torsdag 18 december 2014

ÖRESUND - Qvibergs investmentbolag

Hört talas om; Bilia, Fabege, SEB, TeliaSonera, Svolder, MQ, ABB, Oriflame, Carnegie eller Bulten?
Alla är de bolag där Investment AB Öresund är storägare.
Läs inlägget för att lära dig mer om Öresund, ett spännande investmentbolag på Stockholmsbörsens Mid-Cap-lista.

Varför är det intressant för dig att veta vad ÖRESUND är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Öresund som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa Öresund eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i svenska aktier

Kort om Öresund - ett investmentbolag kontrollerat av Mats Qviberg med familj
 • Öresund är Sveriges åttonde största noterade investmentbolag och det största på MidCap listan
 • Öresund äger framförallt aktier i börsnoterade företag (ex: Bilia, Fabege, SEB, TeliaSonera och Svolder) men även i onoterade innehav som ex. Carnegie.
 • Huvudägare är Mats Qviberg (med familj) som är en svensk finansprofil
 • Öresund börsnoterades 1962
 • Nuvarande Öresund består av en del av resterna av det forna Öresund eftersom Öresund delades i två vid årsskiftet 2011/2012 mellan Sven Hagströmer (som fick 59% av det gamla bolaget och bildade bolaget Creades) och Mats Qviberg (som fick 41% av gamla bolaget men behöll namnet Öresund)

Snabba fakta:
 • VD: Fredrik Grevelius
 • Styrelseordförande: Mats Qviberg
 • Börsvärde: 3,773 miljarder SEK (per 16 december 2014)
 • Vinst 2013: 0,897 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 0%
 • Lista: Stockholmsbörsens Mid-Cap
 • Risknivå (Beta): 0,61
 • Substansvärdesrabatt (per 30 nov-14): 2%   räknat på 155,5 (aktiekurs)/159 (substansvärde)
 • Komparativa fördelar: nätverk inom finansSverige, lång erfarenhet, stor kassa

 • Min Kommentar: Öresund är ett spännande företag som inte alltid följer börsen (lågt beta) utan kan ta korta positioner (blanka) aktier vilket gör att värdet kan öka vid börsfall. Företaget är relativt litet och påverkas kraftigt av de innehav (oftast i mindre bolag) som Öresund äger. Då tänker jag speciellt på Bilia, Fabege och MQ. Så innan du överväger ett eventuellt köp av Öresund bör du se närmare på de stora innehaven Öresund har (dit hör ex. SEB och TeliaSonera) och analysera om du tycker att de är värda att investera i. Å andra sidan får en relativt god riskspridning via Öresund.

Vad är Öresunds affärsidé?:
“Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Strategin för att uppnå denna målsättning är att:
• Huvudsakligen investera i svenska värdepapper
• Ha en hög soliditet
• Ha låga förvaltningskostnader
• Ha en flexibel likviditetspolitik.”.
(Citatet är hämtat från Öresund hemsida)
 • Min Kommentar: Öresund investerar både i stora ,mellanstora och småbolag. En relativt stor andel av portföljen ligger i “övrigt”. Denna övrigt post redovisas endast i årsredovisningen. I ex. Bilia, Fabege, MQ och Svolder kan Öresund utöva reellt inflytande medan investeringarna i ex. TeliaSonera och SEB får ses som mer finansiella.

Öresunds historia och ägarfamilj Qviberg
 • Öresund som bolag bildades 1890 som sjöförsäkringsbolaget Öresund. 1956 fusionerade bolaget med ett par andra försäkringsbolag och 1961 såldes det nya bolaget till Skandia och betalningen skedde i börsnoetarde aktier som la grunden till investmentbolaget Öresund.
 • 1962 börsnoterades Öresund
 • Finansprofilen Sven Hagströmer grundade 1981 fondmäklarbolaget Sven Hagströmer Fondkommission. Ganska snart (1990) gick han ihop med sin dåvarande kompanjon Mats Qviberg och bildade Hagströmer & Qviberg (senare H&Q) som var grunden i ett större gemensamt affärsbygge som bl.a. innefattade investment AB Öresund.
 • Efter stora tradingförluster i H&Q Bank 2010 förlorade banken tillståndet att bedriva bankverksamhet och samarbetet mellan Hagströmer och Qviberg surnade och Öresund splittrades i två delar, en del som tillföll Sven Hagströmer (det som blev Creades) och en del som tillföll Mats Qviberg (Öresund).
 • I december 2014 meddelade Öresund att de ökat sitt ägande ytterligare i MQ.

Mer om den konflikt som uppstod mellan Sven Hagströmer och Mats Qviberg kan du läsa om här (Länk till DN, artikel publicerad 12 december 2014) och här (en artikel i SvD ur Hagströmers synvinkel, publicerad 13 december 2014).

Öresund innehav (per 30 november 2014):
 • 16%  - BILIA (noterat bolag; säljer bilar, reservdelar samt har bilverkstäder)
 • 15%  - FABEGE (noterat; stort fastighetsbolag)
 • 8%    - Carnegie (onoterad; finansiell rådgivare, börsmäklare, fond- och förmögenhetsförvaltare)
 • 8%    - SEB (börsnoterat; en av Sveriges storbanker)
 • 6%    - TeliaSonera (noterat; svensk-finskt telekombolag, ett av Nordens största bolag)
 • 5%    - Svolder (noterat investmentbolag, för analys gjord här på bloggen se föregående inlägg)
 • 5%    - MQ (noterat; svensk modekedja)
 • 5%    - ABB (noterat; svensk-schweisk global koncern med rötter i ASEA)
 • 4%    - Oriflame (noterat, kosmetikföretag som säljer via “home parties”)
 • 4%    - Bulten (noterat, underleverantör till fordonsindustrin)
 • resten - Övrigt (små innehav)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Öresund
 • Aktiv förvaltning och god riskspridning till en låg förvaltningskostnad
 • Stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Möjlighet för Öresund att få värde vid nedgångar genom blankningsaffärer (dvs. Öresund kan tjäna pengar på att aktier går ner i värde) → litet inslag av hedgefond i upplägget (även om det är en liten liten del av bolaget)

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Öresund
 • Beroende av att expertisen i Öresunds investeringsteam lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?
 • Uppköp av Svolder är inte omöjligt och det kan tänkas att ett bud läggs på bolaget (Svolder) eller att bolagen fusionerar. Hur det skulle slå mot börskursen är svårt att förutse men nu har Svolder högre substansvärdesrabatt vilket skulle innebära att värde skapas endast genom att Öresund köper Svolderaktier...

Att observera är att det är möjligt att i vart fall delvis “skugga” Öresunds investeringar dvs att köpa aktier i de företag Öresund äger aktier i eftersom fler av bolagen är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Öresund eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om Öresund på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.
Tänk på att Öresund innebär högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom eftersom Öresund är ett mindre investmentbolag och då kan aktierörelserna bli större.

Detta var ett extra inlägg om investmentbolag och följer på serien om de stora investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen.

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Öresunds hemsida, Öresunds årsredovisning för 2013, Öresunds delårsrapport för Q3-2014, Öresunds nyckeltalsuppställningar på hemsidan, artkel i DN om Mats Qviberg och i SvD om Sven Hagströmer, samt aktuell marknadsinformation från Avanza och respektive portfölj- eller dotterbolagshemsidor. Info om Öresund på Wikipedia och pressmeddelanden från Öresund. Creades hemsida.

Mitt innehav:

Mitt innehav i Öresund (per 16 december 2014): -ingenting-

3 kommentarer:

 1. Hej! Har precis upptäckt din blogg ochnläser med nöje alla analyser. När det gäller just Öresund så är det ett av mina innehav som gett best utdelning genom åren. Tyvärr är det svårt med analyser och tabeller som väl inte riktigt återspeglar historiken när man istället för utdelning i pengar, delat ut dotterbolag och löst in egna akter och därmed skapat mervärde för sina ägare. Detta gäller främst tiden före debaklet med Hq.
  Mvh Knut

  SvaraRadera
 2. Hej,

  tack för din dina värmande ord.
  Det stämmer som du säger att det är svårt att följa upp i tabellform när Öresund delat ut innehav och splittats. Får se om jag kan pröva en ny uppställning i näst analys :-).

  /Näringslivsnörden

  SvaraRadera
 3. Från Februari 2016 , 108 kr har aktien i 6 månader stigit 32% till 145kr 22 august 2016 !

  SvaraRadera