söndag 23 november 2014

Allokeringar mellan tillgångsslag – ditt viktigaste beslut

Väldigt många är intresserade av om det är Sandvik eller Atlas Copco som man ska köpa. Självklart har jag min favorit bland de två men det viktigaste beslutet som du måste ta med din portfölj är allokeringen (dvs. fördelningen) mellan olika tillgångsslag.

Som exempel; om du har 250 000kr att placera så bör du först ta beslutet om vilken placeringshorisont du har och därefter vilken risknivå du önskar.  Vid kort placeringshorisont (upp till 1år) rekommenderar många att du ska ha 100% korta räntefonder (”Räntor” är ett tillgångsslag och korta räntefonder en undergrupp).
Jag personligen delar in min portfölj i följande huvudtillgångar:

·      Likvida tillgångar
·      Räntebärande tillgångar
·      Råvaror
·      Aktier

Du bör välja en målfördelning mellan de olika tillgångarna och den målfördelningen kommer att betyda betydligt mer för utvecklingen av din portfölj än enskilda aktieval (Sandvik eller Atlas Copco). Jag själv har nu följande målfördelning:

Likvida tillgångar 8%
Räntebärande tillgångar 22%
Råvaror 5%
Aktier 65%De likvida tillgångarna ska vara eller kunna omvandlas i kontanter på max tre dagar. Detta passar till ex. buffertsparande (nytt kylskåp, nytt badrum med mera). Sparandet här kan vara på högräntekonton, bankkonton med mera.

De räntebärande tillgångarna kan vara fasträntespar (likvida medel som låses på ex. 3mån, 6mån, 12 mån, 24 mån med mera) samt räntefonder (som i sin tur kan delas in i undergrupper) samt har jag valt att lägga in preferensaktier här. Där preferensaktierna med fördel kan köpas via ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KAF). Mer om ISK och KAF kan du läsa om i senare inlägg.

Råvaror kan bestå i både fasta tillgångar (t.ex. guldtackor) eller i mer likvida former som ex. råvarufonder.

Aktier är kanske det roligaste tillgångsslaget och kan i sin tur delas i många undergrupper. Jag har självt valt att dela in dem i Svenska, nordiska, amerikanska, europeiska, tillväxtmarknader samt övriga. I detta tillgångsslag kan du också välja att köpa aktier i enskilda företag direkt eller via aktiefonder.

Som du märkte så ökade risken (i min definition betyder risk; variation i avkastning) i tillgångarna desto längre ned på listan de kom.


Så ditt beslut i hur mycket av dina finansiella tillgångar som du ska lägga in i de olika tillgångsslagen är troligtvis det absolut viktigaste beslutet och kommer att avgöra risken, dvs. den framtida förväntade avkastningen, i din portfölj.

Så undvik det klassiska misstaget att köpa 1-3 olika svenska aktier för alla dina finansiella tillgångar utan tänk på allokeringen mellan de olika tillgångsslagen först.

Läs nästa inlägg för ytterligare tips!/Näringslivsnörden

1 kommentar: