lördag 31 januari 2015

AVANZA växer vidare med hög lönsamhet! (Status efter Q4)

Avanza nätmäklaren som vuxit och blivit en riktigt stor utmanare inom sparande och pensioner släppte sin bokslutskommuniké (Q4-14 rapport) 21 januari 2015 och här följer en kort uppdatering på den tidigare analysen som är gjord. Har du inte läst den första inledande och beskrivande analysen så kan du läsa den här
I slutet av inlägget står kommentarer på Q4-rapporten och de senaste aktivitetssiffrorna. Du kan hoppas ner dit direkt om du är välbekant med Avanza (uppdaterad text i övrigt är markerad med lila).

För att läsa introduktionen till bankerna klicka här.

Observera!: Mitt innehav i Avanza:

 • Mitt innehav i Avanza (per 15 januari 2015): 7,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt största enskilda aktieinnehav.
 • Mitt innehav i Creades, som är en av Avanzas största ägare (per 15 januari 2015): 1,73% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt fjortonde största aktieinnehav. Läs statusuppdatering efter Creades Q4-14 rapport här.
 • Personligen har jag följt Avanza i nästan 10 år och har kontakt med bolaget efter varje delårsrapport för att gräva i frågor och få svar på saker som inte alltid framgår i rapporten.
Kort om verksamheten:
 • Avanza är en nätbaserad bank främst inriktad på privatpersoners sparande (från början endast aktiehandel), den senaste tiden har de öppnat "kontor" för Private Banking kunder i Stockholm och Göteborg. Snart kommer även ett kontor i Malmö. Från dessa kontor utgår även pensionsrådgivare (i praktiken säljare som får företag att välja tjänstepensionslösningar via Avanza)
 • De senaste åren har vissa tilläggstjänster lanserats som ex. “Superbolånet” som erbjuder en riktigt konkurrenskraftig ränta på bolån (men endast till Private Bankingkunder).
 • Avanza finns endast i Sverige och tar marknadsandelar inom sparande, speciellt när börsen går bra. Tillväxten inom pensionssparande är särskilt stark.

SNABBA FAKTA OM AVANZA
 • VD: Martin Tivéus
 • Styrelseordförande: Sven Hagströmer
 • Börsvärde: 7,738 miljarder SEK (per 30 januari 20145
 • Vinst 2014: 250 miljoner (193m i 2013)
 • Direktavkastning: 2,61% (Utdelningen sänks från 8 till 7kr/aktie pga tuffare kapitalkrav)
 • P/E-tal: 31 (Bolaget kostar c:a 31 årsvinster, om vinsten är på 2014 års nivå)
 • Lista: MID-Cap listan i Stockholm
 • Beta: 1,25 (rör sig 25% mer upp när börsen går upp och 25% mer ner när börsen faller)
 • Komparativa fördelar
 • Stark ställning inom sparande med nöjdast kunder många år i rad 
 • Speciellt stark inom nischen för “gör-det-självare”
 • Moderna datasystem och kostnadskontroll
 • Tekniska lösningar som gör det enkelt och billigt att lägga till fler kunder/sparare inom ex. tjänstepensionssparande
 • I princip inga kreditförluster


Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Stabil hög lönsamhet i Sverige
 • Mycket nöjda kunder under flera år
 • Mycket stark ställning inom privatpersoners gör-det-själv sparande
 • Stabil utdelning/direktavkastning.
 • Ständigt växande marknadsandelar med lönsamhet
 • Ingen egen trading → låg risk
 • Mycket små kreditförluster → låg risk

Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Lågt ränteläge ger lägre ränteintäkter → riskerar att sänka lönsamheten
 • Ständig prispress på aktiecourtage
 • Spararna mer kostnadsmedvetna vilket får dem att flytta sina pengar från “dyra” fonder (där Avanza får större kickback) till billigare indexfonder
 • Risk att en eller flera storbanker lanserar en lösning som slår undan fötterna helt på Avanza genom att chocka marknaden med en enkel billig tjänst för sparande på nätet
 • Aktien är “dyr”, dvs. PE-talet är högt
 • Nya regleringar och kapitalkrav kan sänka lönsamheten
 • Överskottslikviditeten (kassan på kundernas depåer) har tidigare lånats ut till andra banker "över-natten". Nu ska Avanza investera en del av dessa pengar i obligationer istället. Det höjer avkastningen (syns på räntenettot men höjer också risken något)

Kommentarer från Näringslivsnörden på Q4-2014 rapporten
 • Kunder
  • Nykundstillströmningen var mycket god både i kvartalet (+15 900 kunder) och i året (+54 700). Dessutom vann Avanza tävlingen "Sveriges nöjdaste kunder inom sparande" för femte året i rad och 2014 vann Avanza också samtliga sju underkategorier. Det var rekord i kundtillströmning och att vinna alla sju underkategorier. Att ha nöjda kunder är A och O så både det och den stora kundökningen känns tryggt som aktieägare. Dock är Avanza ett företag som gynnas av en positiv börs och det har gått väldigt bra i 2014.
 • Kapitalinflöde
  • Kapitalflödet (dvs nettoflödet av kapital in på Avanzakundernas konton) var mycket god. 5,9 miljarder i kvartalet och 20,1 miljard för helåret 2014. Detta var rekord. De nya kunderna bidrar naturligtvis med nytt "fräscht" kapital men även befintliga kunder sätter in mer pengar och dessutom är det organisk växt dvs. befintliga innehav växer i värde. Vid årets slut hade Avanzas kunder 142 miljarder i kapital hos Avanza och Avanza hade 13,2% av allt nysparande i Sverige och har nu 2,3% av allt sparande. (Avanzas marknadsandelar växer alltså stadigt).
 • Utveckling inom pensionssparande
  • Ett viktigt tillväxtområde för Avanza är tjänstepensionssparande. För företag som inte har kollektivansluten personal (som då har olika valcentraler att välja på ex. Collectum) så är Avanza ett bra alternativ och under 2014 fick Avanza 2500 nya företagskunder (företag sm valt Avanza som tjänstepensionsleverantör). Avanza har nu drygt 2% av tjänstepensionsmarknaden för icke-kollektivanslutna företag (som står för c:a 50% av tjänstepensionsmarknaden) men stadigt växande. För att öka marknadsandelarna ytteligare öppna Avanza kontor i Göteborg nyligen och under 2015 öppnar Avanza ett kontor i Malmö. Kapitalet som Avanzas kunder har inom tjänstepensionslösningar ökade med 48% från 2013 till 2014 så det är en rätt bra tillväxt...
 • Utveckling inom övriga delar/Aktivitetsnivå hos kunder
  • Aktiehandel - Q4 var en aktiv period och aktiehandeln steg men snitt courtage/affär sjönk vilket gjorde att växten mellan Q3 och Q4 stannade på 21%
  • Fondprovisioner - Kunderna har börjat placera mer i "dyrare" fonder som ex. svenska småbolagsfonder och framför allt bidrar det ökade kapitalet till högre intäkter, fondprovisionerna steg 41% mellan Q3 och Q4 (+38% mellan 2013 och 2014).
  • Räntenetto - det är svårt för Avanza att få bra avkastning på sin överskottslikviditet och en del använder bolaget för att låna ut till kunderna (SuperBolånet c:a 2,5 miljarder) samt Superlånet (vanlig aktiebelåing) och resten har man tidigare lånat ut till andra banker över natten (O/N). Det sistnämnda ger nu i princip ingenting så i Q4 tog man steget att börja köpa obligationer med mera för att skapa mer ränteintäkter. Detta ger högre risk (reellt). Dock kräver det mindre kapital enligt kapitalregler (vissa obligationer anses vara mindre riskfyllda än O/N utlåning). Med fallande räntor är det svårt att se hur Avanza kan stoppa fallet i räntenettot (-11% Q/Q) utan att öka utlåningen i Superlånet (troligt att de höjer i Q1-15).
  • Övriga intäkter - Den höga aktiviteten av bl.a. börsnoteringar har givit extraintäkter till Avanzas Corporate finance avdelning och den nyss introducerade valutahandeln har givit stigande intäkter.
  • KOSTNADER - Framför allt personalkostnaderna har stigit men det beror på säljsatsningen inom tjänstepensionsområdet. (Jag är inte orolig över kostnadsutvecklingen)
 • Kapitalkrav
  • Den växande utlåningen, växten i verksamheten och strängare kapitalkrav gör att mer kapital måste behållas i bolaget framöver vilket innebär att Avanza sänkte utdelningen nu i 2015.
 • Utdelningen sänks från 8 till 7 kr. Det ger en direktavkastning på c:a 2,7%. Det är fortfarande högt och Avanza tjänar mer och mer pengar (lönsamhet) så jag är inte orolig för den sänkta utdelningen.
Kommentarer från Näringslivsnörden om januariaktivitetssiffrorna (publicerades 30 januari-15)
 • Avanzas kunder ökade handeln i amerikanska aktier med mer än 100% i jan-15 jämfört med jan-14. En månad är väldigt kort period. Trenden är dock tydlig och mer handel i utländska aktier är bra både för kunderna (riskspridning) och för Avanza (ger högre courtageintäkter & valutaväxlingsavgifter).
 • Fondköpen präglas av fonder med högre förvaltningsavgift (vilket höjer Avanzas fondprovisioner) som ex. Indienfonder, globalfonder & fastighetsfonder.
 • Dessutom ökar antalet nyöppnade ISK-konton med 3-4 gånger mer än 2014. Det är en helt enorm ökning som jag tror många har missat.
 • Aktiehandeln (courtageintäkter) har ökat med 43% i januari jämför med i fjol till över 81 000 affärer/dag vilket är väldigt högt. Bland de 10 mest köpta bolagen bland Avanzas kunder i januari finns flera som beskrivits på bloggen t.ex Swedbank, SEB, Castellum och Handelsbanken. Bland de som sålts mest återfinns endast en som beskrivits på bloggen: Nordea.
 • De aktier som säljs mycket är annars fastighetsaktier och preferensaktier.

SLUTSATS:
 • Avanza har ett PE-tal på över 30 vilket är riktigt högt. Det höga PE-talet kräver en fortsatt hög tillväxt.
 • Avanza utvecklats bättre än mina förväntningar med både riktigt nöjda kunder, hög kundtillströmning och bar intäkter. Utdelningssänkningen var en plump men är nog helt rätt långsiktigt. Eftersom jag är väldigt långsiktig i mina placeringar så väljer jag att behålla mitt innehav och gör inga förändringar. Skulle aktien fortsätta upp så har jag ett tak på max 10% av totala portföljen för ett företag så då säljer jag av lite och tar hem vinsten.


Häng med i bloggen det kommer nya inlägg nästan varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Tidigare inlägg om Avanza samt bokslutskommunikén för 2014 och pressmeddelanden från Avanza under januari-15 samt emejlintervjuer med Avanzas ledning.

Mitt innehav:
 • Mitt innehav i Creades (Avanzas största ägare) (per 15 januari 2015): 1,73% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt fjortonde största aktieinnehav.
 • Mitt innehav i Avanza (per 15 januari 2015): 7,4% av mitt finansiella sparande (pensionssparande ej medräknat) och därmed mitt största enskilda aktieinnehav.

2 kommentarer:

 1. Tack för denna utmärkta sammanfattning av Avanza (styrkor och svagheter) Jag äger genom Creades och bolaget har utvecklats fantastiskt!

  SvaraRadera
 2. Stort tack Riskminimeraren!
  Du har väl sett att även Creades beskrivs på bloggen?
  /Näringslivsnörden

  SvaraRadera