid (de tar hjälp av en extern expert vilket kostar pengar..)
  • Dålig likviditet och dålig transparens i många av de hedgefonder där investeringar görs
  • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?


Att observera är att det är i princip omöjligt att “skugga” Havsfrun investeringar dvs att köpa fondandelar i hedgefonder som Havsfrun äger andelar i eftersom Havsfrun inte publicerar vilka fonder de köpt. Innan du köper aktier/andelar i havsfrun bör du överväga att köpa hedgefonder via erkända specialister som exempelvis Brummer (om du nu öevrhuvudtaget ska ha hedgefonder i din portfölj/sparande).


Kom ihåg att ett eventuellt köp av HAVSFRUN bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Läs mer om Havsfrun på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de övriga noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen. Att köpa aktier i ett eller flera investmentbolag kan vara en utmärkt start på en aktieportfölj.


Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:
Large Cap:
  • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
  • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
  • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
  • Latour - Douglas investmentbolag
  • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
  • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
  • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “TryggFramtid” i sept-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren “40%20 år” i dec-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren "Storspararen" i mars-14
-alternativ analys av Ratos av bloggaren "Riskminimeraren" i jan-15


Mid-Cap:
  • Öresund - Qvibergs investmentbolag
  • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
  • Bure - Investmentetbolaget med stor kassa
  • Creades - Hagströmers investmentbolag
  • East Capital Explorer - onoterade företag i Östeuropa samt East Capitals fonder


Small Cap:
  • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
  • Traction - det aktiva investmentbolaget
  • Midway (publicerades 30 dec 2014)
  • Havsfrun (detta inlägg)
  • Novestra (publicera(de)s 5 januari 2015)


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
  • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
  • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
  • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Havsfruns hemsida, Havsfruns årsredovisning för 2013, Havsfruns delårsrapport för Q3-2014, Havsfruns nyckeltalsuppställningar på hemsidan och aktuell marknadsinformation från Avanza.


Mitt innehav:
Mitt innehav i Havsfrun (per 23 december 2014): -ingenting-  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar