torsdag 1 januari 2015

NORDNET → nätmäklaren som blev uppstickarbanken i hela Norden!

Välkommen till ett nytt år!! 
Vi inleder med en beskrivning av NORDNET BANK.

Nordnet är den svenska nätmäklaren som blev utmanarbanken i hela Norden. Banken blev känd som en “nätmäklare” då den var med och revolutionerade aktiehandeln genom “gör-det-själv” via Internet. Efter rena aktiemäklartjänster har verksamheten breddats till fondtorg, spartjänster och på senare år olika typer av pensionssparande samt konsumentkrediter. Drömt om ett Facebook för Sparande? Nordnet har det! och det kallas SHAREVILLE. Dessutom har Nordnets sparekonom Günther Mårder utsetts till Årets Bankprofil 2014 av Privata Affärer.


Banken har 421 000 privatkunder med över 160 miljarder i sparkapital och c:a 5,8 miljarder i utlåning och har gratis indexfonder som kallas “superfonden”.


Detta inlägg är en fortsättning på en serie inlägg om banker. För introduktionsinlägget klicka på: “Hur fungerar en bank”. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på Stockholmsbörsen.


Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös). Flera stora svenska banker var tvungna att göra nyemissioner i senaste finanskrisen och i tidigare kriser och svenska banker gått omkull och staten har varit tvungen att ta över deras verksamhet.


Observera: Mitt innehav i Nordnet:
 • Mitt innehav i Nordnet (per 29 december 2014): 0,0% av mina finansiella placeringar (ingenting)


Varför är det intressant för dig att veta vad NORDNET är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i NORDNET som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa NORDNET eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och en nordisk utmanarbank

Korta fakta om NORDNET:
 • VD: Håkan Nyberg (sedan 2012)
 • Styrelseordförande: Claes Dinkelspiel (sedan 2001)
 • Börsvärde: 5,041 miljarder SEK (per 30 december 2014)
 • Vinst 2013: 0,234 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 2,95%
 • P/E-tal: 19,25 (Bolaget kostar c:a 19 årsvinster, om vinsten är på 2013 års nivå)
 • Lista: MID-Cap listan i Stockholm
 • Beta (samvariation med börsen som helhet): 1,88
 • Komparativa fördelar: Moderna datasystem. Teknisk lösning/plattform som är skalbar och därmed kan de centrala kostnaderna fördelas på många länder och kunder. Dessutom den sociala aspekten av sparande i funktionen Shareville.


Min Kommentar:
 • Nordnet har ett bra sparandeerbjudande, bra priser och bra produkter och tjänster. Jag har själv både en IPS och en KAF hos Nordnet samt har direkta aktieinnehav i något som kallas Nordnetdirekt (f.d. nätmäklaren Aktiedirekt, en nätmäklare för riktigt små sparare).
 • Tyvärr måste jag säga att jag inte alltid fått utmärkt kundservice hos Nordnet och jag själv finner sajten komplicerad. Detta är nog dock bara en smaksak.
 • Nordnet är lik branschkollegan AVANZA (se tidigare inlägg här på bloggen), men finns i hela Norden och har även konsumentkrediter.
 • Även om Nordnet nästan alltid är billigare så är risken i Nordnet högre pga. kreditgivningen och antalet kunder i hela Norden är bara något högre än Avanzas kundstock (som bara finns i Sverige). Detta gör så att Avanza känns strået vassare och verkar ha momentum just nu, dvs. det bolag många snackar om och som just nu verkar locka flest nya kunder. Detta kan dock vända…
 • Kuriosa: Som professionell investerare besökte jag Nordnet i Alvik och träffade företagsledningen, en annan kul grej var att jag var åhörare på en webbsänd presskonferens när Nordnet släppte en kvartalsrapport. Det roliga var att jag var den enda externa personen där, snacka om att jag är nörd.. rent av en Näringslivsnörd :-)


Nordnet/Avanza och Aktiespararna
 • Att Sverige har två stora nätmäklare (Avanza och Nordnet) är bra för de bägge bolagen vilket får dem att hela tiden bli bättre och de största vinnarna är spararna som får bättre tjänster/produkter till allt lägre pris.
 • Bägge bolagen har eller har haft ett tätt samarbete med Aktiespararna (intresseorganisationen för privata aktiesparare i Sverige) samt drivit sparande frågor i Sverige i allmänhet. Så för sparandet i Sverige har bägge bolagen verkligen bidragit och varit värdefulla. Det som kan hända är att de bägge bolagen går ihop i något som många skulle kalla “drömfusionen”. Det skulle troligtvis vara bra på kort sikt för aktieägarna men oklart hur bra det skulle vara för kunderna/spararna.


Vad är NORDNETs affärsidé?


 • “Nordnets affärsidé är att erbjuda privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin finansiella framtid. Vi vänder oss till medvetna sparare i de nordiska länderna.
 • Vår vision är att bli de nordiska spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar.”
(Citaten ovan är hämtade från Nordnets hemsida)
Verksamheten:
 • Nordnet är en nätbaserad bank främst inriktad på privatpersoners sparande.
 • Nordnet finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har ca 421 000 kunder och 160 miljarder i sparkapital
 • Gratisfonder för allmänheten kallade SUPERFONDEN finns i alla nordiska länder sedan augusti 2014.
 • Det som utmärker Nordnet är att man kan dela med sig av sina investeringar i en funktion som kallas Shareville. Då kan man visa andra sparare vad man investerar i och diskutera bolag. Ungefär 20 000 av Nordnets 420 000 kunder har valt att vara med i Shareville.
 • Antalet kunder i de olika länderna är:
  • Sverige     c:a 220 000 st (dvs. ca ⅔ av Avanzas svenska kundstock)
  • Finland 107 200 st
  • Norge 60 200 st
  • Danmark   36 300 st


Intäkter/land (helåret 2013)
 • Nordnet har drygt 60% av sina intäkter i Sverige och resterande i Finland, Norge och Danmark. Verksamheten i Tyskland och Luxemburg som fanns tidigare har avvecklats. 

 


Intäkter/typ (helåret 2013)
 • Som ni ser i diagrammet nedan så är courtageintäkterna inte den största intäktskällan för Nordnet trots att det är en f.d. “nätmäklare”. Det beror på att Nordnet numera sysslar med konsumentkrediter (där snitträntan för kunderna är 12%!).
 • Historiskt har andelen intäkter från courtage har varit ännu högre men minskar.
 • Räntenettointäkterna är den största intäktsposten och består av den ränta som Nordnet får in på konsumentkrediterna men också när de lånar ut de pengar som deras kunder har stående på sina depåer och konton.
 • Fondprovisioner är den “kickback” som Nordnet får när deras kunder äger aktiefonder.
 • Övriga intäkter är intäkter från bl.a. börsintroduktioner, event med mera.

Historik
 • 1996 Nordnet grundas och blir en av de första mäklarna i Norden som erbjuder värdepappershandel via Internet
 • 1998 Nordnet blir första nätmäklare med handel i optioner och terminer i realtid samt lanserar handel i amerikanska värdepapper via Internet
 • 1999 Nordnets fondtorg lanseras och möjligör handel i fonder utan sälj & köpavgifter (samt filial i Luxemburg startas)
 • 2000 BÖRSNOTERING på Stockholmsbörsen samt lansering av tjänst som möjligör blankning av aktier
 • 2001 fusion med svenska nätmäklaren TeleTrade som tillsammans kom att bli en av Nordens största nätmäklare. TeleTrades VD Klas Danielsson tar över VD posten i det sammanslagna bolaget. Samma år startas verksamhet i Danmark och Norge.
 • 2004 förvärvas norska Stocknet 8som var en av de stora norska nätmäklarna) och med på köpet fås även en verksamhet i Tyskland.
 • 2005 startas verksamhet i Finland som kompletteras med förvärv av den finska nätmäklaren eQ 2009 vilket för Nordnet till en ledande nätmäklarposition i Finland.
 • 2005 breddas produkterbjudandet till pensionstjänster, 2006 tjänstepensioner och 2007 de första banktjänsterna på den svenska marknaden.
 • 2008 började Nordnet erbjuda bolån i samarbete med SBAB
 • 2010 såldes verksamheterna i Tyskland och Luxemburg och privatlåneföretaget Konsumentkredit förvärvas.
 • 2011 avvecklas bolåneverksamheten och ett enkelt konto lanseras i Norge där kunden slipper deklarationskrångel
 • 2012, 1 januari lanseras ISK i Sverige
 • 2013, Det sociala investeringsnätverket Shareville köps


För historiken enligt Nordnets syn, klicka här.


Största ägare i NORDNET (30 september 2014)


 • E. Öhman J:or AB 30% (del av Öhmangruppen, kontrollerat av familjen Dinkelspiel)
 • Premiefinans 10%
 • Lannebo Småbolag         4% (svenskt fondbolag)
 • Didner & Gerge fonder     4% (svenskt fondbolag)
 • Handelsbanken fonder 4% (Handelsbankens fondbolag)
 • Ulf Dinkelspiel 3% (privatperson och styrelseoldeamot)
 • Micaela Bredberg 3% (privatperson)
 • Catharina Versteegh 3% (privatperson)
 • Skagen Kon-Tiki fond 3% (Skagens fondbolag)
 • Tom Dinkelspiel 3% (privatperson och styrelseledamot)
 • Claes Dinkelspiel 3% (privatperson och styrelseordförande)


Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Stark ställning inom privatpersoners gör-det-själv sparande
 • Stabil utdelning/direktavkastning.
 • Nordisk plattform
 • Mycket bra pensionserbjudande inom bl.a. tjänstepensioner
 • Goda intäkter inom privatlån
 • Aktien är “billigare” än huvudkonkurrenten Avanza


Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Lite hackig strategi med etablering på geografiska marknader och sen att man lämnar dem detsamma med tjänster, först lanseras bolån och efter ett par år dra man tillbaka tjänsten.
 • Dessutom har Nordnet köpt ett flertal tilläggstjänster som ex. Derivatinfo (en hemsida med nyttig information om derivat) och Shareville (socialt investeringsnätverk) med oklar ekonomisk lönsamhet
 • Lågt ränteläge ger lägre ränteintäkter → riskerar att sänka lönsamheten
 • Ständig prispress på aktiecourtage
 • Spararna mer kostnadsmedvetna vilket får dem att flytta sina pengar från “dyra” fonder (där Nordnet får större kickback) till billigare indexfonder
 • Risk att en eller flera storbanker lanserar en lösning som slår undan fötterna helt på Nordnet genom att chocka marknaden med en enkel billig tjänst för sparande på nätet
 • Risk för högre kreditförluster inom konsumentkrediter om konjunkturen skulle försämras


Läs mer om NORDNET på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


Kom ihåg att ett eventuellt köp av NORDNET eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.


Svenska storbanker:
 • Läs även inlägget om HANDELSBANKEN, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om NORDEA, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om SWEDBANK, genom att klicka här.
 • Läs även inlägget om SEB, genom att klicka här.


Svenska nätmäklare som breddar sig mot sparande för privatpersoner:
 • Läs inlägget om AVANZA, genom att klicka här.
 • Detta inlägga är om NORDNET


Utländska storbanker:
 • DnB (Norges största bank) - inlägg inte skrivet än
 • Danske Bank (Danmarks största bank) - inlägg inte skrivet än


Detta är ett inlägg om Nordnet för att ge bakgrundsinformation och en grund att stå på. Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Nordnets hemsida, Nordnets årsredovisning för 2013, Nordnets delårsrapport för Q3-2014 och aktuell marknadsinformation från Avanza samt information. Samt information på Wikipedia (Nordnet).


Mitt innehav:
Mitt innehav i Nordnet (per 30 december 2014): 0,0% av mina finansiella placeringar (ingenting).


Mina favoritbloggar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar