måndag 12 januari 2015

NAXS är din väg in för att bli delägare i nordiska buyoutfonder

Hört talas om; EspressoHouse, Joe & The Juice, Oscar Jacobsson eller Thule? Alla är de bolag där NAXS investerat i indirekt via Buy-out-fonder.
Läs inlägget för att lära dig mer om NAXS, ett riskkapitalbolag på börsen som investerar i private equity (PE) fonder.

Varför är det intressant för dig att veta vad NAXS (Nordic Access Buyout Fund AB) är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i NAXS som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa NAXS eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Jag skulle inte vid dagens förutsättningar köpa aktier i NAXS.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Kort om NAXS - Det börsnoterade buy-out-fond företaget
 • NAXS är Sveriges femtonde största noterade investmentbolag men renodlat mot investeringar i PE-fonder (PE= Private Equity, vilket på svenska betyder investeringar i onoterade innehav, dvs. inte direkt i börsnoterade företag). NAXS köper alltså andelar i fonder som i sin tur investerar i bolag som under innehavsperioden inte är börsnoterade.
 • NAXS investerar i så kallade private equity fonder och undertypen Buy-Out-fonder. Dessa fonder existerar ofta i 5-7 år och investerar under tiden i företag som omvandlas, effektiviseras och ibland fusioneras eller styckas för att efter perioden säljas dyrare. Buy-out betyder att fonderna ofta köper ut bolagen från börser.
 • Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens SmallCap lista.
 • Största enskilda ägare är familjen QVT Financial LP som är en New York baserad privat hedgefond (som äger över 50% av NAXS).
 • NAXS investerar i fonder på den nordiska marknaden.

Snabba fakta:
 • VD: Lennart Svantesson (tidigare varit VD på Bure)
 • Styrelseordförande: John D Chapman (sedan 2013)
 • Börsvärde: 0,747 miljarder SEK (per 10 januari 2015)
 • Vinst 2013: 54 miljoner
 • Direktavkastning: 4,02%
 • Lista: Stockholmsbörsens Small-Cap
 • P/E-tal: 13,67
 • Betavärde: 0,65 (dvs rör sig till 65% som index)
 • Substansvärdesrabatt (per 30 sept-14): 8% rabatt 45 (aktiekurs)/48,85(substansvärde)
 • Komparativa fördelar:
  • Investeringar är gjorda i existerande buy-out-fonder som är stängda för nyinvesteringar och som är svåra för andra att “komma åt”

Vad är NAXS syfte?:
NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fondportfölj”.
(Citatet är hämtat från NAXShemsida)

Min Kommentar:
 • NAXS styrka är dess investering i stora nordiska buy-out-fonder som t.ex. Apax Europe VII, Valedo II, Intera Partners II och Nordic Capital Fund VII LP. Det är i princip omöjligt för en privat investerare att köpa andelar i buy-out-fonder som de stora förvaltarna (Nordic Capital, EQT, Apax m.fl. förvaltar). Eftersom grundinvesteringen som krävs för deltagande är så hög är det vanligtvis endast pensionsbolag, pensionsfonder, livbolag och stora investerare som ex. Investor som kan vara deltagare/investerare i fonderna.
 • Nackdelen är att de redan “dyra” private Equityfonderna blir ännu dyrare med en fond-i-fond lösning där avgifter tas ut i extra led.
 • Som kunskapsbank och som informationskälla så är dock NAXS utmärkt. Där kan du lära dig om den här delen av investeringsmarknaden och också hålla kontroll på bolag som evntuellt är på väg till börsen.
 • Som investering så är NAXS ingenting för mig eftersom avgifts- och ägarstrukturen är snårig och jag personligen inte tror på private equity fonder och dess ofta höga belåning. Det är dock en högst personlig tanke och en investering i NAXS kan passa andra investerare med annan riskbenägenhet och placeringsstrategi. Det är som alltid viktigt att skapa sig en egen uppfattning.

NAXS historia
 • april 2007: Bolaget grundas
 • maj 2007: BÖRSNOTERING på First North
 • 2010: Börsnotering på Stockholmsbörsens Small-Cap lista

NAXs innehav (per 30 september 2014):
Största innehav (i % av substansvärdet)

Typ av storlekssegment på de fonder NAXS investerat i
 • 36%  Norden Small-Cap
 • 27%  Norden Large-Cap
 • 19%  Norden Mid-Cap
 • 18%  Europa Large-cap

Sektorer
 • 27%  Hälsovård
 • 22%  Konsumtionsvaror och tjänster
 • 20%  Industri
 • 10%  Konsulttjänster (affärs- och företagstjänster)
 • c:a 21% resten Övrigt

 • Nettokasan var 126m och värdet på fondinnehaven 600m per 30 sept 2014
 • Kvarvarande investeringsåtaganden i fonder var 140m (dvs. när fonderna ser en investeringsmöjlighet och behöver pengarna så “ropar de in pengarna” från de som tecknat sig för andelar t.ex. NAXS.

Exempel på affärer (Fonder som köpte bolag under Q3-14):
 • Intera Partners II köpte finska Rototec
 • Valedo II köpte svenska ASA & BEST Transport

Fördelar med att investera/köpa aktier i NAXS
 • Tillgång till investeringsmöjligheter som annars inte är öppna för vanliga privata investerare
 • Ofta har PE-fonder (Private Equity fonder) avkastat riktigt bra i relation till det investerade kapitalet
 • PE-fonder har haft en avkastnings som inte är korrelerad till avkastningen i övriga tillgångsslag vilket enligt teoretiska investeringsmodeller skulle tala för att köpa andelar i PE-fonder.

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i NAXS
 • Avgiftsstrukturen! NAXS är inte uppbygt som ett vanligt investmentbolag med vanliga löner och tydliga bonusar utan NAXS är mer uppbyggt som en privat fond där avgifter tas ut både av förvaltat kapital (1% upp till 1 miljard och därutöver 0,5% i avgift). Dessutom tas en prestationsbaserad avgift ut på 5% av överavkastningen över 5% per år (min uppfattning av hur avgifterna beskrivs).
 • Lågt aktiekapital och dominerande utländsk “ansiktslös” aktieägare gör så att hela strukturen känns som ett finansiellt “case” mer än ett långsiktigt ägande
 • Investeringarna sköts inte av det börsnoterade bolaget utan externa rådgivare anlitas
 • Eftersom innehaven i fonderna inte är noterade är det svårt att marknadsvärdera innehaven. Det gäller speciellt i krislägen (som ex. under finanskrisen) då likviditeten blir väldigt dålig på andrahandsmarknaden för fondandelar i PE-fonder. Då kan andelarna komma att felprissättas i del- och helårsredovisningar och ett felaktigt substansvärde ges.

Kuriosa - mest för skojs skull...
 • Ett kuriosaexempel är att valberedningen till styrelsen ska kontaktas via ett gmail konto vilket inte känns helt seriöst.
 • Ett annat är att den kända bloggerskan Isabella Löwengrip (Blondinbella) skrivit på sin blogg i december-2014 att hon köpt aktier i NAXS med motiveringen att de bl.a. äger EspressoHouse.
 • Som information kan nämnas att EspresooHouse ägs av Herkules Capital (en norsk Private Equity förvaltare och dess fond Herkules III som grundades 2008). I hela den fonden investerade NAXS 40m NOK och EspressoHouse är bara ett av 11 bolag som fonden investerade i så det indirekta innehavet är mycket litet)
 • Mer kuriosa är att jag träffade grundarna till EspressoHouse (Charles & Elisabeth Asker) flera gånger under 2001 och då hade kedjan 4-5 caféer och ägdes fortfarande delvis av grundarna. Då gick inte bolaget med vinst och enligt de officiella årsredovisningarna för bolaget går EspressoHouse fortfarande back. Dock är och var bolaget i sig väldigt spännande och grundarna trevliga och tillmötesgående.

Största ägarna i NAXS (per 31 dec 2013)
Totala aktiekapitalet i NAXS per 31 december 2013 var 750 000kr, dvs under 1 miljon!
(Det känns väldigt lite) Anatlet aktieägare var 31/12-13: 590st (vilket är väldigt få)

 • 50,4% QVT Financial LP                        (New York baserad privat hedgefond)
 •  8% Tardus Intressenter AB                  (privat investeringsbolag)
 •  8% Global Endowment Management   (amerikansk förvaltare av stiftelser, fonder m.m.)
 • ca 33,7% Övriga aktieägare

Att observera är att det är inte är möjligt för en normal investerare att  “skugga” NAXS investeringar dvs att köpa aktier i de företag NAXS äger aktier i eftersom NAXS äger andelar i Buy-out-fonder där innehaven inte är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av NAXS bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om NAXS på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Tänk på att NAXS innebär högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom eftersom NAXS är ett mindre investmentbolag och då kan aktierörelserna bli större och inte alltid utvecklas som börsen som helhet. Att beakta är även att likviditeten i NAXSaktien kan vara dålig, dvs det kan vara svårt att sälja och köpa aktien.

Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de andra noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen. Detta är det sista inlägget i serien om investmentbolagen och nu har alla 18 noterade investmentbolag beskrivits. Min ambition är att skriva om nya som blir noterade samt även beskriva vissa utländska investmentbolag framöver.

Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:
Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag
     -alternativ analys av Ratos av bloggaren “TryggFramtid” i sept-14
     -alternativ analys av Ratos av bloggaren “40%20 år” i dec-14
         -alternativ analys av Ratos av bloggaren "Riskminimeraren" i jan-15

Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta - innehav i ett fåtal ryska företag framför allt i ryska “Blocket” (Avito)
 • Bure - Investmentetbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer - onoterade företag i Östeuropa samt East Capitals fonder

Small Cap:
 • Traction - det aktiva investmentbolaget
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • NAXS riskkapitalbolaget på Small Cap (detta inlägg)
 • Midway - litet konglomerat av handel- och teknikföretag
 • Havsfrun - investbolaget som investerar i hedgefonder (publicerades 4 januari 2015)
 • Novestra det lilla investmentbolaget under avveckling

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
NAXS hemsida, NAXS årsredovisning för 2013, NAXS delårsrapport för Q3-2014, samt aktuell marknadsinformation från Avanza. NAXS presentationsmaterial från oktober 2014
Info på Crunchbase om QVT Financial LP
Herkules Capitals hemsida (f.d. Ferd Capital), samt EspressoHouse hemsida
Intervjuer med Charles & Elisabeth Asker 2001
Blodinbellas blogg och inlägget “aktier i glass” från december 2014

Mitt innehav:
Mitt innehav i NAXS (per 31december 2014): -ingenting-  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar