tisdag 3 februari 2015

PREFERENSAKTIER är aktier med förtur till bolagets utdelning

De senaste åren har det blivit hett med preferensaktier och många har lockats av den höga direktavkastningen. Just i sjunkande räntemiljöer så är preferensaktier vinnare. Men vad är egentligen en preferensaktie och finns det faror med dem? Det är frågor som besvaras i detta inlägg.

Vad är en preferensaktie? → en aktie i ett bolag med förtur till utdelning
 • Preferensaktie är en aktie i ett bolag. Det vanliga är att det bara finns ett aktieslag i ett bolag (alltid stamaktie, men kallas oftast bara aktie) men ibland önskar ett bolag ge ut aktier som har företräde framför stamaktierna vid utdelning eller likvidation (avveckling) av bolaget. Dessa aktier kallas preferens (från engelskans “prefer” -föredra/företräde). På engelska kallas preferensaktier för preferred stock och på tyska kallas samma aktieslag Vorzugaktie (vilket blir för-dra direkt översatt). T.ex. Volkswagen har Vorzugsaktien och  De exakta reglerna kan skilja lite mellan länder och även mellan bolag så innan man gör en investering.
 • Att komma ihåg är att obligationsägare alltid går före aktieägare vid konkurs dvs. obligationsägarna får tillbaka sina pengar först innan aktieägarna (även preferensaktieägarna) får något.
Summering:
 • En preferensaktie är en ägarandel i ett företag och har ofta företräde till (en ofta bestämd) utdelning och bolagets tillgångar vid en eventuell konkurs/likvidation men har ofta begränsad rösträtt och andelen av bolagets tillgångar som skiftas ut till preferensaktieägarna är ofta också begränsad.
 • Preferensaktien har lägre risk (och lägre potentiell avkastning) än en stamaktie

Vad är preferensaktier för typ av tillgång? → en aktie i teorin men obligation i praktiken
 • En preferensaktie är legalt (enligt lagen) och i teorin en aktie dvs. en ägarandel i ett företag. I praktiken så prissätts och handlas dock en preferensaktie som en obligation som är en räntebärande tillgång. Så förenklar kan man säga att en preferensaktie är en blaning mellan obligation och en aktie. Med högre risk än en obligation men lägre risk än en vanlig aktie.

Varför ställer bolag ut preferensaktier? → för att få in pengar/kapital
 • Det finns fler skäl med det absolut viktigaste är att finansiera bolagets verksamhet. När ett företag växer kraftigt eller befinner sig i kris brukar ett företag göra nyemission och ge ut nya aktier (så kallade stamaktier) och för vanlig expansion så brukar banker låna ut pengar. Bankerna kräver ofta säkerhet och lånar bara ut till en del av säkerhetens värde. Resterande del av belåningen måste bestå av eget kapital.
 • Allt eget kapital är antingen tillskjutet kapital från aktieägarna (stam- eller preferensaktieägare) eller upparbetad vinst i bolaget. Om befintligt eget kapital inte räcker till så måste mer tas in (i nyemission). Stamaktieägare har/borde ha ett avkastningskrav (dvs kräva en avkastnings%) på kanske 8-12% på sin investering per år. En preferensaktieägare som har förtur till utdelning och bolagets gångar kräver lite lägre kanske 5-7% (just nu). Därför är det “billigare” för bolaget att ge ut preferensaktier. Dessutom brukar preferensaktierna ha lägre rösträtt på bolagsstämman vilket gör att de ordinarie stamaktieägarna kan fortsätta att ha makten (och bestämma) i bolaget.
Summering:
 • Bolag ställer ut preferensaktier för att få in nytt kapital till bolaget till lägre kostnad än en emission av nya stamaktier
 • Bolag kan behöva göra nyemission om bankerna inte vill låna ut mer pengar på grund av hög risk och/eller avsaknad av tillräcklig säkerhet
 • Det kan vara så att:  → När ingen annan vill låna ut pengar till bolaget så tvingas bolaget till en nyemission (om det vill växa eller klara sig) och då ofta preferensaktier

Varför blev det plötsligt så “hett” med preferensaktier? → Den stabila avkastningen
 • I den lågräntemiljön som vi lever i så letar många investerare efter “säker”, stabil avkastning. Då är 6% ränta på en preferensaktie bra. Först var det främst hedgefonder och störe institutionella investerare (som livförsäkringsbolag) som investerade i preferensaktier men sen har det blivit mer folkligt med de stora emissioner som varit. Många privatpersoner har kommit in på marknaden med Private Banking kunder i spetsen. Nu är många investerare inne i preferensaktier och marknaden börjar bli överhettad och snart kommer vi säkert att få se de första “smällarna”.

Vilka olika preferensaktier finns det? → många men framför allt i fastighetsbolag
 • Det finns numera många olika preferensaktier noterade på Stockholmsbörsen. Jag har valt att dela in dem i tre grupper. Eftersom fastighetsbolag är den vanligaste kategorin så får en egen grupp, sen en grupp för “icke-fastighetsbolag” och därefter en tredje för fastighetsutvecklingsbolag, dvs. fastighetsbolag som endast är inriktade på att köpa fastigheter som ska utvecklas och som inte bedriver (eller i mycket liten omfattning) en förvaltning av egna fastigheter.
 • Lite slarvigt kan man kalla preferensaktier för preffar

Icke fastighetsbolag
 • SAS
 • Eniro
 • Ferronordic
 • Ginger Oil

Fastighetsbolag
 • Akelius
 • Amasten
 • Corem Property
 • FastPartner
 • Hemfosa
 • Klövern
 • Sagax (gav ut preffar 2006; vilket var först av alla bolag i Sverige “i den här rundan”)

Projektutveckling av fastigheter
 • ALM Equity
 • Oscar Properties
 • Prime Living (enkla modulbostäder för studenter)
 • Kommande: Tobin Properties

Historiska exempel:
 • Fanns under kort tid: Swedbank (2009-2013, preferensaktierna omvandlades till stamaktier).
 • Lägg märke till att preferensaktier var vanliga förr och på ett chanskortet i det klassiska spelet Monopol så står det: “Inkassera utdelning på preferensaktier 7%, x kr”

Hur “räknar” man på preferensaktiers direktavkastning? → Utdelningen/Kursen
 • Förenklat så gör man precis som på en vanlig aktie; dvs man tar den årliga utdelningen på preferensaktien genom kursen. Ex. Sagax preferensaktie ger 2kr utdelning per år och kursen står i 37. Vilket ger 2/37 = 5,4% direktavkastning.

Vilka risker finns det med preferensaktier? → Att bolaget inte kan betala utdelning
 • Den största risken är att bolaget hamnar i ekonomiska svårigheter vilket leder till att bolaget inte kan betala den utdelning som du räknat med att du ska få.
 • Dessutom finns det ofta inlösningsklausuler (regler) för preferensaktier i bolagens bolagsordningar, detta kan betyda att bolaget löser in eller omvandlar dina preferensaktier. Mer om detta i nästa stycke!
 • Vid ekonomiska svårigheter i bolaget så kan det bli så att du inte får tillbaka dina satsade pengar alls, dvs. dina preferensaktier blir helt värdelösa! Det är en inte helt omöjlig situation.
 • Den mest troliga risken i närtid är kursrisken som innebär att om risktillägget och eller räntorna stiger så kan aktiekursen på preferensaktien sjunka och då minskar värdet på ditt innehav. Här liknar preferensaktiens kursrörelser obligationens.
 • DET ÄR ALLTSÅ INTE EN GARANTI ATT EN PREFERENSAKTIE GER UTDELNING!

Se upp med icke-fastighetsbolag!
 • En del icke-fastighetsbolag har gett ut preferensaktier som t.ex. SAS och Enrio. Detta för att de behövt eget kapital för att antingen lösa dyra banklån (Eniro) eller skapa en bättre finansiell ställning för att undvika ekonomiska svårigheter (SAS). Riskerna är så pass höga i dessa bolag så jag undviker att köpa preferensaktien. Tror man på bolagets överlevnad så är det en bättre “risk/reward” (dvs avkastning på den risk man tar) att köpa stamaktien. Detta eftersom stamaktien med stor sannolikhet kommer att ha en mycket bättre kursutveckling om företaget överlever än preferensaktien. Detta är endast min syn, det är viktigt att du skapar dig en egen uppfattning och tar dina egna investeringsbeslut.
 • Det är oftast så att ett bolag med stabila kassaföden (ex. ett förvaltande fastighetsbolag) innebär lägre risk än ett fastighetsbolag som är inriktat på fastighetsutveckling
 • Naturligtvis prissätts risk så att de preferensaktier som ser ut att ge högre avkastning troligtvis är mer riskfyllda investeringar!

Vad betyder inlösen/återköp av preferensaktier?
När bolagen ställer ut preferensaktier sätter de ofta ett datum då aktien ska lösas in till ett visst pris. Därför har ofta preferensaktien ett maxtak (vad kursen max borde gå upp till). Placera beskriver det i ett utmärkt inlägg som du kan läsa här, frågan om inlösen av preferensaktier.

T.ex. kan följande bolag lösa in pref-aktierna till följande kurser 
 • Eniro, kurs idag: 259             (Inlösen av pref-aktien kan göras till 480 kr i 2015)
 • ALM Equity, kurs idag: 112  (Bolaget kan lösa in preferensaktien när som helst till 120kr )
 • Oscar Prop, kurs idag: 260  (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 240kr i 2015)
 • Ratos, kurs idag;   1955        (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 2012,50 innan 2017 och     1837,50 från 2017 och därefter)
 • Corem, kurs idag:  179        (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 175kr i 2015)
 • Balder, kurs idag:  361,8     (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 350kr i 2015)
 • Klövern, kurs idag:  334      (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 350kr i 2015)
 • Fast Partner, kurs idag:394 (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 350kr i 2015)
 • Sagax, kurs idag:    37          (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 35kr i när som helst)
 • Akelius, kurs idag:   342       (Bolaget kan lösa in preferensaktien till 375kr under 5 år efter emissionen, därefter 345kr under kommande 5 år och därefter 330kr)

För ett utmärkt aktuellt inlägg just i denna fråga kan du också se bloggaren Petruskos inlägg om inlösenkurser för preferensaktier här.

Äger Näringslivsnörden några preferensaktier?
Ja, av Näringslivsnördens totala finansiella tillgångar per 15 januari 2015 var följande investerat i preferensaktier:
 • 8,43% i Sagax preferensaktier
 • 1,21% i Akelius preferensaktier


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg nästan varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
 • Artikel i nättidningen Placera
 • Artikel i Svenska Dagbladet
 • Artikel i Privata Affärer
 • Sagax årsredovisning för 2013
 • Bloggaren Petruskos inlägg om inlösenkurser för preferensaktier
 • Wikipedia: Preferensaktier, preferred shares, Vorzugsaktie

2 kommentarer:

 1. Bra genomgång, viktigt att belysa riskerna med preferensaktier. Jag har satt ihop en "korg" av preffar för att minska den enskilda bolagsrisken.

  SvaraRadera